Zaniedbania medyczne*

Błąd w sztuce aptekarskiej*

W przypadku choroby zazwyczaj umawiamy się na wizytę u lekarza w celu otrzymania recepty na lekarstwa, które pomogą w walce z daną dolegliwością. Z reguły przepisane leki przyjmujemy o danych porach i w określonych dawkach, bez wnikania w szczegóły dotyczące właściwości przepisanych specyfików.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Kiedy może dojść do błędu w sztuce aptekarskiej?

Błędne zalecenia dawkowania leku lub przepisanie niewłaściwego leku przez lekarza może wywołać poważne skutki uboczne. Należy zwrócić uwagę na to, czy lekarstwo, które otrzymaliśmy w aptece faktycznie odpowiada temu, które zostało przepisane przez lekarza. Jeśli Ty lub członek Twojej rodziny doznaliście uszczerbku na zdrowiu na skutek otrzymania niewłaściwego leku, prawdopodobnie istnieje podstawa do dochodzenia rekompensaty z tytułu błędu w sztuce aptekarskiej*.

Rodzaje błędów związanych z receptami

Błędy związane z receptami dzielą się na dwie grupy. Pierwszą stanowią recepty, które zostały błędnie zrealizowane przez pracowników apteki – błędy w odczytaniu recepty i wydaniu leku, które w konsekwencji mogą doprowadzić do choroby lub uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Drugą grupę stanowią recepty błędnie wypisane przez lekarza, co naraża pacjenta na poważny uszczerbek na zdrowiu. Obydwie grupy są przykładem zaniedbania medycznego*.

Błąd w podaniu leku – łączenie leków

Większość leków nie stanowi zagrożenia, jeśli są one zażywane indywidualnie. Jednak w przypadku łączenia ich z innymi lekarstwami, mogą wywoływać reakcje niepożądane. Lekarze powinni wiedzieć, których lekarstw nie należy ze sobą łączyć. Brak takiej wiedzy może wywołać u pacjenta poważną chorobę lub uszczerbek na zdrowiu.

Niewłaściwa dawka lub błędna recepta

Optymalną dawkę dla każdego pacjenta ustala lekarz. Może się jednak zdarzyć, że lekarz ustali nieodpowiednią dawkę, w konsekwencji czego pacjent przedawkuje lek i wywoła to chorobę. Błędne przepisanie leku może też poważnie wpłynąć na postęp choroby i powrót do zdrowia pacjenta.

Alergia na leki

Lekarz, przepisując lek bez wcześniejszego wglądu w dokumentację medyczną, może narazić pacjenta na poważne skutki uboczne, a nawet na utratę życia. Jest to poważne zaniedbanie medyczne*.

Błąd w podaniu leku w szpitalu

Błąd w podaniu leku w szpitalu, skutkujący zażyciem niewłaściwego leku przez pacjenta może nie tylko wywołać niepożądane efekty, ale także skutkować pogłębieniem się choroby, którą niepodany lek miał powstrzymać i w konsekwencji pogorszyć stan pacjenta.

Przyczyny

Poniżej znajduje się kilka przykładów błędów związanych z receptami, do jakich może dojść w szpitalu, podczas wizyty lekarskiej lub w aptece:

Niewłaściwe oznakowanie

Farmaceuta lub lekarz może błędnie odczytać treść recepty i wydać inny lek lub jego nieodpowiednią ilość. Taki błąd może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi pacjenta.

Błędna wiedza

Lekarz może podjąć niewłaściwą decyzję i na jej podstawie przepisać pacjentowi nieodpowiedni lek. Niedostateczna wiedza odnośnie nazw leków lub brak znajomości skrótów medycznych może doprowadzić do błędu w podaniu bądź przepisaniu leku.

Błędy wynikające z nieczytelnego pisma

Niektóre błędy związane z receptami wynikają z nieczytelnego pisma lekarza. Jeśli farmaceuta nie potrafi dokładnie odczytać pisma, może wydać błędną dawkę leku, wystawiającą pacjenta na ryzyko odniesienia uszczerbku na zdrowiu. Aby zapobiec takim błędom, farmaceuta powinien skontaktować się z lekarzem, który wypisał receptę lub ustalić jej treść w inny sposób, zanim wyda lek pacjentowi.

Opisanych wyżej błędów może również dopuścic się dyżurujący personel pielęgniarski, odpowiedzialny za podawanie leków pacjentom. Dlatego wnosząc roszczenie dobrze jest mieć jak najwięcej informacji dotyczących okoliczności zdarzenia.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Służymy pomocą

Aby uzyskać więcej informacji i z zachowaniem pełnej dyskrecji przedyskutować sprawę dotyczącą błędu w sztuce lekarskiej, zadzwoń do nas pod numer +353 1 649 9900 i poproś o rozmowę z polskim doradcą prawnym. Możesz też napisać e-mail pod adres ask@traceysolicitors.ie, oddzwonimy do Ciebie po otrzymaniu zapytania.

Jak wnieść roszczenie?

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z odniesionym uszczerbkiem na zdrowiu, czas wnieść roszczenie. Warto wtedy skorzystać z pomocy prawnika ds. błędów lekarskich.

  1. Skontaktuj się z prawnikiem

    Jeśli uważasz, że lekarz nie zapewnił Ci odpowiedniej opieki medycznej, co w konsekwencji doprowadziło do uszczerbku na zdrowiu, koniecznie skonsultuj się z radcą prawnym ds. zaniedbań medycznych. Kwestia błędów lekarskich w prawie irlandzkim jest dość złożona. Samodzielne złożenie roszczenia może opóźnić postępowanie i skomplikować sprawę. Przedyskutuj sprawę z adwokatem, dzięki temu żadne istotne kroki nie zostaną pominięte w trakcie procesu prawnego. Prawnik pomoże też ustalić czy roszczenie nie przedawniło się.

  2. Uzyskaj dokumentację medyczną

    Aby zgłosić roszczenie, w pierwszej kolejności należy ustalić i udowodnić, że doznana szkoda wynika z zaniedbania medycznego lekarza lub personelu medycznego, pod opieką których się znajdowałeś. Po przeanalizowaniu Twojej sprawy prawnik wystąpi o dokumentację medyczną, na podstawie której, w ramach kolejnego kroku w sprawie, uzyska opinię niezależnego eksperta medycyny. Pomoże to ustalić, czy chirurg lub personel medyczny, który udzielił leczenia faktycznie dopuścił się zaniedbania oraz czy można było uniknąć urazu lub choroby, jeśli poziom udzielonego leczenia byłby zgodny ze standardem.

  3. List oznajmiający o wszczętym roszczeniu

    W przypadku, gdy ekspert stwierdzi, że doszło do błędu w sztuce lekarskiej, wówczas adwokat sporządzi pismo oznajmiające o roszczeniu i skieruje je do lekarza, który udzielił Ci leczenia. Pismo to określi charakter sprawy i zachęci lekarza do polubownego rozwiązania. Kolejne kroki w dużej mierze będą zależeć od odpowiedzi lekarza, która zadecyduje czy sprawa zostanie skierowana do sądu, czy rozstrzygnięta poza sądem. Radca prawny przeprowadzi Cię przez ten proces i doradzi na każdym etapie sprawy.

Nasi oddani prawnicy ds. zaniedbań medycznych mają wieloletnie doświadczenie w rozstrzyganiu roszczeń związanych z błędami lekarskimi. Rozumiemy Twoją sytuację wynikającą z urazów, zarówno fizycznych, jak i emocjonalnych. Przez ostatnie 30 lat pomogliśmy wielu osobom, które znalazły się w podobnych okolicznościach.

Aby dowiedzieć się więcej na temat roszczenia, zadzwoń pod numer 01649 9900 lub napisz e-mail ask@traceysolicitors.ie i opisz swoją sprawę naszemu specjaliście. Gwarantujemy poufność!

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Wszystko zostało załatwione w profesjonalny sposób. Idealna obsługa. Bardzo polecam.
Moja żona korzystała z usług kancelarii dwa razy. Bardzo miła obsługa i kompetentny personel. Odpowiadano na wszystkie pytania, nawet te, które wydawały się błahe. Wielkie podziękowania dla dziewczyn z polskiego zespołu.
Niesamowita obsługa. Mieliśmy wspaniałe doświadczenia podczas współpracy. Niezwykle profesjonalna firma.
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Rozstrzygnięcie sprawy

Jeśli wystąpisz z roszczeniem z tytułu zaniedbania medycznego, możesz dochodzić prawa do odszkodowania oraz odzyskania kosztów z tytułu poniesionych szkód. Szkody te dzielimy na:

Szkody zwyczajne

Szkody zwyczajne to szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody spowodowane zaniedbaniem medycznym.

Szkody szczególne

Szkody szczególne dotyczą wydatków bieżących poniesionych w następstwie zaniedbania medycznego, np. utrata zarobków (w przypadku niezdolności do pracy wynikającej z zaniedbania), rachunki medyczne, koszty przyszłego leczenia oraz dodatkowe koszty podróży związane z roszczeniem, takie jak przejazdy do i ze szpitala itp. Dowiedz się więcej na temat kosztów.

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ustawowy termin, określający okres czasu na złożenie roszczenia. W zależności od sytuacji może się różnić. Proces roszczeń dotyczących błędów w sztuce lekarskiej jest czasochłonny, w związku z tym należy mieć na uwadze ramy czasowe, aby sprawa się nie przedawniła. W przypadku zaniedbań medycznych okres na wniesienie roszczenia wynosi z reguły 2 lata od daty zdarzenia lub od dnia, w którym dana osoba uświadomiła sobie, że choroba lub urazy były wynikiem błędu medycznego. Konsultacja z prawnikiem pomoże określić, ile czasu pozostało na złożenie roszczenia.

Zaniedbanie medyczne z udziałem dzieci

Prawne ramy czasowe dla roszczeń, w których dziecko jest ofiarą zaniedbania medycznego są nieco inne niż w przypadku dorosłych. Małoletni może wnieść roszczenie do 2 lat od ukończenia 18. roku życia.

Dowiedz się więcej

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.