Roszczenia z tytuły wypadku w miejscu publicznym*

Roszczenia dotyczące urazów odniesionych w salonach kosmetycznych*

Jeśli doznałaś urazu w salonie kosmetycznym w wyniku czyjegoś zaniedbania, prawdopodobnie masz prawo dochodzić odszkodowania. Jest tak w przypadku, gdy osoba lub osoby odpowiedzialne za Twoje bezpieczeństwo i dobre samopoczucie nie dopełniły obowiązku staranności, co doprowadziło do Twojego urazu.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Jakie działania należy podjąć po zdarzeniu?

Natychmiast po zdarzeniu niezwykle istotna jest szybka pomoc lekarska. W ciężkich przypadkach konieczne może być wezwanie karetki pogotowia. Jeśli jednak obrażenia wydają się mniej poważne, zaleca się konsultację z lekarzem rodzinnym lub lekarzem pierwszego kontaktu. W przypadku reakcji na klej zawarty w przedłużonych rzęsach, farbie do rzęs, farbie do włosów lub innych

produktach kosmetycznych, niezwykle ważny jest natychmiastowy kontakt z lekarzem.

Właściwa pomoc lekarska ma kluczowe znaczenie w leczeniu reakcji alergicznych, ponieważ mogą one prowadzić do poważnych powikłań. Odwlekanie leczenia może mieć wpływ na możliwość wniesienia sprawy o odszkodowanie za obrażenia ciała. Aby ocenić, czy masz szansę na odszkodowanie w związku z niepożądaną reakcją alergiczną na zabieg kosmetyczny, konieczne jest uzyskanie szczegółów dotyczących kontekstu zabiegu. Zalecamy skonsultowanie się z naszymi prawnikami zajmującymi się szkodami osobowymi w celu oceny Twojej sprawy i ustalenia możliwości dochodzenia odszkodowania w związku z reakcjami alergicznymi w salonie kosmetycznym.

Dodatkowe kroki, które należy podjąć po otrzymaniu leczenia:

 1. Szybka opieka medyczna jest kluczowa, nawet jeśli karetka nie była potrzebna. Dokumentacja lekarza prowadzącego dotycząca Twojego urazu i leczenia jest niezbędna do dochodzenia odszkodowania z tytułu szkód osobowych.
 2. Zbierz informacje o świadkach i uzyskaj ich zeznania. Zeznania z pierwszej ręki mogą zapewnić cenną perspektywę, ustalić chronologiczny przebieg wydarzeń i wykazać wszelkie przypadki zaniedbań, które miały miejsce.
 3. Zdjęcia miejsca wypadku, np. za pomocą telefonu. Należy wykonać dwa zdjęcia odniesionego urazu, jedno z większej odległości, aby cały uraz był widoczny, i jedno z bliska, aby udokumentować szczegóły.
 4. Kolejnym ważnym działaniem jest upewnienie się, że salon odnotował Twoje obrażenia w książce wypadków, jeśli taka jest dostępna.
 5. Zidentyfikuj wszystkie strony zaangażowane w incydent, w tym personel salonu, kierownictwo i osoby trzecie. Jasno określ ich role i obowiązki w celu dokładnej oceny odpowiedzialności. Aby ustalić odpowiedzialność, odwołaj się do obowiązku staranności, którego naruszenie przez salon kosmetyczny spowodowało Twoją szkodę.
 6.  Złóż wniosek, kontaktując się z członkiem naszego zespołu ds. szkód osobowych tak szybko, jak to możliwe po odniesieniu urazu.

Zanim zwrócisz się o poradę do członka naszego zespołu: ważna informacja dotycząca roszczenia o odszkodowanie za uraz odniesiony w salonie kosmetycznym.

Zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z doświadczonym prawnikiem z naszego zespołu ds. szkód osobowych jak najszybciej po wypadku, aby ocenić, czy Twoja sprawa kwalifikuje się do odszkodowania w związku z obrażeniami, które odniosłaś w salonie kosmetycznym. Prawnik udzieli fachowych wskazówek, oceni zasadność Twojego roszczenia i zaoferuje konsultację w celu rozwiania wszelkich wątpliwości.

Podejmując takie działania, kluczowa jest świadomość ograniczeń prawnych regulujących zgłaszanie roszczeń oraz znajomość dokładnych terminów związanych z przyjęciem Twojej sprawy.

Na wniesienie roszczenia zazwyczaj są dwa lata, licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia. Jeśli jednak możesz wykazać, że uraz powstały w wyniku zdarzenia w salonie kosmetycznym nie był zauważalny od razu, dwuletni okres obowiązuje od momentu, w którym uraz został rozpoznany. Dla porównania, w przypadku urazów odniesionych przez dzieci, roszczenie można złożyć w dowolnym momencie przed ukończeniem przez nie 18. roku życia, a dodatkowy dwuletni okres rozpoczyna się po ukończeniu 18. roku życia.

Najczęstsze powody roszczeń oraz ustalenie, kto jest odpowiedzialny za Twoją szkodę.

Typowe sytuacje, w których można dochodzić odszkodowania, obejmują reakcje alergiczne na zabiegi, skaleczenia lub oparzenia spowodowane narzędziami takimi

jak suszarki i prostownice do włosów; wypadki, takie jak poślizgnięcia i upadki oraz uszkodzenia spowodowane wadliwymi produktami kosmetycznymi.

Do najczęstszych powodów roszczeń zalicza się:

 • Przyciemnianie rzęs, które może skutkować nadmiernym zaczerwienieniem, obrzękiem lub uszkodzeniem.
 • Depilacja twarzy, która może prowadzić do nadmiernego zaczerwienienia lub blizn.
 • Zabiegi laserem IPL (pulsacyjne źródło światła), które mogą powodować poważne uszkodzenia skóry.
 • Włosy, które zostały zniszczone na skutek zaniedbania właściciela salonu lub pracownika salonu i źle wykonanego zabiegu.

Ustalenie, kto ponosi odpowiedzialność za Twoją szkodę.

Jeśli doznałaś urazu w salonie kosmetycznym w wyniku zaniedbania strony trzeciej, możesz mieć prawo dochodzić odszkodowania. Jest tak w sytuacji, w której osoby odpowiedzialne za Twoje bezpieczeństwo zaniedbały swój obowiązek staranności, co doprowadziło do urazu. W przypadku, gdy poszkodowany doznał skaleczenia lub poparzenia w salonie kosmetycznym, oczywistym jest, że ktoś dopuścił się zaniedbania i nie dopełnił swojego obowiązku przestrzegania zasad BHP. Jeżeli jednak wypadek nastąpił z winy innego klienta lub klienta salonu, np. przez przypadkowe rozlanie płynu, właściciel salonu nie może ponosić odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku staranności, gdyż nie miał wystarczająco dużo czasu, aby zyskać świadomość niebezpiecznej sytuacji.

Jednak w wielu przypadkach właściciel salonu, który ma obowiązek traktować zdrowie i bezpieczeństwo swoich klientów priorytetowo, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za powstałe urazy. Wnosząc roszczenie przeciwko właścicielowi salonu, poszkodowany prawdopodobnie będzie uprawniony do odszkodowania za uraz odniesiony w salonie kosmetycznym. Ma tutaj bowiem zastosowanie odpowiedzialność zastępcza; w irlandzkim prawie zwyczajowym (common law), pracodawcy ponoszą odpowiedzialność za działania swoich pracowników w ramach odpowiedzialności zastępczej, zgodnie z ustawą Equal Status Act z 2000 r. Ustawy Employment Equality Acts (dot. równouprawnienia) z

lat 1998-2011 rozszerzają tę odpowiedzialność na czyny dyskryminacyjne, chyba że zastosowano rozsądne środki zapobiegawcze. Ustawy te nakładają na pracodawców odpowiedzialność za działania swoich pracowników, które doprowadziły do urazów klienta. W praktyce, dla poszkodowanych oznacza to możliwość dochodzenia odszkodowania, co jest często bardziej korzystne niż sądzenie się z konkretnym pracownikiem.

Jeśli doznałeś urazu na skutek zaniedbań personelu salonu kosmetycznego, możesz dochodzić odszkodowania. Personel powinien być świadomy zagrożeń i podejmować odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiegać wypadkom. Przykładowo, jeśli dojdzie do poparzenia w wyniku nadmiernego nagrzania narzędzi do pielęgnacji włosów, a fryzjer przystąpił do działania pomimo świadomości potencjalnego niebezpieczeństwa, salon może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek jego niedbałego zachowania i niezachowania należytej ostrożności.

Salony kosmetyczne mają obowiązek zachowania staranności

muszą przejść odpowiednie przeszkolenie i posiadać kompetencje w wykonywaniu zabiegów, które niosą ze sobą ryzyko dla klientów.

Obowiązek staranności wymaga od kierownika salonu podjęcia wszelkich niezbędnych środków, aby zapobiec urazom klientów i uniknąć naruszenia tego obowiązku, co w istocie oznacza niezapewnienie oczekiwanego profesjonalizmu i standardów opieki. Aby ustalić zaniedbanie personelu salonu, które doprowadziło do urazu, powód ma obowiązek przedstawić dowody konkretnych szkód lub urazów, które powstały bezpośrednio w wyniku zaniedbania pozwanego. Szkody te mogą obejmować szkody fizyczne, emocjonalne lub finansowe.

Jak właściciele salonów powinni dbać o bezpieczeństwo klientów?

Skuteczne szkolenie

Aby zapewnić, że obowiązek staranności jest zachowany, personel salonu kosmetycznego powinien przewidywać, jakie zagrożenia mogą czyhać na klientów i zapobiegać im. Przed zabiegiem powinni zapytać o alergie i przejść dokładne szkolenie zapewniane przez producenta danego produktu. Szkolenie powinno obejmować zapoznanie się z procedurami testów płatkowych, aby zminimalizować ryzyko powstania urazów. Oczyszczenie skóry klienta przed testem płatkowym, szczególnie w przypadku stosowania balsamu, zapewnia dokładne rezultaty i usuwa wszelkie potencjalne bariery. Przestrzeganie tych wytycznych zapobiega szkodom i zwiększa bezpieczeństwo klienta.

Skuteczne szkolenie

Aby zapewnić, że obowiązek staranności jest zachowany, personel salonu kosmetycznego powinien przewidywać, jakie zagrożenia mogą czyhać na klientów i zapobiegać im. Przed zabiegiem powinni zapytać o alergie i przejść dokładne szkolenie zapewniane przez producenta danego produktu. Szkolenie powinno obejmować zapoznanie się z procedurami testów płatkowych, aby zminimalizować ryzyko powstania urazów. Oczyszczenie skóry klienta przed testem płatkowym, szczególnie w przypadku stosowania balsamu, zapewnia dokładne rezultaty i usuwa wszelkie potencjalne bariery. Przestrzeganie tych wytycznych zapobiega szkodom i zwiększa bezpieczeństwo klienta.

Co się stanie, jeśli odmówisz wykonania testu skórnego?

Aby zapobiec reakcjom lub uczuleniom na farbę do rzęs lub włosów, zaleca się wykonanie testu skórnego na 24-48 godzin przed zabiegiem. Mimo że salony mają obowiązek zachowania staranności, na klientach również ciąży odpowiedzialność za podjęcie niezbędnych środków ostrożności w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia urazów. Jeżeli zaproponowano wykonanie testu skórnego, ale klientka nie skorzystała, wszelkie ewentualne niepożądane reakcje na produkty kosmetyczne najprawdopodobniej będzie można przypisać nieostrożności klientki. Kiedy klientka odmawia wykonania testu płatkowego, salony muszą podkreślić znaczenie testów alergicznych. Jeśli klientka nadal nie chce z nich skorzystać, personel salonu powinien odmówić wykonania zabiegu.

Krótko o odszkodowaniu

Uraz w salonie kosmetycznym może być traumatycznym przeżyciem i może odbić się na Twoim życiu osobistym i codziennych czynnościach. Niektóre wypadki, szczególnie w salonach kosmetycznych, gdzie dochodzi do skaleczeń lub oparzeń, wynikają bezpośrednio z zaniedbania osoby odpowiedzialnej. Personel salonu ma obowiązek przestrzegać zasad BHP, a przede wszystkim mieć na uwadze dobro klienta.

Uraz w salonie kosmetycznym może być traumatycznym przeżyciem i może odbić się na Twoim życiu osobistym i codziennych czynnościach. Niektóre wypadki, szczególnie w salonach kosmetycznych, gdzie dochodzi do skaleczeń lub oparzeń, wynikają bezpośrednio z zaniedbania osoby odpowiedzialnej. Personel salonu ma obowiązek przestrzegać zasad BHP, a przede wszystkim mieć na uwadze dobro klienta.

Rodzaje odszkodowań w przypadku doznania urazu w salonie kosmetycznym, których możesz się spodziewać:

Jeśli uległaś wypadkowi w salonie kosmetycznym i wymagałaś opieki medycznej, możesz otrzymać odszkodowanie obejmujące koszty medyczne związane z leczeniem, lekami i bieżącą opieką. Jeśli wypadek miał wpływ na Twoje samopoczucie psychiczne, odszkodowanie może uwzględniać cierpienie fizyczne i emocjonalne, niepełnosprawność lub zeszpecenie. Może zostać także przyznane dodatkowe odszkodowanie za traumę psychiczną.

Co więcej, jeśli uraz uniemożliwił Ci pracę, możesz otrzymać zwrot utraconego dochodu lub rekompensatę za zmniejszoną zdolność do pracy. W poważniejszych przypadkach, odszkodowanie może obejmować przewidywaną przyszłą utratę dochodów i trwały wpływ na potencjał zarobkowy. Jeżeli jednak Twoje działania przyczyniły się do powstania urazu, kwota odszkodowania może zostać zmniejszona. Konsultacja z prawnikiem pomoże rozwiać wiele wątpliwości i ustalić kwotę należnego Ci odszkodowania.

Podczas składania wniosku o odszkodowanie koniecznie wykonaj odpowiednie kroki, takie jak zebranie dowodów, udokumentowanie wydatków i strat oraz określenie osób odpowiedzialnych za odniesiony uraz, aby Twoje roszczenie o odszkodowanie było rozpatrzone pozytywnie.

Zgłoś się po poradę do jednego z naszych wykwalifikowanych prawników lub sprawdź nasz Kalkulator odszkodowania | Tracey Solicitors LLP, który pomoże

określić szacunkową kwotę odszkodowania, uwzględniając rodzaj urazu doznanego w salonie kosmetycznym.


Co zrobić, jeśli miałem wypadek w miejscu publicznym?

Jeśli miałeś wypadek miejscu publicznym, warto podjąć następujące kroki:

 1. Zwróć się o pomoc lekarską

  Twoje zdrowie jest najcenniejsze i powinieneś go strzec. Natychmiast po wypadku sprawdź dokładnie, czy nie odniosłeś obrażeń. Następnie sprawdź, czy inne osoby nie potrzebują pomocy medycznej. Jeśli Ty lub ktokolwiek inny doznał poważnego urazu, zadzwoń po karetkę.

  Nie lekceważ także mniej poważnych urazów, nawet gdy nie odczuwasz bólu. Czasami mogą one prowadzić do poważnych komplikacji. W takich sytuacjach lepiej jest dmuchać na zimne i udać się na pogotowie (A&E) lub do lekarza i się przebadać.

 2. Zgłoś wypadek

  Zgłoszenie wypadku w miejscu publicznym stronie odpowiedzialnej za incydent jest bardzo ważne.

  • Wypadek w miejscach publicznych, takich jak w supermarkecie, barze, hotelu, restauracji oraz wypadek w centrum handlowym należy zgłosić pracownikom obsługi danego lokalu. Pracownik powinien wypełnić formularz zgłoszenia wypadku.
  • Wypadek na chodniku należy zgłosić władzom lokalnym lub władzom odpowiedzialnym za dany obszar gruntu.
  • Incydent w żłobku lub szkole powinien zostać odnotowany w stosownym formularzu zgłoszenia wypadku przez pracownika żłobka lub szkoły, w której doszło do zdarzenia.
  • Wypadek lotniczy należy zgłosić członkowi personelu pokładowego, który zapewni, że otrzymasz odpowiednią pomoc medyczną na pokładzie i wypełnisz formularz zgłoszenia incydentu. O zdarzeniu warto również poinformować linię lotniczą.
 3. Identyfikacja świadków

  Jeśli to możliwe, zbierz dane kontaktowe od wszystkich świadków wypadku. Będzie to przydatne, gdy zdecydujesz się wnieść roszczenie o rekompensatę. Warto również sprawdzić, czy wypadek nie został zarejestrowany przez kamery monitoringu.

 4. Dokumentacja wypadku

  Zebranie następujących informacji odnośnie wypadku jest bardzo ważne:

  • Opis okoliczności wypadku
  • Dane świadków zdarzenia
  • Czy wypadek został zarejestrowany przez kamery monitoringu
  • Zdjęcia z miejsca wypadku i elementów, które do niego doprowadziły
 5. Skontaktuj się z prawnikiem ds. wypadków w miejscu publicznym

  Jeśli rozważasz wystąpienie o odszkodowanie z tytułu wypadku, do którego doszło w miejscu publicznym, powinieneś skonsultować się z prawnikiem mającym doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Będziesz musiał również skierować się do Komisji ds. Szkód Osobowych (Injuries Board) w celu uzyskania oceny odniesionych obrażeń. Prawnik ds. wypadków w miejscach publicznych pomoże Ci przygotować wniosek do Komisji oraz zagwarantuje, że wszystko odbędzie się zgodnie z procedurą i bez zbędnej zwłoki.

  Zachowaj kopie dowodów wszelkich wydatków, które poniosłeś wskutek wypadku. Zachowaj również wszelkie kopie dokumentacji medycznej oraz raportów. Dokumenty te będą potrzebne w procesie roszczenia.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj!

Pomoc, którą oferujemy oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W kontakcie z klientami nie posługujemy się żargonem prawniczym, używamy prostego języka i udzielamy praktycznych porad na każdym etapie sprawy.

Zadzwoń do nas już dziś: +353 1 649 9900 lub skontaktuj się z nami online.

Jak wnieść roszczenie?

Po zebraniu niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem i odniesionym urazem, czas wnieść roszczenie. Warto wtedy skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach związanych z wypadkami w miejscach publicznych.

 1. Przygotuj dokumentację dla prawnika

  Kiedy zdecydujesz się wnieść roszczenie o rekompensatę, przygotuj dokumentację, którą przekażesz prawnikowi. Powinna ona zawierać następujące informacje:

  • Data wypadku
  • Miejsce wypadku
  • Szczegóły dotyczące osoby/okoliczności, które spowodowały wypadek
  • Dokładny opis zdarzenia
  • Komu zgłoszono wypadek?
  • Czy istnieje zapis z monitoringu, na którym widać zdarzenie?
  • Dokładny opis odniesionych urazów
  • Dane szpitala lub lekarza, który udzielił Ci pomocy
  • Zdjęcia z miejsca wypadku oraz zdjęcia odniesionych urazów
 2. Prawnik jako zaufany doradca

  Pomoc prawnika biegłego w sprawach związanych z roszczeniami powypadkowymi pomoże uniknąć wszelkich niedopatrzeń, na które narażony jest każdy, kto składa wniosek sam, bez pomocy prawnej. Prawnik jest godnym zaufania doradcą i przeprowadzi Cię przez cały proces.

 3. Adwokat uzyskuje raport medyczny

  Dokumentacja medyczna jest bardzo istotna, gdyż potwierdza odniesiony przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu. Adwokat poprosi o podanie danych lekarza lub szpitala, pod opieką którego przebywałeś oraz wystąpi o raporty medyczne konieczne do wszczęcia sprawy

 4. Prawnik przygotowuje wniosek do Injuries Board

  Gdy prawnik zgromadzi już wszystkie potrzebne informacje, roszczenie zostanie skierowane do Injuries Board. Szczegółami zajmie się za Ciebie adwokat. Komisja oceni Twoją sprawę i zaproponuje sumę odszkodowania. Możesz zaakceptować sumę proponowaną przez Komisję lub ją odrzucić.

 5. Możliwe scenariusze

  Możliwe są zatem dwa scenariusze:

  a. Zarówno Ty, jak i strona odpowiedzialna za wypadek akceptujecie kwotę odszkodowania zaproponowaną przez Komisję – sprawa zostaje uznana za rozstrzygniętą, a sprawca wezwany do wypłaty odszkodowania.

  b. Ty lub strona odpowiedzialna za wypadek nie akceptujecie kwoty odszkodowania zaproponowanej przez Komisję – wszczęte zostaje postępowanie sądowe.

  Zanim zaczniesz martwić się sądem i wszystkim, co się z tym wiąże, wiedz, że tylko niewielki odsetek spraw trafia na salę sądową.

  Najpierw organizowane są spotkania ugodowe. To właśnie podczas takich negocjacji rozstrzygana jest większość roszczeń – bez konieczności stawiennictwa w sądzie. Pamiętaj, że Twój prawnik ma obowiązek reprezentować Cię na tego typu spotkaniach i dbać o Twój najlepszy interes. Prawnik pełni rolę zaufanego doradcy, który w Twoim imieniu załatwia sprawy związane z procesem, abyś Ty mógł skoncentrować się na swoim zdrowiu.

W Tracey Solicitors LLP staramy się, by każdy miał dostęp do porady prawnej, szczególnie osoby, które nie mają doświadczenia w zakresie roszczeń. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 01 649 9900 lub pod adresem e-mail: ask@traceysolicitors.ie i opisz swoją sprawę bezpośrednio naszemu doradcy prawnemu. Gwarantujemy poufność.

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Znakomita firma i działa bardzo szybko. Nie musieliśmy nic robić – załatwili wszystko za nas. Tak trzymajcie.
Wszystko zostało mi wyjaśnione w prostym i zrozumiałym języku. Współpraca z Marią przekroczyła moje oczekiwania.
Wizyty w biurze nie były konieczne, ponieważ wszystko załatwiano przez telefon. Bardzo przydatne rozwiązania.
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Rozstrzygnięcie sprawy

Jeśli wystąpisz z roszczeniem, możesz dochodzić prawa do odszkodowania oraz odzyskania kosztów z tytułu szkód, które poniosłeś. Szkody te dzielimy na:

Szkody zwyczajne

Szkody zwyczajne to szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody spowodowane wypadkiem.

Szkody szczególne

Szkody szczególne dotyczą wydatków bieżących poniesionych w następstwie wypadku, np. utrata zarobków (jeśli po wypadku nie mogłeś pracować), rachunki medyczne oraz dodatkowe koszty podróży związane z wypadkiem (np. podróż do i ze szpitala). Dowiedz się więcej na temat kosztów.

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ograniczenie czasowe na zgłoszenie roszczenia. Różni się ono w zależności od sytuacji. Ogólna zasada dotycząca spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu mówi o 2 latach na zgłoszenie roszczenia od dnia, w którym doszło do wypadku lub dnia, w którym poszkodowany uświadomił sobie fakt odniesienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia. Adwokat pomoże określić, ile dokładnie czasu zostało na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie w danej sprawie.

Dowiedz się więcej na temat okresu przedawnienia

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.