Urazy psychiczne wynikające z moderowania drastycznych treści

Możemy pomóc w dochodzeniu roszczeń z tytułu urazów psychicznych*

Jeśli doznałeś urazu psychicznego w wyniku oglądania wrażliwych treści, możesz kwalifikować się do odszkodowania.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Służymy pomocą. Zadzwoń do nas już dziś +353 1 649 9900

Czym jest moderowanie treści?

Moderowanie treści to proces systematycznego przeglądania i sprawdzania treści online w celu wykrycia nielegalnych i nieodpowiednich treści udostępnianych online.

Moderowanie treści komercyjnych zależy przede wszystkim od wysiłków pracowników, którzy na bieżąco przeglądają i oceniają treści online, ustalając, czy są one zgodne z wytycznymi obsługiwanej platformy.


Znaczenie moderacji treści

Moderatorzy treści odgrywają kluczową rolę chroniąc społeczeństwo przed potencjonalnie drastycznymi materiałami, takimi jak znęcanie się nad dziećmi lub dorosłymi, treściami wulgarnymi czy grafikami przedstawiajacymi brutalną śmierć ludzi lub zwierząt.

Badania z zakresu psychologii sugerują, że ekspozycja na takie treści może mieć bardzo negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i ogólne samopoczucie osób, które są na nie narażone.

Praca moderatora nie należy zatem do najprzyjemniejszych. Obecnie uznaje się, że powtarzalne i długotrwałe narażenie na określone treści, w połączeniu z niewystarczajacym wsparciem w miejscu pracy, może negatywnie wpłynąć na stan psychiczny moderatorów treści.

Może to prowadzić do występowania leków, depresji, a w niektórych przypadkach nawet zespołu stresu pourazowego (PTSD).

Jeśli doznaleś urazu psychiczbego w wyniku przeglądania treści wrażliwych pracując jako moderator, skontaktuj się z naszym zespołem prawnym ds. uszczerbku na zdrowiu.

Odpowiedzialność pracodawcy

Każdy pracodawca ma obowiązek dbać o swoich pracowników – ich stan psychiczny oraz bezpieczeństwo. Przeprowadzenie oceny ryzyka jest niezbędne, aby spełnić warunki tego obowiązku. Należy jej dokonać w sposób rzetelny, przy udziale pracowników. Ocena powinna obejmować wszystkie czynności związane z pracą i uwzględniać dobrostan wszystkich osób w miejscu pracy. Firmy i platformy mogą ponieść odpowiedzialność, jeśli nie wdrożą odpowiednich środków ostrożności w celu ochrony pracowników przed szkodliwymi treściami i nie zapewnią im wsparcia psychologicznego.

Interwencja pracodawcy

Ciągłe narażenie na drastyczne treści zwiększa ryzyko wystąpienia u moderatorów różnych problemów zdrowotnych i emocjonalnych, w tym lęków, depresji, zaburzeń związanych ze stresem, problemów z sercem, konfliktów interpersonalnych i nadużywania substancji.

Bez odpowiedniego wsparcia i interwencji pracodawcy, wyzwania te mogą prowadzić do zwiększonej absencji, obniżenia jakości życia, wypalenia zawodowego i ogólnego niezadowolenia z pracy.

 1. Interwencje podstawowe skupiają się na zapobieganiu wystąpienia objawów sugerujących problemy psychiczne lub przygotowaniu pracowników do radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Ich celem jest zapobieganie szkodom poprzez unikanie narażenia na drastyczne treści, rozwój umiejętności, zwiększanie odporności i tolerancji poprzez stworzenie wspierającego środowiska pracy.
 2. Interwencje wtórne obejmują trening psychologiczny w celu ograniczenia negatywnych objawów po ich wystąpieniu, pomagając pracownikom powrócić do stabilności. Interwencje te dotyczą czynników ryzyka po narażeniu, zapewniając środki do radzenia sobie z nimi i ciągłe wsparcie w budowaniu odporności.
 3. Opieka trzeciego stopnia przeznaczona jest dla ciężkich przypadków i oferuje interwencje po wystąpieniu całkowitego zaburzenia psychicznego. Ma na celu pomoc osobom w trudnej sytuacji poprzez terapie i inne formy wsparcia. Jednakże osoby z ciężką depresją lub stanami lękowymi mogą potrzebować pomocy z zewnątrz, która wykracza poza to, co może zapewnić miejsce pracy.

Zagrożenia dla zdrowia psychicznego

Jeśli jesteś moderatorem treści i doświadczyłeś urazu psychicznego w wyniku czyjegoś zaniedbania, warto rozważyć możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu obrażeń cielesnych. Do wniesienia roszczenia uprawniają Cię m.in. poniższe urazy:

 • Zespół stresu pourazowego (PTSD)
 • Depresja
 • Stany lękowe
 • Ataki paniki
 • Wypalenie

Czym jest zespół stresu pourazowego (PTSD)?

Zespół stresu pourazowego (PTSD) jest naturalną reakcją na głęboko szokujące i niepokojące doświadczenia. Oglądanie drastycznych treści może prowadzić do takich objawów jak retrospekcje i koszmary. PTSD może prowadzić do poczucia winy, nadmiernej czujności, problemów z pamięcią, odrętwienia emocjonalnego, złości, szoku, zaprzeczenia, nawracających koszmarów sennych, drażliwości i natrętnych myśli. Wysoki poziom PTSD może utrudniać kontakty społeczne i normalne życie.

Złożenie wniosku o odszkodowanie za uraz psychiczny

Udowodnienie zaniedbania ze strony pracodawcy może być trudne, ponieważ urazy psychiczne mogą nie ujawniać się natychmiast. Ważne jest, aby zgłosić się na leczenie i uzyskać oficjalną diagnozę, aby móc ubiegać się o odszkodowanie. Takie przypadki, szczególnie ustalenie związku przyczynowego, mogą być skomplikowane.

Warto jednak pamiętać, że na złożenie wniosku o odszkodowanie za cierpienie wynikające z traumatycznego doświadczenia ma się dwa lata (minus jeden dzień).

Jeśli  doznałeś zespół stresu pourazowego (PTSD) w wyniku pracy nasi prawnicy ds. obrażeń udzielą Ci wskazówek czy będziesz uprawniony do otrzymania odszkodowania za  Twoje cierpienie i traumę oraz że uwzględni Twoje utracone zarobki, opłaty medyczne i przyszłe wydatki.

Odwiedź stronę Roszczenia z tytułu obrażeń psychicznych | Roszczenia odszkodowawcze z tytułu PTSD (traceysolicitors.ie), aby uzyskać więcej informacji na temat zgłaszania roszczeń z tytułu urazów psychicznych.

Ochrona dobrostanu psychicznego

Chociaż moderatorzy treści odgrywają kluczową rolę w ochronie społeczeństwa przed szkodliwymi treściami, musimy także zdawać sobie sprawę, jaki wpływ mogą one wywierać na nich samych.

Pracodawcy mają obowiązek nadać priorytet dobrostanowi psychicznemu swoich pracowników i dopełnić obowiązku dbałości. Powinni zapewnić bezpieczne środowisko pracy i wsparcie członkom zespołu. Zwłaszcza tym, u których mogą rozwinąć się problemy ze zdrowiem psychicznym w wyniku napotkanych treści.


Co mam zrobić, jeśli doznałem urazu w pracy?

Jeśli rola moderatora treści wywarła na ciebie wpływ psychologiczny, powinieneś podjąć szereg kroków:

 1. Zwrócić się o pomoc medyczną

  Przed rozważeniem wniesienia roszczenia z tytułu urazu psychicznego, ważne jest, abyś skorzystał z pomocy medycznej i został zdiagnozowany z medycznie uznaną chorobą/urazem psychicznym.

 2. Zgłoś incydent

  Kluczowe znaczenie ma omówienie sytuacji z kierownictwem, tj. przełożonym. Nie ma znaczenia, jak małe może być zdarzenie. Zgodnie z prawem incydenty w pracy muszą być zgłaszane, jeśli dana osoba doznała obrażeń i nie może wykonywać swoich codziennych zadań zawodowych przez ponad 3 dni. Upewnij się, że wypełniłeś formularz zgłoszenia wypadku. Może on zostać wykorzystany jako odniesienie podczas badania lekarskiego, a także zapobiegnie podobnym incydentom w przyszłości.

 3. Identyfikacja świadków

  Jeśli to możliwe, postaraj się zebrać dane kontaktowe wszystkich osób, które były świadkami zdarzenia. Może to być przydatne, jeśli zdecydujesz się dochodzić roszczenia. Warto również dowiedzieć się, czy w miejscu zdarzenia znajduje się monitoring.

 4. Dokumentowanie incydentu

  Ważne jest, aby zebrać wszystkie istotne informacje związane ze zdarzeniem:

  Szczegóły dotyczące tego, co spowodowało szkodę psychiczną.
  Zapisy komunikacji z pracodawcą powiadamiające go o problemie.
  Udokumentuj wszystkie szczegóły dotyczące lekarzy i specjalistów, do których uczęszczałeś w związku z wyrządzoną szkodą psychiczną.

 5. Porozmawiaj z prawnikiem zajmującym się roszczeniami z tytułu obrażeń ciała

  Jeśli rozważasz wystąpienie z roszczeniem z tytułu poniesionej szkody, wskazane jest jak najszybsze skontaktowanie się z prawnikiem ds. obrażeń ciała. Jeśli zamierzasz wnieść roszczenie, pierwszym krokiem będzie złożenie wniosku do Komisji ds. Oceny Szkód Osobowych (Personal Injuries Assessment Board). Prawnik może pomóc w przygotowaniu wniosku do Injuries Board i upewnić się, że postępujesz zgodnie z procedurą we właściwym formacie, co oznacza, że możesz szybko i bez zbędnych opóźnień przystąpić do roszczenia.

  Ważne jest, aby pamiętać o zachowaniu kopii wszelkich wydatków poniesionych w wyniku zdarzenia. Konieczne jest również zachowanie kopii raportów medycznych lub formularzy raportów z incydentów, ponieważ będą one potrzebne podczas składania wniosku o odszkodowanie.

  W Tracey Solicitors LLP mamy duże doświadczenie w zakresie prawa dotyczącego szkód osobowych. Posiadamy zespół prawników zajmujących się roszczeniami z tytułu obrażeń ciała i zaniedbań. Jako profesjonalna firma prawnicza chcemy mieć pewność, że osiągniemy dla Ciebie najlepszy możliwy wynik.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj!

Pomoc, którą oferujemy oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W kontakcie z klientami nie posługujemy się żargonem prawniczym, używamy prostego języka i udzielamy praktycznych porad na każdym etapie sprawy.

Zadzwoń do nas już dziś: +353 1 649 9900 lub skontaktuj się z nami online.

Jak złożyć wniosek?

Po zebraniu wszystkich istotnych informacji dotyczących Twojej sytuacji, nadszedł czas, aby przejść do roszczenia. Ważne jest, aby skorzystać z pomocy wyspecjalizowanego prawnika zajmującego się roszczeniami z tytułu obrażeń ciała.

 1. Przygotowanie informacji dla prawnika

  o podjęciu decyzji o wystąpieniu z roszczeniem ważne jest, aby mieć pod ręką wszystkie istotne informacje podczas kontaktowania się z prawnikiem. Ważne informacje, które należy mieć pod ręką w tym momencie, to

  • Szczegóły dotyczące tego, kto/co spowodowało szkodę psychiczną.
  • Szczegóły tego, co się stało.
  • Czy zgłosiłeś sprawę swojemu pracodawcy?
  • Czy istnieją nagrania z kamer przemysłowych lub zdjęcia treści?
  • Szczegóły dotyczące urazu psychicznego.
  • Szczegóły dotyczące lekarzy lub specjalistów.
 2. Prawnik staje się zaufanym doradcą

  Prawnicy są świadomi procesu dochodzenia roszczeń z tytułu obrażeń ciała i mogą uniknąć wszelkich prawnych wybojów na drodze, które mógłbyś napotkać, gdybyś przeprowadził ten proces samodzielnie. Ich zadaniem jest bycie zaufanym doradcą we wszystkich kwestiach prawnych w trakcie całej sprawy.

 3. Prawnik uzyskuje raport medyczny

  Jednym z najważniejszych dokumentów w sprawie jest raport medyczny. Twój prawnik poprosi o dane Twojego lekarza lub szpitala, aby uzyskać raport na temat Twojego stanu zdrowia.

 4. Prawnik przygotowuje wniosek do Injuries Board

  Gdy tylko prawnik zbierze wszystkie informacje, roszczenie o odszkodowanie za obrażenia ciała zostanie przekazane do oceny przez Komisję ds. Prawnik zrobi to za Ciebie. Po dokonaniu oceny roszczenia przez Komisję ds. Szkód Osobowych, prawnik zwróci się do Ciebie z sugerowaną kwotą odszkodowania. Na tym etapie możesz zaakceptować ocenę Injuries Board lub odrzucić ją i przejść do kolejnych kroków.

  W tym momencie rozwinie się jeden z dwóch scenariuszy:

  a. Jeśli zarówno Ty, jak i Twój pracodawca zaakceptujecie ocenę Injuries Board, Twoja sprawa zostanie rozstrzygnięta, a pracodawca zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania.

  b. Jeśli zarówno Ty, jak i Twój pracodawca odrzucicie ocenę Injuries Board, przejdziecie do następnego etapu, a Twój prawnik rozpocznie postępowanie sądowe.

 5. Możliwe wyniki sprawy

  Zanim zaczniesz martwić się sądem i wszystkim, co się z nim wiąże, ważne jest, aby zrozumieć, że tylko bardzo niewielki procent spraw faktycznie trafia na salę sądową.

  Organizowane są spotkania ugodowe, na których można negocjować ugodę. Większość spraw jest rozstrzygana na tym etapie bez konieczności wchodzenia na salę sądową i pamiętaj, że zadaniem adwokata jest być z tobą na każdym kroku, tuż obok ciebie, aby zapewnić, że twoje najlepsze interesy są spełnione na wszystkich etapach. Twój prawnik ma być Twoim zaufanym doradcą w trakcie całego procesu i pozwolić Ci skupić się na powrocie do zdrowia, podczas gdy on skupi się na rozstrzygnięciu Twojej sprawy.

Odwiedź stronę Kalkulator wysokości odszkodowania w Irlandii  | Tracey Solicitors LLP w celu sprawdzenia wartości odszkodowania w przypadku powodzenia Twojej sprawy.

W Tracey Solicitors LLP oferujemy najwyższy poziom usług prawnych i możemy Ci pomóc uzyskać nalezne odszkodowanie za obrażenia psychologiczne wynikające z bycia narażonym na drastyczne treści.

Możesz skontaktować się z nami już dziś pod numerem +353 1 649 9900 lub napisać do nas na adres ask@traceysolicitors.ie

 

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Znakomita firma i działa bardzo szybko. Nie musieliśmy nic robić – załatwili wszystko za nas. Tak trzymajcie.
Byłam pewna, że na każdym etapie otrzymywałam wspaniałe porady i celne wskazówki. Dziękuję za doprowadzenie mojej sprawy do pomyślnego rozwiązania.
Wątpiłem w prawdopodobieństwo powodzenia mojej sprawy, ale Elaine uspokoiła mnie. Nie przeszkodziło nawet to, że mieszkałem poza Irlandią.
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Rozstrzygnięcie sprawy

W przypadku zgłoszenia roszczenia możesz mieć prawo do odszkodowania za wypadek i dodatkowe wydatki, które mogłeś ponieść. Roszczenia te nazywane są odszkodowaniami.

Szkody ogólne

Szkody ogólne to szkody niemajątkowe, takie jak ból i cierpienie i/lub urazy fizyczne i emocjonalne powstałe w wyniku zdarzenia.

Szkody szczególne

Szkody szczególne to wydatki z własnej kieszeni poniesione w wyniku zdarzenia, na przykład utrata zarobków (jeśli nie pracujesz), rachunki medyczne i dodatkowe koszty podróży w wyniku zdarzenia (na przykład podróż do i ze szpitala).

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ograniczenie czasowe na zgłoszenie roszczenia. Różni się ono w zależności od sytuacji. Ogólna zasada dotycząca spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu mówi o 2 latach na zgłoszenie roszczenia od dnia, w którym doszło do wypadku lub dnia, w którym poszkodowany uświadomił sobie fakt odniesienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia. Adwokat pomoże określić, ile dokładnie czasu zostało na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie w danej sprawie.

Dowiedz się więcej na temat okresu przedawnienia

Obowiązek zachowania ostrożności przez pracodawcę
Pracodawcy mają obowiązek zapewnić przestrzeganie standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy. Teoretycznie powinno to pomóc zminimalizować liczbę wypadków w miejscu pracy.

Obowiązki pracodawcy obejmują

Zarządzanie działaniami w sposób nadający priorytet zdrowiu i bezpieczeństwu.
Zapewnienie pracownikom odpowiednich szkoleń i sprzętu ochronnego.
Zapewnienie, że środowisko pracy jest odpowiednie do wykonywanej pracy.
Zapewnienie, że wszelki potrzebny sprzęt jest w dobrym stanie technicznym.
Naruszenie tych obowiązków przez pracodawcę może prowadzić do wypadków. Jeśli pracownik ucierpiał psychicznie i okaże się, że było to spowodowane zaniedbaniem pracodawcy, pracodawca prawdopodobnie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.