Warunki korzystania z naszej witryny

Odwiedzając naszą witrynę lub korzystając z niej, wyrażacie Państwo zgodę na nasze warunki użytkowania.

Warunki te są określone w niniejszym dokumencie. Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na poniższe warunki użytkowania, powinni Państwo niezwłocznie opuścić tę stronę i jej ponownie nie odwiedzać.

Warunki korzystania z naszej witryny

Odwiedzając naszą witrynę lub korzystając z niej, wyrażacie Państwo zgodę na nasze warunki użytkowania. Warunki te są określone w niniejszym dokumencie. Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na poniższe warunki użytkowania, powinni Państwo niezwłocznie opuścić tę stronę i jej ponownie nie odwiedzać.

  1. Oświadczenie o ochronie prywatności dostępne na tej witrynie stanowi część naszych warunków użytkowania.
  2. Informacje, dokumentacja i pliki do pobrania dostępne w tej witrynie służą jedynie ogólnej orientacji. Nie stanowią one porady prawnej w ścisłym rozumieniu i nie można na nich polegać. Jeśli korzystają Państwo z jakichkolwiek informacji, dokumentacji lub plików do pobrania dostępnych na tej stronie, czynią to Państwo wyłącznie na własne ryzyko. Jeśli potrzebują Państwo porady prawnej w jakiejkolwiek sprawie, o której mowa na naszej stronie internetowej, proszę się z nami kontaktować pod numerem (+ (01) 536 8176, napisać do nas na info@traceysolicitors.ie lub skontaktować się z naszym biurem pod adresem 16/17 St Andrew Street, Dublin 2, Irlandia, aby umówić się na spotkanie. Zrzekamy się w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie wszelkiej odpowiedzialności za straty lub szkody powstałe w wyniku korzystania z naszej strony internetowej lub wiadomości e-mail przesyłanych w ramach subskrypcji lub jakichkolwiek informacji, dokumentacji lub plików do pobrania dostarczonych za pośrednictwem dowolnego z tych źródeł lub polegania na treści dowolnego z nich.
  3. Złożenie zapytania za pośrednictwem naszej strony internetowej lub poczty elektronicznej ani dodanie własnego kontaktu do naszej bazy subskrybentów ani dostęp do informacji, dokumentacji czy plików do pobrania z tej witryny w żadnym razie nie powoduje powstania stosunku klient-prawnik między Państwem a naszą kancelarią. O ile nie zawrzemy z Państwem pisemnie umowy o świadczenie usług prawnych w związku z określoną sprawą, nie jesteśmy Państwa przedstawicielem prawnym w odniesieniu do jakiejkolwiek sprawy.
  4. Zobowiązują się Państwo nie łączyć jakiejkolwiek innej strony internetowej z jakąkolwiek częścią naszej witryny bez naszej uprzedniej zgody na piśmie.
  5. Nasza strona internetowa może okresowo wyświetlać linki do innych stron internetowych. Linki te są podane wyłącznie dla Państwa wygody. Zamieszczenie linku nie oznacza, że ​polecamy takie strony internetowe bądź ich zawartość (albo jej część) i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za żadne dostępne na nich treści.
  6. Tracey Solicitors LLP są właścicielami praw autorskich do zawartości swojej witryny, które obejmują układ i tekst, a także ogólny „wygląd i wrażenie” Witryny. Wszelkie nieautoryzowane kopiowanie lub powielanie dowolnego aspektu naszej witryny lub dowolnej jej części jest surowo zabronione (z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez prawo, jeśli takie prawo istnieje).
  7. O ile nie zaznaczono inaczej, informacje natury prawnej na naszej stronie internetowej oparte są na prawie Irlandii. Nasza strona internetowa oraz korzystanie z niej podlegają prawu Republiki Irlandii, a sądy irlandzkie mają wyłączną jurysdykcję w przypadku wszelkich sporów z tym związanych.
  8. Możemy zmienić nasze warunki użytkowania według własnego uznania i bez osobnego powiadomienia. Korzystając z naszej witryny, każdorazowo akceptują Państwo nasze warunki użytkowania dostępne na naszej stronie i potwierdzają swój obowiązek okresowego przeglądu tychże warunków w celu uzyskania informacji o wszelkich zmianach. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na nasze warunki, winni Państwo natychmiast zaprzestać korzystania z naszej witryny, wypisać się z naszej listy mailingowej i usunąć ze swojego komputera wszelkie informacje, dokumentację lub pliki do pobrania, do których uzyskali Państwo dostęp za pomocą jednego z tych źródeł.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Niniejszy tekst stanowi oświadczenie o ochronie prywatności Tracey Solicitors LLP z siedzibą w 16/17 Saint Andrew St. Dublin 2 w Irlandii w celu zachowania zgodności z ustawami o ochronie danych z 1988 i 2003 r. („Ustawy o ochronie danych”) oraz Regulacjami Wspólnoty Europejskiej z 2011 r. dotyczącymi sieci i usług łączności elektronicznej oraz prywatności i łączności elektronicznej. Odwiedzając tę ​​stronę internetową, uznaje się, że znają Państwo i wyrażają zgodę na sposób, w jaki gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy za jej pośrednictwem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na sposób, w jaki gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, winni Państwo opuścić tę stronę niezwłocznie i ponownie jej nie odwiedzać.

Nasza polityka ochrony danych

W pełni szanujemy Państwa prawo do prywatności i nie będziemy gromadzić żadnych danych osobowych na tej stronie bez Państwa wyraźnej zgody. Wszelkie dane osobowe, które nam Państwo przekazują, będą traktowane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i poufności, w pełnej zgodności z przepisami ustaw o ochronie danych.

Za pomocą tej witryny nie zbieramy żadnych Państwa danych osobowych, z wyjątkiem informacji, które przekażą Państwo dobrowolnie, korzystając z naszych formularzy online, naszej listy subskrybentów e-mail lub w inny sposób. Wszelkie informacje, które Państwo podają w ten sposób, nie zostaną udostępnione stronom trzecim, o ile nie otrzymamy Państwa wyraźnej zgody w tym zakresie lub nie jesteśmy prawnie zobowiązani do przekazania takich informacji. Możemy wykorzystywać przesłane nam przez Państwa dane dla celów statystycznych, badań rynku, optymalizacji pod kątem wyszukiwarek („SEO”) lub w celach promocyjnych. Jeśli jednak wykorzystamy jakiekolwiek Państwa dane powyższy sposób, zapewnimy, że nie będą one mogły być powiązane z Państwa osobą przez osoby trzecie.

Dostęp do kopii udostępnionych danych

Jeśli Państwa prawo dostępu do danych, o które Państwo wniosą nie jest ograniczone przez Artykuł 5 Ustawy o Ochronie Danych, na Państwa żądanie dostarczymy kopie wszelkich danych osobowych, które otrzymaliśmy od Państwa za pośrednictwem naszej witryny. Jesteśmy uprawnieni do usunięcia wszelkich danych osobowych, które nam Państwo przekażą według naszego uznania i zgodnie z najlepszą praktyką Law Society (Stowarzyszenia Prawniczego). Nie jesteśmy natomiast zobowiązani do przekazania Państwu kopii tych danych, które zostały przez nas uprzednio usunięte.

Jeśli zechcą Państwo uzyskać kopie jakichkolwiek przechowywanych przez nas danych osobowych, muszą Państwo zwrócić się do nas na piśmie pod adresem 16/17 St. Andrew Street, Dublin 2. Należy podać wszelkie dane osobowe, które podaliście Państwo wcześniej za pośrednictwem strony internetowej (takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail itp.). Jeśli złożycie Państwo żądanie dotyczące Państwa danych osobowych, spełnimy to żądanie w ciągu czterdziestu dni od otrzymania go na piśmie. W zależności od okoliczności żądania zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Państwa opłatą administracyjną w wysokości 6,35 EUR, zanim spełnimy to żądanie.

Korekta niepoprawnych informacji

Jeśli odkryją Państwo, że przechowujemy niedokładne dane na Państwa temat, mogą Państwo żądać ich poprawienia. Każde takie żądanie musi mieć formę pisemną i powinno zostać przesłane do nas pocztą lub pocztą elektroniczną na adresy wymienione powyżej.

Usuwanie Państwa danych

W niektórych okolicznościach mogą Państwo również zażądać usunięcia danych, które dostarczyli nam za pośrednictwem strony internetowej. Jeśli zażądają Państwo usunięcia danych, będziemy wymagali od Państwa wskazania sposobu naruszenia przez nas przepisów o ochronie danych w zakresie przetwarzania danych, których usunięcia Państwo zażądają.

Jeśli sposób, w jaki dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem tej strony internetowej budzi Państwa obawy, prosimy niezwłocznie nas o tym poinformować korzystając z danych kontaktowych na naszej stronie internetowej.

Prawo do komunikowania się

Jeśli Państwo podają nam jakikolwiek adres pocztowy lub e-mailowy, możemy komunikować się z Państwem pocztą lub e-mailem, aby przekazać Państwu informacje promocyjne dotyczące oferowanych przez nas produktów i usług lub aby informować Państwa o wszelkich zmianach prawnych, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa istotne. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas takich informacji, muszą Państwo nas o tym powiadomić na piśmie, pocztą lub pocztą elektroniczną, na jeden z ww. adresów.

Dane techniczne zarejestrowane za pośrednictwem tej strony internetowej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie – małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Państwa komputerze, aby pomóc stronie zapewnić lepszą obsługę. Zasadniczo pliki cookie służą do zachowania preferencji użytkownika, przechowywania informacji dotyczących np. przechowywania informacji dotyczących np. koszyka zakupów i dostarczania anonimowych danych aplikacjom stron trzecich, takim jak Google Analytics.

Pliki cookie Google Analytics zawarte na tej witrynie obsługują funkcje reklam wyświetlanych (np. re-marketing, raportowanie wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracja z DoubleClick Campaign Manager lub raportowanie danych demograficznych i zainteresowań Google Analytics). Mogą Państwo zrezygnować z Google Analytics dla reklam wyświetlanych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google w ustawieniach reklam. Mogą Państwo również skorzystać z obecnie dostępnych opcji rezygnacji z usług sieciowych Google Analytics.

Celem plików cookies jest poprawa komfortu przeglądania stron internetowych. Mogą Państwo je jednak wyłączyć. Najlepiej jest to zrobić poprzez wyłączenie plików cookies w przeglądarce. Zalecamy zapoznanie się z opcją Pomoc w swojej przeglądarce lub odwiedzenie strony internetowej About Cookies, która zawiera wskazówki dla wszystkich popularnych przeglądarek.

Nie podejmiemy żadnych prób zidentyfikowania poszczególnych osób odwiedzających naszą stronę internetową ani powiązania wyżej wymienionych danych technicznych z żadnymi osobami. Zgodnie z naszymi zasadami nigdy nie ujawniamy takich informacji technicznych dotyczących osób odwiedzających witrynę osobom trzecim (z wyjątkiem naszego dostawcy usług internetowych i osób świadczących usługi SEO w naszym imieniu, które rejestrują takie dane w naszym imieniu i które są związane przepisami o poufności w tym względzie), chyba że jesteśmy zobowiązani do ujawnienia takich informacji na podstawie odrębnych przepisów lub stwierdzimy, że nasza witryna jest odwiedzana w celu popełnienia przestępstwa. Dane techniczne będą wykorzystywane wyłącznie przez nas i wyłącznie do celów statystycznych, badań rynku, SEO i innych celów administracyjnych. Dane techniczne, których nie możemy powiązać z żadną możliwą osobą fizyczną, nie stanowią „danych osobowych” w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych i dlatego nie będziemy zobowiązani do udostępnienia kopii takich danych.

Przechwytywanie informacji przez osoby trzecie

Chociaż będziemy traktować wszelkie otrzymane od Państwa dane osobowe zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności i podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu bezpiecznego przechowywania tych danych, nie możemy zapewnić, że Państwa dane nie zostaną przechwycone przez osoby trzecie w trakcie przekazywania nam tych danych przez Państwa. W przypadku, gdy przesyłane do nas za pośrednictwem Internetu dane zostaną przechwycone, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za sposób, w jaki przechwycone dane zostaną wykorzystane przez osoby trzecie.

Linki zewnętrzne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie witryny Tracey Solicitors LLP. Czasami możemy umieszczać linki do zewnętrznych stron internetowych na naszej stronie internetowej. Wszelkie zewnętrzne linki do innych stron internetowych są wyraźnie identyfikowalne jako zewnętrzne. Nie mamy żadnej kontroli nad polityką prywatności ani warunkami użytkowania zewnętrznych stron internetowych. Gdy odwiedzają Państwo jakąkolwiek z takich stron, czy to za pomocą linku dostępnego na naszej stronie, czy w inny sposób, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Państwa w związku z takimi zewnętrznymi stronami internetowymi, czy to w związku ze sposobem przetwarzania Państwa danych przez takie strony czy z innych względów. Fakt, że umieściliśmy link do zewnętrznej strony internetowej na naszej stronie internetowej, nie oznacza, że ​​zgadzamy się, popieramy bądź pragniemy opublikować jakiekolwiek oświadczenie zawarte na takiej zewnętrznej stronie internetowej.

Zmiany w naszych zasadach

Możemy okresowo wprowadzać zmiany w niniejszej polityce prywatności. Wszelkie takie zmiany zasad zostaną ujęte w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności, które zostanie opublikowane na tej stronie. Jeśli regularnie korzystają Państwo z tej witryny, powinni Państwo okresowo odwiedzać tę stronę, aby być na bieżąco z naszymi zasady ochrony prywatności.

Prawa autorskie

Wszystkie znaki zastrzeżone wyświetlane na tej Witrynie są znakami Tracey Solicitors LLP. Żadne treści zawarte w Witrynie nie powinny być interpretowane jako udzielenie licencji lub prawa do korzystania ze znaków wyświetlanych w Witrynie bez wyraźnej pisemnej zgody Tracey Solicitors LLP lub innego ich właściciela.

© 2020 Tracey Solicitors LLP