Uraz*

Uraz lub choroba zawodowa*

Uraz lub choroba zawodowa* mogą powstać w wielu okolicznościach. Roszczenie odszkodowawcze ma podstawę prawną, jeśli pracownik w trakcie zatrudnienia w danym miejscu pracy odniósł uszczerbek na zdrowiu lub nabawił się choroby przemysłowej.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Jak powstają urazy i choroby zawodowe?

Uraz lub choroba zawodowa* odniesione w trakcie wykonywania pracy, są zależne od jej rodzaju i mogą się przejawiać na wiele sposobów. Zwykle spowodowane są niebezpiecznym środowiskiem pracy lub nadmierną ekspozycją na szkodliwe materiały i substancje chemiczne w miejscu pracy. Pracownik może dochodzić zadośćuczynienia z tytułu obrażeń odniesionych podczas trwania zatrudnienia, jeżeli udowodni, iż pracodawca dopuścił się zaniedbania w utrzymaniu bezpiecznego środowiska pracy, nie zapewnił odpowiedniej odzieży ochronnej oraz naruszył podstawowe przepisy i regulacje BHP.

Rodzaje urazów i chorób zawodowych*

Urazy i choroby zawodowe obejmują szeroki zakres uszczerbków na zdrowiu, ponieważ różnią się one w zależności od branży a także od wykonywanych zadań. Większość z nich zalicza się do jednej z poniższych kategorii:

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego

Urazy tego rodzaju dotykają różnych części ciała umożliwiających wykonywanie ruchów, np. mięśnie, więzadła, ścięgna i szkielet. Ryzyko powstania tego typu dolegliwości jest wyższe w takich sektorach jak: budownictwo, rolnictwo i służba zdrowia. Ryzyko jest znacznie niższe w sektorze edukacji i tym podobnych.

Stres, lęk i depresja

Stres pojawia się w sytuacji, gdy przed pracownikiem stawia się zadania, które wykraczają poza zakres jego wiedzy lub umiejętności, z którymi sobie nie radzi. Lęk i depresja zostały zdefiniowane jako zaburzenia psychiczne. Sektory o największym ryzyku wystąpienia tych chorób to sektor edukacji, zdrowia, administracji publicznej i transportu.

Urazy chemiczne

Urazy chemiczne najczęściej dotykają pracowników fabryk lub miejsc, w których są wykorzystywane lub produkowane niebezpieczne środki chemiczne. Pracownicy biurowi także mogą być narażeni na działanie niebezpiecznych środków chemicznych, takich jak toksyczne środki czyszczące, jeżeli biuro nie posiada odpowiedniego systemu wentylacji. Pracodawca ma obowiązek zapewnić odzież i sprzęt ochronny wszystkim, którzy na co dzień pracują w bezpośrednim kontakcie ze środkami chemicznymi. Niektóre niebezpieczne substancje, które mogą powodować obrażenia pracowników to:

 • Azbest
 • Benzen
 • Pestycydy
 • Farby
 • Rozpuszczalniki
 • Kwasy

Bezpośredni kontakt z w/w oraz innymi substancjami chemicznymi poprzez wdychanie oparów, kontakt ze skórą czy przypadkowe ich połknięcie, może prowadzić do poważnych urazów. Typowe obrażania chemiczne to wysypki, uczulenia skórne, oparzenia oraz obrażenia dróg oddechowych w tym gardła i płuc.

Obrażenia biologiczne

Szkodliwe czynniki biologiczne, które zagrażają zdrowiu pracowników w miejscu pracy to bakterie, grzyby (drożdże i pleśnie) oraz pasożyty. Niektóre z tych czynników mogą doprowadzić do poważnych chorób. Miejsca pracy najbardziej narażone na patogenne działanie w/w czynników biologicznych to laboratoria lub ośrodki badawcze, gdzie istnieje bezpośredni kontakt ze szkodliwymi substancjami. Pracownicy szpitali także mogą być narażeni na działanie np. wirusów krwiopochodnych. Personel sprzątający w hotelach, w których nie zapewniono serwisu odbioru sanitarnych odpadów, również jest zagrożony zakażeniem wirusami typu: zapalenie wątroby typu B, C oraz HIV. Do zakażeń najczęściej dochodzi poprzez zranienie, nieznanego pochodzenia, pozostawioną w koszu igłą. W grupie ryzyka znajdują się także pracownicy gospodarstw rolnych, zajmujący się tuszami zwierząt; choroba występująca u zwierząt, może zostać przeniesiona na człowieka, o ile nie zostaną zapewnione odpowiednie środki ochrony i bezpieczeństwa.

Powszechne choroby i urazy zawodowe

Urazy przeciążeniowe*

Takie urazy powstają na wskutek wykonywania powtarzających się czynności. Charakteryzują się bólem odczuwanym w mięśniach, ścięgnach i nerwach. Najczęściej dotyczą przedramion, łokci, nadgarstków, dłoni, szyi, kostek, ramion itp. Symptomy odczuwane przez poszkodowanego mogą także obejmować przewlekły ból, osłabienie, skurcze, pulsowanie i uczucie napięcia nadwyrężonego obszaru. Początkowo takie objawy mogą wydawać się niegroźne, jednak nieleczone mogą doprowadzić do ich pogłębienia, uniemożliwiając wykonywanie pracy.

Zespół cieśni nadgarstka

Schorzenie to objawia się drętwieniem, mrowieniem oraz osłabieniem spowodowanym uciskiem na nerw środkowy. Uraz ten jest następstwem przewlekłego, powtarzającego się zginania i rozciągania nadgarstka w mocnym uchwycie.

Rak wywołany ekspozycją na substancje szkodliwe

Osoby pracujące w niektórych sektorach są wystawione na działanie niebezpiecznych substancji i są przez to bardziej narażone na zachorowanie na raka. Może to być spowodowane przez wiele różnych substancji chemicznych, takich jak:

 • Azbest
 • Arsen
 • Benzen
 • Dioksyny
 • Krzemionka

Nadmierna ekspozycja na te chemikalia może z czasem spowodować rozwój choroby, z objawów których poszkodowani często nie zdają sobie sprawy.

Głuchota przemysłowa

Głuchota przemysłowa to upośledzenie słuchu spowodowane nadmiernym hałasem w miejscu pracy. Do symptomów należą m.in. trudność w pełnym zrozumieniu innych oraz ciągłe dzwonienie w uszach, znane jako szum uszny (tinnitus).

Zespół wibracyjny

Jest to uraz spowodowany czynnikami wibracyjnymi, które mogą wystąpić w rękach i dłoniach. To schorzenie często dotyka osoby pracujące z wibrującymi narzędziami lub maszynami.

Zapalenie skóry

Objawia się zmianami skórnymi wywołanymi kontaktem ze szkodliwymi substancjami podczas pracy. Jest to jedna z najczęstszych chorób przemysłowych w Irlandii, którą wywołuje kontakt ze szkodliwymi materiałami. Zapalenie skóry może mieć długoterminowe konsekwencje dla osoby poszkodowanej i może sprawić, że nie będzie ona w stanie wykonywać niektórych obowiązków w pracy.

Przyczyny

 • Niewłaściwie przeszkolony personel lub brak szkolenia – np. brak przeszkolenia pracownika magazynu, któremu powierzono wykonywanie nadmiernie powtarzającej się czynności.
 • Źle utrzymany lub wadliwy sprzęt, narażający zdrowie pracowników, a także ekspozycja na czynniki biologiczne lub chemiczne, która może prowadzić do powstania przewlekłych schorzeń lub chorób personelu.
 • Brak lub nieodpowiedni sprzęt ochrony osobistej
 • Niewystarczające przerwy w pracy
 • Brak lub słaba wentylacja miejsca pracy – opary toksycznych substancji w biurach i innych miejscach pracy, stanowią bezpośrednie zagrożenie zdrowia.
 • Nadmierna ekspozycja na substancje chemiczne
 • Niebezpieczne procedury i praktyki stosowane podczas wykonywania pracy.

Kto ponosi odpowiedzialność?

Pracodawca

Pracodawca ma obowiązek należytej staranności wobec swoich pracowników. Zgodnie z Ustawą o BHP z 2005r. (Safety, Health and Welfare at Work Act 2005), pracodawca jest zobowiązany zapewnić wszystkim swoim podwładnym bezpieczeństwo w miejscu pracy. Obowiązki te obejmują:

 • Zapewnienie pracownikom odpowiedniego szkolenia i sprzętu ochronny osobistej
 • Zagwarantowanie prawidłowego działania wszystkich urządzeń i maszyn
 • Zapewnienie wolnego od zagrożeń środowiska pracy

Naruszenie przepisów BHP lub obowiązku zachowania należytej staranności przez pracodawcę prowadzi do potencjalnych urazów i chorób, za które może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Pracownik

Warto wspomnieć, że nie tylko pracodawca ma narzucone obowiązki. Również pracownik powinien wypełniać obowiązek staranności zarówno względem pracodawcy, jak i współpracowników. Członek personelu, który działa w sposób niedbały, prowadzący do powstawania urazów lub choroby, poniesie odpowiedzialność i określone konsekwencje jego zachowania. Obowiązki pracowników określone przez Ustawę o BHP:

 • Udział we wszystkich szkoleniach organizowanych przez pracodawcę
 • Współpraca z pracodawcą w kwestii przestrzegania określonych przepisów
 • Zgłoszenie pracodawcy zauważonych usterek i problemów

Środki zapobiegawcze

Istnieje szereg kwestii, które należy rozważyć w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia urazu lub choroby związanych z pracą.

Szkolenia

Wszyscy pracownicy powinni zostać odpowiednio przeszkoleni, zanim zaczną wykonywać powierzoną im pracę. Ryzyko narażenia pracownika na uraz lub chorobę jest mniejsze, gdy, jest on świadomy procedur i kroków, które należy podjąć w problematycznej sytuacji. Udział w szkoleniach organizowanych przez pracodawcę jest dla pracownika obowiązkowy.

Środki ochrony osobistej

Środki ochrony osobistej są niezbędne do pracy z materiałami niebezpiecznymi. W przypadku użycia niewłaściwego sprzętu, ryzyko odniesienia uszczerbku na zdrowiu jest znacznie większe. Zgodnie z przepisami BHP sprzęt ochronny powinien być regularnie wymieniany.

Skutki urazów odniesionych przy pracy

Uraz lub choroba powstałe wskutek pracy może mieć wpływ na życie poszkodowanego i rzutować na dochody, od których jest on zależny. Na skutek doznanego urazu czy też dolegliwości, często nie można wrócić do wykonywanego zajęcia przez dłuższy czas, a w niektórych przypadkach konieczna jest całkowita rezygnacja z pracy, co zaburza płynność finansową poszkodowanych i ich rodzin. Istnieją środki prawne, które pomagają odzyskać wszelkie straty poniesione na skutek wypadku podczas pracy. Środki te, przyczyniają się do odzyskania stabilności finansowej, dzięki czemu poszkodowany może skupić się na powrocie do zdrowia.

 

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj!

Pomoc, którą oferujemy oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W kontakcie z klientami nie posługujemy się żargonem prawniczym, używamy prostego języka i udzielamy praktycznych porad na każdym etapie sprawy.

Zadzwoń do nas już dziś: +353 1 649 9900 lub skontaktuj się z nami online.

Jak wnieść roszczenie?

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem i odniesionym urazem, czas wnieść roszczenie. Warto wtedy skorzystać z pomocy adwokata ds. szkód osobowych*.

 1. Przygotuj dokumentację dla prawnika

  Kiedy zdecydujesz się wnieść wniosek o rekompensatę, przygotuj dokumentację, którą przekażesz prawnikowi. Powinna ona zawierać następujące informacje:

  • Data wypadku
  • Miejsce wypadku
  • Szczegóły dotyczące osoby/okoliczności, które spowodowały wypadek
  • Dokładny opis zdarzenia
  • Komu zgłoszono wypadek
  • Nazwiska i dane kontaktowe każdego z pracowników służb ratowniczych, ratowników medycznych oraz policjantów, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia.
  • Dokładny opis odniesionych urazów
  • Dane szpitala lub lekarza, który udzielił Ci pomocy
  • Zdjęcia z miejsca wypadku oraz zdjęcia odniesionych urazów
  • Dane kontaktowe świadków zdarzenia
  • Czy istnieje zapis z monitoringu, na którym widać wypadek?
 2. Prawnik jako zaufany doradca

  Dokumentacja medyczna jest bardzo istotna, gdyż potwierdza odniesiony przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu. Prawnik poprosi o podanie danych lekarza lub szpitala, pod opieką którego przebywałeś, aby uzyskać całą dokumentację medyczną konieczną do wszczęcia sprawy.

 3. Adwokat uzyskuje raport medyczny

  Dokumentacja medyczna jest bardzo istotna, gdyż potwierdza odniesiony przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu. Prawnik poprosi o podanie danych lekarza lub szpitala, pod opieką którego przebywałeś, aby uzyskać całą dokumentację medyczną konieczną do wszczęcia sprawy.

 4. Prawnik przygotowuje wniosek do Injuries Board

  Gdy prawnik zgromadzi już wszystkie potrzebne informacje, roszczenie zostanie skierowane do Injuries Board. Szczegółami zajmie się za Ciebie prawnik. Komisja oceni Twoją sprawę i zaproponuje sumę odszkodowania. Możesz zaakceptować sumę proponowaną przez Komisję lub ją odrzucić.

  Możliwe są zatem dwa scenariusze:

  a. Zarówno Ty, jak i druga strona akceptujecie kwotę odszkodowania zaproponowaną przez Komisję – sprawa zostaje rozstrzygnięta a sprawca wezwany do wypłacenia odszkodowania.

  b. Ty lub druga strona nie akceptujecie kwoty odszkodowania zaproponowanej przez Komisję – wszczęte zostaje postępowanie sądowe.

 5. Możliwe scenariusze

  Zanim zaczniesz martwić się sądem i wszystkim, co się z tym wiąże, wiedz, że tylko bardzo niewielki odsetek spraw trafia na salę sądową.

  Najpierw organizowane są spotkania ugodowe. To właśnie na spotkaniach ugodowych rozstrzygana jest większość spraw – bez konieczności stawienia się w sądzie. Pamiętaj, że Twój prawnik ma obowiązek reprezentować Cię na tego typu spotkaniach i dbać o Twój najlepszy interes. Prawnik powinien pełnić rolę zaufanego doradcy, który w Twoim imieniu będzie załatwiał sprawy związane z procesem, abyś Ty mógł skoncentrować się przede wszystkim na swoim zdrowiu.

W Tracey Solicitors LLP staramy się, by każdy miał dostęp do porady prawnej, szczególnie osoby, które nie mają doświadczenia w takich sprawach. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 01 649 9900 lub pod adresem e-mail: ask@traceysolicitors.ie i opisz swoją sprawę bezpośrednio naszemu doradcy prawnemu. Gwarantujemy poufność.

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Byłam pewna, że na każdym etapie otrzymywałam wspaniałe porady i celne wskazówki. Dziękuję za doprowadzenie mojej sprawy do pomyślnego rozwiązania.
Obsługa była szybka, wydajna i przyjemna. Gorąco polecam Tracey Solicitors LLP i Marię.
Profesjonalna i szybka obsługa, która gwarantuje święty spokój każdemu klientowi.
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Rozstrzygnięcie sprawy

Jeśli wystąpisz z roszczeniem z tytułu urazu*, możesz dochodzić prawa do odszkodowania oraz odzyskania kosztów z tytułu szkód, które poniosłeś. Szkody, z tytułu których można wnieść roszczenie, dzielimy na:

Szkody Zwyczajne

Szkody zwyczajne to szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody spowodowane wypadkiem.

Szkody Szczególne

Szkody szczególne dotyczą wydatków bieżących poniesionych w następstwie wypadku, np. utrata zarobków (jeśli po wypadku nie mogłeś pracować), rachunki medyczne oraz dodatkowe koszty podróży związane z wypadkiem (np. podróż do i ze szpitala). Dowiedz się więcej na temat kosztów.

Szkody materialne

Szkody materialne odnoszą się do szkód wyrządzonych na mieniu osobistym. Na przykład w wypadku drogowym szkodą materialną byłoby uszkodzenie samochodu.

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ograniczenie czasowe na zgłoszenie roszczenia. Różni się ono w zależności od sytuacji. Ogólna zasada dotycząca spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu mówi o 2 latach na zgłoszenie roszczenia od dnia, w którym doszło do wypadku lub dnia, w którym poszkodowany uświadomił sobie fakt odniesienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia. Adwokat pomoże określić, ile dokładnie czasu zostało na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie w danej sprawie.

Dowiedz się więcej

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.