Roszczenia z tytuły wypadku w miejscu publicznym*

Urazy podczas podróży samolotem: prawa i środki zaradcze dla pasażerów*

W Tracey Solicitors LLP rozumiemy, że radzenie sobie z poważnym incydentem może być wyzwaniem. Jeśli Ty lub członek Twojej rodziny ubiegacie się o odszkodowanie za wypadek, w którym uważasz, że nie ponosisz winy, i nie masz pewności co do tego procesu, w Tracey's jesteśmy tutaj, aby poprowadzić Cię przez prawną podróż, dając Ci czas na powrót do zdrowia.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Podróż samolotem powinna być przyjemnością. Niestety, zdarzają się sytuacje, gdy tak nie jest. Opóźnione lub odwołane loty oraz inne komplikacje mogą zepsuć zaplanowane wakacje lub podróż służbową.

Istnieje też ryzyko poważniejszych zdarzeń, jak wypadki lotnicze lub choroby pasażerów podczas lotu lub na lotnisku. Na szczęście są to rzadkie sytuacje. Niemniej każde takie zdarzenie może mieć bardzo negatywny wpływ na pasażerów samolotu. Zwłaszcza, że są one od nich niezależne. Błąd ludzki występuje najczęściej po stronie pilotów, kontroli ruchu lub inżynierów. Oprócz tego mogą oczywiście wystąpić także błędy techniczne.

W kancelarii Tracey Solicitors rozumiemy, że tak poważny incydent może stanowić spore wyzwanie. Jeśli Ty lub członek Twojej rodziny staracie się o odszkodowanie za wypadek, w którym Waszym zdaniem nie zawiniliście a nie jesteście pewni, jak to zrobić, możemy Wam pomóc. Zajmiemy się całą sprawą od strony prawnej, a Wy będziecie mogli skupić się na swoim zdrowiu.

Rodzaje roszczeń z tytułu wypadku lotniczego*

Wypadki lotnicze, o których czasami można usłyszeć w mediach, zazwyczaj dotyczą katastrof. Na szczęście takie zdarzenia są niezwykle rzadkie, a większość roszczeń z tytułu wypadków lotniczych dotyczy drobnych obrażeń.

Warto również pamiętać, że takie zdarzenie niekoniecznie musi mieć miejsce, gdy jest się fizycznie w samolocie. Jeżeli podczas Twojego pobytu na terenie lotniska wydarzy się jakiś wypadek nie z Twojej winy, należy ustalić stronę, na której spoczywa odpowiedzialność. Jeśli jednak do zdarzenia doszło w samolocie, odpowiedzialność ponosi linia lotnicza.

Do najczęstszych zdarzeń możemy zaliczyć:

 • Poślizgnięcie się lub upadek w samolocie lub na lotnisku.
 • Wszelkie obrażenia spowodowane bagażem, który wypadł ze schowków znajdujących się nad głowami pasażerów.
 • Wypadki w transporcie lotniskowym, takim jak pociągi wahadłowe lub autobusy.
 • Atak fizyczny ze strony innego pasażera.
 • Urazy spowodowane turbulencjami.
 • Oparzenia spowodowane rozlaniem gorących napojów serwowanych w samolocie.

Powyższa lista obejmuje tylko niektóre przykłady urazów związanych z podróżą samolotem. Jeśli jednak doświadczyłeś innego wypadku/problemu, nadal możesz być uprawniony do tego, aby dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego. Nasz zespół składa się ze specjalistów ds. obrażeń cielesnych, którzy udzielą Ci jasnej odpowiedzi na pytanie, czy przysługuje Ci odszkodowanie. Możesz skontaktować się z nami za pomocą naszej strony internetowej: Tracey Solicitors LLP | Prawnicy ds. obrażeń cielesnych, Dublin lub zadzwoń pod nr tel.: 016499900.

 

Ochrona i prawa w razie wypadków i chorób podczas lotu:

Konwencja montrealska z 1999 r.

Masz prawo dochodzić odszkodowania za wszelkie obrażenia odniesione na lotnisku lub podczas lotu, jeśli nie powstały one z Twojej winy.

Zgodnie z Konwencją Montrealską limity odpowiedzialności ustalane są przy użyciu specjalnych praw ciągnienia (SDR), które stanowią kombinację wartości walut ustalanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Strona internetowa MFW podaje aktualną wartość SDR w euro. Limity odpowiedzialności podlegają rewizji co pięć lat. Konwencja montrealska z 1999 r. gwarantuje, że w przypadku jakichkolwiek obrażeń lub śmierci linia lotnicza działająca na terenie UE jest zobowiązana do honorowania wszelkich roszczeń odszkodowawczych w przypadku, gdy wartość roszczeń jest mniejsza niż 128 821 SDR i nie ma prawa ich kwestionować.
Jeżeli kwota dochodzonego odszkodowania przekracza powyższą wartość, linia lotnicza może się bronić, wykazując, że nie dopuściła się zaniedbania. Należy pamiętać, że linia lotnicza musi posiadać odpowiednią ochronę ubezpieczeniową, aby móc obsłużyć takie roszczenia.

W przypadku obrażeń lub śmierci linia lotnicza jest zobowiązana dokonać płatności w ciągu 15 dni w celu pokrycia najpilniejszych potrzeb finansowych. W przypadku śmierci minimalna zaliczka to 16 000 SDR. Jednakże płatność ta nie przesądza o zakresie odpowiedzialności i może zostać odliczona od przyszłego odszkodowania.

Ograniczenia czasowe na złożenie wniosku o odszkodowanie z tytułu obrażeń cielesnych w wypadku lotniczym*

Jeśli zamierzasz zgłosić roszczenie z tytułu straty lub szkody powstałej w wyniku urazu lub choroby lotniczej, musisz to zrobić w ciągu dwóch lat i jednego dnia od daty przybycia samolotu do miejsca przeznaczenia lub dnia, w którym przylot był planowany.

Długoterminowe skutki urazów/chorób związanych z podróżą samolotem

Lot samolotem w dalszym ciągu jest jedną z najbezpieczniejszych form podróżowania, jednak gdy już dojdzie do wypadku, to jego skutki mogą być katastrofalne.

Osoby poszkodowane w wypadkach lotniczych mogą doznać poważnych obrażeń, wymagających kompleksowej opieki medycznej trwającej miesiącami, a nawet latami. W niektórych przypadkach urazy mogą mieć konsekwencje na całe życie.

Wypadki lotnicze mogą prowadzić do takich obrażeń, jak:

 • Urazowe uszkodzenia mózgu (TBI)
 • Urazy rdzenia kręgowego i pleców
 • Liczne złamania kości
 • Oparzenia
 • Trauma emocjonalna

Obrażenia te wymagają kompleksowego leczenia i mogą mieć długoterminowe konsekwencje, wpływając na stan fizyczny, emocjonalny i finansowy poszkodowanego.

Kto jest odpowiedzialny za obrażenia cielesne odniesione w liniach lotniczych/na lotnisku*?

Odpowiedzialność za obrażenia w samolocie lub na lotnisku zależy od miejsca zdarzenia. Za obrażenia na pokładzie samolotu zazwyczaj odpowiada linia lotnicza. Jeśli natomiast wypadek miał miejsce na terenie lotniska, odpowiedzialność zwykle ponosi właściciel lotniska.

Mogą jednak istnieć pewne wyjątki. Na przykład jeśli odniosłeś obrażenia z winy personelu linii lotniczej podczas kontroli bagażu na lotnisku, za ten incydent może być odpowiedzialna linia lotnicza. Ustalenie odpowiedzialności wymaga zidentyfikowania strony winnej. Pomoc prawnika może zapewnić jasność w każdej indywidualnej sytuacji.

Co obejmuje odszkodowanie za wypadek lotniczy:

Poszkodowani w wypadkach lotniczych mogą być uprawnieni do otrzymania odszkodowania za różne szkody i wydatki powstałe w wyniku takiego zdarzenia. Odszkodowania mogą obejmować:

 • Bezpośrednie odszkodowanie: Obejmuje rekompensatę za krzywdę fizyczną i emocjonalną, jakiej doznała osoba poszkodowana w wypadku lotniczym.
 • Utrata dochodów: Odszkodowanie obejmuje wynagrodzenie lub dochód, którego ofiara nie mogła uzyskać w trakcie rekonwalescencji lub leczenia.
 • Niepotrzebne koszty podróży: Obejmuje dodatkowe koszty podróży poniesione w związku ze zdarzeniem, takie jak transport medyczny lub nieplanowane wyjazdy w celach leczniczych.
 • Rachunki za leczenie: Zwrot kosztów leczenia i opieki niezbędnej w obliczu obrażeń odniesionych w wyniku wypadku lotniczego.
 • Koszt bieżącego leczenia: Jeśli obrażenia wymagają ciągłego lub długotrwałego leczenia, koszty z tym związane również mogą zostać pokryte.
 • Inne powiązane koszty: W zależności od okoliczności, odszkodowanie może obejmować dodatkowe wydatki związane z incydentem.

Jak zgłosić roszczenie odszkodowawcze za wypadek w samolocie/na lotnisku*?

Jeśli chcesz złożyć wniosek o odszkodowanie w imieniu własnym, przyjaciela lub członka rodziny, odnośnie obrażeń cielesnych – po konsultacji z lekarzem , skontaktuj się z doświadczonym i kompetentnym prawnikiem. Kancelaria Tracey’s Solicitors LLP może pomóc Ci we wszelkich kwestiach prawnych i zapewnić najlepsze możliwe rozstrzygnięcie. Nasz zespół składa się z najlepszych specjalistów ds. obrażeń osobowych. Jesteśmy niezwykli dumni z naszego zaangażowania w opiekę nad klientem oraz osiąganych wyników. Aby się z nami skontaktować, odwiedź naszą stronę internetową: Tracey Solicitors LLP | Prawnicy ds. obrażeń cielesnych, Dublin lub zadzwoń pod nr tel.: 01 649 9900.


Co zrobić, jeśli miałem wypadek w miejscu publicznym?

Jeśli miałeś wypadek miejscu publicznym, warto podjąć następujące kroki:

 1. Zwróć się o pomoc lekarską

  Twoje zdrowie jest najcenniejsze i powinieneś go strzec. Natychmiast po wypadku sprawdź dokładnie, czy nie odniosłeś obrażeń. Następnie sprawdź, czy inne osoby nie potrzebują pomocy medycznej. Jeśli Ty lub ktokolwiek inny doznał poważnego urazu, zadzwoń po karetkę.

  Nie lekceważ także mniej poważnych urazów, nawet gdy nie odczuwasz bólu. Czasami mogą one prowadzić do poważnych komplikacji. W takich sytuacjach lepiej jest dmuchać na zimne i udać się na pogotowie (A&E) lub do lekarza i się przebadać.

 2. Zgłoś wypadek

  Zgłoszenie wypadku w miejscu publicznym stronie odpowiedzialnej za incydent jest bardzo ważne.

  • Wypadek w miejscach publicznych, takich jak w supermarkecie, barze, hotelu, restauracji oraz wypadek w centrum handlowym należy zgłosić pracownikom obsługi danego lokalu. Pracownik powinien wypełnić formularz zgłoszenia wypadku.
  • Wypadek na chodniku należy zgłosić władzom lokalnym lub władzom odpowiedzialnym za dany obszar gruntu.
  • Incydent w żłobku lub szkole powinien zostać odnotowany w stosownym formularzu zgłoszenia wypadku przez pracownika żłobka lub szkoły, w której doszło do zdarzenia.
  • Wypadek lotniczy należy zgłosić członkowi personelu pokładowego, który zapewni, że otrzymasz odpowiednią pomoc medyczną na pokładzie i wypełnisz formularz zgłoszenia incydentu. O zdarzeniu warto również poinformować linię lotniczą.
 3. Identyfikacja świadków

  Jeśli to możliwe, zbierz dane kontaktowe od wszystkich świadków wypadku. Będzie to przydatne, gdy zdecydujesz się wnieść roszczenie o rekompensatę. Warto również sprawdzić, czy wypadek nie został zarejestrowany przez kamery monitoringu.

 4. Dokumentacja wypadku

  Zebranie następujących informacji odnośnie wypadku jest bardzo ważne:

  • Opis okoliczności wypadku
  • Dane świadków zdarzenia
  • Czy wypadek został zarejestrowany przez kamery monitoringu
  • Zdjęcia z miejsca wypadku i elementów, które do niego doprowadziły
 5. Skontaktuj się z prawnikiem ds. wypadków w miejscu publicznym

  Jeśli rozważasz wystąpienie o odszkodowanie z tytułu wypadku, do którego doszło w miejscu publicznym, powinieneś skonsultować się z prawnikiem mającym doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Będziesz musiał również skierować się do Komisji ds. Szkód Osobowych (Injuries Board) w celu uzyskania oceny odniesionych obrażeń. Prawnik ds. wypadków w miejscach publicznych pomoże Ci przygotować wniosek do Komisji oraz zagwarantuje, że wszystko odbędzie się zgodnie z procedurą i bez zbędnej zwłoki.

  Zachowaj kopie dowodów wszelkich wydatków, które poniosłeś wskutek wypadku. Zachowaj również wszelkie kopie dokumentacji medycznej oraz raportów. Dokumenty te będą potrzebne w procesie roszczenia.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj!

Pomoc, którą oferujemy oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W kontakcie z klientami nie posługujemy się żargonem prawniczym, używamy prostego języka i udzielamy praktycznych porad na każdym etapie sprawy.

Zadzwoń do nas już dziś: +353 1 649 9900 lub skontaktuj się z nami online.

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Gorąco polecam! Profesjonalna obsługa, skuteczność w działaniu oraz miły i kompetentny zespół. Korespondencja na najwyższym poziomie zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
Byłam pewna, że na każdym etapie otrzymywałam wspaniałe porady i celne wskazówki. Dziękuję za doprowadzenie mojej sprawy do pomyślnego rozwiązania.
Trudno mi wyobrazić sobie lepszą obsługę. Moja adwokat Elaine była miła i pomocna przez cały czas.
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ograniczenie czasowe na zgłoszenie roszczenia. Różni się ono w zależności od sytuacji. Ogólna zasada dotycząca spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu mówi o 2 latach na zgłoszenie roszczenia od dnia, w którym doszło do wypadku lub dnia, w którym poszkodowany uświadomił sobie fakt odniesienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia. Adwokat pomoże określić, ile dokładnie czasu zostało na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie w danej sprawie.

Dowiedz się więcej na temat okresu przedawnienia

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.