Roszczenia z tytuły wypadku w miejscu publicznym*

Wypadek w hotelu*

Jeśli Ty lub ktoś z Twojej rodziny ucierpiał w wypadku w hotelu, skontaktuj się z prawnikiem, aby dochodzić należnego odszkodowania.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Miałeś wypadek w hotelu?

Roszczenia z tytułu wypadków w hotelu mają podstawę, gdy gość hotelu, osoba odwiedzająca hotel lub jego pracownik dozna obrażeń w wyniku zaniedbania ze strony hotelu. Roszczenia te są zwykle wnoszone przeciwko właścicielowi/menedżerowi hotelu, gdy ci nie przestrzegają wymaganych standardów.

Wypadki mogą się zdarzyć w dowolnej części hotelu, a obowiązkiem właściciela i kierownictwa jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno gościom, jak i pracownikom. Właściciel hotelu musi przeprowadzać częste kontrole BHP, aby zidentyfikować wszelkie ryzyko związane z zagrożeniami bezpieczeństwa, a także sprawdzić, czy obsługa hotelowa nie dopuszcza się zaniedbania.

Jeśli doznałeś urazu lub wypadku w hotelu podczas zorganizowanego wyjazdu, skontaktuj się z biurem podróży i poinformuj o wypadku. Większość roszczeń z tytułu wypadków w hotelu dotyczy uszczerbku na zdrowiu. Poszkodowany musi udowodnić, że właściciel hotelu nie dopełnił należytej staranności co doprowadziło do incydentu.

Jeśli jesteś pracownikiem zgłaszającym roszczenie z tytułu wypadku w pracy, być może będziesz musiał udowodnić, że nie został Ci zapewniony odpowiedni sprzęt ochronny oraz że nie zostałeś skierowany na niezbędne szkolenia.

Ustawa o odpowiedzialności najemców z 1995 r. – Occupiers’ Liability Act 1995

Zgodnie z ustawą, najemca budynku ma obowiązek dopilnować, aby wszyscy odwiedzający daną nieruchomość byli bezpieczni podczas wizyty. Zdrowie i bezpieczeństwo gości hotelowych powinno być dla najemcy priorytetem i powinien on zrobić wszystko, co w jego mocy, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia, które mogą doprowadzić do wypadku lub urazu.

Kto ponosi odpowiedzialność?

Jeśli doznałeś obrażeń w wypadku w hotelu i chcesz wnieść roszczenie, w pierwszej kolejności należy ustalić, kto ponosi winę. Aby wnieść roszczenie, wypadek musiał zostać spowodowany przez czyjeś zaniedbanie. Jeśli to Ty byłeś głównym sprawcą incydentu, nie będziesz uprawniony do odszkodowania z tytułu odniesionego urazu.

Odpowiedzialnym za wypadek może być ktokolwiek. Większość roszczeń jest jednak kierowana przeciwko zarządowi hotelu, który nie przestrzegał określonych przepisów BHP. Zarząd jest bowiem zobligowany zapewnić bezpieczeństwo zarówno pracownikom jak i osobom odwiedzającym hotel. Ponadto personel powinien przejść stosowne szkolenia niezbędne do prawidłowego wykonywania pracy i zminimalizowania ryzyka wypadków.

Wypadki mogą być również spowodowane przez pracowników, którzy nie działali w sposób właściwy, np. ociągali się z uprzątnięciem rozlanego płynu/usunięciem wycieku lub nie zadbali o to, by na podłodze nie znajdowało się nic, co potencjalnie stwarza niebezpieczeństwo.

Również goście hotelu mogą spowodować wypadek, jeśli zachowują się w sposób lekkomyślny. Nie tylko właściciel nieruchomości ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo innych, ale także wszystkie osoby, które ją odwiedzają. Goście mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i innych klientów i zachowywać się w sposób, który nie zagraża ich bezpieczeństwu.

Najczęstsze urazy ofiar wypadków w hotelu

Wypadek może być traumatycznym przeżyciem, zwłaszcza jeśli w jego wyniku doszło do uszczerbku na zdrowiu. Roszczenia z tytułu wypadku w hotelu najczęściej związane są z następującymi urazami:

Najczęstsze powody wypadków w hotelu

Większość roszczeń z tytułu wypadków podczas pobytu w hotelu lub osób znajdujących się w jego budynku wynika z następujących przyczyn:

Kiedy hotel może ponieść odpowiedzialność za poniesiony uraz?

Do najczęstszych przyczyn wypadków, za które hotel może zostać pociągnięty do odpowiedzialności należą:

Mokra nawierzchnia

Do większości wypadków w hotelu dochodzi wskutek poślizgnięcia na mokrej podłodze. Rozlany płyn należy natychmiast usunąć. Jeśli jednak nie ma takiej możliwości, powinien zostać ustawiony stosowny znak ostrzegawczy, aby uprzedzić innych o potencjalnym zagrożeniu.

Zanieczyszczona żywność lub woda

Zatrucie pokarmowe to kolejna bardzo częsta przyczyna składanych wniosków odszkodowawczych przeciwko hotelom. Zatrucie zwykle spowodowane jest zanieczyszczoną żywnością lub wodą. Hotele za granicą, mogą mieć inne standardy bezpieczeństwa i higieny niż te, do których przywykłeś. Zatrucie może być spowodowane niefiltrowaną wodą lub nieprawidłowym przygotowaniem żywności.

Słabe oświetlenie

W wielu korytarzach hotelowych panuje półmrok, ponieważ są one słabo oświetlone, szczególnie w nocy. Często prowadzi to do potknięć i upadków.

Nieadekwatne szkolenie pracowników w zakresie BHP

Wypadkom będącym konsekwencją nieodpowiedniego szkolenia ulegają z reguły pracownicy hotelu, którym nie udzielono właściwego treningu z zakresu ręcznego przenoszenia przedmiotów oraz BHP. Pracodawca ma obowiązek zagwarantować pracownikom adekwatne szkolenie gwarantujące bezpieczne wykonywanie pracy. Nieprawidłowe ręczne przenoszenie przedmiotów może prowadzić do powstania uszczerbku na zdrowiu i czasowej bądź permanentnej niezdolności do pracy.

Wadliwe wyposażenie i meble

W hotelach przewija się wiele gości i używane przez nich meble lub wyposażenie często się psują. Brak regularnej kontroli wyposażenia hotelowego naraża gości hotelowych na odniesienie obrażeń cielesnych. Uszkodzone meble mogą się nagle przewrócić, powodując urazy kręgosłupa i złamania.


Miałem wypadek w hotelu. Co zrobić?

Jeśli miałeś wypadek w hotelu, warto podjąć następujące kroki:

 1. Zwróć się o pomoc lekarską

  Twoje zdrowie jest najcenniejsze i powinieneś go strzec. Natychmiast po wypadku sprawdź dokładnie, czy nie odniosłeś obrażeń. Następnie sprawdź, czy inne osoby nie potrzebują pomocy medycznej. Jeśli Ty lub ktokolwiek inny doznał poważnego urazu, zadzwoń po karetkę.

  Nie lekceważ także mniej poważnych urazów, nawet gdy nie odczuwasz bólu. Czasami mogą one prowadzić do poważnych komplikacji. W takich sytuacjach lepiej jest dmuchać na zimne i udać się na pogotowie (A&E) lub do lekarza i się przebadać.

 2. Zgłoś wypadek

  Wypadek należy zgłosić obsłudze hotelu. Możesz zostać poproszony o wypełnienie formularza zgłoszenia incydentu, aby podać informację o tym, jak doszło do zdarzenia i jakich obrażeń doznałeś. Powinieneś też poprosić o udostępnienie nagrania z kamer monitoringu.

 3. Identyfikacja świadków

  Zbierz dane wszystkich świadków wypadku – ich nazwiska i dane kontaktowe.

 4. Dokumentacja wypadku

  Zebranie następujących informacji odnośnie wypadku jest bardzo ważne:

  • Data, godzina i dokładny opis zdarzenia
  • Dane kontaktowe świadków incydentu np. pracowników/klientów
  • Sprawdź czy wypadek został zarejestrowany przez kamery monitoringu
  • Zrób zdjęcia miejsca wypadku z różnych perspektyw oraz elementów, które go spowodowały, pomoże to Twojemu prawnikowi lepiej zrozumieć, jak doszło do incydentu
  • Zrób zdjęcia odniesionych obrażeń
 5. Skonsultuj się z prawnikiem

  Jeśli rozważasz wystąpienie o odszkodowanie, powinieneś skontaktować się z prawnikiem mającym doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Będziesz musiał również zwrócić się do Komisji ds. Szkód Osobowych (Injuries Board) w celu uzyskania oceny odniesionych obrażeń. Adwokat pomoże Ci przygotować wniosek do Komisji oraz zagwarantuje, że wszystko odbędzie się zgodnie z procedurą i bez zbędnej zwłoki.

  Zachowaj kopie dowodów wszelkich wydatków, które poniosłeś wskutek wypadku. Zachowaj również wszelkie kopie dokumentacji medycznej oraz raportów. Dokumenty te będą potrzebne w procesie roszczenia.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj!

Pomoc, którą oferujemy oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W kontakcie z klientami nie posługujemy się żargonem prawniczym, używamy prostego języka i udzielamy praktycznych porad na każdym etapie sprawy.

Zadzwoń do nas już dziś: +353 1 649 9900 lub skontaktuj się z nami online.

Jak wnieść roszczenie?

Po zebraniu niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem i odniesionym urazem, czas wnieść roszczenie. Warto wtedy skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach związanych z wypadkami w miejscach publicznych.

 1. Przygotuj dokumentację dla prawnika

  Kiedy zdecydujesz się wnieść roszczenie o rekompensatę, przygotuj dokumentację, którą przekażesz prawnikowi. Powinna ona zawierać następujące informacje:

  • Data wypadku
  • Miejsce wypadku
  • Szczegóły dotyczące osoby/okoliczności, które spowodowały wypadek
  • Dokładny opis zdarzenia
  • Komu zgłoszono wypadek?
  • Czy istnieje zapis z monitoringu, na którym widać zdarzenie?
  • Dokładny opis odniesionych urazów
  • Dane szpitala lub lekarza, który udzielił Ci pomocy
  • Zdjęcia z miejsca wypadku oraz zdjęcia odniesionych urazów
 2. Prawnik jako zaufany doradca

  Pomoc prawnika biegłego w sprawach związanych z roszczeniami powypadkowymi pomoże uniknąć wszelkich niedopatrzeń, na które narażony jest każdy, kto składa wniosek sam, bez pomocy prawnej. Prawnik jest godnym zaufania doradcą i przeprowadzi Cię przez cały proces.

 3. Adwokat uzyskuje raport medyczny

  Dokumentacja medyczna jest bardzo istotna, gdyż potwierdza odniesiony przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu. Adwokat poprosi o podanie danych lekarza lub szpitala, pod opieką którego przebywałeś oraz wystąpi o raporty medyczne konieczne do wszczęcia sprawy.

 4. Prawnik przygotowuje wniosek do Injuries Board

  Gdy prawnik zgromadzi już wszystkie potrzebne informacje, roszczenie zostanie skierowane do Injuries Board. Szczegółami zajmie się za Ciebie adwokat. Komisja oceni Twoją sprawę i zaproponuje sumę odszkodowania. Możesz zaakceptować sumę proponowaną przez Komisję lub ją odrzucić.

 5. Możliwe scenariusze

  Możliwe są zatem dwa scenariusze:

  a. Zarówno Ty, jak i strona odpowiedzialna za wypadek akceptujecie kwotę odszkodowania zaproponowaną przez Komisję – sprawa zostaje uznana za rozstrzygniętą, a sprawca wezwany do wypłaty odszkodowania.

  b. Ty lub strona odpowiedzialna za wypadek nie akceptujecie kwoty odszkodowania zaproponowanej przez Komisję – wszczęte zostaje postępowanie sądowe.

  Zanim zaczniesz martwić się sądem i wszystkim, co się z tym wiąże, wiedz, że tylko niewielki odsetek spraw trafia na salę sądową.

  Najpierw organizowane są spotkania ugodowe. To właśnie podczas takich negocjacji rozstrzygana jest większość roszczeń – bez konieczności stawiennictwa w sądzie. Pamiętaj, że Twój prawnik ma obowiązek reprezentować Cię na tego typu spotkaniach i dbać o Twój najlepszy interes. Prawnik pełni rolę zaufanego doradcy, który w Twoim imieniu załatwia sprawy związane z procesem, abyś Ty mógł skoncentrować się na swoim zdrowiu.

W Tracey Solicitors LLP staramy się, by każdy miał dostęp do porady prawnej, szczególnie osoby, które nie mają doświadczenia w zakresie roszczeń. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 01 649 9900 lub pod adresem e-mail: ask@traceysolicitors.ie i opisz swoją sprawę bezpośrednio naszemu doradcy prawnemu. Gwarantujemy poufność.

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Maria Lakes udzieliła mi najwyższej jakości profesjonalnej porady prawnej.
Gorąco polecam! Profesjonalna obsługa, skuteczność w działaniu oraz miły i kompetentny zespół. Korespondencja na najwyższym poziomie zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
Chciałam bardzo podziękować za poświęcony czas, cierpliwość i pomoc w załatwieniu wszystkiego. Dziękuję, szczególnie za to, że w tej trudnej chwili w moim życiu, komunikacja była bezbłędna, a usługi wzorowe. Gorąco polecam każdemu!
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Rozstrzygnięcie sprawy

Jeśli wystąpisz z roszczeniem, możesz dochodzić prawa do odszkodowania oraz odzyskania kosztów z tytułu szkód, które poniosłeś. Szkody te dzielimy na:

Szkody zwyczajne

Szkody zwyczajne to szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody spowodowane wypadkiem.

Szkody szczególne

Szkody szczególne dotyczą wydatków bieżących poniesionych w następstwie wypadku, np. utrata zarobków (jeśli po wypadku nie mogłeś pracować), rachunki medyczne oraz dodatkowe koszty podróży związane z wypadkiem (np. podróż do i ze szpitala). Dowiedz się więcej na temat kosztów.

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ograniczenie czasowe na zgłoszenie roszczenia. Różni się ono w zależności od sytuacji. Ogólna zasada dotycząca spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu mówi o 2 latach na zgłoszenie roszczenia od dnia, w którym doszło do wypadku lub dnia, w którym poszkodowany uświadomił sobie fakt odniesienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia. Adwokat pomoże określić, ile dokładnie czasu zostało na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie w danej sprawie.

Dowiedz się więcej na temat okresu przedawnienia

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.