Polityka prywatności

Traktujemy poważnie prywatność naszych klientów.

W pełni szanujemy Państwa prawo do prywatności i nie będziemy gromadzić żadnych danych osobowych bez Państwa wyraźnej zgody. Wszelkie dane osobowe, które nam Państwo przekażą, będą traktowane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i poufności oraz w zgodzie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Niniejszy dokument stanowi o polityce prywatności na naszej stronie internetowej, która spełnia wymogi rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z 2018 roku oraz rozporządzenia Komisji UE (dot. sieci i usług łączności elektronicznej oraz prywatności i komunikacji elektronicznej) z 2011 roku. Wchodząc na naszą stronę internetową, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, należy niezwłocznie opuścić tę stronę i nie odwiedzać jej ponownie.

Jeśli zechcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych na tej stronie, należy skorzystać z poniższych danych kontaktowych:

Tracey Solicitors LLP

16/17 St. Andrew Street’s
Dublin 2
Nr tel.: +353 1 649 9900
Email: law@traceysolicitors.ie

Przeglądanie strony

Poprzez samo przeglądanie strony nie udostępniają nam Państwo żadnych danych osobowych. Jedyne informacje, które są nam znane, kiedy odwiedzają Państwo naszą witrynę:

 • Adres IP serwera użytego do uzyskania dostępu do witryny. Adres IP to unikalny numer identyfikujący określony komputer lub urządzenie w Internecie. Adres IP pozwala nam określić lokalizację odwiedzających i pomaga ustalić liczbę odwiedzin naszej witryny z różnych krajów. Używamy tych danych do celów statystycznych, na przykład do określania trendów, liczby stron odwiedzanych przez osobę w trakcie sesji, czasu spędzonego na witrynie oraz mapowania „podróży” odwiedzających.
 • Domena, z której uzyskują Państwo dostęp do witryny (np. .co.uk, .com)
 • Informacja o tym, skąd uzyskują Państwo dostęp do witryny (np. Google SERP, witryna polecająca)
 • Rodzaj używanej przeglądarki internetowej (np. Chrome, Explorer, Firefox, Safari)
 • Rodzaj urządzenia używanego do uzyskania dostępu do strony (telefon komórkowy, komputer stacjonarny, tablet)
 • Godzina wejścia na stronę

Powyższe informacje są wykorzystywane do celów statystycznych i mogą być udostępniane naszemu usługodawcy internetowemu. Możemy wykorzystać te dane, by uzyskać wgląd w wydajność naszej witryny oraz by ją poprawić i zwiększyć wygodę naszych użytkowników. Informacje te nie dają nam żadnego wglądu w dane osobowe użytkownika, który uzyskał dostęp do strony.

Gromadzenie danych

Na naszej stronie nie zbieramy żadnych danych osobowych o odwiedzających, z wyjątkiem informacji, które odwiedzający dobrowolnie ujawnią, korzystając z formularzy online, czatu online lub subskrybując nasz Newsletter.

Dobrowolnie ujawnione dane osobowe mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 • Aby skontaktować się z Państwem/odpowiedzieć na Państwa zapytanie zgłoszone za pomocą naszego formularza kontaktowego lub na czacie online.
 • Aby wprowadzić Państwa dane do naszej bazy, jeśli subskrybują Państwo nasz Newsletter.
 • SEO – Optymalizacja strony dla wyszukiwarek internetowych.
 • Nieoczywiste cele, takie jak statystyczne badania rynku i przyszły marketing, na który wyrażono zgodę.

Wszelkie informacje, które podają Państwo w ten sposób, nie zostaną udostępnione stronom trzecim (z wyłączeniem naszych partnerów), chyba że otrzymamy na to Państwa wyraźną zgodę lub jeśli prawo nie zabrania udostępniać takich informacji.

Sytuacje, w których możemy wykorzystać udostępnione przez użytkownika dane osobowe do nawiązania kontaktu

W niektórych sytuacjach możemy wykorzystać udostępnione przez użytkownika dane osobowe do nawiązania kontaktu, np.:

 1. Gdy użytkownik wypełni formularz kontaktowy lub ankietę na dowolnej stronie naszej witryny, możemy użyć udostępnionych informacji, aby skontaktować się w odpowiedzi na przesłany formularz.
 2. Gdy użytkownik skorzysta z naszego czatu online, możemy poprosić o jego/jej dane osobowe i wykorzystać je w celu skontaktowania się z użytkownikiem w sprawie zadanego pytania.
 3. Gdy użytkownik subskrybuje nasz newsletter, możemy wykorzystać dane osobowe użytkownika, aby móc przesyłać biuletyny oraz inne materiały związane z marketingiem internetowym. Użytkownik w dowolnej chwili może zrezygnować z otrzymywania kolejnych newsletterów oraz innych e-maili związanych z naszymi kampaniami marketingowymi.
 4. Gdy użytkownik śledzi nas w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn), będziemy tam udostępniać informacje na temat naszych usług. Nie inicjujemy kontaktu z użytkownikami za pomocą mediów społecznościowych. Jeśli jednak użytkownik skontaktuje się z nami za ich pomocą, wykorzystamy udostępnione w ten sposób dane, by udzielić użytkownikowi odpowiedzi.

Nie wykorzystamy Państwa danych osobowych w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniego kontaktu z Państwem i bez pozostawienia Państwu możliwości wstrzymania lub wycofania zgody na wykorzystanie Państwa danych osobowych w celu innym niż wymienione w niniejszym oświadczeniu.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych możemy przechowywać tylko te dane, które są konieczne. Wszelkie dane, które nie mogą być przechowywane zostaną usunięte nawet jeśli zostały udostępnione dobrowolnie.

Dostęp do kopii udostępnionych danych

Jeśli Państwa prawo dostępu do danych, o które Państwo wniosą nie jest ograniczone przez Artykuł 5 Ustawy o Ochronie Danych, na Państwa żądanie dostarczymy kopie wszelkich danych osobowych, które otrzymaliśmy od Państwa za pośrednictwem naszej witryny. Jesteśmy uprawnieni do usunięcia wszelkich danych osobowych, które nam Państwo przekażą według naszego uznania i zgodnie z najlepszą praktyką Law Society (Stowarzyszenia Prawniczego). Nie jesteśmy natomiast zobowiązani do przekazania Państwu kopii tych danych, które zostały przez nas uprzednio usunięte.

Jeśli zechcą Państwo otrzymać kopie przechowywanych przez nas danych osobowych, należy zwrócić się do nas na adres 16/17 St. Andrew Street, Dublin 2. W liście należy podać wszystkie dane osobowe, które wcześniej udostępniono za pośrednictwem naszej strony internetowej (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail itp.).

Jeśli złożą Państwo wniosek dotyczący swoich danych osobowych, odpowiemy na niego w ciągu trzydziestu dni od otrzymania go na piśmie.

Korekta niepoprawnych informacji

Jeśli zauważą Państwo, że informacje, które posiadamy na Państwa temat są niepoprawne, mogą Państwo zwrócić się do nas o ich skorygowanie. Należy tego dokonać na piśmie, pocztą tradycyjną na adres 16/17 St. Andrew Street, Dublin 2 lub pocztą elektroniczną na adres law@traceysolicitors.ie.

Usuwanie danych

W niektórych przypadkach mogą Państwo również zażądać usunięcia danych, których dostarczyli nam za pośrednictwem strony internetowej. Zwracając się o usunięcie swoich danych, należy wykazać naruszenie przepisów o ochronie danych w sposobie, w jaki przetwarzaliśmy dane, które pragną Państwo usunąć.

Prawo do komunikacji

Możemy kontaktować się z Państwem za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na podany przez Państwa adres, aby przekazywać informacje dotyczące świadczonych przez nas usług lub informować na bieżąco o tematach, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa istotne. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas takich informacji, proszę powiadomić nas o tym pisemnie pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Dane techniczne zarejestrowane za pośrednictwem naszej strony internetowej

Ta strona korzysta z plików cookies – są to małe pliki tekstowe umieszczane na Twoim komputerze w celu poprawienia jakości działania naszej strony. Zasadniczo pliki cookies służą do zachowania preferencji użytkownika, przechowywania informacji dotyczących np. koszyka zakupów i dostarczania anonimowych danych aplikacjom stron trzecich, takim jak Google Analytics.

Pliki cookies Google Analytics znajdujące się na naszej witrynie służą do obsługi reklam displayowych (np. re-marketing, raportowanie wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracja z DoubleClick Campaign Manager lub raportowanie danych demograficznych i zainteresowań Google Analytics).  Korzystając z opcji Ads Settings (ustawienia reklam), mogą Państwo zrezygnować z dostosowania reklam displayowych przez Google Analytics i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google. Mogą Państwo również skorzystać z obecnie dostępnych opcji rezygnacji z usług sieciowych Google Analytics.

Celem plików cookies jest poprawa komfortu przeglądania stron internetowych. Mogą Państwo je jednak wyłączyć. Najlepiej jest to zrobić poprzez wyłączenie plików cookies w przeglądarce. Zalecamy zapoznanie się z opcją Pomoc w swojej przeglądarce lub odwiedzenie strony internetowej About Cookies, która zawiera wskazówki dla wszystkich popularnych przeglądarek.

Nie podejmiemy żadnych prób zidentyfikowania poszczególnych osób odwiedzających naszą stronę internetową ani powiązania wyżej wymienionych danych technicznych z żadnymi osobami. Nigdy nie ujawniamy informacji technicznych dotyczących osób odwiedzających naszą witrynę osobom trzecim (z wyjątkiem naszego dostawcy usług internetowych i firmy świadczącej usługi SEO w naszym imieniu, która rejestruje takie dane w naszym imieniu i jest ona zobowiązana przepisami o poufności w tym względzie), chyba że zostaniemy zobowiązani do ujawnienia takich informacji na podstawie przepisów prawa lub gdy uznamy, że nasza strona internetowa została odwiedzona w celu popełnienia przestępstwa.

Informacje techniczne będą wykorzystywane wyłącznie przez nas i wyłącznie do celów statystycznych, badań rynku, SEO i innych celów administracyjnych. Dane techniczne, których nie możemy powiązać z żadną możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną nie stanowią „danych osobowych” w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych i dlatego nie będziemy zobowiązani do udostępnienia kopii takich danych.

Przechwytywanie informacji przez osoby trzecie

Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa. Dbamy o poufność danych zarówno poprzez korzystanie z najlepszych zabezpieczeń cybernetycznych dostępnych w danym momencie na rynku, jak i poprzez ciągłe szkolenia personelu i rozwijanie świadomości zagrożeń.

Traktujemy wszystkie zgromadzone dane osobowe zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie dotyczącym polityki ochrony prywatności i dbamy o ich bezpieczeństwo, nie możemy jednak zapewnić, że Państwa dane nie zostaną przechwycone przez osoby trzecie w trakcie przekazywania ich nam. W przypadku przechwycenia jakichkolwiek informacji podczas przesyłania ich do nas za pośrednictwem Internetu, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich przechwycenie i wykorzystanie przez osoby trzecie.

Linki zewnętrzne

Niniejsza polityka ochrony prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej Tracey Solicitors LLP. Na naszej stronie internetowej pojawiają się jednak czasem odnośniki do innych stron internetowych. Wszystkie odnośniki do innych stron internetowych są łatwo identyfikowalne. Nie mamy żadnej kontroli nad polityką prywatności ani warunkami korzystania z tych zewnętrznych stron internetowych. W przypadku, gdy odwiedzają Państwo którąkolwiek z tych stron, czy to za pomocą linku na naszej stronie, czy w inny sposób, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przez te strony ani żadnym innym. Fakt, że umieściliśmy link do innej strony internetowej na naszej stronie internetowej nie oznacza, że zgadzamy się, popieramy lub pragniemy opublikować jakiekolwiek oświadczenie zawarte na takiej stronie internetowej.

Zmiany w naszej polityce prywatności

Okresowo możemy wprowadzać zmiany w niniejszej polityce prywatności. Wszelkie takie zmiany zostaną ujęte w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności, które zostanie opublikowane na tej stronie. Jeśli regularnie korzystają Państwo z tej witryny, powinni Państwo okresowo sprawdzać, czy nasze zasady nie zostały zaktualizowane.

© 2020 Tracey Solicitors LLP