Roszczenia z tytuły wypadku w miejscu publicznym*

Roszczenie z tytułu pogryzienia przez psa

Psy to wierni i radośni kompani, jednak nie zapominajmy, że ich kły mogą być niebezpieczne. Według danych Ministerstwa Zdrowia, w ubiegłym roku (2022) prawie 460 hospitalizacji było wynikiem pogryzienia przez psy. 144 przypadki dotyczyły dzieci, a 315 dorosłych.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Zraniony przez cudzego psa?

Jeśli zostałeś pogryziony przez czyjegoś psa, nasz zespół ds. szkód osobowych pomoże Ci dochodzić odszkodowania. W Irlandii, odszkodowanie za pogryzienie przez psa podlega sekcji 21 ustawy o kontroli psów (Control of Dogs Act) z 1986 r. Właściciele psów ponoszą całkowitą odpowiedzialność za obrażenia wyrządzone przez ich psy innym osobom.

Tylko niewielki procent (około 3%) spraw dotyczących szkód osobowych trafia do sądu, ponieważ większość z nich jest rozstrzygana wcześniej ugodowo. Do zaangażowania sądu zwykle dochodzi w przypadku sporu dotyczącego kwoty odszkodowania lub gdy pozwany twierdzi, że nie ponosi odpowiedzialności za wypadek i przedstawia inną wersję wydarzeń.

Niebezpieczne rasy psów, na które należy zwrócić szczególną uwagę

Wszystkie psy muszą być pod całkowitą kontrolą swoich właścicieli. Ponadto, określone rasy, w tym te wymienione poniżej, podlegają dodatkowym regulacjom na mocy przepisów dotyczących kontroli psów z 1998 r.

 • Amerykański pitbulterier,
 • Angielski Bull Terrier,
 • Staffordshire Bull Terrier,
 • Bulmastif,
 • Doberman pinczer,
 • Owczarek niemiecki (alzacki)
 • Rhodesian Ridgeback,
 • Rottweiler,
 • Akita,
 • Tosa,
 • Każdy pies powszechnie określany jako Ban Dog (lub Bandog),

W miejscach publicznych takie psy muszą być trzymane na smyczy, której długość nie przekracza 2 metrów. Osoba odpowiedzialna za psa musi mieć ukończone 16 lat i być w stanie sobie z nim poradzić. Ponadto, każdy pies musi mieć założony kaganiec i być pod kontrolą.

To, czy dojdzie do wypadku i czy bezpieczeństwo innych osób będzie zagrożone, w dużej mierze zależy od właściciela psa. Do ważnych środków zapobiegawczych zalicza się socjalizację oraz szkolenia. Właściciele muszą znać charakter swoich psów i zadbać o ich tresurę, aby mieć je pod kontrolą, gdy zabiorą je w miejsca publiczne. Jeśli nie będą mieli odpowiedniej kontroli nad psem, może to grozić poważnymi urazami innych osób, zarówno fizycznymi jak i psychicznymi. W skrajnych przypadkach, skutki ataku mogą nawet zagrażać życiu osoby poszkodowanej. Właściciele ponoszą odpowiedzialność prawną za wszelkie obrażenia spowodowane przez ich psy, co może skutkować koniecznością zapłaty odszkodowania oraz nałożeniem innych kar przewidzianych przez prawo. Podejmując te kroki i rozumiejąc swoje obowiązki, właściciele psów powinni dbać o bezpieczne i zdrowe relacje ze swoimi pupilami.

Co zrobić, jeśli pogryzł mnie pies?

Pogryzienie przez psa może wpłynąć na stan fizyczny i psychiczny ofiary i stanowić podstawę do wniesienia sprawy o odszkodowanie. Urazy mogą obejmować drobne rany lub poważne obrażenia, wymagające leczenia i mogące prowadzić do blizn. Ofiary mogą doświadczyć traumy, zespołu stresu pourazowego (PTSD), lęku i depresji, co wpływa na ich codzienne życie i relacje. Odszkodowanie może obejmować koszty leczenia, ból i cierpienie, utratę dochodów oraz zmiany życiowe spowodowane urazem. Konsultacja z jednym z naszych wyspecjalizowanych prawników zajmujących się szkodami osobowymi zagwarantuje, że w Twoim roszczeniu o odszkodowanie zostaną uwzględnione wszystkie szkody fizyczne, psychiczne oraz emocjonalne.

Aby dochodzić odszkodowania z tytułu pogryzienia przez psa, konieczne jest ustalenie dwóch kluczowych elementów: Po pierwsze, należy wykazać, że doznany uraz faktycznie

jest wynikiem pogryzienia przez psa. Po drugie, należy ustalić, czy właściciel psa powinien ponieść z tego tytułu odpowiedzialność.

Aby wnieść roszczenie o odszkodowanie z tytułu pogryzienia przez psa, należy wykonać następujące kroki:

 • Niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską.
 • Zgłosić zdarzenie policji.
 • Zidentyfikować właściciela psa i upewnić się, że posiada on ubezpieczenie właściciela psa lub że pies jest objęty polisą domową.
 • Zrobić zdjęcia doznanych obrażeń.
 • Udokumentować za pomocą zdjęć proces gojenia się ran.
 • Zachować całą odzież, którą miało się na sobie w czasie ataku (najlepiej niepraną).
 • Zapisać szczegóły ataku.
 • Zebrać dane kontaktowe od świadków.
 • Uzyskać dokumentację medyczną od swojego lekarza lub szpitala.

Zazwyczaj właścicielem psa jest osoba prywatna nieposiadająca odpowiedniego ubezpieczenia. Jeśli powód wygra sprawę, właściciel psa będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania. Może jednak okazać się to trudne, jeśli nie będzie dysponował wystarczającymi środkami finansowymi, aby wywiązać się ze swoich prawnych obowiązków, co prowadzi do tzw. doktryny „Człowieka ze Słomy” („Man of Straw”).

Po podjęciu tych kroków mogą zostać wszczęte bardziej zaawansowane procedury:

 • Wstępna konsultacja z prawnikiem, wniesienie sprawy,
 • Zebranie dowodów wskazanych powyżej,
 • Negocjacje z właścicielem psa lub jego ubezpieczycielem,
 • Wszczęcie procesu, jeśli nie można osiągnąć ugody.

Prawnik oceni zasadność roszczenia, pomoże w złożeniu dokumentów prawnych, zbierze dowody, wynegocjuje sprawiedliwe odszkodowanie i, jeśli to konieczne, będzie reprezentował osobę poszkodowaną w sądzie. Konkretne szczegóły i czas trwania całego procesu jest trudny do określenia, ale wykwalifikowany prawnik będzie wspierał osobę poszkodowaną na każdym etapie sprawy, udzielając wskazówek i broniąc jej praw.

Najczęstsze typy roszczeń z tytułu pogryzienia przez psa i informacje ogólne

Jeśli odniosłeś obrażenia w wyniku ataku psa, nasi wyspecjalizowani prawnicy pomogą Ci w złożeniu wniosku o odszkodowanie. Niezależnie od tego, czy pies był agresywny, nieprzeszkolony, niebezpieczny, niekontrolowany, zachęcany do zabawy lub pozbawiony opieki podczas ataku, jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci uzyskać odszkodowanie za odniesione obrażenia. Oto kilka przykładów wcześniejszych roszczeń o odszkodowanie:

 • Urazy spowodowane pogryzieniem: Roszczenia za szkody fizyczne spowodowane pogryzieniem przez psa, skutkujące ranami, bliznami i deformacjami.
 • Urazy spowodowane upadkiem: np. kiedy rowerzyści zostają zaatakowani przez psy na drodze.
 • Urazy na terenie prywatnym: roszczenia za obrażenia powstałe w wyniku pogryzienia przez psa na terenie prywatnym, najczęściej dotyczące handlowców, kurierów, pracowników opieki społecznej, listonoszy i innych.

Czas na wniesienie roszczenia zazwyczaj wynosi dwa lata od daty zdarzenia. Jednakże w przypadku obrażeń ciała dziecka wniosek można złożyć w dowolnym momencie przed ukończeniem przez dziecko 18. roku życia, a dodatkowy dwuletni okres rozpoczyna się po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, czy możesz dochodzić odszkodowania, skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów ds. szkód osobowych, dzwoniąc pod numer +353 1 649 9900 lub wyślij zapytanie e-mailem na adres: ask@traceysolicitors.ie. Skorzystaj z naszego Kalkulatora odszkodowań | Tracey Solicitors LLP w celu oszacowania kwoty odszkodowania, jaką możesz otrzymać za poniesioną stratę.


Co zrobić, jeśli miałem wypadek w miejscu publicznym?

Jeśli miałeś wypadek miejscu publicznym, warto podjąć następujące kroki:

 1. Zwróć się o pomoc lekarską

  Twoje zdrowie jest najcenniejsze i powinieneś go strzec. Natychmiast po wypadku sprawdź dokładnie, czy nie odniosłeś obrażeń. Następnie sprawdź, czy inne osoby nie potrzebują pomocy medycznej. Jeśli Ty lub ktokolwiek inny doznał poważnego urazu, zadzwoń po karetkę.

  Nie lekceważ także mniej poważnych urazów, nawet gdy nie odczuwasz bólu. Czasami mogą one prowadzić do poważnych komplikacji. W takich sytuacjach lepiej jest dmuchać na zimne i udać się na pogotowie (A&E) lub do lekarza i się przebadać.

 2. Zgłoś wypadek

  Zgłoszenie wypadku w miejscu publicznym stronie odpowiedzialnej za incydent jest bardzo ważne.

  • Wypadek w miejscach publicznych, takich jak w supermarkecie, barze, hotelu, restauracji oraz wypadek w centrum handlowym należy zgłosić pracownikom obsługi danego lokalu. Pracownik powinien wypełnić formularz zgłoszenia wypadku.
  • Wypadek na chodniku należy zgłosić władzom lokalnym lub władzom odpowiedzialnym za dany obszar gruntu.
  • Incydent w żłobku lub szkole powinien zostać odnotowany w stosownym formularzu zgłoszenia wypadku przez pracownika żłobka lub szkoły, w której doszło do zdarzenia.
  • Wypadek lotniczy należy zgłosić członkowi personelu pokładowego, który zapewni, że otrzymasz odpowiednią pomoc medyczną na pokładzie i wypełnisz formularz zgłoszenia incydentu. O zdarzeniu warto również poinformować linię lotniczą.
 3. Identyfikacja świadków

  Jeśli to możliwe, zbierz dane kontaktowe od wszystkich świadków wypadku. Będzie to przydatne, gdy zdecydujesz się wnieść roszczenie o rekompensatę. Warto również sprawdzić, czy wypadek nie został zarejestrowany przez kamery monitoringu.

 4. Dokumentacja wypadku

  Zebranie następujących informacji odnośnie wypadku jest bardzo ważne:

  • Opis okoliczności wypadku
  • Dane świadków zdarzenia
  • Czy wypadek został zarejestrowany przez kamery monitoringu
  • Zdjęcia z miejsca wypadku i elementów, które do niego doprowadziły
 5. Skontaktuj się z prawnikiem ds. wypadków w miejscu publicznym

  Jeśli rozważasz wystąpienie o odszkodowanie z tytułu wypadku, do którego doszło w miejscu publicznym, powinieneś skonsultować się z prawnikiem mającym doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Będziesz musiał również skierować się do Komisji ds. Szkód Osobowych (Injuries Board) w celu uzyskania oceny odniesionych obrażeń. Prawnik ds. wypadków w miejscach publicznych pomoże Ci przygotować wniosek do Komisji oraz zagwarantuje, że wszystko odbędzie się zgodnie z procedurą i bez zbędnej zwłoki.

  Zachowaj kopie dowodów wszelkich wydatków, które poniosłeś wskutek wypadku. Zachowaj również wszelkie kopie dokumentacji medycznej oraz raportów. Dokumenty te będą potrzebne w procesie roszczenia.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj!

Pomoc, którą oferujemy oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W kontakcie z klientami nie posługujemy się żargonem prawniczym, używamy prostego języka i udzielamy praktycznych porad na każdym etapie sprawy.

Zadzwoń do nas już dziś: +353 1 649 9900 lub skontaktuj się z nami online.

Jak wnieść roszczenie?

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem i odniesionym urazem, czas wnieść roszczenie. Warto wtedy skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach związanych z wypadkami w miejscach publicznych.

 1. Przygotuj dokumentację dla prawnika

  Kiedy zdecydujesz się wnieść roszczenie o zadośćuczynienie, przygotuj dokumentację, którą przekażesz prawnikowi. Powinna ona zawierać następujące informacje:

  • Data wypadku
  • Miejsce wypadku
  • Szczegóły dotyczące osoby/okoliczności, które spowodowały wypadek
  • Dokładny opis zdarzenia
  • Komu zgłoszono wypadek
  • Czy istnieje zapis z monitoringu, na którym widać zdarzenie?
  • Dokładny opis odniesionych urazów
  • Dane szpitala lub lekarza, który udzielił Ci pomocy
  • Zdjęcia z miejsca wypadku oraz zdjęcia odniesionych urazów
  • Zachowaj odzież i obuwie na wypadek, gdyby mogły posłużyć jako materiał dowodowy
 2. Prawnik jako zaufany doradca

  Pomoc prawnika biegłego w sprawach związanych z wypadkami w miejscach publicznych pomoże uniknąć wszelkich niedopatrzeń, na które narażony jest każdy, kto składa wniosek sam, bez pomocy prawnej. Prawnik jest godnym zaufania doradcą i przeprowadzi Cię przez cały proces.

 3. Adwokat uzyskuje raport medyczny

  Dokumentacja medyczna jest bardzo istotna, gdyż potwierdza odniesiony przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu. Prawnik poprosi o podanie danych lekarza lub szpitala, pod opieką którego przebywałeś oraz wystąpi o raporty medyczne konieczne do wszczęcia sprawy.

 4. Prawnik przygotowuje wniosek do Injuries Board

  Gdy adwokat zgromadzi wszystkie potrzebne informacje, wniosek o odszkodowanie z tytułu wypadku w miejscu publicznym zostanie skierowany do Injuries Board. Szczegółami zajmie się za Ciebie prawnik. Komisja oceni Twoją sprawę i zaproponuje sumę odszkodowania. Możesz zaakceptować kwotę zaproponowaną przez Komisję lub ją odrzucić.

 5. Możliwe scenariusze

  Możliwe są zatem dwa scenariusze:

  a. Zarówno Ty, jak i strona odpowiedzialna za wypadek akceptujecie kwotę odszkodowania zaproponowaną przez Komisję – sprawa zostaje uznana za rozstrzygniętą, a sprawca wezwany do wypłaty odszkodowania.

  b. Ty lub strona odpowiedzialna za wypadek nie akceptujecie kwoty odszkodowania zaproponowanej przez Komisję – wszczęte zostaje postępowanie sądowe.

  Zanim zaczniesz martwić się sądem i wszystkim, co się z tym wiąże, wiedz, że tylko niewielki odsetek spraw trafia na salę sądową.

  Najpierw organizowane są spotkania ugodowe. To właśnie podczas takich negocjacji rozstrzygana jest większość roszczeń – bez konieczności stawiennictwa w sądzie. Pamiętaj, że Twój prawnik ma obowiązek reprezentować Cię na tego typu spotkaniach i dbać o Twój najlepszy interes. Prawnik pełni rolę zaufanego doradcy, który w Twoim imieniu załatwia sprawy związane z procesem, abyś Ty mógł skoncentrować się na swoim zdrowiu.

W Tracey Solicitors LLP staramy się, by każdy miał dostęp do porady prawnej, szczególnie osoby, które nie mają doświadczenia w zakresie roszczeń. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 01 649 9900 lub pod adresem e-mail: ask@traceysolicitors.ie i opisz swoją sprawę bezpośrednio naszemu doradcy prawnemu. Gwarantujemy poufność.

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Mając na uwadze, że moja sprawa była bardzo trudna i delikatnej natury, Paul i jego niezwykle doświadczony zespół wykonali wyjątkową pracę.
Wizyty w biurze nie były konieczne, ponieważ wszystko załatwiano przez telefon. Bardzo przydatne rozwiązania.
Elaine była doskonała przez cały czas trwania sprawy.
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ograniczenie czasowe na zgłoszenie roszczenia. Różni się ono w zależności od sytuacji. Ogólna zasada dotycząca spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu mówi o 2 latach na zgłoszenie roszczenia od dnia, w którym doszło do wypadku lub dnia, w którym poszkodowany uświadomił sobie fakt odniesienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia. Adwokat pomoże określić, ile dokładnie czasu zostało na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie w danej sprawie.

Dowiedz się więcej na temat okresu przedawnienia

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.