Legal Guides

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności publicznej

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności publicznej* są powszechnym typem wniosków odszkodowawczych z tytułu szkód osobowych* w Irlandii. Podobnie jak większość roszczeń powypadkowych, w ramach procesu najpierw kierowane są do oceny Injuries Board (Komisja ds. Szkód Osobowych).

Potrzebujesz porady prawnej?

Statystyki 2017

Zgodnie z raportem rocznym komisji Injuries Board w 2017 r. wpłynęło 33.114 wniosków odszkodowawczych, z czego 8.857 dotyczyło roszczeń z tytułu odpowiedzialności publicznej*, co stanowi 27% wszystkich roszczeń powypadkowych.

Czym jest roszczenie z tytułu odpowiedzialności publicznej?

Odpowiedzialność publiczna odnosi się do obowiązku należytej staranności, który zarząd miasta lub rada lokalna, właściciel lub zarządca firmy, czy też nieruchomości ma wobec społeczeństwa. Obowiązek ten ma na celu zapewnienie bezpiecznej do użytku przestrzeni publicznej.

Roszczenie z tytułu odpowiedzialności publicznej* odnosi się do postępowania o zadośćuczynienie z tytułu szkód osobowych tj. obrażeń cielesnych i szkód na mieniu osobistym doznanych wskutek wypadku w miejscu przeznaczonym do użytku publicznego.

Rodzaje roszczeń z tytułu odpowiedzialności publicznej*

Do najczęściej składanych typów roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej* należą:

 • Poślizgnięcie, potknięcie i upadek na chodniku
 • Poślizgnięcie, potknięcie i upadek w supermarkecie
 • Roszczenie z tytułu wypadku w hotelu z powodu poślizgnięcia, potknięcia lub upadku
 • Poślizgnięcie, potknięcie i upadek w barze lub pubie
 • Potknięcie lub upadek w pracy lub w biurze
 • Uraz odniesiony na terenie prywatnym
 • Uraz odniesiony w restauracji lub zatrucie pokarmowe

Najczęstsze przyczyny wypadków typu poślizgnięcie, potknięcie lub upadek w miejscu publicznym to:

 • Nierówność lub ubytek chodnika
 • Mokra lub śliska nawierzchnia w supermarkecie lub w sklepie
 • Brak ostrzeżenia „Rozlana ciecz” lub „Sprzątanie w toku”
 • Potknięcie o przeszkodę na podłodze, na przykład kable urządzeń elektrycznych lub pozostawione pudełka
 • Potknięcie i upadek na schodach z powodu słabego oświetlenia lub braku poręczy
 • Uraz odniesiony z powodu niebezpiecznych warunków na terenie prywatnej własności

Prawne ramy czasowe

Istnieją pewne ograniczenia czasowe, regulujące okres czasowy, w którym można wnieść roszczenie. W przypadku przekroczenia prawnie wyznaczonego terminu, roszczenie zwykle staje się nieegzekwowalne. Ten termin czasowy zwany jest okresem przedawnienia. Dla roszczeń z tytułu odpowiedzialności publicznej wynosi z reguły 2 lata bez jednego dnia od daty odkrycia uszczerbku na zdrowiu.

Czym jest data odkrycia uszczerbku na zdrowiu?

Jest to dzień, w którym dana osoba uświadomiła sobie, że odniosła uszczerbek na zdrowiu. Określa się ją w oparciu o następujące fakty:

 • Został odniesiony uszczerbek na zdrowiu
 • Szkoda osobowa jest znaczna
 • Szkoda osobowa wynika z zaniedbania lub naruszenia obowiązku przez stronę winną wypadkowi
 • Poszkodowany wie, kto odpowiada za wypadek

W większości przypadków data ta pokrywa się z datą wypadku, jednak w sytuacji, gdy symptomy urazu dają się we znaki dopiero po jakimś czasie po wypadku, data odkrycia uszczerbku na zdrowiu może być późniejsza niż sam dzień incydentu.

Roszczenia dotyczące dzieci

Dziecko, które doznało urazu w miejscu publicznym nie może samodzielnie wystąpić z roszczeniem z tytułu odpowiedzialności cywilnej, ponieważ nie jest pełnoletnie. W takich przypadkach 2-letni okres przedawnienia rozpoczyna się po ukończeniu przez nie 18. roku życia. Niemniej jednak rodzic lub opiekun mogą wystąpić z roszczeniem przed ukończeniem pełnoletności przez ich pociechę. Jeśli Twoje dziecko ucierpiało w wypadku w miejscu publicznym, wskazana jest konsultacja z prawnikiem.