Polski English

Roszczenie o odszkodowanie za błąd w sztuce medycznej *

Błąd w sztuce medycznej (inaczej zaniedbanie lekarskie lub zaniedbanie medyczne *) to termin określający sytuację, w której pacjent poniósł uszczerbek na zdrowiu w wyniku błędu lekarza. W większości przypadków lekarze specjaliści są oddani, staranni i dbają o to, aby leczenie, było jak najbardziej skuteczne. Roszczenia o odszkodowanie za błąd w sztuce medycznej * się jednak zdarzają, a najczęstszym ich powodem jest błąd popełniony podczas zabiegu chirurgicznego, błędne zdiagnozowanie pacjenta lub zaniechanie lub zbyt późne podjęcie leczenia przez lekarza. Ogólnie rzecz biorąc, gdy świadczona opieka medyczna jest poniżej standardu oczekiwanego od lekarza i prowadzi do urazu, pogorszenia jakości życia lub nawet do śmierci, pacjent (lub jego bliscy) może wnieść roszczenie o odszkodowanie za błąd w sztuce medycznej * .

Zaniedbanie medyczne * i jego skutki – urazy i/lub choroby – można przypisać zaniedbaniu pracowników służby zdrowia, takim jak: lekarze, pielęgniarki, konsultanci medyczni, chirurdzy, chirurdzy plastyczni, fizjoterapeuci, optycy, dentyści, psycholodzy i technicy laboratoryjni. Powyższą listę można rozszerzyć o członków placówek medycznych, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego.

Roszczenia z tytułu zaniedbań lekarskich zazwyczaj obejmują następujące sytuacje:

 • opóźnienie w zdiagnozowaniu choroby lub urazu
 • błędne zdiagnozowanie choroby lub urazu
 • błędy podczas zabiegu chirurgicznego
 • przepisanie niewłaściwego leku
 • opieka nad pacjentem nie spełniająca przyjętych standardów
 • higiena szpitalna/kliniczna niespełniająca norm i prowadząca do zakażenia chorobą
 • błędne/niedokładne wyniki badań
 • nieodpowiednia opieka przedoperacyjna – brak informacji o ryzyku związanym z operacją
 • ciała obce i/lub instrumenty chirurgiczne pozostawione w ciele pacjenta po zakończonym zabiegu chirurgicznym
 • zachowanie świadomości podczas zabiegu chirurgicznego pomimo znieczulenia ogólnego w wyniku błędu lekarza anestezjologa

Jeśli uważasz, że doświadczyłeś zaniedbania medycznego * , skontaktuj się z prawnikiem ds. zaniedbań medycznych * , aby czym prędzej omówić swoją sprawę.

Jak zgłosić roszczenie odszkodowawcze o zaniedbanie medyczne *

Procedura wnoszenia roszczenia odszkodowawczego za zaniedbanie medyczne * w Irlandii różni się od innych roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Roszczenia za uszczerbek na zdrowiu są zazwyczaj najpierw kierowane do oceny przez Injuries Board (Komisja ds. Obrażeń Cielesnych) zanim trafią przed sąd. Roszczenie odszkodowawcze za zaniedbanie medyczne natomiast trafia prosto do sądu i nie są ocenianie przez Injuries Board. Jeśli uważasz, że w Twoim przypadku doszło do zaniedbania medycznego lub błędu w sztuce, możesz podjąć następujące kroki, aby zgłosić swe roszczenie.

Natychmiast po zdarzeniu możesz wykonać następujące rzeczy, aby pomóc swojemu prawnikowi nadać sprawie biegu:

 • Odnotuj datę oraz czas, w którym doszło do zaniedbania medycznego * wraz ze szczegółami dotyczącymi rodzaju zabiegu, któremu byłeś wtedy poddawany.
 • Zachowaj wszelką dokumentację medyczną związaną z tym zdarzeniem
 • Zrób zdjęcia wszystkich widocznych ran, których doznałeś wskutek zaniedbania medycznego

 

1. Skonsultuj się z prawnikiem ds. zaniedbań medycznych *

Wskazane jest, aby konsultacje z prawnikiem ds. zaniedbań medycznych * odbyły się jak najszybciej. Zaniedbanie medyczne to bardzo zawiły temat w prawodawstwie irlandzkim i próba poradzenia sobie z nim samodzielnie bez pomocy prawnika może doprowadzić do pominięcia wielu istotnych kwestii. Prawnik przeprowadzi Cię przez wszelkie zawiłości, gwarantując sprawny przebieg sprawy.

2. Dokumentacja medyczna

Po omówieniu szczegółów Twojej sprawy, prawnik poprosi o dostęp do Twojej dokumentacji medycznej. Z dokumentacją tą następnie zapozna się niezależny ekspert medyczny w danej dziedzinie. Ma to na celu ustalenie, czy rzeczywiście spotkałeś się z niedostateczną opieką medyczną i zaniedbaniem oraz czy możliwe było uniknięcie urazów/chorób, jeśli odpowiednie standardy opieki medycznej byłyby przestrzegane.

3. Wniosek o odszkodowanie (Letter of Claim)

Twój prawnik sporządzi wniosek o odszkodowanie i wyśle go do odpowiednich osób zajmujących się roszczeniami z tytułu zaniedbań medycznych. Wniosek określa naturę zaniedbania medycznego oraz proponuje lekarzom, którzy je popełnili polubowne rozwiązanie kwestii odszkodowania.

Następne kroki związane z roszczeniem z tytułu zaniedbania medycznego * w dużym stopniu zależeć będą od charakteru roszczenia i odpowiedzi na wniosek o odszkodowanie, co zadecyduje o tym, czy Twoja sprawa trafi do sądu czy też zostanie rozwiązana bez jego udziału. Twój prawnik doradzi Ci, jakie działania podjąć, gdy zaniedbanie medyczne * zostanie potwierdzone a wniosek o odszkodowanie wysłany do odpowiednich stron.

Z jakich rozwiązań prawnych mogę skorzystać w przypadku zaniedbania medycznego * ?

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia roszczenia odszkodowawcze za zaniedbanie medyczne, otrzymuje się odszkodowanie zwane odszkodowaniem z tytułu szkody:

Szkody Zwyczajne

Szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody, pogorszenie jakości życia, utrata szans.

Szkody Szczególne

Wydatki bieżące poniesione wskutek zaniedbania medycznego obejmują m.in. utratę zarobków (jeśli nie mogłeś pracować), obecne i wcześniejsze rachunki medyczne, koszty opieki, koszty związane z przystosowaniem domu, koszty fizjoterapii, koszty sprzętu medycznego/lekarstw.

Kwota odszkodowania, której się domagasz za zaniedbanie medyczne * zależy od pewnych czynników, np.:

 • Dokumentacja Medyczna: Czy podobne problemy zdrowotne występowały w przeszłości
 • Długotrwałe skutki urazu/choroby: Mają wpływ na wysokość przyznanej rekompensaty. 18-letnia osoba, która zaznała urazu/choroby na całe życie może otrzymać więcej niż ponad 80-letnia osoba, która doznała podobnego urazu/choroby. Sprowadza się to do szacunkowej długości życia obu osób.
 • Rodzaj doznanego urazu lub choroby: Urazy spowodowane zaniedbaniami medycznymi mogą być drobne lub poważne, a sąd zazwyczaj przyzna wyższe odszkodowanie osobie z poważnymi obrażeniami niż osobie, która odniosła niewielki uraz, nadający się do leczenia.

Przydatne informacje na temat zaniedbań medycznych * oraz roszczeń o odszkodowanie

Okres przedawnienia – ramy czasowe

Należy pamiętać, iż istnieje pewien limit czasowy, w którym można wnieść roszczenie o odszkodowanie. Dla spraw związanych z zaniedbaniem medycznym limit ten wynosi 2 lata od dnia, w którym doszło do zaniedbania lub 2 lata w przypadku sytuacji, w której osoba zdała sobie sprawę, że jej choroba lub uraz jest skutkiem zaniedbania medycznego * . Czas na wniesienie roszczenia o odszkodowanie nazywany jest okresem przedawnienia.

Zaniedbanie medyczne * dotyczące dzieci

W nieszczęśliwym przypadku, gdy zaniedbanie medyczne * dotyczy dziecka, proces roszczeniowy różni się od procesu, gdzie osobą poszkodowaną jest dorosły. Nieletni może wnieść roszczenie z tytułu zaniedbania medycznego * w ciągu pierwszych dwóch lat od ukończenia 18. roku życia.

Bogaty w 30-letnie doświadczenie w sprawach związanych z uszczerbkiem na zdrowiu Zespół Tracey Solicitors doradzi i przeprowadzi Cię przez zawiłości prawne bez używania żargonu prawniczego, cały czas mając na uwadze Twój najlepszy interes.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zadzwoń pod nr tel. 01 649 9900 lub wyślij e-maila: ask@traceysolicitors.ie i opisz nam swoją sprawę.