Legal Guides

Prawne ograniczenie czasowe

Zanim podejmiesz decyzję o wniesieniu roszczenia o odszkodowanie, warto sprawdzić ile czasu zostało na rozpoczęcie postępowania, ponieważ okres ten jest ograniczony. Jeśli ucierpiałeś w wypadku nie z własnej winy i w jego wyniku doznałeś uszczerbku na zdrowiu, możesz być uprawniony do odszkodowania z tytułu szkód osobowych. Należy pamiętać o sztywnych limitach czasu, w którym można zgłosić roszczenie o odszkodowanie. Limity te zwane są okresem przedawnienia i zostały zdefiniowane w ustawie zwanej 'Statute of Limitations Act' z 1957 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to prawne ramy czasowe na złożenie wniosku odszkodowawczego. Określa on czas, w którym osoba powinna zgłosić roszczenie po wypadku. Zasady dotyczące tego terminu określono w Ustawie o przedawnieniach z 1957 r.

Na wniesienie roszczenia są 2 lata bez jednego dnia od daty uświadomienia sobie uszczerbku na zdrowiu.

Data odkrycia uszczerbku na zdrowiu

Data odkrycia uszczerbku na zdrowiu ‘Date of knowledge’ to dzień, w którym osoba poszkodowana zdała sobie sprawę z następujących faktów:

 • Doznała urazu
 • Uraz ten był/jest poważny
 • Uraz został spowodowany zaniedbaniem, czynnikami szkodliwymi lub brakiem spełnienia obowiązków przez osobę/stronę trzecią, która spowodowała wypadek
 • Osoba poszkodowana zna tożsamość strony ponoszącej winę za wypadek

W większości przypadków data uświadomienia sobie uszczerbku na zdrowiu jest to dzień, w którym doszło do wypadku skutkującego urazem. Na przykład, jeśli osoba uczestniczy  wypadku samochodowym i złamie nogę, poszkodowany już w dniu wypadku zdaje sobie sprawę z odniesionego urazu, jest świadomy, że obrażenia są znaczące, a uszczerbek powstał w wyniku zaniedbania kierowcy.

Jednak nie zawsze i nie we wszystkich przypadkach roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu tak to wygląda. W niektórych sytuacjach uraz lub choroba może nie objawiać się przez jakiś czas po wypadku. W takich sytuacjach datą, od której liczy się okres przedawnienia to dzień, w którym szkodę odkryto.

Dlaczego czas na zgłoszenie roszczenia jest ograniczony?

Ograniczenie czasowe uzasadnione jest następująco: po pierwsze, im dłużej zwleka się ze zgłoszeniem roszczenia, tym trudniej drugiej stronie się bronić. Po drugie, sytuacja, w której ktoś do ostatniego dnia swojego życia musi się obawiać procesu sądowego jest niesprawiedliwa wobec tej osoby.

Należy mieć na uwadze, że jeśli z jakiegokolwiek powodu roszczenie zostało zgłoszone z opóźnieniem, sąd może zadecydować o jego odrzuceniu, jeśli powód opóźnienia zostanie uznany za nieuzasadniony.

Ograniczenie czasowe dotyczące dzieci

Sytuacja poszkodowanego w wypadku dziecka poniżej 18. roku życia przedstawia się trochę inaczej niż ma to miejsce w przypadku osoby dorosłej. Małoletni nie może wnieść roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu samodzielnie dopóki nie osiągnie pełnoletności. Jeśli roszczenie nie zostało zgłoszone w ciągu 2 lat od wypadku, wtedy dziecko będzie miało prawo zgłosić je samodzielnie w ciągu 2 lat od ukończenia 18. roku życia.

Istnieje jednak możliwość złożenia roszczenia przed osiągnięciem pełnoletności dziecka. Może to zrobić jego rodzic lub opiekun. Działa on wtedy jako opiekun procesowy małoletniego tzw. ‘Next Friend’. Zaleca się jak najszybsze wniesienie roszczenia w celu pozyskania wiarygodnych dowodów dających sprawie solidne podstawy. Warto skorzystać z usług prawnika zaraz po wypadku, aby omówić dany przypadek oraz dowiedzieć się jak wnieść roszczenie i jakie dalsze kroki podjąć.

Obliczanie limitu czasowego

Niezwykle ważne jest, aby jak najszybciej po wypadku skonsultować się z adwokatem. Im dłuższy czas oczekiwania, tym mniej czasu pozostaje na dochodzenie roszczenia.  Jeśli skontaktujesz się z adwokatem natychmiast po wypadku, okres przedawnienia nie powinien wpłynąć na zdolność dochodzenia roszczenia. Prawnik określi ile zostało czasu na złożenie wniosku oraz podejmie następujące kroki:

 • Poprosi Cię o podanie daty wypadku lub uświadomienia faktu z doznanego uszczerbku
 • Określi datę przedawnienia sprawy
 • Wypełni formularz A i prześle do Injuries Board

Kiedy Komisja oceni roszczenie, Ty i Twój adwokat rozważycie propozycję. Możliwe są zatem dwa scenariusze:

 1. Sprawa zostanie zakończona, jeśli obie strony zgodzą się na zasugerowaną przez PIAB kwotę.
 2. Sprawa zostanie skierowana do sądu, gdy jedna lub obie strony nie zgodzą się na wycenę.

Jeśli Twoje roszczenie zostanie skierowane do sądu, prawnik ma okres 6 miesięcy na wszczęcie postępowania, licząc od dnia uzyskania autoryzacji z Komisji ds. Szkód Osobowych (PIAB, inaczej Injuries Board).

Okres przedawnienia – zaniedbanie medyczne*

Zaniedbanie lekarskie traktuje się inaczej niż pozostałe roszczenia związane z uszczerbkiem na zdrowiu. Sprawy z tytułu zaniedbania medycznego nie są rozpatrywane przez Injuries Board. Wskazane jest, aby jak najszybciej po uświadomieniu sobie faktu z odniesienia uszczerbku na zdrowiu zwrócić się o pomoc adwokata i tym samym zagwarantować sobie jak najlepszą ochronę interesów.

W sprawach dotyczących szkód osobowych okres przedawnienia 2 lat zatrzymuje się w momencie złożenia wniosku do Injuries Board. Ponieważ Komisja nie rozpatruje kwestii zaniedbań medycznych, jedynym sposobem na zatrzymanie zegara jest wszczęcie postępowania sądowego. Warto zauważyć, że przed wydaniem postępowania sądowego należy udowodnić, że doszło do zaniedbania medycznego. Uzyskanie odpowiednich raportów medycznych i oceny niezależnego eksperta medycznego może być czasochłonne. Zanim zostanie wszczęte postępowanie sądowe i zegar przestanie odliczać czas, osoba poszkodowana musi najpierw znaleźć prawnika ds. zaniedbań medycznych, który poweźmie poniższe kroki:

 • Uzyska dokumentację medyczną
 • Zleci ocenę zagadnienia niezależnemu ekspertowi medycznemu (uzyskanie dokumentacji i oceny  może być czasochłonne)
 • Przygotuje i rozpocznie postępowanie sądowe
 • Rozstrzygnie roszczenie

Wyjątki od prawnych ram czasowych

W niektórych przypadkach istnieją odstępstwa od ustawowego 2-letniego limitu czasowego. Takie wyjątki występują, gdy:

 • Uraz, którego doznała osoba doprowadził do jej upośledzenia umysłowego.
 • Uraz, którego doznała osoba uniemożliwił jej wniesienie roszczenia. W takim przypadku, okres 2 lat liczony jest od dnia, w którym uzna się, że osoba jest w stanie to zrobić.
 • Błędne zdiagnozowanie choroby lub urazu. W takim przypadku okres 2 lat liczony jest od dnia, w którym osoba została zdiagnozowana prawidłowo.