Roszczenia z tytuły wypadku w miejscu publicznym*

Wypadek w żłobku lub przedszkolu*

Jeśli Twoje dziecko ucierpiało w wypadku w żłobku lub przedszkolu*, skontaktuj się z prawnikiem, aby dochodzić należnego mu odszkodowania.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Twoje dziecko miało wypadek w żłobku lub przedszkolu?

Kiedy rodzice powierzają dziecko do żłobka lub przedszkola, oczekują najwyższego poziomu opieki nad swoją pociechą, począwszy od interakcji personelu z dziećmi, a skończywszy na proporcjach opiekunów w stosunku do ilości dzieci w grupie. Wypadek, wskutek którego dziecko odnosi uraz jest traktowany nieco inaczej niż wypadek z udziałem osoby dorosłej. Małoletni nie może sam złożyć roszczenia, dopóki nie osiągnie 18 roku życia, jednak rodzic lub opiekun dziecka, zwany opiekunem procesowym może dochodzić roszczenia w jego imieniu.

Kim jest opiekun procesowy?

W przypadku roszczeń dotyczących osób w wieku poniżej 18 roku życia, rodzic lub opiekun może reprezentować dziecko, ponieważ małoletni nie może sam złożyć roszczenia. Reprezentant jest określany jako „Next Friend” czyli opiekun procesowy. Wszystkie informacje dotyczące dziecka i roszczenia w jego imieniu są przekazywane tej osobie. Ważne jest, aby przed wniesieniem roszczenia dziecko otrzymało opiekę medyczną, ponieważ jego zdrowie i dobre samopoczucie jest priorytetem numer jeden w procesie.

Kto ponosi odpowiedzialność?

Pierwszym krokiem w procesie roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu* jest ustalenie strony odpowiedzialnej za odniesione przez dziecko obrażenia. W przypadku, gdy do incydentu doszło z powodu działań/zaniechań pracowników, personel żłobka/przedszkola może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Szczególnie, gdy do wypadku doprowadziła ich lekkomyślność. Pracownicy powinni zawsze dbać o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci będących pod ich opieką. Jest to ich obowiązek, jak również to, aby przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów BHP.

Należy także mieć na uwadze, że jeśli inne dziecko spowodowało uraz naszej pociechy, to ustalenie osoby odpowiedzialnej za wypadek może być trudne.

Pracownicy żłobka/przedszkola mają obowiązki i wytyczne, których muszą bezwzględnie przestrzegać. Do takich obowiązków należą m.in.:

 • Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni i wykwalifikowani.
 • Przepisy BHP powinny być przestrzegane.
 • Co najmniej jeden pracownik powinien być przeszkolony z zakresu pierwszej pomocy.
 • Istnieje obowiązek składania i przechowywania raportów o wszelkich wypadkach.
 • Należy przestrzegać przepisów dotyczących proporcji opiekunów względem dzieci.

Liczba opiekunów przypadających na grupę dzieci

Istnieją rygorystyczne przepisy dotyczące liczby dorosłych przypadających na określoną liczbę dzieci. Liczba ta różni się w zależności od czasu, w którym dzieci znajdują się pod opieką. Przestrzeganie zasad pomaga zmniejszyć ryzyko wypadków.

Wskaźniki te są określone w następujący sposób:

Pełny i niepełny wymiar godzin

Liczba osób dla pełnego wymiaru godzin (5+ godzin dziennie) oraz dla niepełnego wymiaru godzin (3,5-5 godzin dziennie) jest następująca:

 • 0-1 lat – 1 osoba dorosła na 3 dzieci
 • 1-2 lata – 1 osoba dorosła na 5 dzieci
 • 2-3 lata – 1 osoba dorosła na 6 dzieci
 • 3-6 lat – 1 osoba dorosła na 8 dzieci

Opieka w specjalnym wymiarze godzinowym

Liczba osób dla wymiaru poniżej 3,5 godzin dziennie jest następująca:

 • 0-1 lat – 1 osoba dorosła na 3 dzieci
 • 1-2,5 roku – 1 osoba dorosła na 5 dzieci
 • 2,5-6 lat – 1 osoba dorosła na 11 dzieci

Najczęstsze urazy dzieci

Wypadek dziecka* może być traumatycznym przeżyciem, zwłaszcza jeśli w jego wyniku doszło do uszczerbku na zdrowiu Twojej pociechy. Roszczenia z tytułu wypadku w żłobku lub przedszkolu* najczęściej związane są z następującymi urazami:

Przyczyny wypadków dzieci w żłobku lub przedszkolu*

Większość roszczeń z tytułu wypadku w żłobku lub przedszkolu* jest składane z powodu następujących przyczyn:

Wadliwe zabawki

Urazy spowodowane przez wadliwe lub niebezpieczne zabawki są dość powszechne. Wadliwe zabawki mogą powodować liczne obrażenia, od skaleczeń i stłuczeń po zagrożenie uduszenia się dziecka. Często zdarza się, że zabawki są wadliwe w wyniku błędu popełnionego podczas procesu produkcyjnego. Ważne jest, aby każdą z takich zabawek trzymać z dala od dzieci, jeśli pracownik zauważy jakąkolwiek wadę. W przypadku, gdy dziecko doznało obrażeń na skutek wadliwej zabawki*, należy zwrócić uwagę na szczegóły dotyczące zabawki, takie jak nazwa, opakowanie i szczegóły wady, która spowodowała uraz dziecka.

Brak nadzoru

Dzieci muszą znajdować się pod ciągłym nadzorem. Aby zmniejszyć ryzyko wypadków, musi być odpowiednia liczba dorosłych względem ilości dzieci. Dzieci należy pilnować przez cały dzień, a zwłaszcza podczas lekcji wychowania fizycznego, czy imprez sportowych.

Przygotowywanie żywności w nieodpowiedni sposób

W niektórych żłobkach/przedszkolach pracownicy przygotowują jedzenie dla dzieci. Jeśli żywność jest przygotowana w sposób niewłaściwy i niehigieniczny, dzieci mogą zachorować w wyniku zatrucia pokarmowego. Zatrucie pokarmowe jest powszechną chorobą wywołaną przez spożycie skażonej żywności. Zatrucie może mieć poważne konsekwencje, zwłaszcza jeśli objawy utrzymują się przez dłuższy czas, ponieważ wpływa to na ogólny stan zdrowia dziecka.

Rozlane płyny i mokre nawierzchnie

Należy wdrażać procedury postępowania odnośnie czyszczenia rozlanych płynów. Powinny być one usuwane odpowiednio szybko, aby uniknąć wypadków i obrażeń zarówno uczniów, jak i pracowników. Aby ostrzec uczniów i pracowników, należy stawiać znaki informujące o niebezpieczeństwie jakim jest mokra nawierzchnia.


Co zrobić, jeśli moje dziecko ucierpiało w wypadku w żłobku lub przedszkolu?

Po wypadku dziecka w żłobku lub w przedszkolu* warto podjąć następujące kroki:

 1. Zapewnij swojemu dziecku opiekę medyczną

  Po tym jak dziecku została udzielona opieka lekarska, należy uzyskać formularz zgłoszenia wypadku ze żłobka lub przedszkola.

 2. Udokumentuj wypadek

  Zebranie następujących informacji odnośnie wypadku jest bardzo ważne:

  • Dokładne miejsce, w którym dziecko uległo wypadkowi
  • Dane świadków zdarzenia
  • Wszelkie szczegóły dotyczące tego, jak doszło do wypadku
  • Raport z wypadku odnotowany przez żłobek lub przedszkole
  • Zdjęcia odniesionych obrażeń, zdjęcia z miejsca wypadku oraz zapis zarejestrowany przez kamery monitoringu, jeśli to możliwe
  • Dane funkcjonariuszy policji, jeśli na miejsce wypadku przyjechała Garda
 3. Skonsultuj się z prawnikiem ds. wypadków dzieci*

  Wszystkie sprawy dotyczące uszczerbków na zdrowiu* osób małoletnich muszą być zatwierdzone przez Sąd. Oznacza to, że nawet jeśli sprawa zostanie zakończona ugodowo za pośrednictwem firmy ubezpieczeniowej lub rozpatrzona przez Komisję ds. Szkód Osobowych (Injuries Board), sędzia musi zatwierdzić kwotę tej ugody. W przypadku roszczeń odszkodowawczych małoletnich, po pomyślnym zakończeniu sprawy, zasądzone środki pieniężne składane są w sądzie i są dostępne dla dziecka po osiągnięciu przez nie pełnoletności (18 lat).

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!
Our helpful team

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj!

Pomoc, którą oferujemy oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W kontakcie z klientami nie posługujemy się żargonem prawniczym, używamy prostego języka i udzielamy praktycznych porad na każdym etapie sprawy.

Zadzwoń do nas już dziś: +353 1 649 9900 lub skontaktuj się z nami online.

Jak wnieść roszczenie?

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem i odniesionym urazem, czas wnieść roszczenie. Warto wtedy skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach związanych z wypadkami niepełnoletnich*.

 1. Przygotuj dokumentację dla prawnika

  Kiedy zdecydujesz się wnieść roszczenie o rekompensatę z tytułu wypadku w żłobku lub przedszkolu*, przygotuj dokumentację, którą przekażesz prawnikowi. Powinna ona zawierać następujące informacje:

  • Data wypadku
  • Miejsce wypadku
  • Szczegóły dotyczące osoby/okoliczności, które spowodowały wypadek
  • Dokładny opis zdarzenia
  • Komu zgłoszono wypadek?
  • Czy istnieje zapis z monitoringu, na którym widać wypadek?
  • Dokładny opis odniesionych urazów
  • Dane szpitala lub lekarza, który udzieliły dziecku pomocy
  • Zdjęcia z miejsca wypadku oraz zdjęcia odniesionych przez dziecko urazów
 2. Prawnik jako zaufany doradca

  Pomoc prawnika biegłego w sprawach związanych z roszczeniami powypadkowymi dzieci* pomoże uniknąć wszelkich niedopatrzeń, na które narażony jest każdy, kto składa wniosek sam, bez pomocy prawnej. Prawnik jest godnym zaufania doradcą i przeprowadzi Cię przez cały proces.

 3. Adwokat uzyskuje raport medyczny

  Dokumentacja medyczna jest bardzo istotna, gdyż potwierdza odniesiony przez Twoje dziecko uszczerbek na zdrowiu. Adwokat poprosi o podanie danych lekarza lub szpitala, pod opieką którego przebywało dzieko oraz wystąpi o raporty medyczne konieczne do wszczęcia sprawy.

 4. Prawnik przygotowuje wniosek do Injuries Board

  Gdy prawnik zgromadzi już wszystkie potrzebne informacje, roszczenie zostanie skierowane do Injuries Board. Szczegółami zajmie się za Ciebie prawnik. Komisja oceni Twoją sprawę i zaproponuje sumę odszkodowania. Możesz zaakceptować sumę proponowaną przez Komisję lub ją odrzucić. Możliwe są zatem dwa scenariusze:

  a. Zarówno Ty, jak i druga strona akceptujecie kwotę odszkodowania zaproponowaną przez Komisję – sprawa zostaje uznana za rozstrzygniętą, a sprawca wezwany do wypłaty odszkodowania.

  b. Ty lub druga strona nie akceptujecie kwoty odszkodowania zaproponowanej przez Komisję – wszczęte zostaje postępowanie sądowe.

 5. Możliwe scenariusze

  Zanim zaczniesz martwić się sądem i wszystkim, co się z tym wiąże, wiedz, że tylko bardzo niewielki odsetek spraw trafia na salę sądową.

  Najpierw organizowane są spotkania ugodowe. To właśnie na takich spotkaniach rozstrzygana jest większość spraw – bez konieczności stawienia się w sądzie. Pamiętaj, że Twój prawnik ma obowiązek reprezentować Cię na tego typu spotkaniach i dbać o Twój najlepszy interes. Prawnik pełni rolę zaufanego doradcy, który w Twoim imieniu załatwia sprawy związane z procesem, abyś Ty mógł skoncentrować się na zdrowiu swojego dziecka. Ponieważ dziecko jest małoletnie, jakakolwiek kwota ugody będzie musiała zostać zatwierdzona przez sędziego, sędzia może też zaproponować zmiany.

W Tracey Solicitors staramy się, by każdy miał dostęp do porady prawnej, szczególnie osoby, które nie mają doświadczenia w sprawach związanych z odszkodowaniami. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 01 649 9900 lub pod adresem e-mail: ask@traceysolicitors.ie i opisz sprawę Twojego dziecka bezpośrednio naszemu doradcy prawnemu. Gwarantujemy poufność.

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Wszystko zostało załatwione w profesjonalny sposób. Idealna obsługa. Bardzo polecam.
Gdyby można było, dał bym nawet 10 gwiazdek. Pełen profesionalizm i mila obsługa, Pani Sylwia zawsze miła i życzliwa. Śmiało mogę powiedzieć że jest to najlepsza kancelaria w Dublinie. Polecam!
Wspaniała obsługa. Maria cały czas informowała mnie o postępach i była bardzo efektywna.
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Rozstrzygnięcie sprawy

Jeśli wystąpisz z roszczeniem z tytułu wypadku dziecka w żłobku lub przedszkolu*, możesz dochodzić prawa do odszkodowania oraz odzyskania kosztów z tytułu szkód, które poniosłeś Ty i Twoje dziecko. Szkody, z tytułu których można wnieść roszczenie, dzielimy na:

Szkody zwyczajne

Szkody zwyczajne to szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody Twojego dziecka spowodowane wypadkiem.

Szkody szczególne

Szkody szczególne dotyczą wydatków bieżących poniesionych w następstwie wypadku dziecka*, np. rachunki medyczne oraz dodatkowe koszty podróży związane z wypadkiem (np. podróż do i ze szpitala). Dowiedz się więcej na temat kosztów.

What are the Legal Time Limits?

If a child under the age of 18 is injured in an accident* their circumstances are treated a little differently than an accident involving an adult*. A minor can bring an injury claim, if a parent or guardian does so on their behalf. This is referred to as acting as the minor’s ‘next friend’. It is advisable to bring a claim forward as soon as possible in order to source reliable evidence to strengthen your child’s case*.

While technically, a claim may be brought within two years less one day of a child reaching the age of 18, it is extremely inadvisable to do so as the case may be unsuccessful due to the delay.

Learn more about Legal Time Limits

O Tracey Solicitors

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół na czeka Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!