Baza wiedzy

Kalkulator odszkodowania

Szkoda osobowa to uraz fizyczny lub psychiczny poniesiony przez poszkodowanego z winy innej osoby. Odszkodowanie może zostać przyznane osobie w ramach zadośćuczynienia z tytułu uszczerbku na zdrowiu i poniesionych strat.

Jaką kwotę odszkodowania otrzymam?

Jednym z najczęściej zadawanych pytań przez osoby, które dochodzą praw do odszkodowania z tytułu wypadku nie z ich winy dotyczy tego, ile dostaną odszkodowania. Jest to trudne pytanie, ponieważ przy obliczaniu kwoty odszkodowania branych jest pod uwagę wiele czynników. Dlatego prawnik nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Pomocnym narzędziem w szacowaniu odszkodowania jest przygotowany przez Komisję ds. Szkód Osobowych (Injuries Board) przewodnik zwany ‘Book of Quantum’.

Co to jest Book of Quantum?

Book of Quantum to przewodnik, który zawiera ogólne wytyczne dotyczące wysokości odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu*. Komisja Injuries Board odnosi się do tego przewodnika w trakcie dokonywania oceny roszczenia. Jest to wykaz norm, który został opracowany na podstawie analizy ponad 51 000 przypadków rozstrzygniętych spraw o odszkodowanie z tytułu obrażeń cielesnych w latach 2013 i 2014 i opiera się na rzeczywistych kwotach orzeczonych przez sądy. Dzięki temu wiadomo, jakie kwoty zostały przyznane w przeszłości i łatwiej oszacować, jaka rekompensata może zostać przyznana w danym przypadku.

Rozstrzygnięcie roszczenia

Roszczenia zwykle uwzględniają obrażenia ciała jak i wszelkie skutki, jakie poniesione szkody już wywarły bądź wywrą w przyszłości na jakość życia osobistego oraz możliwości zarobkowe. Odszkodowanie jest obliczane z uwzględnieniem następujących czynników:

 • Ból, cierpienie i utrata jakości życia/radości życia
 • Dotychczasowa utrata zarobków
 • Rachunki za świadczenia medyczne związane z obrażeniami
 • Utrata przyszłych dochodów ze względu na uszczerbek na zdrowiu
 • Koszty przyszłej opieki medycznej

W jaki sposób stopień urazu wpływa na wysokość odszkodowania*?

Kalkulator wysokości odszkodowania (Book of Quantum) oraz kwoty podane poniżej różnią się w zależności od wagi urazu danej osoby. Kalkulator klasyfikuje urazy w następującej skali:

1. Lekkie

Osoba zwykle powraca do pełni zdrowia lub występuje u niej bardzo znaczna poprawa.

2. Umiarkowane

Urazy umiarkowane to takie, po odniesieniu których poszkodowany zasadniczo wraca do zdrowia, jednak niektóre objawy utrzymują się jeszcze po zakończeniu leczenia, obniżając jakość życia danej osoby i/lub przeszkadzając jej w codziennym życiu. Ogólnie jednak taka osoba powróci do pełni zdrowia.

3. Umiarkowanie ciężkie

Uszczerbek na zdrowiu spowodował długotrwałą lub trwałą niezdolność do pracy oraz fizyczne ograniczenia w obrębie części ciała dotkniętej urazem.

4. Ciężkie i trwałe

Uraz spowodował znaczne obniżenie jakości życia danej osoby, wpłynął negatywnie na zdolność wykonywania codziennych obowiązków oraz na inne sfery życia, powodując długotrwały ból i/lub konieczność ciągłej opieki medycznej.

Co w przypadku licznych obrażeń?

Jeśli osoba poszkodowana w wypadku odniosła liczne obrażenia, należy pamiętać, że dodanie wartości poszczególnych obrażeń nie wskaże dokładnej kwoty odszkodowania. Zwykle, gdy Injuries Board rozpatruje roszczenie, najpierw bierze pod uwagę najpoważniejsze obrażenia, a następnie koryguje tę wartość, uwzględniając inne, mniej poważne obrażenia. W ten sposób otrzymuje się ostateczną kwotę odszkodowania*, jaka może zostać przyznana.

Jak korzystać z kalkulatora kwot odszkodowania*

Szacunkowe kwoty odszkodowania przedstawione za pomocą poniższej interaktywnej infografiki mają za zadanie dostarczyć ogólnych wytycznych dotyczących wysokości odszkodowania na podstawie Book of Quantum. Kalkulator nie służy temu, aby podać dokładne wartości odszkodowania. Jeśli zdecydujesz się złożyć wniosek o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu*, Injuries Board rozpatrzy Twój przypadek i zaproponuje kwotę odszkodowania w oparciu o stopień doznanej szkody, czas powrotu do zdrowia oraz wyniki rekonwalescencji.

 • Określ kategorię urazu
 • Określ wagę doznanego urazu
 • Określ stopień danego urazu
 • Weź pod uwagę wszelkie doznane urazy
 • Urazy głowy

Urazy głowy (głowa i czaszka)

Wstrząs mózgu

 • Lekki wstrząs mózgu bez utraty przytomności: do €21.800
 • Umiarkowany wstrząs mózgu z utratą przytomności na okres do 24h: €19.000 – €35.200
 • Ciężki wstrząs mózgu z utratą przytomności na okres ponad 24h: €41.600 – €74.000

Pęknięcie czaszki/lekkie urazy głowy bez utraty przytomności

 • Lekkie: €34.700 – €60.200
 • Umiarkowane: €54.200 – €91.800
 • Ciężkie i trwałe: €73.400 – €105.000

Pęknięcie czaszki/poważne urazy głowy z utratą przytomności

 • Lekkie: €52.800 – €124.000
 • Umiarkowane: €68.200 – €128.000
 • Ciężkie i trwałe (z wyłączeniem uszkodzenia mózgu): €87.400 – €144.000

Urazy oka (urazy upośledzające wzrok)

 • Lekkie urazy oka: do €9.800
 • Pogorszenie wzroku w jednym oku: €22.500 – €45.500
 • Całkowita utrata wzroku w jednym oku: do €138.000

Złamanie kości policzkowej (jarzmowej)

 • Lekkie: €21.200 – €42.200
 • Umiarkowane: €37.700 – €47.300
 • Ciężkie i trwałe: €47.500 – €55.600

Złamanie nosa

 • Lekkie: €18.000 – €22.100
 • Umiarkowane: €22.100 – €32.200
 • Umiarkowanie ciężkie: €32.400 – €46.600
 • Ciężkie i trwałe: €44.500 – €63.900

Urazy szczęki – tkanki miękkie

 • Lekkie: €11.000 – €20.800
 • Umiarkowane: €19.500 – €27.600
 • Ciężkie i trwałe: €25.900 – €52.700

Urazy szczęki – przemieszczenie

 • Lekkie: €21.200 – €35.400
 • Umiarkowane: €36.100 – €63.300
 • Ciężkie i trwałe: €52.700 – €68.600

Urazy szczęki – złamanie

 • Lekkie: €21.200 – €47.100
 • Umiarkowane: €35.900 – €74.900
 • Ciężkie i trwałe: €52.700 – €80.200

Uszkodzenie zębów

 • Utrata zęba mlecznego: €4.400 – €7.000
 • Złamany ząb: €7.500 – €10.300
 • Utrata jednego zęba: €10.300 – €12.700

Urazy szyi

Urazy kręgosłupa szyjnego – tkanki miękkie

 • Lekkie ze znaczną poprawą: do €15.700
 • Lekkie z prognozą całkowitego wyleczenia: do €19.400
 • Umiarkowane: €20.400 – €30.200
 • Umiarkowanie ciężkie: €34.400 – €52.200
 • Ciężkie i trwałe: €44.600 – €77.900

Urazy pleców i złamania kręgosłupa

Urazy pleców – tkanki miękkie

 • Lekkie ze znaczną poprawą: do €14.800
 • Lekkie z prognozą całkowitego wyleczenia: do €18.400
 • Umiarkowane: €21.400 – €34.400
 • Umiarkowanie ciężkie: €32.100 – €55.700
 • Ciężkie i trwałe: €52.300 – €92.000

Urazy kręgów

 • Lekkie: €32.500 – €63.300
 • Umiarkowane: €54.900 – €92.700
 • Ciężkie i trwałe: €76.000 – €139.000

Urazy kończyn górnych

Ramię/dłoń/utrata palca

 • Palec wskazujący: częściowa do €55.800
 • Palec wskazujący: całkowita do €61.200
 • Palec środkowy: częściowa do €51.100
 • Palec środkowy: całkowita do €57.200
 • Palec serdeczny: częściowa do €43.300
 • Palec serdeczny: całkowita do €57.200
 • Palec mały: częściowa do €41.600
 • Palec mały: całkowita do €46.400
 • Kciuk: częściowa do €44.200
 • Kciuk: całkowita do €80.500

Bark/ramię – tkanki miękkie

 • Lekkie: do €33.500
 • Umiarkowane: €22.000 – €60.900
 • Ciężkie i trwałe: €34.700 – €67.700

Bark/ramię – przemieszczenie

 • Lekkie: €17.500 – €43.200
 • Umiarkowane: €33.000 – €70.600
 • Ciężkie i trwałe: €48.400 – €76.700

Złamanie kości ramiennej

 • Lekkie: do €36.800
 • Umiarkowane: €34.700 – €64.500
 • Ciężkie i trwałe: €50.100 – €83.900

Złamanie obojczyka

 • €22.100 – €44.000

Zmiażdżenie ramienia lub dłoni

 • Lekkie: €14.400 – €33.300
 • Umiarkowane: €32.000 – €48.400
 • Umiarkowanie ciężkie: €43.800 – €69.100
 • Ciężkie i trwałe: €64.200 – €87.700

Łokieć/przedramię – tkanki miękkie

 • Lekkie: do €9.200
 • Umiarkowane: €8.000 – €29.500
 • Umiarkowanie ciężkie: €22.000 – €59.600
 • Ciężkie i trwałe: €39.900 – €63.900

Łokieć/przedramię – przemieszczenie

 • Lekkie: €21.200 – €40.700
 • Umiarkowane: €37.400 – €70.800
 • Ciężkie i trwałe: €55.400 – €75.300

Złamanie kości przedramienia (kości promieniowej i łokciowej)

 • Lekkie: €22.100 – €38.300
 • Umiarkowane: €37.700 – €40.000
 • Umiarkowanie ciężkie: €39.200 – €81.700
 • Ciężkie i trwałe: €57.200 – €83.000

Urazy nadgarstka – tkanki miękkie

 • Lekkie: do €27.800
 • Umiarkowane: €21.900 – €32.900
 • Ciężkie i trwałe: €41.200 – €67.500

Urazy nadgarstka – przemieszczenie

 • Lekkie: €19.800 – €43.500
 • Umiarkowane: €35.000 – €75.500
 • Ciężkie i trwałe: €54.400 – €77.600

Złamanie nadgarstka

 • Lekkie: €19.300 – €36.800
 • Umiarkowane: €35.000 – €45.000
 • Umiarkowanie ciężkie: €54.200 – €70.100
 • Ciężkie i trwałe: €68.400 – €78.000

Urazy dłoni – tkanki miękkie

 • Lekkie: do €21.700
 • Umiarkowane: €21.900 – €43.700
 • Ciężkie i trwałe: €41.200 – €67.500

Urazy dłoni – złamanie

 • Lekkie: €14.600 – €32.200
 • Umiarkowane: €30.300 – €64.800
 • Ciężkie i trwałe: €49.600 – €67.700

Urazy kciuka – tkanki miękkie

 • Lekkie: do €21.200
 • Umiarkowane: €24.100 – €48.700
 • Ciężkie i trwałe: €35.600 – €57.300

Urazy kciuka – przemieszczenie

 • Lekkie: €14.400 – €26.100
 • Umiarkowane: €28.900 – €50.600
 • Ciężkie i trwałe: €41.400 – €59.000

Urazy kciuka – złamanie

 • Lekkie: do €30.300
 • Umiarkowane: €29.600 – €46.900
 • Umiarkowanie ciężkie: €38.600 – €54.900
 • Ciężkie i trwałe: €43.700 – €62.700

Urazy palców – tkanki miękkie

 • Lekkie: do €19.100
 • Umiarkowane: €17.300 – €40.700
 • Ciężkie i trwałe: €29.300 – €51.900

Urazy palców – przemieszczenie

 • Lekkie: €12.800 – €22.400
 • Umiarkowane: €28.900 – €50.600
 • Ciężkie i trwałe: €41.400 – €59.000

Urazy palców – złamanie

 • Lekkie: do €16.600
 • Umiarkowane: €19.500 – €44.900
 • Umiarkowanie ciężkie: €32.800 – €46.200
 • Ciężkie i trwałe: €31.500 – €56.400

Zaburzenia funkcji kończyn górnych

Zapalenie torebki stawowej

 • Lekkie: €22.000 – €29.400
 • Umiarkowane: €25.900 – €34.400
 • Umiarkowanie ciężkie: €38.700 – €66.500
 • Ciężkie i trwałe: €58.000 – €68.600

Zapalenie torebki stawowej kciuka

 • Lekkie: €17.500 – €18.300
 • Umiarkowane: €27.800 – €32.800
 • Umiarkowanie ciężkie: €33.100 – €36.100
 • Ciężkie i trwałe: €43.600 – €47.900

Zespół kanału promieniowego/łokciowego

 • Lekkie: €22.400 – €32.300
 • Umiarkowane: €29.400 – €40.900
 • Umiarkowanie ciężkie: €42.400 – €73.300
 • Ciężkie i trwałe: €61.800 – €76.600

Zespół cieśni kanału nadgarstka

 • Lekkie: €22.100 – €32.000
 • Umiarkowane: €28.300 – €39.700
 • Umiarkowanie ciężkie: €41.100 – €71.700
 • Ciężkie i trwałe: €60.300 – €74.100

Zapalenie stawu łokciowego (łokieć golfisty/tenisisty)

 • Lekkie: €18.400 – €19.100
 • Umiarkowane: €31.800 – €34.700
 • Umiarkowanie ciężkie: €35.600 – €37.800
 • Ciężkie i trwałe: €47.700 – €51.400

Podrażnienia skóry ramienia/dłoni

 • Lekkie: do €14.000
 • Umiarkowane: €14.000 – €19.800
 • Ciężkie i trwałe: €32.800 – €53.700

Urazy kończyn dolnych

Urazy miednicy/biodra – tkanki miękkie

 • Lekkie: do €29.600
 • Umiarkowane: €13.400 – €60.600
 • Ciężkie i trwałe: €60.600 – €70.000

Urazy biodra/miednicy – przemieszczenie

 • Lekkie: €27.100 – €45.800
 • Umiarkowane: €45.000 – €70.400
 • Umiarkowanie ciężkie: €46.300 – €86.700
 • Ciężkie i trwałe: €59.800 – €94.500

Złamanie miednicy

 • Lekkie: €27.700 – €54.300
 • Umiarkowane: €47.100 – €58.400
 • Umiarkowanie ciężkie: €68.500 – €86.500
 • Ciężkie i trwałe: €79.300 – €94.800

Złamanie kości udowej

 • Lekkie: €27.700 – €59.100
 • Umiarkowane: €47.000 – €84.700
 • Umiarkowanie ciężkie: €60.600 – €97.700
 • Ciężkie i trwałe: €83.100 – €102.000

Urazy kolana – tkanki miękkie

 • Lekkie: do €14.800
 • Umiarkowane: €16.900 – €23.400
 • Umiarkowanie ciężkie: €24.000 – €75.600
 • Ciężkie i trwałe: €65.700 – 81.600

Urazy kolana – przemieszczenie

 • Lekkie: €22.100 – €50.400
 • Umiarkowane: €39.200 – €87.300
 • Ciężkie i trwałe: €55.200 – €93.400

Urazy kolona – złamanie (rzepka)

 • Lekkie: €20.600 – €47.200
 • Umiarkowane: €37.000 – €77.200
 • Ciężkie i trwałe: €52.800 – €89.100

Złamanie kości piszczelowej i/lub strzałkowej

 • Lekkie: do €49.400
 • Umiarkowane: €40.500 – €70.400
 • Umiarkowanie ciężkie: €68.800 – €91.900
 • Ciężkie i trwałe: €77.700 – €96.800

Urazy stawu skokowego – tkanki miękkie z wyłączeniem ścięgna Achillesa

 • Lekkie: do €23.100
 • Umiarkowane: €23.000 – €56.600
 • Ciężkie i trwałe: €38.900 – €62.300

Urazy stawu skokowego – uraz ścięgna Achillesa

 • Lekkie: do €12.600
 • Umiarkowane: €14.600 – €25.700
 • Umiarkowanie ciężkie: €35.900 – €42.200
 • Ciężkie i trwałe: €41.200 – €51.500

Urazy stawu skokowego – przemieszczenie

 • Lekkie: €22.100 – €49.300
 • Umiarkowane: €41.100 – €77.100
 • Ciężkie i trwałe: €56.800 – €82.800

Urazy stawu skokowego – złamanie (części dystalne kości piszczelowej, strzałkowej i kości skokowej)

 • Lekkie: do €54.700
 • Umiarkowane: €39.100 – €87.600
 • Umiarkowanie ciężkie: €79.900 – €89.300
 • Ciężkie i trwałe: €80.500 – €93.300

Urazy stopy – tkanki miękkie

 • Lekkie: do €20.000
 • Umiarkowane: €19.900 – €38.400
 • Ciężkie i trwałe: €36.400 – €54.400

Urazy stopy – przemieszczenie

 • Lekkie: €16.300 – €43.700
 • Umiarkowane: €31.900 – €71.500
 • Ciężkie i trwałe: €47.700 – €77.500

Urazy stopy – złamanie

 • Lekkie: €18.000 – €34.900
 • Umiarkowane: €34.000 – €61.200
 • Umiarkowanie ciężkie: €49.800 – €83.100
 • Ciężkie i trwałe: €65.200 – €92.900

Urazy stopy – zmiażdżenie

 • Lekkie: €12.800 – €40.900
 • Umiarkowane: €14.500 – €73.900
 • Ciężkie i trwałe: €26.600 – €78.300

Utrata palców stopy

 • Palec stopy (inny niż paluch): do €48.200
 • Paluch: do €70.600

Urazy palca stopy – paluch

 • Lekkie: €11.000 – €18.800
 • Umiarkowane: €15.500 – €42.400
 • Ciężkie i trwałe: €27.500 – €46.800

Urazy palca stopy – złamanie palucha

 • Lekkie: €12.600 – €21.500
 • Umiarkowane: €20.900 – €36.300
 • Ciężkie i trwałe: €28.000 – €41.200

Urazy palca stopy – inne palce

 • Lekkie: €10.900 – €18.300
 • Umiarkowane: €13.000 – €30.700
 • Ciężkie i trwałe: €25.100 – 32.600

Urazy palca stopy – złamanie innych palców

 • Lekkie: €10.900 – €20.300
 • Umiarkowane: €13.000 – €32.800
 • Ciężkie i trwałe: €25.100 – €33.700

Korpus i organy wewnętrzne

Złamanie żeber/mostka

 • Lekkie: €13.700 – €45.900
 • Umiarkowane: €29.600 – €63.400
 • Ciężkie i trwałe: €49.500 – €80.000

Serce

 • Stłuczenie mięśnia sercowego: €18.500 – €22.100

Urazy płuc

 • Stłuczenie płuc: €15.900 – €21.900
 • Pęknięcie płuca: €16.000 – €31.700

Urazy płuc – przekłucie/odma/niedodma płuc

 • Lekkie: €14.600 – €17.900
 • Umiarkowane: €19.900 – €42.100
 • Ciężkie i trwałe: €52.600 – €82.700

Urazy nerki

 • Stłuczenie nerki lub krwiak: €13.400 – €28.000
 • Przekłucie nerki: €21.300 – €35.500

Jelita i system trawienny

 • Lekkie: €21.300 – €45.900
 • Umiarkowane: €56.800 – €73.000
 • Ciężkie i trwałe: €61.900 – €93.900

Pęcherz moczowy

 • Stłuczenie pęcherza: €14.200 – €28.500
 • Z prognozą postępującej utraty funkcji pęcherza: €24.600 – €86.000
 • Wszelkie urazy macicy: €21.400 – €44.500

Śledziona

 • Krwiak/przekłucie: €21.300 – €44.700
 • Całkowita lub znaczna utrata funkcji narządu lub konieczność usunięcia: do €73.100

Przepukliny

 • Lekkie: do €25.700
 • Umiarkowane: €31.400 – €46.000
 • Ciężkie i trwałe: €46.700 – €60.300

Zatrucie pokarmowe

 • Lekkie do umiarkowanego: do €14.500
 • Ciężkie i trwałe: €23.700 – €40.300

** Powyższe informacje oraz szacunkowe kwoty odszkodowania zostały zaczerpnięte z przewodnika kwot odszkodowania (Book of Quantum) z 2016r. wydanego przez Injuries Board.