Zaniedbania medyczne*

Nieprawidłowo przeprowadzona liposukcja*

Liposukcja to chirurgiczne usunięcie nadmiaru tkanki tłuszczowej w celu poprawy wyglądu. Zabieg ten jest kategoryzowany w ramach chirurgii plastycznej i jest też znany pod nazwą lipektomia wspomagana ssaniem. Roszczenie z tytułu nieprawidłowo przeprowadzonej liposukcji* jest zasadne, jeśli wskutek zabiegu pacjent doznał uszczerbku na zdrowiu.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Popularna operacja

W ostatnich czasach liposukcja staje się coraz bardziej popularna. Obecnie zajmuje 4. miejsce pod względem popularności wśród kobiet i 5. wśród mężczyzn. Niestety czasami lekarze dopuszczają się błędu medycznego, co nie tylko wpływa na wygląd pacjenta, ale także na jakość życia.

Na czym polega liposukcja?

Zabieg liposukcji jest zwykle wykonywany pod znieczuleniem i trwa 2-3h. Najpierw zaznaczony jest obszar, z którego będzie usunięta tkanka tłuszczowa, następnie podaje się zastrzyk upłynniający tłuszcz. W celu dalszego rozłożenia tłuszczu można użyć narzędzi pod wysokim ciśnieniem. Po zakończeniu tego etapu wykonuje się małe nacięcie, w które następnie wprowadzana jest rurka ssąca podłączona do chirurgicznej maszyny próżniowej wyciągającej tłuszcz. W ostatnim etapie chirurg odprowadza nadmiar płynów i krwi za pomocą małych drenów. W zależności od operacji i pacjenta może być wymagany powtórny zabieg.

Zaniedbanie

Zaniedbania medyczne* może przejawiać się w różnej formie, na przykład:

Niepowiadomienie pacjenta o ryzyku

Pacjent poddawany operacji powinien być poinformowany o potencjalnym zagrożeniu i ewentualnym rezultacie. Jeśli chirurg nie przekaże takich informacji pacjentowi, może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek urazów doznanych wskutek zabiegu.

Podczas zabiegu operacyjnego

Jeśli zespół medyczny zapewni opiekę medyczną poniżej przyjętej normy może to oznaczać, że nastąpiło zaniedbanie medyczne. Do takich sytuacji należy podjęcie niepotrzebnego ryzyka przez lekarza i stworzenie zagrożenia zdrowia pacjenta. Ponadto personel powinien wiedzieć jak eliminować wszelkie komplikacje pojawiające się w trakcie operacji. Jakiekolwiek opóźnienie w podjęciu działania w obliczu powikłań może okazać się poważne w skutkach dla pacjenta.

Opieka pooperacyjna

Prawo pacjenta gwarantuje opiekę zarówno przed, jak i po operacji, czyli w trakcie rekonwalescencji. W przypadku wypisania pacjenta ze szpitala w momencie, gdy nadal potrzebuje on czasu na dojście do zdrowia, zespół medyczny może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Ryzyko

Ogólnie rzecz biorąc liposukcja uważana jest za bezpieczny zabieg, ponieważ wiąże się z nią niewielkie ryzyko komplikacji. Mimo to istnieje kilka zagrożeń, które chirurg przeprowadzający operację musi wziąć pod uwagę. W przeciwnym razie może nastąpić:

Zakażenie

Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki, pacjent może być narażony na infekcję. Wycięte miejsce powinno zostać wyczyszczone, należy podać odpowiednie leki oraz zapewnić właściwą opiekę pooperacyjną. Dodatkowo przed wypisaniem pacjenta należy poinformować go, jak czyścić i leczyć pooperacyjną ranę.

Blizny

Instrumenty medyczne mogą uszkodzić skórę podczas zabiegu, pozostawiając pacjenta z trwałą blizną. Podobnie chirurg może popełnić błąd, powodując niepotrzebne obrażenia. Blizny powinny zagoić się w ciągu roku od operacji.

Uszkodzenie narządów wewnętrznych

Jeśli liposukcja jest wykonywana w okolicy brzucha, istnieje ryzyko uszkodzenia narządów wewnętrznych, wymagających dalszej operacji. Do takiej sytuacji może dojść z powodu braku doświadczenia lub zaniedbaniem chirurga.

Zatrucie krwi

W przypadku wstrzyknięcia zbyt dużej ilości roztworu znieczulającego może on dostać się do krwiobiegu. Jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie środki może dojść do zatrucia krwi.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Służymy pomocą

Aby uzyskać więcej informacji i z zachowaniem pełnej dyskrecji przedyskutować sprawę dotyczącą błędu w sztuce lekarskiej, zadzwoń do nas pod numer +353 1 649 9900 i poproś o rozmowę z polskim doradcą prawnym. Możesz też napisać e-mail pod adres ask@traceysolicitors.ie, oddzwonimy do Ciebie po otrzymaniu zapytania.

Jak wnieść roszczenie?

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z odniesionym uszczerbkiem na zdrowiu, czas wnieść roszczenie. Warto wtedy skorzystać z pomocy prawnika ds. błędów lekarskich.

  1. Skontaktuj się z prawnikiem

    Jeśli uważasz, że lekarz nie zapewnił Ci odpowiedniej opieki medycznej, co w konsekwencji doprowadziło do uszczerbku na zdrowiu, koniecznie skonsultuj się z radcą prawnym ds. zaniedbań medycznych. Kwestia błędów lekarskich w prawie irlandzkim jest dość złożona. Samodzielne złożenie roszczenia może opóźnić postępowanie i skomplikować sprawę. Przedyskutuj sprawę z adwokatem, dzięki temu żadne istotne kroki nie zostaną pominięte w trakcie procesu prawnego. Prawnik pomoże też ustalić czy roszczenie nie przedawniło się.

  2. Uzyskaj dokumentację medyczną

    Aby zgłosić roszczenie, w pierwszej kolejności należy ustalić i udowodnić, że doznana szkoda wynika z zaniedbania medycznego lekarza lub personelu medycznego, pod opieką których się znajdowałeś. Po przeanalizowaniu Twojej sprawy prawnik wystąpi o dokumentację medyczną, na podstawie której, w ramach kolejnego kroku w sprawie, uzyska opinię niezależnego eksperta medycyny. Pomoże to ustalić, czy chirurg lub personel medyczny, który udzielił leczenia faktycznie dopuścił się zaniedbania oraz czy można było uniknąć urazu lub choroby, jeśli poziom udzielonego leczenia byłby zgodny ze standardem.

  3. List oznajmiający o wszczętym roszczeniu

    W przypadku, gdy ekspert stwierdzi, że doszło do błędu w sztuce lekarskiej, wówczas adwokat sporządzi pismo oznajmiające o roszczeniu i skieruje je do lekarza, który udzielił Ci leczenia. Pismo to określi charakter sprawy i zachęci lekarza do polubownego rozwiązania. Kolejne kroki w dużej mierze będą zależeć od odpowiedzi lekarza, która zadecyduje czy sprawa zostanie skierowana do sądu, czy rozstrzygnięta poza sądem. Radca prawny przeprowadzi Cię przez ten proces i doradzi na każdym etapie sprawy.

Nasi oddani prawnicy ds. zaniedbań medycznych mają wieloletnie doświadczenie w rozstrzyganiu roszczeń związanych z błędami lekarskimi. Rozumiemy Twoją sytuację wynikającą z urazów, zarówno fizycznych, jak i emocjonalnych. Przez ostatnie 30 lat pomogliśmy wielu osobom, które znalazły się w podobnych okolicznościach.

Aby dowiedzieć się więcej na temat roszczenia, zadzwoń pod numer 01649 9900 lub napisz e-mail ask@traceysolicitors.ie i opisz swoją sprawę naszemu specjaliście. Gwarantujemy poufność!

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Informacje o progresie sprawy, które otrzymałem od Emilii i polskiego zespołu, były bardzo profesjonalne. Zrozumiałem każdy aspekt mojego roszczenia.
Elaine była doskonała przez cały czas trwania sprawy.
Najbardziej profesjonalna obsługa prawnicza, jaką kiedykolwiek otrzymałam. Paul Tracey zachował się jak prawdziwy dżentelmen w stosunku do mnie i mojej rodziny.
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Rozstrzygnięcie sprawy

Jeśli wystąpisz z roszczeniem z tytułu zaniedbania medycznego, możesz dochodzić prawa do odszkodowania oraz odzyskania kosztów z tytułu poniesionych szkód. Szkody te dzielimy na:

Szkody zwyczajne

Szkody zwyczajne to szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody spowodowane zaniedbaniem medycznym.

Szkody szczególne

Szkody szczególne dotyczą wydatków bieżących poniesionych w następstwie zaniedbania medycznego, np. utrata zarobków (w przypadku niezdolności do pracy wynikającej z zaniedbania), rachunki medyczne, koszty przyszłego leczenia oraz dodatkowe koszty podróży związane z roszczeniem, takie jak przejazdy do i ze szpitala itp. Dowiedz się więcej na temat kosztów.

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ustawowy termin, określający okres czasu na złożenie roszczenia. W zależności od sytuacji może się różnić. Proces roszczeń dotyczących błędów w sztuce lekarskiej jest czasochłonny, w związku z tym należy mieć na uwadze ramy czasowe, aby sprawa się nie przedawniła. W przypadku zaniedbań medycznych okres na wniesienie roszczenia wynosi z reguły 2 lata od daty zdarzenia lub od dnia, w którym dana osoba uświadomiła sobie, że choroba lub urazy były wynikiem błędu medycznego. Konsultacja z prawnikiem pomoże określić, ile czasu pozostało na złożenie roszczenia.

Zaniedbanie medyczne z udziałem dzieci

Prawne ramy czasowe dla roszczeń, w których dziecko jest ofiarą zaniedbania medycznego są nieco inne niż w przypadku dorosłych. Małoletni może wnieść roszczenie do 2 lat od ukończenia 18. roku życia.

Dowiedz się więcej

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.