Polski English

Anne, pracująca w sektorze hotelarskim, jechała do pracy rowerem, gdy potrącił ją samochód i zrzucił z roweru. Anne doznała urazu lewej i prawej stopy, kostki, która musiała być zoperowana oraz łokcia, który był złamany.

Rozległe urazy Anne wymagały opieki fizjoterapeuty, a Anne nie była w stanie pracować. Pozwany nie zgodził się na negocjacje na etapie Injuries Board. Sprawa została wniesiona do sądu wyższej instancji w Dublinie. Jeszcze przed rozprawą strony zawarły ogodę, a Anne otrzymała odszkodowanie w wysokości €270,000.