Wypadki w pracy*

Niebezpieczne praktyki i procedury w pracy*

Niebezpieczne praktyki i procedury powinny być stosowane wyłącznie w środowisku kontrolowanym, z zachowaniem przez pracodawcę środków i zasad bezpieczeństwa oraz mając pewność, że są one przestrzegane przez pracowników. Podczas wykonywania powierzonych zadań, bezpieczeństwo i higiena pracy powinny stanowić priorytet numer jeden, gdyż ich zignorowanie może doprowadzić do wypadku i odniesienia urazu.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek podjąć określone kroki, aby zminimalizować ryzyko zagrożeń prowadzących do wypadków i urazów swoich podwładnych. Przewiduje to Ustawa o BHP z 2005 r. (Safety, Health and Welfare at Work Act 2005), która określa obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom. Jeżeli pracodawca działał w sposób niedbały, co poskutkowało wypadkiem i odniesieniem urazu, istnieje prawdopodobieństwo, że zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności.

Ocena ryzyka

Od pracodawcy oczekuje się, aby przeprowadzał oceny ryzyka, identyfikował zagrożenia i je eliminował. Wskazane jest, by takie kontrole odbywały się regularnie i w rezultacie prowadziły do wyznaczania procedur postępowania z zagrożeniem po jego identyfikacji. Warto regularnie przeglądać założenia Ustawy o BHP, aby nadążać za wszelkimi zmianami w danej branży.

Szkolenie i wyposażenie ochronne

Przed rozpoczęciem pracy wszyscy pracownicy powinni przejść niezbędne szkolenia w celu bezpiecznego wykonywania pracy. Ma to na celu zapobieganie wypadkom i urazom pracowników, w trakcie oczekiwania na właściwe szkolenie. Dodatkowo pracodawca jest zobowiązany zapewnić niezbędne środki ochrony indywidualnej, takie jak obuwie ochronne, ochrona twarzy i głowy, kask, maska itp. Wyposażenie może się różnić w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Prawdopodobieństwo wypadku wzrasta w przypadku niezapewnienia sprzętu ochrony indywidualnej.

Bezpieczne praktyki i procedury

Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne praktyki i procedury, których należy przestrzegać w problematycznych sytuacjach. Pracownicy z kolei powinni być zaznajomieni z tymi zasadami, ponieważ wiedza ta może pomóc zminimalizować zakres urazu, jeśli dojdzie do wypadku. Z czasem, niebezpieczny system działania może ulec pogorszeniu i stać się przyczyną regularnych wypadków. Ważne jest, aby istniały standardowe procedury operacyjne przewidujące postępowanie w przypadku incydentu.

Jeśli pracodawca nie zastosuje się do powyższych przepisów, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wypadek i odniesione urazy przez pracowników lub osoby odwiedzające dany obszar. Warto zauważyć, że również pracownicy mają obowiązek staranności o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno swoje, jak i współpracowników. Jeżeli wskutek niedbałego zachowania pracownika dojdzie do wypadku w pracy, może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Inne obowiązki pracodawcy obejmują:

 • Zagwarantowanie bezpiecznego działania maszyn i urządzeń w miejscu pracy.
 • Zapewnienie bezpiecznej trasy do i z miejsca pracy.
 • Zapewnienie udogodnień dla dobra personelu.
 • Regularne zapoznawanie się z zasadami BHP.
 • Dopilnowanie, aby pracownicy mieli odpowiednie kompetencje i zdolności do wykonywania powierzonych im zadań.
 • Wprowadzenie procedury umożliwiającej zgłaszanie niebezpiecznych praktyk zauważonych przez pracowników.
 • Ocena praktyk i procedur w celu ustalenia, czy nie stwarzają niebezpieczeństwa dla pracowników.
 • Ustalenie przyczyn zaistniałych incydentów, aby umożliwić wprowadzenie procedur zapobiegających ponownemu wystąpieniu problemu w przyszłości.
 • Prowadzenie rejestru wypadków lub urazów, które miały miejsce w miejscu pracy.

Częste urazy związane z niebezpiecznymi praktykami i procedurami w pracy:

 • Uraz pleców
 • Skaleczenia i rany szarpane
 • Złamanie lub pęknięcie kości
 • Uraz szyi
 • Uraz mózgu
 • Ofiary śmiertelne
 • Oparzenia i siniaki

Praktyki i procedury, które można uznać za niebezpieczne

Praktyki i procedury są uważane za niebezpieczne, jeśli nie są zgodne z obowiązującymi zaleceniami lub narażają pracowników i społeczeństwo na ryzyko odniesienia urazu. W przypadku, gdy pracownik zauważy zagrożenie w miejscu pracy, powinien powiadomić o tym swojego przełożonego. Takie postępowanie pomaga zmniejszyć ryzyko doznania obrażeń zarówno przez niego samego, jak i innych osób w pobliżu. Do typowych niebezpiecznych praktyk i procedur należą:

Używanie stołu lub krzesła zamiast drabiny

Istnieją przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracowników pracujących na wysokości. Do tego rodzaju pracy przewidziane są drabiny, w żadnych okolicznościach nie należy stosować stołu lub krzeseł. Ważne jest, aby drabiny były bezpieczne i gotowe do użytkowania przez pracowników.

Brak napraw sprzętu i eliminacji problemów lub zagrożeń

Aby zmniejszyć ryzyko wypadków i urazów, pracodawca jest zobowiązany eliminować najszybciej jak to możliwe wszelkie zagrożenia, których jest świadomy. Każdy pracownik, który zauważy potencjalne zagrożenie, powinien również powiadomić o tym swojego przełożonego.

Niewystarczające środki ochrony indywidualnej (PPE)

Brak odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej może prowadzić do powstania uszczerbku na zdrowiu lub choroby. Pracownicy powinni dysponować odpowiednim sprzętem, który jest uważany za niezbędny do wykonania danej pracy. W przypadku jego braku, pracownik narażony jest na niebezpieczne chemikalia i materiały, które mogą wywołać długofalowe skutki.

Korzystanie z niewłaściwych narzędzi

Wykonanie każdego zadania wymaga określonych narzędzi. Jeśli pracownik używa nieodpowiednich narzędzi, prawdopodobieństwo wypadku rośnie. Zadaniem pracodawcy jest zapewnienie adekwatnych narzędzi i utrzymywanie ich we właściwym stanie.

Niewłaściwe procedury czyszczenia

Aby zmniejszyć ryzyko poślizgnięcia i upadku, należy zastosować odpowiednie procedury usuwania wszelkich cieczy i innych czynników, które mogą spowodować wypadek. Umieszczenie znaku ostrzegawczego nie jest zawsze wystarczające. Rozlane płyny należy niezwłocznie usuwać, aby eliminować zagrożenie upadku.

Niewyznaczenie strefy dla pojazdów i obszaru dla pieszych

Na obszarze fabryk produkcyjnych i magazynów często poruszają się wszelkiego rodzaju pojazdy. W przypadku, gdy obszar dla pieszych i dla pojazdów nie jest wyraźnie oznaczony i oddzielony, ryzyko wypadku jest większe. Pracownicy powinni być zaznajomieni z tymi oznaczeniami, co pozwoli im na bezpieczne korzystanie z przeznaczonych dla nich przejść i ścieżek.


Co zrobić, jeśli miałem wypadek w pracy?

Jeśli miałeś wypadek w pracy, warto podjąć następujące kroki:

 1. Zwróć się o pomoc lekarską

  Twoje zdrowie jest najcenniejsze i powinieneś go strzec. Natychmiast po wypadku sprawdź dokładnie, czy nie odniosłeś obrażeń. Następnie sprawdź, czy inne osoby nie potrzebują pomocy medycznej. Jeśli Ty lub ktokolwiek inny doznał poważnego urazu, zadzwoń po karetkę.

  Nie lekceważ także mniej poważnych urazów, nawet gdy nie odczuwasz bólu. Czasami takie obrażenia mogą prowadzić do poważnych komplikacji. W takich sytuacjach lepiej jest dmuchać na zimne i udać się na pogotowie (A&E) lub do lekarza i się przebadać.

 2. Zgłoś wypadek

  Pamiętaj, aby zgłosić wypadek swojemu przełożonemu – kierownikowi lub menedżerowi, nawet jeśli wydaje Ci się, że incydent był niegroźny. Zgodnie z prawem, incydent w pracy należy zgłosić, jeśli osoba odniosła uraz i nie jest w stanie wykonywać swojej pracy przez więcej niż trzy dni. Pamiętaj także, aby wypełnić formularz zgłoszenia wypadku. Może on zostać wykorzystany przy badaniu lekarskim oraz może pomóc zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.

 3. Identyfikacja świadków

  Jeśli to możliwe, zbierz dane kontaktowe od wszystkich świadków wypadku. Będzie to przydatne, gdy zdecydujesz się wnieść roszczenie o odszkodowanie. Warto również sprawdzić, czy wypadek nie został zarejestrowany przez kamery monitoringu.

 4. Dokumentacja wypadku

  Zebranie następujących informacji dotyczących wypadku jest bardzo ważne:

  • Opis okoliczności wypadku
  • Dane świadków zdarzenia
  • Sprawdź czy wypadek został zarejestrowany przez kamery monitoringu
  • Zdjęcia z miejsca wypadku i elementów, które do niego doprowadziły
 5. Skontaktuj się z prawnikiem ds. wypadków w pracy

  Jeśli rozważasz wystąpienie o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy, powinieneś skontaktować się z prawnikiem mającym doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Będziesz musiał również zwrócić się do Komisji ds. Szkód Osobowych (Injuries Board) w celu uzyskania oceny odniesionych obrażeń. Prawnik ds. wypadków w pracy pomoże Ci przygotować wniosek do Komisji oraz zagwarantuje, że wszystko odbędzie się zgodnie z procedurą i bez zbędnej zwłoki.

  Zachowaj kopie dowodów wszelkich wydatków, które poniosłeś wskutek wypadku. Zachowaj również wszelkie kopie dokumentacji medycznej oraz raportów. Dokumenty te będą potrzebne w procesie roszczenia.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj!

Pomoc, którą oferujemy oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W kontakcie z klientami nie posługujemy się żargonem prawniczym, używamy prostego języka i udzielamy praktycznych porad na każdym etapie sprawy.

Zadzwoń do nas już dziś: +353 1 649 9900 lub skontaktuj się z nami online.

Jak wnieść roszczenie?

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem i odniesionym urazem, czas wnieść roszczenie. Warto wtedy skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w wypadkach w pracy.

 1. Przygotuj dokumentację dla prawnika

  Kiedy zdecydujesz się wnieść roszczenie o zadośćuczynienie, przygotuj dokumentację, którą przekażesz prawnikowi. Powinna ona zawierać następujące informacje:

  • Data wypadku
  • Miejsce wypadku
  • Szczegóły dotyczące osoby/okoliczności, które spowodowały wypadek
  • Dokładny opis zdarzenia
  • Komu zgłoszono wypadek
  • Czy istnieje zapis z monitoringu, na którym widać incydent?
  • Opis odniesionych urazów
  • Dane szpitala lub lekarza, który udzielił Ci pomocy
  • Zdjęcia z miejsca wypadku oraz zdjęcia odniesionych urazów
 2. Prawnik jako zaufany doradca

  Pomoc prawnika biegłego w sprawach związanych z wypadkami w pracy pomoże uniknąć wszelkich niedopatrzeń, na które narażony jest każdy, kto składa wniosek sam, bez pomocy prawnej. Prawnik jest godnym zaufania doradcą i przeprowadzi Cię przez cały proces.

 3. Adwokat uzyskuje raport medyczny

  Dokumentacja medyczna jest bardzo istotna, gdyż potwierdza odniesiony przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu. Prawnik poprosi o podanie danych lekarza lub szpitala, pod opieką którego przebywałeś oraz wystąpi o raporty medyczne konieczne do wszczęcia sprawy.

 4. Prawnik przygotowuje wniosek do Injuries Board

  Gdy adwokat zgromadzi wszystkie potrzebne informacje, wniosek o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy zostanie skierowany do Injuries Board. Szczegółami zajmie się za Ciebie prawnik. Komisja oceni Twoją sprawę i zaproponuje sumę odszkodowania. Możesz zaakceptować kwotę zaproponowaną przez Komisję lub ją odrzucić.

 5. Możliwe scenariusze

  Możliwe są zatem dwa scenariusze:

  a. Zarówno Ty, jak i Twój pracodawca akceptujecie kwotę odszkodowania zaproponowaną przez Komisję – sprawa zostaje uznana za rozstrzygniętą, a sprawca wezwany do wypłaty odszkodowania.

  b. Ty lub pracodawca nie akceptujecie kwoty odszkodowania zaproponowanej przez Komisję – wszczęte zostaje postępowanie sądowe.

  Zanim zaczniesz martwić się sądem i wszystkim, co się z tym wiąże, wiedz, że tylko niewielki odsetek spraw trafia na salę sądową.

  Najpierw organizowane są spotkania ugodowe. To właśnie podczas takich negocjacji rozstrzygana jest większość roszczeń – bez konieczności stawiennictwa w sądzie. Pamiętaj, że Twój prawnik ma obowiązek reprezentować Cię na tego typu spotkaniach i dbać o Twój najlepszy interes. Prawnik pełni rolę zaufanego doradcy, który w Twoim imieniu załatwia sprawy związane z procesem, abyś Ty mógł skoncentrować się na swoim zdrowiu.

W Tracey Solicitors LLP staramy się, by każdy miał dostęp do porady prawnej, szczególnie osoby, które nie mają doświadczenia w zakresie roszczeń. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 01 649 9900 lub pod adresem e-mail: ask@traceysolicitors.ie i opisz swoją sprawę bezpośrednio naszemu doradcy prawnemu. Gwarantujemy poufność.

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Korespondencja jaką otrzymałem była jasna i zrozumiała. Jestem bardzo zadowolony z pomocy polskiego zespołu.
Byłam pewna, że na każdym etapie otrzymywałam wspaniałe porady i celne wskazówki. Dziękuję za doprowadzenie mojej sprawy do pomyślnego rozwiązania.
Wspaniała obsługa. Maria cały czas informowała mnie o postępach i była bardzo efektywna.
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Rozstrzygnięcie sprawy

Jeśli wystąpisz z roszczeniem, możesz dochodzić prawa do odszkodowania oraz odzyskania kosztów z tytułu poniesionych szkód. Szkody te dzielimy na:

Szkody zwyczajne

Szkody zwyczajne to szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody spowodowane wypadkiem w pracy.

Szkody szczególne

Szkody szczególne dotyczą wydatków bieżących poniesionych w następstwie wypadku, np. utrata zarobków (jeśli po wypadku nie mogłeś pracować), rachunki medyczne oraz dodatkowe koszty podróży związane z wypadkiem (np. podróż do i ze szpitala). Dowiedz się więcej na temat kosztów.

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ograniczenie czasowe na zgłoszenie roszczenia. Różni się ono w zależności od sytuacji. Ogólna zasada dotycząca spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu mówi o 2 latach na zgłoszenie roszczenia od dnia, w którym doszło do wypadku lub dnia, w którym poszkodowany uświadomił sobie fakt odniesienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia. Adwokat pomoże określić, ile dokładnie czasu zostało na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie w danej sprawie.

Dowiedz się więcej na temat okresu przedawnienia

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.