Baza wiedzy

Special damages czyli wydatki związane z wypadkiem

W sprawach dotyczących uszczerbku na zdrowiu często pojawia się termin szkody szczegółowe (special damages). Termin ten oznacza dodatkowe koszty poniesione w wyniku wypadku. W postępowaniu w tytułu roszczenia powypadkowego oprócz odszkodowania za poniesiony ból i cierpienie spowodowane wypadkiem, będziesz także wnosił o zwrot poniesionych wydatków.

Przykłady szkód szczegółowych (special damages)

Wydatki medyczne

Wszystkie wydatki za lekarzy, szpitale, rentgeny, rezonanse magnetyczne, fizjoterapię, lekarstwa itd.

Wydatki na dojazdy

Koszty dojazdów, poniesione w wyniku doznanych urazów, takie jak opłaty za taksówki, parking w czasie dojazdu na badania itp.

Utrata zarobków

Utracone zarobki, w wyniku nieobecności w pracy poniesione w związku z wypadkiem. Jeśli w międzyczasie otrzymywałeś pomoc socjalną, zostanie ona odliczona z dochodzonej sumy i w rezultacie otrzymasz kwotę, którą straciłeś.

Jakie jest różnica między szkodami zwyczajnymi a szczegółowymi?

Szkody zwyczajne, niematerialne (general damages) odnoszą się do bezpośrednich skutków wypadku, które dotknęły osobę występującą z roszczeniem, np. ból fizyczny i cierpienie, natomiast szkody szczegółowe (special damages) to koszty materialne i odnoszą się do poniesionych wydatków.

Skąd pewność, że wszystkie poniesione wydatki zostaną zwrócone?

Aby skutecznie domagać się zwrotu za poniesione w związku z wypadkiem koszty powinieneś udowodnić, że faktycznie je poniosłeś. Wydatki można udowodnić dołączając rachunki. Jeżeli domagasz się zwrotu utraconych zarobków, może być konieczna obecność reprezentanta pracodawcy w sądzie w celu ich potwierdzenia. Jednakże, jeśli w klarowny i jasny sposób zdołasz udokumentować poniesioną utratę zarobków, kwoty te mogą zostać zaakceptowane przez stronę pozwaną.

Ważne jest, aby zachować wszystkie rachunki związane z kosztami poniesionymi z powodu wypadku. Możesz wysłać je do swojego prawnika, jeśli obawiasz się, że możesz je zapodziać.

W toku sprawy otrzymasz mnóstwo listów. Sugerujemy, abyś zatrzymał wszystkie rachunki razem z listami i regularnie omawiał je ze swoim adwokatem. Będziesz miał pewność, że nic nie zostanie pominięte.

Jak obliczyć szkody szczegółowe w moim przypadku?

W zależności od okoliczności wartość roszczenia może się różnić. Aby uzyskać ogólne oszacowanie swoich szkód szczegółowych, wystarczy połączyć poniższe kwoty:

 • Wydatki medyczne
 • Przyszłe wydatki medyczne
 • Utrata dochodów
 • Szacowana przyszła utrata dochodów
 • Koszty podróży
 • Wszelkie inne wydatki poniesione w wyniku wypadku

Po obliczeniu tych kosztów możesz następnie użyć przewodnika kwot odszkodowania (Book of Quantum), aby oszacować wartość swojej sprawy. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź nasz kalkulator odszkodowań lub porozmawiaj z jednym z naszych prawników ds. urazów powypadkowych*.

Jaka jest różnica między szkodami szczegółowymi a szkodami zwyczajnymi?

Podczas gdy szkody szczegółowe są z reguły materialnymi wydatków lub stratami finansowymi, szkody zwyczajne są uważane za wszystkie inne straty niematerialne. Szkody zwyczajne mogą obejmować:

 • Ból fizyczny
 • Ból psychiczny
 • Ból i cierpienie
 • Upośledzenie fizyczne
 • Utrata zdolności do wykonywania niektórych funkcji
 • Utrata jakości życia
 • Utrata towarzystwa

Oszacowanie tych szkód może być trudne, ponieważ są one indywidualne dla każdego przypadku. Book of Quantum stworzona przez Komisję ds. Szkód Osobowych (Injuries Board) wykorzystuje przypadki uszczerbków na zdrowiu z przeszłości do oszacowania wartości konkretnych urazów. Aby uzyskać więcej informacji, najlepiej skonsultuj się z adwokatem.