Zaniedbania medyczne*

Operacja niewłaściwego organu*

Roszczenie z tytułu tego rodzaju zaniedbania medycznego jest zasadne, jeśli chirurg zoperuje niewłaściwą część ciała pacjenta. W świecie medycznym znane jest to jako „wydarzenie nigdy”. Tego typu sytuacja definiowana jest jako poważny błąd medyczny, któremu można było całkowicie zapobiec, a zatem nigdy nie powinno do niego dojść. Niestety tego rodzaju błędy są dość powszechne.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Konsekwencje zdrowotne

Przeprowadzenie operacji niewłaściwego organu niesie za sobą wiele konsekwencji zdrowotnych. Każde opóźnienie w wykonaniu wymaganego zabiegu może niepotrzebnie pogorszyć stan dolegliwości, przyspieszyć postęp choroby lub doprowadzić do jej zaawansowania, co może mieć wpływ na długość życia pacjenta. Zazwyczaj jest również konieczna kolejna operacja w celu naprawienia błędu.

Jeśli pacjent dozna urazu fizycznego lub psychicznego z powodu błędu lekarza, który nieprawidłowo przeprowadził operację, prawdopodobnie może on skorzystać z dostępnych środków prawnych i dochodzić zadośćuczynienia.

Przyczyny

Czynniki, które sprzyjają błędom medycznym związanym z operacją niewłaściwego organu to:

 • Działanie lub zaniechanie działania przez chirurga
 • Brak wyraźnego oznaczenia obszaru przed operacją
 • Ułożenie pacjenta w złej pozycji, która częściowo przysłania przeznaczony do operacji obszar.
 • Niedokładna diagnoza, opisy lub wyniki badań
 • Niewłaściwe informacje przekazane drugiemu chirurgowi zaangażowanemu w zabieg
 • Prawa ręka kontra lewa ręka – prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez leworęcznego chirurga jest wyższe, ponieważ większość osób jest praworęczna, a co za tym idzie konfiguracja sprzętu jest zazwyczaj przystosowana dla osób praworęcznych.
 • Presja czasu może odegrać rolę, na przykład, gdy konieczne jest wykonanie pilnej operacji lub czas rozpoczęcia jest opóźniony, ponieważ poprzednia operacja się przedłużyła.
 • Brak zaznajomienia się z kartą medyczną pacjenta
 • Brak formalnej kontroli przed operacją
 • Zbyt wczesne oznaczenie obszaru przeznaczonego do operacji lub zbyt wczesne zmycie znacznika przed zabiegiem
 • Błąd komunikacji w zespole chirurgicznym
 • Przekazanie niepoprawnych informacji zespołowi chirurgicznemu
 • Błędna diagnoza

Ryzyko popełnienia błędu podczas operacji rośnie w następujących przypadkach:

 • Operację prowadzi więcej niż jeden chirurg
 • Następuje zmiana chirurga
 • W przypadku wykonywania wielu zabiegów chirurgicznych podczas jednej anestezji, szczególnie, gdy są one wykonywane po różnych stronach ciała.
 • Pacjent posiada szczególne cechy fizyczne. Chirurdzy czasami odchodzą od przyjętych norm w przypadku otyłych pacjentów lub pacjentów z fizycznymi deformacjami.

Protokoły chirurgiczne

Istnieje uniwersalny protokół, który składa się z następujących 3 kategorii. Jeżeli przed rozpoczęciem operacji którykolwiek z aspektów zostanie pominięty, ryzyko przeprowadzenia operacji niewłaściwego organu wzrasta.

Weryfikacja

Na tym etapie analizowane są wszystkie istotne dokumenty, badania itp. w celu sprawdzenia historii choroby, stanu zdrowia pacjenta, upewnienia się jaki organ ma zostać poddany operacji oraz dopilnowania, aby cały zespół chirurgiczny posiadał ww. informacje.

Oznaczenie miejsca zabiegu

Miejsce zabiegu powinno być zaznaczone w taki sposób, aby po przygotowaniu pacjenta do zabiegu było widoczne dla zespołu chirurgicznego. Oznakowanie miejsca musi być wykonane przez lekarza i wyłącznie w miejscu przeznaczonym do operacji. W razie potrzeby istnieją też oznaczenia wielokrotnych nacięć.

Końcowa kontrola

Ta faza określana jest mianem „Time Out” i ma miejsce tuż przed operacją. Obejmuje ona ostateczną weryfikację organu przeznaczonego do operacji, strony ciała, po której się on znajduje, czy jest to właściwy zabieg oraz czy operacja ma zostać przeprowadzona na właściwej części ciała pacjenta. Komunikacja zachodzi między wszystkimi członkami zespołu chirurgicznego, a zabieg nie może się rozpocząć, dopóki wszystkie pytania i wątpliwości nie zostaną zgłoszone i rozstrzygnięte.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Służymy pomocą

Aby uzyskać więcej informacji i z zachowaniem pełnej dyskrecji przedyskutować sprawę dotyczącą błędu w sztuce lekarskiej, zadzwoń do nas pod numer +353 1 649 9900 i poproś o rozmowę z polskim doradcą prawnym. Możesz też napisać e-mail pod adres ask@traceysolicitors.ie, oddzwonimy do Ciebie po otrzymaniu zapytania.

Jak wnieść roszczenie?

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z odniesionym uszczerbkiem na zdrowiu, czas wnieść roszczenie. Warto wtedy skorzystać z pomocy prawnika ds. błędów lekarskich.

 1. Skontaktuj się z prawnikiem

  Jeśli uważasz, że lekarz nie zapewnił Ci odpowiedniej opieki medycznej, co w konsekwencji doprowadziło do uszczerbku na zdrowiu, koniecznie skonsultuj się z radcą prawnym ds. zaniedbań medycznych. Kwestia błędów lekarskich w prawie irlandzkim jest dość złożona. Samodzielne złożenie roszczenia może opóźnić postępowanie i skomplikować sprawę. Przedyskutuj sprawę z adwokatem, dzięki temu żadne istotne kroki nie zostaną pominięte w trakcie procesu prawnego. Prawnik pomoże też ustalić czy roszczenie nie przedawniło się.

 2. Uzyskaj dokumentację medyczną

  Aby zgłosić roszczenie, w pierwszej kolejności należy ustalić i udowodnić, że doznana szkoda wynika z zaniedbania medycznego lekarza lub personelu medycznego, pod opieką których się znajdowałeś. Po przeanalizowaniu Twojej sprawy prawnik wystąpi o dokumentację medyczną, na podstawie której, w ramach kolejnego kroku w sprawie, uzyska opinię niezależnego eksperta medycyny. Pomoże to ustalić, czy chirurg lub personel medyczny, który udzielił leczenia faktycznie dopuścił się zaniedbania oraz czy można było uniknąć urazu lub choroby, jeśli poziom udzielonego leczenia byłby zgodny ze standardem.

 3. List oznajmiający o wszczętym roszczeniu

  W przypadku, gdy ekspert stwierdzi, że doszło do błędu w sztuce lekarskiej, wówczas adwokat sporządzi pismo oznajmiające o roszczeniu i skieruje je do lekarza, który udzielił Ci leczenia. Pismo to określi charakter sprawy i zachęci lekarza do polubownego rozwiązania. Kolejne kroki w dużej mierze będą zależeć od odpowiedzi lekarza, która zadecyduje czy sprawa zostanie skierowana do sądu, czy rozstrzygnięta poza sądem. Radca prawny przeprowadzi Cię przez ten proces i doradzi na każdym etapie sprawy.

Nasi oddani prawnicy ds. zaniedbań medycznych mają wieloletnie doświadczenie w rozstrzyganiu roszczeń związanych z błędami lekarskimi. Rozumiemy Twoją sytuację wynikającą z urazów, zarówno fizycznych, jak i emocjonalnych. Przez ostatnie 30 lat pomogliśmy wielu osobom, które znalazły się w podobnych okolicznościach.

Aby dowiedzieć się więcej na temat roszczenia, zadzwoń pod numer 01649 9900 lub napisz e-mail ask@traceysolicitors.ie i opisz swoją sprawę naszemu specjaliście. Gwarantujemy poufność!

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Jeśli w przyszłości znajomi będą potrzebować pomocy prawnej i porady, nie zawaham się polecić im Monikę i Tracey Solicitors LLP.
Informacje o progresie sprawy, które otrzymałem od Emilii i polskiego zespołu, były bardzo profesjonalne. Zrozumiałem każdy aspekt mojego roszczenia.
Znakomita firma i działa bardzo szybko. Nie musieliśmy nic robić – załatwili wszystko za nas. Tak trzymajcie.
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Rozstrzygnięcie sprawy

Jeśli wystąpisz z roszczeniem z tytułu zaniedbania medycznego, możesz dochodzić prawa do odszkodowania oraz odzyskania kosztów z tytułu poniesionych szkód. Szkody te dzielimy na:

Szkody zwyczajne

Szkody zwyczajne to szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody spowodowane zaniedbaniem medycznym.

Szkody szczególne

Szkody szczególne dotyczą wydatków bieżących poniesionych w następstwie zaniedbania medycznego, np. utrata zarobków (w przypadku niezdolności do pracy wynikającej z zaniedbania), rachunki medyczne, koszty przyszłego leczenia oraz dodatkowe koszty podróży związane z roszczeniem, takie jak przejazdy do i ze szpitala itp. Dowiedz się więcej na temat kosztów.

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ustawowy termin, określający okres czasu na złożenie roszczenia. W zależności od sytuacji może się różnić. Proces roszczeń dotyczących błędów w sztuce lekarskiej jest czasochłonny, w związku z tym należy mieć na uwadze ramy czasowe, aby sprawa się nie przedawniła. W przypadku zaniedbań medycznych okres na wniesienie roszczenia wynosi z reguły 2 lata od daty zdarzenia lub od dnia, w którym dana osoba uświadomiła sobie, że choroba lub urazy były wynikiem błędu medycznego. Konsultacja z prawnikiem pomoże określić, ile czasu pozostało na złożenie roszczenia.

Zaniedbanie medyczne z udziałem dzieci

Prawne ramy czasowe dla roszczeń, w których dziecko jest ofiarą zaniedbania medycznego są nieco inne niż w przypadku dorosłych. Małoletni może wnieść roszczenie do 2 lat od ukończenia 18. roku życia.

Dowiedz się więcej

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.