POLSKI PRAWNIK DS. ODSZKODOWAŃ *

Kiedy warto skorzystać z pomocy prawnika?

Niestety, wypadki się zdarzają i to najczęściej wtedy, kiedy się ich najmniej spodziewamy. Jeśli uczestniczyłeś w wypadku, który nie był spowodowany przez Ciebie i doznałeś uszczerbku na zdrowiu *, być może potrzebujesz pomocy polskiego prawnika ds. uszczerbku na zdrowiu *, który pomoże Ci w procesie zgłaszania roszczenia *.  Uszczerbek na zdrowiu * może wystąpić na szereg różnych sposobów: potknięcie się w miejscu publicznym, wypadek w pracy, wypadek samochodowy, itp. Brak pracy, spowodowany jakimkolwiek uszkodzeniem ciała, może negatywnie wpłynąć na stan Twojego konta i jakość Twojego życia. Dlatego też tak ważnym jest, aby skonsultować się z prawnikiem ds. uszczerbku na zdrowiu * w sprawie ewentualnego odszkodowania za ów uszczerbek * i dowiedzieć się, czy jesteś do niego uprawniony.


Uszczerbek na zdrowiu * i rozwiązania prawne

W przypadku uszczerbku na zdrowiu *, szkody materialnej lub jakiejkolwiek innej straty poniesionej wskutek wypadku, jako strona poszkodowana masz prawo żądać odszkodowania za poniesione straty. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest omówienie swojej sprawy z prawnikiem ds. uszczerbku na zdrowiu. Straty poniesione przez poszkodowanego zwane są „szkodami” i zazwyczaj dzieli się je na dwie kategorie: Szkody Zwyczajne i Szkody Materialne:

  1. Szkody Zwyczajne klasyfikowane są jako straty niepieniężne/niematerialne, czyli np. ból i cierpienie fizyczne/psychiczne/fizjologiczne.
  2. Szkody Materialne odnoszą się do strat finansowych/wydatków strony poszkodowanej spowodowanych wypadkiem. Np. koszty lecenia, utrata zarobków, utrata przyszłych zarobków, wydatki związane z utrzymaniem domu, opieka medyczna i przyszła opieka medyczna.

RODZAJE WYPADKÓW I SPRAW O ODSZKODOWANIE


Niezbędne informacje

Aby prawnik ds. uszczerbku na zdrowiu * mógł udzielić Ci porad i stwierdzić, czy jesteś uprawniony do otrzymania odszkodowania, będziesz musiał udzielić poniższych informacji:

  • Szczegółowy opis wypadku i tego, jak do niego doszło. Podaj jak najwięcej faktów dotyczących wypadku; nawet takich, które mogą ci się wydawać mało istotne. Pamiętaj również o tym, aby opisać, jak doszło do wypadku i co dokładnie robiłeś w momencie, gdy do niego doszło. Kto poza Tobą w nim uczestniczył, kto był jego świadkiem, itp.
  • Opis wszystkich obrażeń, które odniosłeś na skutek wypadku.
  • Lista wydatków poniesionych w następstwie wypadku (na przykład koszty leczenia, koszty podróży, koszty opieki nad domem oraz wyliczenie utraconego dochodu, jeśli powrót do pracy był niemożliwy).

Odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu *

Podstawą roszczenia o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu * jest dla strony poszkodowanej udowodnienie winy innej osoby i wykazanie, że nie zachowała ona odpowiedniej ostrożności, w konsekwencji doprowadzając do wypadku i obrażeń.

Zazwyczaj sprawy związane z uszczerbkiem na zdrowiu * (z wyjątkiem przypadków zaniedbań medycznych *, napaści i urazu psychicznego) należy rozpocząć od skierowania wniosku do Injuries Board (Komisja ds. Obrażeń Cielesnych). Po rozpatrzeniu przez Injuries Board, sprawa może trafić do sądu, zależnie od sytuacji. Niektóre sprawy związane z uszczerbkiem na zdrowiu * trafiają przed sąd, jednakże wiele innych udaje się rozwiązać bez jego udziału  – dzieje się tak, gdy strona ponosząca winę za wypadek zaoferuje sumę pieniężną jako rekompensatę, a strona poszkodowana zaakceptuje tę propozycję, nim sprawa trafi przed sąd.


Injuries Board (Komisja ds. Obrażeń Cielesnych)

Większość spraw o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu * nie ma swego początku w sądzie, lecz w Injuries Board (wcześniej Personal Injuries Assessment Board – PIAB). Injuries Board została utworzona w 2004 roku przez rząd irlandzki i jej celem jest rozpatrywanie wniosków o odszkodowanie złożonych przez te osoby, które poniosły uszczerbek na zdrowiu * wskutek wypadku.

Prawie wszyscy, którzy zgłaszają się do Injuries Board, korzystają z pomocy prawnika ds. uszczerbku na zdrowiu * w celu zapewnienia sobie sprawnego przebiegu procesu i uzyskania najwyższej możliwej sumy odszkodowania.

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, aby Injuries Board rozpatrzyło roszczenie jest wypełnienie przez prawnika strony poszkodowanej wniosku o roszczenie online. Oprócz tego wymagane jest zaświadczenie lekarskie oraz wszelkie dowody poniesienia szkód materialnych, takich jak koszty leczenia, koszty podróży, a także dowód utraty źródła dochodów.

Następnie Injuries Board skontaktuje się z osobą, która została określona jako strona ponosząca winę i poprosi o zgodę na rozpatrzenie roszczenia. W przypadkach, w których strona ponosząca winę za wypadek zgadza się na rozpatrzenie sprawy przez Injuries Board, Komisja przeprowadzi ocenę Twojej sprawy i zasugeruje kwotę odszkodowania. Jeśli obie strony zgadzają się co do zasugerowanej sumy odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu *, Injuries Board wyda nakaz zapłaty tejże sumy przez stronę ponoszącą winę na rzecz strony poszkodowanej.

W przypadku, gdy strona ponosząca winę za wypadek nie zgadza się z podjętą decyzją lub nie zapłaci uzgodnionej kwoty odszkodowania, wówczas Injuries Board upoważni stronę poszkodowaną do skierowania sprawy przeciwko osobie odpowiedzialnej za wypadek do sądu w celu egzekucji odszkodowania.

Roszczenie o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu najlepiej przygotować korzystając z pomocy prawnika ds. uszczerbku na zdrowiu *, np. jednego z członków zespołu Tracey Solicitors. Skontaktuj się z nami już dziś i opowiedz nam o swojej sprawie, a my powiemy Ci, co możemy zrobić, aby proces roszczenia o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu * był dla Ciebie przejrzysty.

Jako Twój reprezentant w sprawie uszczerbku na zdrowiu, Tracey Solicitors może:

  • ustalić, czy należy Ci się odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu *
  • omówić z Tobą wszelkie koszty związane z wniesieniem roszczenia, oraz
  • zapewnić, że ograniczymy posługiwanie się żargonem prawniczym do minimum, tak abyś w pełni rozumiał swoją sytuację na każdym etapie procesu o odszkodowanie.


Tell us about your case