Roszczenia z tytuły wypadku w miejscu publicznym*

Wypadek w pubie lub barze*

Jeśli Ty lub ktoś z Twojej rodziny ucierpiał w wypadku w pubie lub barze, skontaktuj się z prawnikiem, aby dochodzić należnego odszkodowania.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Miałeś wypadek w pubie?

Przyczyn wypadków w barze może być wiele, a sam wypadek może spowodować obrażenia zarówno personelu, jak i klientów. Dochodzenie roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej nie jest rzeczą łatwą, dlatego wskazana jest tutaj pomoc prawnika.

Niezależnie od tego, czy byłeś klientem baru, czy pracownikiem, możesz wnieść roszczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu przeciwko właścicielowi baru, jeśli okaże się, że przyczyną wypadku było zaniedbanie popełnione przez właściciela/menedżera/personel (np. ignorowanie zagrożeń, takich jak potłuczone szkło lub rozlany płyn itp.).

Wszyscy przedsiębiorcy muszą wykazać, że przestrzegają obowiązku dbałości o bezpieczeństwo swoich pracowników i klientów. Warto nadmienić, że obsługa pubu musi mieć wystarczającą ilość czasu na zauważenie rozlanego płynu lub potłuczonego szkła – jest to ważny aspekt roszczenia.

W przypadku roszczenia z tytułu wypadku w barze należy wykazać, że nie umieszczono odpowiednich ostrzeżeń, np. o śliskiej podłodze, nie uprzątnięto rozlanego płynu na czas, nie zapewniono bezpiecznego środowiska dla klientów/personelu lub doszło do innego zaniedbania.

Kto ponosi odpowiedzialność?

Jeśli doznałeś obrażeń wskutek wypadku w pubie i chcesz wnieść roszczenie, w pierwszej kolejności należy ustalić, kto ponosi winę. Aby wnieść roszczenie, wypadek musiał zostać spowodowany przez czyjeś zaniedbanie. Jeśli to Ty byłeś głównym sprawcą incydentu, nie będziesz uprawniony do odszkodowania z tytułu odniesionego urazu.

Odpowiedzialnym za wypadek może być ktokolwiek. Większość roszczeń jest jednak kierowana przeciwko menedżerowi lub najemcy baru, który nie przestrzegał określonych przepisów BHP. Najemca jest bowiem zobligowany zapewnić bezpieczeństwo zarówno pracownikom jak i osobom odwiedzającym lokal. Ponadto personel powinien przejść stosowne szkolenia niezbędne do prawidłowego wykonywania pracy i zminimalizowania ryzyka wypadków.

Wypadki mogą być również spowodowane przez pracowników, którzy nie działali w sposób właściwy, np. ociągali się z uprzątnięciem rozlanego płynu/usunięciem wycieku lub nie zadbali o to, by na podłodze nie znajdowało się nic, co potencjalnie stwarza niebezpieczeństwo.

Również pozostałe osoby mogą spowodować wypadek, jeśli zachowują się w sposób lekkomyślny. Nie tylko właściciel baru ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo innych, ale także wszystkie osoby, które odwiedzają dane miejsce. Goście pubu mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i innych klientów i zachowywać się w sposób, który nie zagraża ich bezpieczeństwu.

Najczęstsze urazy ofiar wypadków w pubie

Wypadek może być traumatycznym przeżyciem, zwłaszcza jeśli w jego wyniku doszło do uszczerbku na zdrowiu. Wypadki w pubach przydarzają się zarówno klientom, jak i ich pracownikom. Z reguły związane są z następującymi uszczerbkami na zdrowiu:

Najczęstsze powody wypadków w pubie

W barach zazwyczaj panuje lekki mrok, jest dużo ludzi i wielu z nich znajduje się pod wpływem alkoholu, co oznacza, że potencjalne zagrożenia i możliwość wystąpienia wypadku jest spora. W związku z tym obsługa baru musi cały czas być czujna, aby zapobiegać wszelkim wypadkom.

Do najczęstszych przyczyn wypadków należą:

Przyczyny wypadków klientów

 • Rozlany płyn pozostawiony przez zbyt długi okres czasu
 • Mokra nawierzchnia oraz brak stosownych ostrzeżeń
 • Wadliwe i uszkodzone wyposażenie/meble
 • Pozostawione na podłodze potłuczone szkło
 • Słabe oświetlenie
 • Przeludnienie
 • Nieodpowiednio przygotowane jedzenie lub napoje

Przyczyny wypadków pracowników

 • Rozlany płyn lub żywność na podłodze
 • Nieadekwatne szkolenie pracowników
 • Niewystarczająca ilość pracowników
 • Urazy odniesione wskutek ręcznego przenoszenia przedmiotów
 • Poślizgnięcie, potknięcie lub upadek
 • Mokra nawierzchnia oraz brak stosownych ostrzeżeń

Rozlane płyny

Natychmiastowe usunięcie rozlanego płynu jest kluczowe. Jeśli jednak nie ma takiej możliwości, powinien zostać ustawiony odpowiedni znak ostrzegawczy, aby uprzedzić innych o potencjalnym zagrożeniu. Jeżeli powyższe kroki nie zostały powzięte i dojdzie do incydentu, właściciel baru może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Szczególnie niebezpieczne są toalety, zwłaszcza gdy podłoga jest wyłożona kafelkami, które pod wpływem rozlanej cieczy stają się śliskie.

Potknięcia lub upadki

Do takich wypadków często dochodzi z powodu półmrocznego oświetlenia panującego w pubach. Inną przyczyną mogą być nierówne nawierzchnie lub źle utrzymane przejścia i chodniki. Zdarza się również, że pracownik obsługi baru pozostawi na podłodze jakiś przedmiot, który spowoduje potknięcie i upadek.

Nieadekwatne szkolenie pracowników w zakresie BHP

Wypadkom związanym z niestosownym szkoleniem ulegają z reguły pracownicy pubu, którym nie udzielono właściwego szkolenia z zakresu ręcznego przenoszenia przedmiotów oraz BHP. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom adekwatne szkolenie pozwalające bezpiecznie wykonywać pracę. Nieprawidłowe ręczne przenoszenie przedmiotów może prowadzić do powstania uszczerbku na zdrowiu i czasowej bądź trwałej niezdolności do pracy.

Wadliwe wyposażenie i meble

W pubach i barach przewija się wiele klientów i używane przez nich meble lub wyposażenie często się psują. Brak regularnej kontroli wyposażenia naraża klientów na odniesienie obrażeń. Uszkodzone wyposażenie lub meble mogą się nagle przewrócić, powodując urazy kręgosłupa i złamania.

Zatrucie żywnością

Zatrucie pokarmowe często spowodowane jest skażoną żywnością i może mieć poważne konsekwencje. Osłabia ono bowiem ogólny stan zdrowia, szczególnie jeśli objawy utrzymują się przez dłuższy czas. Puby i bary zobowiązane są podawać żywność na określonym poziomie. Oznacza to, że powinny gwarantować odpowiednie standardy przygotowania i przechowywania żywności nadającej się do spożycia przez klientów. Istnieją podstawowe wymogi higieny, których puby i bary powinny przestrzegać. Niedostosowanie się do któregokolwiek z nich, może spowodować, że klienci spożywający jedzenie poczują się źle. Częstą przyczyną zatruć pokarmowych jest zanieczyszczenie krzyżowe. Dochodzi do niego, kiedy surowe mięso jest przechowywane razem z ugotowaną żywnością. W takich sytuacjach bakterie z surowego mięsa mogą zanieczyścić gotowe do spożycia jedzenie, co z kolei prowadzi do zatrucia pokarmowego.

Najczęstsze przyczyny zatruć pokarmowych to:

 • Zanieczyszczenie krzyżowe
 • Niehigieniczne wyposażenie kuchni
 • Nieprawidłowo lub nieregularnie czyszczony sprzęt kuchenny
 • Niewykwalifikowani pracownicy kuchni
 • Niedoświadczony personel zajmujący się żywnością

Miałem wypadek w barze. Co zrobić?

Jeśli miałeś wypadek w barze, warto podjąć następujące kroki:

 1. Zwróć się o pomoc lekarską

  Twoje zdrowie jest najcenniejsze i powinieneś go strzec. Natychmiast po wypadku sprawdź dokładnie, czy nie odniosłeś obrażeń. Następnie sprawdź, czy inne osoby nie potrzebują pomocy medycznej. Jeśli Ty lub ktokolwiek inny doznał poważnego urazu, zadzwoń po karetkę.

  Nie lekceważ także mniej poważnych urazów, nawet gdy nie odczuwasz bólu. Czasami mogą one prowadzić do poważnych komplikacji. W takich sytuacjach lepiej jest dmuchać na zimne i udać się na pogotowie (A&E) lub do lekarza i się przebadać.

 2. Zgłoś wypadek

  Wypadek należy zgłosić obsłudze lokalu. Możesz zostać poproszony o wypełnienie formularza zgłoszenia incydentu, aby podać informację o tym, jak doszło do zdarzenia i jakich obrażeń doznałeś. Powinieneś też poprosić o udostępnienie nagrania z kamer monitoringu.

 3. Identyfikacja świadków

  Zbierz dane wszystkich świadków wypadku – ich nazwiska i dane kontaktowe.

 4. Dokumentacja wypadku

  Zebranie następujących informacji odnośnie wypadku jest bardzo ważne:

  • Data, godzina i dokładny opis zdarzenia
  • Dane kontaktowe świadków incydentu np. pracowników/klientów
  • Sprawdź czy wypadek został zarejestrowany przez kamery monitoringu
  • Zrób zdjęcia miejsca wypadku z różnych perspektyw oraz elementów, które go spowodowały, pomoże to Twojemu prawnikowi lepiej zrozumieć, jak doszło do incydentu
  • Zrób zdjęcia odniesionych obrażeń
 5. Skonsultuj się z prawnikiem ds. szkód osobowych

  Jeśli rozważasz wystąpienie o odszkodowanie, powinieneś skontaktować się z prawnikiem mającym doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Będziesz musiał również zwrócić się do Komisji ds. Szkód Osobowych (Injuries Board) w celu uzyskania oceny odniesionych obrażeń. Adwokat pomoże Ci przygotować wniosek do Komisji oraz zagwarantuje, że wszystko odbędzie się zgodnie z procedurą i bez zbędnej zwłoki.

  Zachowaj kopie dowodów wszelkich wydatków, które poniosłeś wskutek wypadku. Zachowaj również wszelkie kopie dokumentacji medycznej oraz raportów. Dokumenty te będą potrzebne w procesie roszczenia.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj!

Pomoc, którą oferujemy oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W kontakcie z klientami nie posługujemy się żargonem prawniczym, używamy prostego języka i udzielamy praktycznych porad na każdym etapie sprawy.

Zadzwoń do nas już dziś: +353 1 649 9900 lub skontaktuj się z nami online.

Jak wnieść roszczenie?

Po zebraniu niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem i odniesionym urazem, czas wnieść roszczenie. Warto wtedy skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach związanych z wypadkami w miejscach publicznych.

 1. Przygotuj dokumentację dla prawnika

  Kiedy zdecydujesz się wnieść roszczenie o rekompensatę, przygotuj dokumentację, którą przekażesz prawnikowi. Powinna ona zawierać następujące informacje:

  • Data wypadku
  • Miejsce wypadku
  • Szczegóły dotyczące osoby/okoliczności, które spowodowały wypadek
  • Dokładny opis zdarzenia
  • Komu zgłoszono wypadek?
  • Czy istnieje zapis z monitoringu, na którym widać zdarzenie?
  • Dokładny opis odniesionych urazów
  • Dane szpitala lub lekarza, który udzielił Ci pomocy
  • Zdjęcia z miejsca wypadku oraz zdjęcia odniesionych urazów
 2. Prawnik jako zaufany doradca

  Pomoc prawnika biegłego w sprawach związanych z roszczeniami powypadkowymi pomoże uniknąć wszelkich niedopatrzeń, na które narażony jest każdy, kto składa wniosek sam, bez pomocy prawnej. Prawnik jest godnym zaufania doradcą i przeprowadzi Cię przez cały proces.

 3. Adwokat uzyskuje raport medyczny

  Dokumentacja medyczna jest bardzo istotna, gdyż potwierdza odniesiony przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu. Adwokat poprosi o podanie danych lekarza lub szpitala, pod opieką którego przebywałeś oraz wystąpi o raporty medyczne konieczne do wszczęcia sprawy.

 4. Prawnik przygotowuje wniosek do Injuries Board

  Gdy prawnik zgromadzi już wszystkie potrzebne informacje, roszczenie zostanie skierowane do Injuries Board. Szczegółami zajmie się za Ciebie adwokat. Komisja oceni Twoją sprawę i zaproponuje sumę odszkodowania. Możesz zaakceptować sumę proponowaną przez Komisję lub ją odrzucić.

 5. Możliwe scenariusze

  Możliwe są zatem dwa scenariusze:

  a. Zarówno Ty, jak i strona odpowiedzialna za wypadek akceptujecie kwotę odszkodowania zaproponowaną przez Komisję – sprawa zostaje uznana za rozstrzygniętą, a sprawca wezwany do wypłaty odszkodowania.

  b. Ty lub strona odpowiedzialna za wypadek nie akceptujecie kwoty odszkodowania zaproponowanej przez Komisję – wszczęte zostaje postępowanie sądowe.

  Zanim zaczniesz martwić się sądem i wszystkim, co się z tym wiąże, wiedz, że tylko niewielki odsetek spraw trafia na salę sądową.

  Najpierw organizowane są spotkania ugodowe. To właśnie podczas takich negocjacji rozstrzygana jest większość roszczeń – bez konieczności stawiennictwa w sądzie. Pamiętaj, że Twój prawnik ma obowiązek reprezentować Cię na tego typu spotkaniach i dbać o Twój najlepszy interes. Prawnik pełni rolę zaufanego doradcy, który w Twoim imieniu załatwia sprawy związane z procesem, abyś Ty mógł skoncentrować się na swoim zdrowiu.

W Tracey Solicitors LLP staramy się, by każdy miał dostęp do porady prawnej, szczególnie osoby, które nie mają doświadczenia w zakresie roszczeń. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 01 649 9900 lub pod adresem e-mail: ask@traceysolicitors.ie i opisz swoją sprawę bezpośrednio naszemu doradcy prawnemu. Gwarantujemy poufność.

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Obsługa była szybka, wydajna i przyjemna. Gorąco polecam Tracey Solicitors LLP i Marię.
Chciałam bardzo podziękować za poświęcony czas, cierpliwość i pomoc w załatwieniu wszystkiego. Dziękuję, szczególnie za to, że w tej trudnej chwili w moim życiu, komunikacja była bezbłędna, a usługi wzorowe. Gorąco polecam każdemu!
Wszystko zostało mi wyjaśnione w prostym i zrozumiałym języku. Współpraca z Marią przekroczyła moje oczekiwania.
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Rozstrzygnięcie sprawy

Jeśli wystąpisz z roszczeniem, możesz dochodzić prawa do odszkodowania oraz odzyskania kosztów z tytułu szkód, które poniosłeś. Szkody te dzielimy na:

Szkody zwyczajne

Szkody zwyczajne to szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody spowodowane wypadkiem.

Szkody szczególne

Szkody szczególne dotyczą wydatków bieżących poniesionych w następstwie wypadku, np. utrata zarobków (jeśli po wypadku nie mogłeś pracować), rachunki medyczne oraz dodatkowe koszty podróży związane z wypadkiem (np. podróż do i ze szpitala). Dowiedz się więcej na temat kosztów.

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ograniczenie czasowe na zgłoszenie roszczenia. Różni się ono w zależności od sytuacji. Ogólna zasada dotycząca spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu mówi o 2 latach na zgłoszenie roszczenia od dnia, w którym doszło do wypadku lub dnia, w którym poszkodowany uświadomił sobie fakt odniesienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia. Adwokat pomoże określić, ile dokładnie czasu zostało na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie w danej sprawie.

Dowiedz się więcej na temat okresu przedawnienia

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.