Roszczenia z tytuły wypadku w miejscu publicznym*

Wypadek wskutek wadliwej pokrywy kanalizacyjnej lub odpływu*

Roszczenie z tytułu urazu odniesionego w wyniku wady studzienki kanalizacyjnej oraz pokrywy włazu ma podstawy, jeśli władze miejskie lub lokalne nie usunęły defektu w odpowiednim czasie lub pracownicy nie zabezpieczyli obszaru, w którym pokrywy zdjęto lub po skończonej pracy nie założono ich ponownie, w skutek czego doszło do wypadku.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Kto jest narażony na uraz?

Z reguły to piesi ulegają tego typu wypadkom, aczkolwiek wadliwe kratki lub studzienki mogą również powodować szkody materialne pojazdów. W niektórych przypadkach urazu może doznać nawet kierowca. Nieosłonięte włazy lub kratki kanalizacyjne bez odpowiedniego oznakowania często też prowadzą do wypadków w pracy. Jeśli doznałeś urazu w wyniku wypadku, zwróć się o pomoc lekarską, ponieważ proces odszkodowawczy wymaga odpowiedniej dokumentacji medycznej.

Kto ponosi odpowiedzialność?

Wnosząc roszczenie o odszkodowanie z tytułu urazu należy ustalić, kto odpowiada za przyczynę wypadku. W przypadku zdarzeń w miejscach publicznych prawdopodobnie są to władze miejskie lub lokalne. Władze mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności, jeśli można udowodnić, że nie wywiązały się z obowiązku staranności. Powinny bowiem zapewnić regularną konserwację i kontrolę miejsc publicznych pod kątem potencjalnych zagrożeń. Niewywiązanie się tego obowiązku może być postrzegane jako złamanie przepisów.

Pamiętaj, że jeśli doznałeś urazu na prywatnym terenie, właściciel lub najemca nieruchomości jest odpowiedzialny za wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń, które mogą prowadzić wypadku. Jeżeli do wypadku doszło w wyniku zaniedbania, zgodnie z ustawą o odpowiedzialności najemców z 1995 r. zostaną oni pociągnięci do odpowiedzialności.

W przypadku obrażeń cielesnych doznanych w pracy, prawdopodobnie pracodawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, ponieważ odpowiada on za bezpieczeństwo swoich pracowników w trakcie pracy.

Odpowiedzialność najemcy

Ustawa o odpowiedzialności najemców z 1995 r. (Occupiers’ Liability Act z 1995). nakłada na najemców obowiązek należytej staranności wobec osób odwiedzających dane miejsce. Pomieszczenia powinny być konserwowane i utrzymywane, tak aby zdrowie i bezpieczeństwo były priorytetem numer jeden. Obowiązkowe regularne kontrole mają na celu redukcję zagrożeń prowadzących do wypadków i zapewnienie bezpiecznego i wolnego od wad otoczenia. Powinny też zostać powzięte niezbędne środki ostrożności, aby nikt nie doznał urazu na terenie nieruchomości. Powyższe czynności określane są mianem odpowiedzialności najemców. Jeśli najemca działał w sposób niedbały, co przyczyniło się do powstania uszczerbku na zdrowiu, istnieją podstawy do roszczenia przeciwko niemu.

Od właścicieli gruntów oczekuję się identyfikacji potencjalnych zagrożeń i niebezpieczeństw oraz powzięcia niezbędnych środków ostrożności w zakresie postępowania w przypadku ewentualnych problemów. Jeśli najemca nie zapewni bezpiecznego otoczenia, prawdopodobnie zostanie uznany za odpowiedzialnego wypadkowi. Warto nadmienić, że jeśli poszkodowany przyczynił się do powstania urazu, możesz nie być uprawniony do zgłoszenia roszczenia.

Częste urazy

 • Złamanie lub pęknięcie kości
 • Wstrząs mózgu
 • Uraz nogi i stopy
 • Urazowe uszkodzenie mózgu (TBI)
 • Skaleczenia i rany szarpane
 • Uraz mózgu
 • Uraz kręgosłupa

Przyczyny

Nieprawidłowo umieszczone osłony

Nieprawidłowo umieszczone osłony są częstą przyczyną potknięć i upadków. Osłony powinny być regularnie sprawdzane, aby zmniejszyć ryzyko wypadków.

Nieodpowiednie osłony

Należy stosować odpowiednie pokrywy w celu zmniejszenia ryzyka wypadków z udziałem zarówno pieszych, jak i pojazdów. Jeśli na odpływie lub włazie zostanie umieszczona nieodpowiednia osłona, prawdopodobnie dojdzie do wypadku, ponieważ nie spełni ona swojej funkcji.

Otwarte lub nieoznaczone pokrywy

Otwarte kratki kanalizacyjne lub pokrywy włazów są główną przyczyną tego typu wypadków, ponieważ jeśli nie ma wyraźnego ostrzeżenia, osoby nie są świadome potencjalnego zagrożenia. Nieoznaczone lub otwarte osłony powinny być wyraźnie oznakowane w stosownym miejscu.

Niewypoziomowane pokrywy

Uniesione pokrywy często wywołują potknięcia i upadki skutkujące urazami, ponieważ nieznaczne nierówności są trudno dostrzegalne.

Źle utrzymane pokrywy

Zadaniem władz lokalnych lub właściciela gruntu jest konserwacja pokryw kanalizacyjnych i włazów. Jeśli są źle utrzymane, prawdopodobnie zardzewieją i staną się potencjalnym zagrożeniem dla pieszych.


Co zrobić, jeśli miałem wypadek w miejscu publicznym?

Jeśli miałeś wypadek miejscu publicznym, warto podjąć następujące kroki:

 1. Zwróć się o pomoc lekarską

  Twoje zdrowie jest najcenniejsze i powinieneś go strzec. Natychmiast po wypadku sprawdź dokładnie, czy nie odniosłeś obrażeń. Następnie sprawdź, czy inne osoby nie potrzebują pomocy medycznej. Jeśli Ty lub ktokolwiek inny doznał poważnego urazu, zadzwoń po karetkę.

  Nie lekceważ także mniej poważnych urazów, nawet gdy nie odczuwasz bólu. Czasami mogą one prowadzić do poważnych komplikacji. W takich sytuacjach lepiej jest dmuchać na zimne i udać się na pogotowie (A&E) lub do lekarza i się przebadać.

 2. Zgłoś wypadek

  Zgłoszenie wypadku w miejscu publicznym stronie odpowiedzialnej za incydent jest bardzo ważne.

  • Wypadek w miejscach publicznych, takich jak w supermarkecie, barze, hotelu, restauracji oraz wypadek w centrum handlowym należy zgłosić pracownikom obsługi danego lokalu. Pracownik powinien wypełnić formularz zgłoszenia wypadku.
  • Wypadek na chodniku należy zgłosić władzom lokalnym lub władzom odpowiedzialnym za dany obszar gruntu.
  • Incydent w żłobku lub szkole powinien zostać odnotowany w stosownym formularzu zgłoszenia wypadku przez pracownika żłobka lub szkoły, w której doszło do zdarzenia.
  • Wypadek lotniczy należy zgłosić członkowi personelu pokładowego, który zapewni, że otrzymasz odpowiednią pomoc medyczną na pokładzie i wypełnisz formularz zgłoszenia incydentu. O zdarzeniu warto również poinformować linię lotniczą.
 3. Identyfikacja świadków

  Jeśli to możliwe, zbierz dane kontaktowe od wszystkich świadków wypadku. Będzie to przydatne, gdy zdecydujesz się wnieść roszczenie o rekompensatę. Warto również sprawdzić, czy wypadek nie został zarejestrowany przez kamery monitoringu.

 4. Dokumentacja wypadku

  Zebranie następujących informacji odnośnie wypadku jest bardzo ważne:

  • Opis okoliczności wypadku
  • Dane świadków zdarzenia
  • Czy wypadek został zarejestrowany przez kamery monitoringu
  • Zdjęcia z miejsca wypadku i elementów, które do niego doprowadziły
 5. Skontaktuj się z prawnikiem ds. wypadków w miejscu publicznym

  Jeśli rozważasz wystąpienie o odszkodowanie z tytułu wypadku, do którego doszło w miejscu publicznym, powinieneś skonsultować się z prawnikiem mającym doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Będziesz musiał również skierować się do Komisji ds. Szkód Osobowych (Injuries Board) w celu uzyskania oceny odniesionych obrażeń. Prawnik ds. wypadków w miejscach publicznych pomoże Ci przygotować wniosek do Komisji oraz zagwarantuje, że wszystko odbędzie się zgodnie z procedurą i bez zbędnej zwłoki.

  Zachowaj kopie dowodów wszelkich wydatków, które poniosłeś wskutek wypadku. Zachowaj również wszelkie kopie dokumentacji medycznej oraz raportów. Dokumenty te będą potrzebne w procesie roszczenia.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj!

Pomoc, którą oferujemy oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W kontakcie z klientami nie posługujemy się żargonem prawniczym, używamy prostego języka i udzielamy praktycznych porad na każdym etapie sprawy.

Zadzwoń do nas już dziś: +353 1 649 9900 lub skontaktuj się z nami online.

Jak wnieść roszczenie?

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem i odniesionym urazem, czas wnieść roszczenie. Warto wtedy skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach związanych z wypadkami w miejscach publicznych.

 1. Przygotuj dokumentację dla prawnika

  Kiedy zdecydujesz się wnieść roszczenie o zadośćuczynienie, przygotuj dokumentację, którą przekażesz prawnikowi. Powinna ona zawierać następujące informacje:

  • Data wypadku
  • Miejsce wypadku
  • Szczegóły dotyczące osoby/okoliczności, które spowodowały wypadek
  • Dokładny opis zdarzenia
  • Komu zgłoszono wypadek
  • Czy istnieje zapis z monitoringu, na którym widać zdarzenie?
  • Dokładny opis odniesionych urazów
  • Dane szpitala lub lekarza, który udzielił Ci pomocy
  • Zdjęcia z miejsca wypadku oraz zdjęcia odniesionych urazów
  • Zachowaj odzież i obuwie na wypadek, gdyby mogły posłużyć jako materiał dowodowy
 2. Prawnik jako zaufany doradca

  Pomoc prawnika biegłego w sprawach związanych z wypadkami w miejscach publicznych pomoże uniknąć wszelkich niedopatrzeń, na które narażony jest każdy, kto składa wniosek sam, bez pomocy prawnej. Prawnik jest godnym zaufania doradcą i przeprowadzi Cię przez cały proces.

 3. Adwokat uzyskuje raport medyczny

  Dokumentacja medyczna jest bardzo istotna, gdyż potwierdza odniesiony przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu. Prawnik poprosi o podanie danych lekarza lub szpitala, pod opieką którego przebywałeś oraz wystąpi o raporty medyczne konieczne do wszczęcia sprawy.

 4. Prawnik przygotowuje wniosek do Injuries Board

  Gdy adwokat zgromadzi wszystkie potrzebne informacje, wniosek o odszkodowanie z tytułu wypadku w miejscu publicznym zostanie skierowany do Injuries Board. Szczegółami zajmie się za Ciebie prawnik. Komisja oceni Twoją sprawę i zaproponuje sumę odszkodowania. Możesz zaakceptować kwotę zaproponowaną przez Komisję lub ją odrzucić.

 5. Możliwe scenariusze

  Możliwe są zatem dwa scenariusze:

  a. Zarówno Ty, jak i strona odpowiedzialna za wypadek akceptujecie kwotę odszkodowania zaproponowaną przez Komisję – sprawa zostaje uznana za rozstrzygniętą, a sprawca wezwany do wypłaty odszkodowania.

  b. Ty lub strona odpowiedzialna za wypadek nie akceptujecie kwoty odszkodowania zaproponowanej przez Komisję – wszczęte zostaje postępowanie sądowe.

  Zanim zaczniesz martwić się sądem i wszystkim, co się z tym wiąże, wiedz, że tylko niewielki odsetek spraw trafia na salę sądową.

  Najpierw organizowane są spotkania ugodowe. To właśnie podczas takich negocjacji rozstrzygana jest większość roszczeń – bez konieczności stawiennictwa w sądzie. Pamiętaj, że Twój prawnik ma obowiązek reprezentować Cię na tego typu spotkaniach i dbać o Twój najlepszy interes. Prawnik pełni rolę zaufanego doradcy, który w Twoim imieniu załatwia sprawy związane z procesem, abyś Ty mógł skoncentrować się na swoim zdrowiu.

W Tracey Solicitors LLP staramy się, by każdy miał dostęp do porady prawnej, szczególnie osoby, które nie mają doświadczenia w zakresie roszczeń. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 01 649 9900 lub pod adresem e-mail: ask@traceysolicitors.ie i opisz swoją sprawę bezpośrednio naszemu doradcy prawnemu. Gwarantujemy poufność.

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Niesamowita obsługa. Mieliśmy wspaniałe doświadczenia podczas współpracy. Niezwykle profesjonalna firma.
Najbardziej profesjonalna obsługa prawnicza, jaką kiedykolwiek otrzymałam. Paul Tracey zachował się jak prawdziwy dżentelmen w stosunku do mnie i mojej rodziny.
Chciałam bardzo podziękować za poświęcony czas, cierpliwość i pomoc w załatwieniu wszystkiego. Dziękuję, szczególnie za to, że w tej trudnej chwili w moim życiu, komunikacja była bezbłędna, a usługi wzorowe. Gorąco polecam każdemu!
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Rozstrzygnięcie sprawy

Jeśli wystąpisz z roszczeniem z tytułu wypadku w miejscu publicznym, możesz dochodzić prawa do odszkodowania oraz odzyskania kosztów z tytułu szkód, które poniosłeś. Szkody te dzielimy na:

Szkody zwyczajne

Szkody zwyczajne to szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody spowodowane wypadkiem w miejscu publicznego użytku.

Szkody szczególne

Szkody szczególne dotyczą wydatków bieżących poniesionych w następstwie wypadku, np. utrata zarobków (jeśli po wypadku nie mogłeś pracować), rachunki medyczne oraz dodatkowe koszty podróży związane z wypadkiem (np. podróż do i ze szpitala). Dowiedz się więcej na temat kosztów.

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ograniczenie czasowe na zgłoszenie roszczenia. Różni się ono w zależności od sytuacji. Ogólna zasada dotycząca spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu mówi o 2 latach na zgłoszenie roszczenia od dnia, w którym doszło do wypadku lub dnia, w którym poszkodowany uświadomił sobie fakt odniesienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia. Adwokat pomoże określić, ile dokładnie czasu zostało na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie w danej sprawie.

Dowiedz się więcej na temat okresu przedawnienia

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.