Uraz*

Uraz mózgu*

Uraz mózgu prowadzi do zniszczenia komórek mózgowych. W sytuacji, gdy urazu można było uniknąć, warto skontaktować się z prawnikiem, ponieważ prawdopodobnie istnieją podstawy do wszczęcia roszczenia o zadośćuczynienie.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Rodzaje urazów mózgu

Podczas rozpatrywania roszczenia dotyczącego urazu mózgu* uwzględnia się potencjalnie dożywotnie konsekwencje urazu, które mogą wpłynąć na jakość życia ofiary. Istnieją określone ramy czasowe, w których należy wszcząć postępowanie odszkodowawcze*.

Nabyte uszkodzenie mózgu (ABI)

Nabyte uszkodzenie mózgu nie wiąże się z wadami genetycznymi i nie jest dziedziczne. Następuje nagle i w wyniku nieoczekiwanego zdarzenia, które wywołuje uraz mózgu. Występuje ono na poziomie komórkowym, najczęściej z powodu ucisku na mózg. Zazwyczaj dochodzi do niego w wyniku wypadków samochodowych, poślizgnięć i upadków, uderzenia w głowę oraz na nadużyć.

Urazowe uszkodzenie mózgu (TBI)

Urazowe uszkodzenie mózgu spowodowane jest siłami zewnętrznymi, takimi jak napaść fizyczna, kolizja drogowa lub mocne uderzenie głową po upadku. W zależności od stopnia, wyróżnia się następujące kategorie urazów:

 • Ciężki
 • Umiarkowany
 • Lekki

Łagodne urazowe uszkodzenie może doprowadzić do tymczasowej dysfunkcji komórek mózgowych. Poważniejsze może skutkować obiciem, krwawieniem, uszkodzeniem mózgu lub nawet śmiercią. Jeśli doświadczyłeś któregokolwiek z powyższych typów uszczerbku na zdrowiu*, prawdopodobnie masz podstawy do wniesienia roszczenia z tytułu uszkodzenia mózgu*.

Poważny uraz mózgu

Ciężki uraz mózgu występuje z reguły wskutek uderzenia w głowę lub ciało, powodując ruch mózgu w obrębie czaszki. Takie urazy prowadzą do wielu skutków ubocznych, które zmieniają życie poszkodowanego, a w niektórych przypadkach prowadzą do śmierci. Do najczęstszych urazów należą:

 • Siniaki
 • Krwawienie z mózgu
 • Uszkodzenie mózgu
 • Zmiany emocjonalne lub behawioralne
 • Utrata przytomności
 • Dezorientacja
 • Problemy poznawcze
 • Problemy z mową i językiem
 • Wyciek płynu mózgowego z uszu i nosa
 • Problemy z oddychaniem
 • W niektórych przypadkach – śmierć

Umiarkowany uraz mózgu

Podobnie do poważnych form urazów mózgu, umiarkowane urazy mogą wynikać z nagłego uderzenia w głowę lub ciało. Symptomy mogą być mniej zauważalne w porównaniu z objawami o charakterze traumatycznym. Uraz jest uznawany za umiarkowany w przypadku, kiedy osoba traci przytomność na pewien okres czasu. Symptomami mogą być:

 • Zawroty głowy
 • Problemy z pamięcią
 • Problemy z koncentracją
 • Senność
 • Nudności

Łagodny uraz mózgu

Łagodne urazy mózgu, na pozór wydają się mniej dotkliwe w porównaniu z ciężkim lub umiarkowanym urazem. Niemniej jednak w sytuacji, gdy nie zostaną właściwie zdiagnozowane i leczone, w miarę upływu czasu mogą być równie dotkliwe w skutkach. Jeżeli osoba nie straci przytomności ani nie doświadcza amnezji pourazowej po wypadku, uraz uznaje się za łagodny. Objawy są podobne do wymienionych wyżej:

 • Zawroty głowy
 • Problemy z pamięcią
 • Problemy z koncentracją
 • Senność
 • Nudności

Wstrząs mózgu

Nabyte uszkodzenie mózgu (ABI)

Osoba, która doznała wstrząsu mózgu doświadcza chwilowej utraty przytomności i problemów w funkcjonowaniem na płaszczyźnie psychicznej. Wstrząśnienie mózgu należy do kategorii łagodnych urazów i zazwyczaj występuje na skutek urazu głowy lub uderzenia w ciało, powodującego, że mózg przemieszcza się w obrębie głowy. W poważnych przypadkach mózg może się skręcić, co prowadzi do reakcji chemicznych. Natomiast w skrajnych przypadkach może wystąpić zespół pourazowy, wtedy objawy utrzymują się przez dłuższy czas. Wstrząs mózgu jest traumatycznym przeżyciem i może uniemożliwić wykonywanie codziennych czynności w okresie powrotu do zdrowia. Symptomy są czasami podobne do objawów urazu kręgosłupa szyjnego typu ‘smagnięcie biczem’. Często urazy te następują jeden po drugim.

Stopnie wstrząśnienia mózgu

Zakres ciężkości urazu różni się i zależy od wpływu wstrząsu mózgu na mózg i głowę. Rodzaje wstrząsu mózgu obejmują:

 • Opóźniony
 • Stopień 1 (łagodny)
 • Stopień 2 (umiarkowany)
 • Stopień 3 (ciężki)
 • Wstrząs neurogenny
 • Uszkodzenie błędnika
 • Mózgowy

Objawy wstrząsu mózgu

Symptomy wstrząsu mózgu obejmują:

 • Utrata przytomności
 • Nudności
 • Zawroty głowy
 • Zmiana osobowości
 • Ból głowy
 • Dezorientacja i utrata pamięci
 • Zmęczenie i zmiany nastroju
 • Upośledzenie wzroku
 • Spowolniony czas reakcji
 • Upośledzenie mowy
 • Wrażliwość na światło
 • Dzwonienie w uszach
 • Ofiary śmiertelne
 • Zespół pourazowy

Przyczyny wstrząsu mózgu

Wstrząs mózgu często następuje na skutek:

Co to jest zespół pourazowy?

Z zespołem pourazowym mamy do czynienia, gdy objawy takie jak ból głowy, zawroty głowy i nudności utrzymują się przez dłuższy czas. Pacjenci często pytają jak długo trwa zespół pourazowy. Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ dla każdej osoby jest to indywidualny proces. Objawy mogą utrzymywać się kilka dni, miesięcy, a nawet ponad rok. Zespół po wstrząsie mózgu nie jest częstym zjawiskiem i dotyka tylko niewielki odsetek ofiar wstrząsu mózgu. Objawy są bardzo podobne do wstrząsu mózgu, jednak mogą wystąpić komplikacje.

Symptomy urazu mózgu*

Rozpoznanie objawów

Osoba poszkodowana może mieć trudności z uświadomieniem sobie, że doznała uszkodzenia mózgu, więc zazwyczaj to znajomi lub członkowie jej rodziny rozpoznają problem. Do najbardziej niepokojących objawów i symptomów należą:

 • Osoba nie pamięta zdarzenia, które doprowadziło do urazu
 • Osoba nie zapamiętuje nowych informacji jest zdezorientowana
 • Nudności i utrata przytomności
 • Zaburzenia ostrości widzenia, zawroty głowy i długotrwałe bóle głowy

Proces powstawania siniaków na mózgu jest nieodwracalny i żadna operacja nie wyleczy całkowicie urazu. Głównym celem każdej procedury jest zmniejszenie obrzęku i ustabilizowanie stanu pacjenta. Pozwala to chronić komórki mózgowe oraz zapobiega wgłobieniu mózgu. Niezastosowanie powyższej procedury zwykle prowadzi do zatrzymania akcji serca i śmierci. W zależności od powagi sytuacji lekarz może zdecydować o wykonaniu kraniotomii. Jest to procedura, podczas której chirurg usuwa fragment czaszki pacjenta, aby obrzęk miał ujście. Po jakimś czasie od zabiegu, usunięty fragment zostaje wstawiony na swoje miejsce a czaszka zostaje z powrotem połączona.

Krwiak podtwardówkowy

Krwiak podtwardówkowy jest związany z pęknięciem czaszki i jest wynikiem krwawienia wokół mózgu, które powoduje jego uszkodzenie. Krwiaki podtwardówkowe, zwane też ostrymi krwiakami podtwardówkowymi, są łatwe do rozpoznania i usunięcia. Jadnak w niektórych przypadkach może upłynąć kilka tygodni, zanim zakrzepy krwi zostaną zauważone. Wtedy mamy do czynienia z przewlekłym krwiakiem podtwardówkowym. Przewlekłe krwiaki podtwardówkowe są najczęściej obserwowane u osób w podeszłym wieku, które są konsekwencją poślizgnięcia i upadku lub uderzenia w głowę. Z powodu dużego nacisku na mózg, z czasem wywołują objawy demencji.

Krwiak nadtwardówkowy

Z powodu krwawienia występującego wewnątrz czaszki, krwiaki nadtwardówkowe stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia człowieka. Tętnica szybko wypełnia krwią jamę czaszki, doprowadzając do natychmiastowej śmierci. Krwiaki nadtwardówkowe są urazem najczęściej związanym z wypadkami motocyklowymi. Aby obniżyć ciśnienie i pozwolić, by krew wypłynęła, chirurg wykonujący zabieg wierci otwór w czaszce.

Zamknięty uraz głowy Coup Contrecoup

Do urazów tego typu dochodzi, gdy głowa uderza o coś z dużą siłą. Siła uderzenia jest tak duża, że mózg doznaje wstrząsu. W wyniku tego dochodzi do pierwotnego i wtórnego urazu mózgu. Uraz pierwotny – zwany też urazem Coup – występuje w miejscu uderzenia głowy o obiekt. Uraz wtórny, również znany jako uraz Contrecoup, występuje po przeciwnej stronie do miejsca, w którym doszło do uderzenia. Uraz wtórny może czasami bardziej zagrażać życiu niż uraz pierwotny.

Ile wynosi odszkodowanie z tytułu wstrząsu mózgu?

Wartość roszczenia z powodu wstrząsu mózgu* w dużej mierze zależy od specyfiki roszczenia. Aby obliczyć roszczenie, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Stopień odniesionego urazu
 • Koszt leczenia
 • Utrata zarobków
 • Przyszłe koszty medyczne
 • Utrata dochodu w przyszłości
 • Wpływ urazu na jakość życia

Wytyczne Rady Sądowniczej ws. szkód osobowych określają następujące przedziały kwot zadośćuczynienia w zależności od stopnia urazu:

Najcięższe uszkodzenie mózgu

 • Do €550 000

Ciężkie uszkodzenie mózgu

 • €300 000 – €400 000

Poważne i średnie uszkodzenie mózgu

 • Średnia lub ciężka niepełnosprawność intelektualna. Osoba poszkodowana nie jest całkowicie zależna, ale wymaga stałej opieki: €200 000 – €350 000
 • Lekka lub średnia niepełnosprawność intelektualna. Osoba poszkodowana nie jest całkowicie zależna i nie wymaga stałej opieki: €120 000 – €220 000
 • Następuje duża poprawa. Osoba poszkodowana może wrócić do normalnego życia społecznego i do jakiejś formy pracy, ale powrót do pełnej sprawności nie jest gwarantowany: €60 000 – €140 000
 • Uszkodzenie mózgu podobne jak w punkcie powyżej, ale osoba poszkodowana jest w stanie podjąć taką samą pracę jak przed urazem: €25 000 – €60 000

Lekkie uszkodzenie mózgu lub uraz głowy

 • Lekkie uszkodzenie mózgu, w przypadku którego powrót do zdrowia jest możliwy w ciągu 2-5 lat: €12 000 – €25 000
 • Lekkie uszkodzenie mózgu, w przypadku którego powrót do zdrowia jest możliwy w ciągu 1-2 lat: €6 000 – €12 000
 • Lekkie uszkodzenie mózgu, w przypadku którego powrót do zdrowia jest możliwy w ciągu 6 miesięcy lub roku: €3 000 – €6 000
 • Lekkie uszkodzenie mózgu, w przypadku którego powrót do zdrowia jest możliwy w ciągu 6 miesięcy: €500 – €3 000

Padaczka

 • Duży napad padaczkowy: €120 000 – €180 000
 • Mały napad padaczkowy: €70 000 – €140 000

Inne stany padaczkowe

 • €10 000 – €37 000

Czy wstrząs to poważny uraz?

Wstrząs mózgu rzadko zagraża życiu, jednakże lekarze kwalifikują go do grupy poważnych urazów, ponieważ może być groźny w skutkach. Jakiekolwiek objawy wstrząsu mózgu należy bezzwłocznie skonsultować z lekarzem.

Jak udowodnić wstrząs mózgu?

W ramach roszczenia z tytułu urazu*, prawnik będzie musiał udowodnić fakt odniesienia wstrząsu mózgu. Zrobi to poprzez uzyskanie dokumentacji medycznej. Lekarz może potwierdzić wstrząsu mózgu na podstawie badania:

 • Pamięci werbalnej i wizualnej
 • Szybkości przetwarzania mózgu
 • Czasu reakcji

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj!

Pomoc, którą oferujemy oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W kontakcie z klientami nie posługujemy się żargonem prawniczym, używamy prostego języka i udzielamy praktycznych porad na każdym etapie sprawy.

Zadzwoń do nas już dziś: +353 1 649 9900 lub skontaktuj się z nami online.

Jak wnieść roszczenie?

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem i odniesionym urazem, czas wnieść roszczenie. Warto wtedy skorzystać z pomocy adwokata ds. szkód osobowych*.

 1. Przygotuj dokumentację dla prawnika

  Kiedy zdecydujesz się wnieść wniosek o rekompensatę, przygotuj dokumentację, którą przekażesz prawnikowi. Powinna ona zawierać następujące informacje:

  • Data wypadku
  • Miejsce wypadku
  • Szczegóły dotyczące osoby/okoliczności, które spowodowały wypadek
  • Dokładny opis zdarzenia
  • Komu zgłoszono wypadek
  • Nazwiska i dane kontaktowe każdego z pracowników służb ratowniczych, ratowników medycznych oraz policjantów, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia.
  • Dokładny opis odniesionych urazów
  • Dane szpitala lub lekarza, który udzielił Ci pomocy
  • Zdjęcia z miejsca wypadku oraz zdjęcia odniesionych urazów
  • Dane kontaktowe świadków zdarzenia
  • Czy istnieje zapis z monitoringu, na którym widać wypadek?
 2. Prawnik jako zaufany doradca

  Dokumentacja medyczna jest bardzo istotna, gdyż potwierdza odniesiony przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu. Prawnik poprosi o podanie danych lekarza lub szpitala, pod opieką którego przebywałeś, aby uzyskać całą dokumentację medyczną konieczną do wszczęcia sprawy.

 3. Adwokat uzyskuje raport medyczny

  Dokumentacja medyczna jest bardzo istotna, gdyż potwierdza odniesiony przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu. Prawnik poprosi o podanie danych lekarza lub szpitala, pod opieką którego przebywałeś, aby uzyskać całą dokumentację medyczną konieczną do wszczęcia sprawy.

 4. Prawnik przygotowuje wniosek do Injuries Board

  Gdy prawnik zgromadzi już wszystkie potrzebne informacje, roszczenie zostanie skierowane do Injuries Board. Szczegółami zajmie się za Ciebie prawnik. Komisja oceni Twoją sprawę i zaproponuje sumę odszkodowania. Możesz zaakceptować sumę proponowaną przez Komisję lub ją odrzucić.

  Możliwe są zatem dwa scenariusze:

  a. Zarówno Ty, jak i druga strona akceptujecie kwotę odszkodowania zaproponowaną przez Komisję – sprawa zostaje rozstrzygnięta a sprawca wezwany do wypłacenia odszkodowania.

  b. Ty lub druga strona nie akceptujecie kwoty odszkodowania zaproponowanej przez Komisję – wszczęte zostaje postępowanie sądowe.

 5. Możliwe scenariusze

  Zanim zaczniesz martwić się sądem i wszystkim, co się z tym wiąże, wiedz, że tylko bardzo niewielki odsetek spraw trafia na salę sądową.

  Najpierw organizowane są spotkania ugodowe. To właśnie na spotkaniach ugodowych rozstrzygana jest większość spraw – bez konieczności stawienia się w sądzie. Pamiętaj, że Twój prawnik ma obowiązek reprezentować Cię na tego typu spotkaniach i dbać o Twój najlepszy interes. Prawnik powinien pełnić rolę zaufanego doradcy, który w Twoim imieniu będzie załatwiał sprawy związane z procesem, abyś Ty mógł skoncentrować się przede wszystkim na swoim zdrowiu.

W Tracey Solicitors LLP staramy się, by każdy miał dostęp do porady prawnej, szczególnie osoby, które nie mają doświadczenia w takich sprawach. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 01 649 9900 lub pod adresem e-mail: ask@traceysolicitors.ie i opisz swoją sprawę bezpośrednio naszemu doradcy prawnemu. Gwarantujemy poufność.

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Mając na uwadze, że moja sprawa była bardzo trudna i delikatnej natury, Paul i jego niezwykle doświadczony zespół wykonali wyjątkową pracę.
Byłam pewna, że na każdym etapie otrzymywałam wspaniałe porady i celne wskazówki. Dziękuję za doprowadzenie mojej sprawy do pomyślnego rozwiązania.
Informacje o progresie sprawy, które otrzymałem od Emilii i polskiego zespołu, były bardzo profesjonalne. Zrozumiałem każdy aspekt mojego roszczenia.
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Rozstrzygnięcie sprawy

Jeśli wystąpisz z roszczeniem z tytułu urazu*, możesz dochodzić prawa do odszkodowania oraz odzyskania kosztów z tytułu szkód, które poniosłeś. Szkody, z tytułu których można wnieść roszczenie, dzielimy na:

Szkody Zwyczajne

Szkody zwyczajne to szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody spowodowane wypadkiem.

Szkody Szczególne

Szkody szczególne dotyczą wydatków bieżących poniesionych w następstwie wypadku, np. utrata zarobków (jeśli po wypadku nie mogłeś pracować), rachunki medyczne oraz dodatkowe koszty podróży związane z wypadkiem (np. podróż do i ze szpitala). Dowiedz się więcej na temat kosztów.

Szkody materialne

Szkody materialne odnoszą się do szkód wyrządzonych na mieniu osobistym. Na przykład w wypadku drogowym szkodą materialną byłoby uszkodzenie samochodu.

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ograniczenie czasowe na zgłoszenie roszczenia. Różni się ono w zależności od sytuacji. Ogólna zasada dotycząca spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu mówi o 2 latach na zgłoszenie roszczenia od dnia, w którym doszło do wypadku lub dnia, w którym poszkodowany uświadomił sobie fakt odniesienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia. Adwokat pomoże określić, ile dokładnie czasu zostało na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie w danej sprawie.

Dowiedz się więcej

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.