Roszczenia z tytuły wypadku w miejscu publicznym*

Wypadek spowodowany rozlaną cieczą*

Poślizgnięcie lub potknięcie są najczęstszymi przyczynami wypadków w miejscach publicznych. Takie incydenty spowodowane są rozlanym płynem w sklepach, restauracjach, centrach handlowych, kafeteriach itp. Również niektóre wypadki drogowe mogą być spowodowane rozlanym olejem na drodze. Ostatnie badania dowodzą, iż najbardziej narażeni na obrażenia wywołane wyciekiem na drodze są motocykliści.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Kto ponosi odpowiedzialność?

Jeśli uczestniczyłeś w wypadku spowodowanym rozlaną cieczą w wyniku zaniedbania ze strony innej osoby, możesz być uprawniony do zadośćuczynienia. Należy pamiętać, że roszczenia tego typu są rozpatrywane przez Komisję ds. Szkód Osobowych (Injuries Board). Pierwszym istotnym krokiem w procesie dochodzenia roszczenia jest ustalenie, kto odpowiada za odniesiony uraz.

W wielu przypadkach odpowiedzialność za wypadek ponosi najemca lub właściciel miejsca publicznego, ponieważ doszło do zaniedbania lub naruszenia należytej staranności i obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa. Na najemcach i osobach zarządzających miejscami publicznymi spoczywa obowiązek stałej dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich odwiedzających dany obszar. Są oni zobowiązani do przeprowadzania regularnej oceny ryzyka w celu identyfikacji i eliminacji zagrożeń. Takie przedsięwzięcia z reguły pomagają zmniejszyć ryzyko wystąpienia wypadku. W większości przypadków, zarządzający lokalem zostaje obarczony odpowiedzialnością za zdarzenie w miejscu publicznym, chyba że jest w stanie udowodnić, że podjął odpowiednie kroki, aby wypadkowi zapobiec.

Zdarza się też, że sam poszkodowany może spowodować wypadek lub przyczynić się do niego swoim zachowaniem. Określa się to jako przyczynienie się do zaniedbania. W sytuacji, gdy ofiara wypadku przyczyniła się do powstania urazu, może nie być uprawniona do dochodzenia odszkodowania.

Jeśli wypadek miał miejsce w pracy, wówczas pracodawca może być pociągnięty do odpowiedzialności za niezapewnienie warunków pracy, które priorytetowo traktują zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Odpowiedzialność najemcy

Ustawa o odpowiedzialności cywilnej najemcy z 1995 r. (Occupiers’ Liability Act 1995)  jest głównym ustawodawstwem dla prywatnych najemców w Irlandii. Reguluje ona obowiązek należytej staranności wobec osób przebywających na terenie ich lokalu. Stanowi ona, iż najemca terenu bądź lokalu jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa osób w nim przebywających oraz powinien zapobiegać jakimkolwiek urazom. Najemcy powinni podejmować stosowne kroki, aby zapobiegać wypadkom i urazom wynikającym z ich zaniedbania. W przeciwnym razie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

Częste urazy

Do częstych urazów wynikających z wypadków spowodowanych rozlaną cieczą należą:

Przyczyny

Mokra nawierzchnia

Mokra nawierzchnia jest jedną z głównych przyczyn wypadków spowodowanych rozlaną cieczą. Mokrą nawierzchnię należy uprzątnąć w odpowiednim czasie, aby nie dopuścić do poślizgnięcia i upadku. Jeśli ciecz nie może być usunięta, natychmiast należy umieścić znak ostrzegawczy, aby poinformować innych o zagrożeniu. Takie ostrzeżenia pomagają unikać wypadków i urazów.

Wyciek oleju

Wyciek olej jest zwykle związany z wypadkami drogowymi. Wyciek oleju z innego pojazdu może sprawić, że śliska nawierzchnia utrudni jazdę innym kierowcom. W konsekwencji może to prowadzić do wypadku i odniesienia uszczerbku na zdrowiu.

Brak znaków ostrzegawczych

Stosowanie znaków ostrzegawczych, informujących o mokrej nawierzchni jest bardzo ważne. Uprzedzają one o śliskiej nawierzchni i potencjalnym zagrożeniu, co pomaga unikać wypadków. Dodatkowo wskazują na to, że użytkownik lokalu podjął odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym.


Co zrobić, jeśli miałem wypadek w miejscu publicznym?

Jeśli miałeś wypadek miejscu publicznym, warto podjąć następujące kroki:

 1. Zwróć się o pomoc lekarską

  Twoje zdrowie jest najcenniejsze i powinieneś go strzec. Natychmiast po wypadku sprawdź dokładnie, czy nie odniosłeś obrażeń. Następnie sprawdź, czy inne osoby nie potrzebują pomocy medycznej. Jeśli Ty lub ktokolwiek inny doznał poważnego urazu, zadzwoń po karetkę.

  Nie lekceważ także mniej poważnych urazów, nawet gdy nie odczuwasz bólu. Czasami mogą one prowadzić do poważnych komplikacji. W takich sytuacjach lepiej jest dmuchać na zimne i udać się na pogotowie (A&E) lub do lekarza i się przebadać.

 2. Zgłoś wypadek

  Zgłoszenie wypadku w miejscu publicznym stronie odpowiedzialnej za incydent jest bardzo ważne.

  • Wypadek w miejscach publicznych, takich jak w supermarkecie, barze, hotelu, restauracji oraz wypadek w centrum handlowym należy zgłosić pracownikom obsługi danego lokalu. Pracownik powinien wypełnić formularz zgłoszenia wypadku.
  • Wypadek na chodniku należy zgłosić władzom lokalnym lub władzom odpowiedzialnym za dany obszar gruntu.
  • Incydent w żłobku lub szkole powinien zostać odnotowany w stosownym formularzu zgłoszenia wypadku przez pracownika żłobka lub szkoły, w której doszło do zdarzenia.
  • Wypadek lotniczy należy zgłosić członkowi personelu pokładowego, który zapewni, że otrzymasz odpowiednią pomoc medyczną na pokładzie i wypełnisz formularz zgłoszenia incydentu. O zdarzeniu warto również poinformować linię lotniczą.
 3. Identyfikacja świadków

  Jeśli to możliwe, zbierz dane kontaktowe od wszystkich świadków wypadku. Będzie to przydatne, gdy zdecydujesz się wnieść roszczenie o rekompensatę. Warto również sprawdzić, czy wypadek nie został zarejestrowany przez kamery monitoringu.

 4. Dokumentacja wypadku

  Zebranie następujących informacji odnośnie wypadku jest bardzo ważne:

  • Opis okoliczności wypadku
  • Dane świadków zdarzenia
  • Czy wypadek został zarejestrowany przez kamery monitoringu
  • Zdjęcia z miejsca wypadku i elementów, które do niego doprowadziły
 5. Skontaktuj się z prawnikiem ds. wypadków w miejscu publicznym

  Jeśli rozważasz wystąpienie o odszkodowanie z tytułu wypadku, do którego doszło w miejscu publicznym, powinieneś skonsultować się z prawnikiem mającym doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Będziesz musiał również skierować się do Komisji ds. Szkód Osobowych (Injuries Board) w celu uzyskania oceny odniesionych obrażeń. Prawnik ds. wypadków w miejscach publicznych pomoże Ci przygotować wniosek do Komisji oraz zagwarantuje, że wszystko odbędzie się zgodnie z procedurą i bez zbędnej zwłoki.

  Zachowaj kopie dowodów wszelkich wydatków, które poniosłeś wskutek wypadku. Zachowaj również wszelkie kopie dokumentacji medycznej oraz raportów. Dokumenty te będą potrzebne w procesie roszczenia.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj!

Pomoc, którą oferujemy oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W kontakcie z klientami nie posługujemy się żargonem prawniczym, używamy prostego języka i udzielamy praktycznych porad na każdym etapie sprawy.

Zadzwoń do nas już dziś: +353 1 649 9900 lub skontaktuj się z nami online.

Jak wnieść roszczenie?

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem i odniesionym urazem, czas wnieść roszczenie. Warto wtedy skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach związanych z wypadkami w miejscach publicznych.

 1. Przygotuj dokumentację dla prawnika

  Kiedy zdecydujesz się wnieść roszczenie o zadośćuczynienie, przygotuj dokumentację, którą przekażesz prawnikowi. Powinna ona zawierać następujące informacje:

  • Data wypadku
  • Miejsce wypadku
  • Szczegóły dotyczące osoby/okoliczności, które spowodowały wypadek
  • Dokładny opis zdarzenia
  • Komu zgłoszono wypadek
  • Czy istnieje zapis z monitoringu, na którym widać zdarzenie?
  • Dokładny opis odniesionych urazów
  • Dane szpitala lub lekarza, który udzielił Ci pomocy
  • Zdjęcia z miejsca wypadku oraz zdjęcia odniesionych urazów
  • Zachowaj odzież i obuwie na wypadek, gdyby mogły posłużyć jako materiał dowodowy
 2. Prawnik jako zaufany doradca

  Pomoc prawnika biegłego w sprawach związanych z wypadkami w miejscach publicznych pomoże uniknąć wszelkich niedopatrzeń, na które narażony jest każdy, kto składa wniosek sam, bez pomocy prawnej. Prawnik jest godnym zaufania doradcą i przeprowadzi Cię przez cały proces.

 3. Adwokat uzyskuje raport medyczny

  Dokumentacja medyczna jest bardzo istotna, gdyż potwierdza odniesiony przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu. Prawnik poprosi o podanie danych lekarza lub szpitala, pod opieką którego przebywałeś oraz wystąpi o raporty medyczne konieczne do wszczęcia sprawy.

 4. Prawnik przygotowuje wniosek do Injuries Board

  Gdy adwokat zgromadzi wszystkie potrzebne informacje, wniosek o odszkodowanie z tytułu wypadku w miejscu publicznym zostanie skierowany do Injuries Board. Szczegółami zajmie się za Ciebie prawnik. Komisja oceni Twoją sprawę i zaproponuje sumę odszkodowania. Możesz zaakceptować kwotę zaproponowaną przez Komisję lub ją odrzucić.

 5. Możliwe scenariusze

  Możliwe są zatem dwa scenariusze:

  a. Zarówno Ty, jak i strona odpowiedzialna za wypadek akceptujecie kwotę odszkodowania zaproponowaną przez Komisję – sprawa zostaje uznana za rozstrzygniętą, a sprawca wezwany do wypłaty odszkodowania.

  b. Ty lub strona odpowiedzialna za wypadek nie akceptujecie kwoty odszkodowania zaproponowanej przez Komisję – wszczęte zostaje postępowanie sądowe.

  Zanim zaczniesz martwić się sądem i wszystkim, co się z tym wiąże, wiedz, że tylko niewielki odsetek spraw trafia na salę sądową.

  Najpierw organizowane są spotkania ugodowe. To właśnie podczas takich negocjacji rozstrzygana jest większość roszczeń – bez konieczności stawiennictwa w sądzie. Pamiętaj, że Twój prawnik ma obowiązek reprezentować Cię na tego typu spotkaniach i dbać o Twój najlepszy interes. Prawnik pełni rolę zaufanego doradcy, który w Twoim imieniu załatwia sprawy związane z procesem, abyś Ty mógł skoncentrować się na swoim zdrowiu.

W Tracey Solicitors LLP staramy się, by każdy miał dostęp do porady prawnej, szczególnie osoby, które nie mają doświadczenia w zakresie roszczeń. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 01 649 9900 lub pod adresem e-mail: ask@traceysolicitors.ie i opisz swoją sprawę bezpośrednio naszemu doradcy prawnemu. Gwarantujemy poufność.

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Gorąco polecam Paula. Współpraca z nim była przyjemnością. Bardzo profesjonalna i szybko reagująca firma. 5 gwiazdek.
Bardzo dziękuję za pomoc w kolejnej pozytywnie rozstrzygniętej sprawie.
Od początku mogłam liczyć na fachową obsługę, która była głównie po polsku. Dało mi to duży spokój i rozwiało ewentualne obawy związane z barierą językową. Polecam i życzę dalszych sukcesów.
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Rozstrzygnięcie sprawy

Jeśli wystąpisz z roszczeniem z tytułu wypadku w miejscu publicznym, możesz dochodzić prawa do odszkodowania oraz odzyskania kosztów z tytułu szkód, które poniosłeś. Szkody te dzielimy na:

Szkody zwyczajne

Szkody zwyczajne to szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody spowodowane wypadkiem w miejscu publicznego użytku.

Szkody szczególne

Szkody szczególne dotyczą wydatków bieżących poniesionych w następstwie wypadku, np. utrata zarobków (jeśli po wypadku nie mogłeś pracować), rachunki medyczne oraz dodatkowe koszty podróży związane z wypadkiem (np. podróż do i ze szpitala). Dowiedz się więcej na temat kosztów.

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ograniczenie czasowe na zgłoszenie roszczenia. Różni się ono w zależności od sytuacji. Ogólna zasada dotycząca spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu mówi o 2 latach na zgłoszenie roszczenia od dnia, w którym doszło do wypadku lub dnia, w którym poszkodowany uświadomił sobie fakt odniesienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia. Adwokat pomoże określić, ile dokładnie czasu zostało na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie w danej sprawie.

Dowiedz się więcej na temat okresu przedawnienia

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.