Legal Guides

Świadczenia chorobowe

Wypadek przy pracy lub odniesienie jakiegokolwiek urazu może być bardzo stresujące, nie tylko z punktu widzenia fizycznego i emocjonalnego, ale także pod względem finansowym. Często dzieje się tak, kiedy poszkodowany nie może wrócić do pracy przez jakiś czas po wypadku. Klienci często zadają pytanie, czy po wypadku w pracy mają prawo do zasiłku chorobowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Czy mam prawo do zasiłku chorobowego, jeśli wskutek wypadku jestem niezdolny do pracy?

Zarówno pracodawca, jak i pracownik płacą ubezpieczenie społeczne (PRSI), którego wysokość zależy od wynagrodzenia. Ma to na celu pokrycie świadczeń socjalnych takich jak zasiłek chorobowy. Pracownik może ubiegać się o zasiłek socjalny, jeśli z powodu urazu odniesionego wskutek incydentu jest niezdolny do pracy. Zgodnie z prawem irlandzkim pracodawca nie ma obowiązku wypłacania wynagrodzenia podczas zwolnienia chorobowego.

Czy pracodawca może wypłacić mi zasiłek chorobowy?

Pracodawca w ramach dobrej woli może zdecydować wypłacić część lub całość Twojego wynagrodzenia za okres na zwolnieniu chorobowym. Jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy, bardzo często wymaga od pracownika, aby wystąpił z wnioskiem do Departamentu Ochrony Socjalnej o świadczenie socjalne – zasiłek chorobowy, inwalidzki lub inny zasiłek socjalny – a następnie żąda, aby został on wypłacany pracownikowi za pośrednictwem pracodawcy, aż do momentu powrotu zdolności do pracy.

Jeśli z powodu wypadku przy pracy jesteś na zwolnieniu lekarskim, powinieneś sprawdzić warunki umowy o pracę, ponieważ może ona gwarantować płatne chorobowe lub system wynagrodzeń chorobowych.

Czy wypłata chorobowego ma wpływ na moje roszczenie z tytułu wypadku przy pracy*?

Jeśli starasz się o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, powinieneś uważnie sprawdzić warunki umowy co do płatności na chorobowym. Jeśli Twoje roszczenie zostanie rozstrzygnięte pozytywnie, możesz być zobowiązany do zwrotu otrzymanego zasiłku chorobowego. Wynagrodzenie to jest należne za okres powrotu do zdrowia i stanowi część kwoty odszkodowania, które otrzymałeś.

Ofiary urazów doznanych wskutek wypadku w pracy zwykle obawiają się wystąpienia z roszczeniem przeciwko pracodawcy oraz tego, że wypłata ich wynagrodzenia zostanie wstrzymana. Warto zauważyć, że w przypadku, gdy pracodawca płaci wynagrodzenie pracownikowi niezdolnemu do pracy z powodu incydentu w pracy, nie stanowi to przyznania się do odpowiedzialności za wypadek.

Mój pracodawca nie opłaca zwolnienia chorobowego, co mam zrobić?

Bez względu na to, czy wypadek miał miejsce w pracy, czy w innym miejscu, jeśli z powodu odniesionych obrażeń nie jesteś w stanie pracować i nie otrzymujesz wynagrodzenia, nie wszystko jest stracone. Jeśli wystąpisz z roszczeniem powypadkowym, możesz uwzględnić w nim również utratę zarobków spowodowaną niezdolnością do pracy z powodu urazu odniesionego w wypadku.

Twój pracodawca będzie musiał poświadczyć kwotę utraconych zarobków. Ponadto należy przedłożyć mu wszystkie zaświadczenia lekarskie. Kopie zwolnień lekarskich należy również przekazać prawnikowi, który zajmuje się roszczeniem. Jeśli Twoje roszczenie zakończy się powodzeniem, otrzymasz odszkodowanie, w którym zostanie uwzględniona utrata przychodu. Należy jednak pamiętać, że masz obowiązek złagodzić swoją stratę. Po uzyskaniu certyfikatu zdolności do pracy, pracownik powinien wrócić do pracy jak najszybciej to możliwe. W przeciwnym razie, kwota może nie zostać uwzględniona w ramach roszczenia.

Ile jest warte moje roszczenie?

Wartość roszczenia z tytułu incydentu w przy pracy zależy od takich czynników, jak:

  • Stopień urazu
  • Przyczyna wypadku
  • Rachunki medyczne i koszty leczenia
  • Twoja przyszła opieka medyczna
  • Utracone zarobki
  • Utracone zarobki w przyszłości, jeśli niezdolność do pracy utrzyma się w przyszłości

Wytyczne Rady Sądowniczej ws. szkód osobowych dostarczają nam ogólnych wskazówek dotyczących wysokości odszkodowania, które może zostać przyznane w przypadku roszczenia z tytułu obrażeń ciała i są wykorzystywane przez Injuries Board podczas oceny roszczenia.

Aby uzyskać więcej informacji i wycenić wartość swojego roszczenia, zapoznaj się z naszym kalkulatorem odszkodowań.