Zaniedbania medyczne*

Pozostawienie narzędzia chirurgicznego w ciele pacjenta*

Jeśli personel medyczny nieumyślnie pozostawi w ciele pacjenta narzędzie chirurgiczne, pojawia się podstawa do roszczenie z tytułu tego zaniedbania lekarskiego. W świecie medycznym znane jest to jako „wydarzenie nigdy”, któremu można było całkowicie zapobiec, a zatem nigdy nie powinno zaistnieć. Ciało obce może wywołać poważne konsekwencje u pacjenta, w związku z tym jest to poważna forma zaniedbania medycznego*.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Czym jest ciało obce?

Ciałem obcym pozostawionym w ciele pacjenta po operacji może być na przykład narzędzie chirurgiczne lub tampon medyczny. Zaszycie ciała obcego może wywołać długoterminowe konsekwencje oraz prowadzić do powstania urazu bądź choroby. Do takich sytuacji dochodzi zazwyczaj podczas nieplanowanej operacji, kiedy wymagana jest pilna pomoc lekarska, a lekarz jest pod presją, aby udzielić pacjentowi pomocy medycznej w określonym przedziale czasowym.

Do typowych przedmiotów pozostawianych w ciele pacjenta po zabiegu chirurgicznym należą:

 • Skalpel
 • Igła
 • Tampon medyczny lub gaza
 • Wymaz
 • Nici chirurgiczne lub szwy mechaniczne

Istnieją środki zapobiegawcze zapewniające pozostawianiu w ciele pacjenta przedmiotów medycznych. Zgodnie z procedurą, zarówno przed, jaki i po wykonaniu zabiegu lekarz musi sprawdzić i policzyć narzędzia chirurgiczne. Ma to na celu upewnienie się, że żadne z nich nie zaginęło lub nie zostało zaszyte w ciele pacjenta po operacji. Zaszyte ciało obce w organizmie ludzkim może wywołać wiele komplikacji, zwłaszcza jeśli pozostanie ono niezauważone przez jakiś czas. Należą do niech silny ból i dyskomfort, a w niektórych przypadkach nawet rozwój infekcji. Z reguły pacjent musi przejść kolejną operację w celu usunięcia przedmiotu.

W przypadku zaniedbania medycznego, kiedy lekarz zaszyje pacjentowi ciało obce, poszkodowany może mieć prawo do dochodzenia odszkodowania.

Częste urazy i choroby

Do urazów i chorób wywołanych zaszyciem narzędzi chirurgicznych lub innych ciał obcych należą:

 • Uszkodzenie nerwu
 • Obrażenia wewnętrzne
 • Infekcja
 • Zgon
 • Uszkodzenie narządu wewnętrznego
 • Sepsa, inaczej posocznica – to potencjalnie zagrażające życiu powikłanie, które jest związane z zakażeniem. Występuje, gdy zwalczające infekcję substancje chemiczne, które są uwalniane do krwiobiegu wywołają reakcję w całym ciele. W przypadku pozostawienia ciała obcego wewnątrz ciała posocznica może być niezwykle niebezpieczna i wymagana jest natychmiastowa pomoc lekarska, w przeciwnym wypadku może nastąpić wstrząs organizmu lub niewydolność narządów.
 • Przetoka – powstanie nieprawidłowego połączenia między dwoma narządami, które nie powinno mieć miejsca. Taki stan może wystąpić na skutek pozostawienia w ciele pacjenta ciała obcego i może prowadzić do dalszych komplikacji. W większości przypadków konieczna jest kolejna operacja, mająca na celu usunięcie obcego przedmiotu wywołującego przetokę. Ponieważ objawy mogą wystąpić dopiero po jakimś czasie, często następuje pogorszenie stanu zdrowia pacjenta i czas rekonwalescencji się wydłuża.

Przyczyny

Pozostawienie ciała obcego w ciele pacjenta po operacji zazwyczaj jest spowodowane:

 • Zaniedbaniem lekarskim
 • Zaniedbaniem szpitalnym
 • Nieprawidłową opieką pooperacyjną
 • Błędem podczas operacji
 • Udzieleniem opieki lekarskiej poniżej standardu
 • Niezastosowaniem się do przed- i pooperacyjnego protokołu kontroli

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Służymy pomocą

Aby uzyskać więcej informacji i z zachowaniem pełnej dyskrecji przedyskutować sprawę dotyczącą błędu w sztuce lekarskiej, zadzwoń do nas pod numer +353 1 649 9900 i poproś o rozmowę z polskim doradcą prawnym. Możesz też napisać e-mail pod adres ask@traceysolicitors.ie, oddzwonimy do Ciebie po otrzymaniu zapytania.

Jak wnieść roszczenie?

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z odniesionym uszczerbkiem na zdrowiu, czas wnieść roszczenie. Warto wtedy skorzystać z pomocy prawnika ds. błędów lekarskich.

 1. Skontaktuj się z prawnikiem

  Jeśli uważasz, że lekarz nie zapewnił Ci odpowiedniej opieki medycznej, co w konsekwencji doprowadziło do uszczerbku na zdrowiu, koniecznie skonsultuj się z radcą prawnym ds. zaniedbań medycznych. Kwestia błędów lekarskich w prawie irlandzkim jest dość złożona. Samodzielne złożenie roszczenia może opóźnić postępowanie i skomplikować sprawę. Przedyskutuj sprawę z adwokatem, dzięki temu żadne istotne kroki nie zostaną pominięte w trakcie procesu prawnego. Prawnik pomoże też ustalić czy roszczenie nie przedawniło się.

 2. Uzyskaj dokumentację medyczną

  Aby zgłosić roszczenie, w pierwszej kolejności należy ustalić i udowodnić, że doznana szkoda wynika z zaniedbania medycznego lekarza lub personelu medycznego, pod opieką których się znajdowałeś. Po przeanalizowaniu Twojej sprawy prawnik wystąpi o dokumentację medyczną, na podstawie której, w ramach kolejnego kroku w sprawie, uzyska opinię niezależnego eksperta medycyny. Pomoże to ustalić, czy chirurg lub personel medyczny, który udzielił leczenia faktycznie dopuścił się zaniedbania oraz czy można było uniknąć urazu lub choroby, jeśli poziom udzielonego leczenia byłby zgodny ze standardem.

 3. List oznajmiający o wszczętym roszczeniu

  W przypadku, gdy ekspert stwierdzi, że doszło do błędu w sztuce lekarskiej, wówczas adwokat sporządzi pismo oznajmiające o roszczeniu i skieruje je do lekarza, który udzielił Ci leczenia. Pismo to określi charakter sprawy i zachęci lekarza do polubownego rozwiązania. Kolejne kroki w dużej mierze będą zależeć od odpowiedzi lekarza, która zadecyduje czy sprawa zostanie skierowana do sądu, czy rozstrzygnięta poza sądem. Radca prawny przeprowadzi Cię przez ten proces i doradzi na każdym etapie sprawy.

Nasi oddani prawnicy ds. zaniedbań medycznych mają wieloletnie doświadczenie w rozstrzyganiu roszczeń związanych z błędami lekarskimi. Rozumiemy Twoją sytuację wynikającą z urazów, zarówno fizycznych, jak i emocjonalnych. Przez ostatnie 30 lat pomogliśmy wielu osobom, które znalazły się w podobnych okolicznościach.

Aby dowiedzieć się więcej na temat roszczenia, zadzwoń pod numer 01649 9900 lub napisz e-mail ask@traceysolicitors.ie i opisz swoją sprawę naszemu specjaliście. Gwarantujemy poufność!

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Od początku mogłam liczyć na fachową obsługę, która była głównie po polsku. Dało mi to duży spokój i rozwiało ewentualne obawy związane z barierą językową. Polecam i życzę dalszych sukcesów.
Najbardziej profesjonalna obsługa prawnicza, jaką kiedykolwiek otrzymałam. Paul Tracey zachował się jak prawdziwy dżentelmen w stosunku do mnie i mojej rodziny.
Elaine była doskonała przez cały czas trwania sprawy.
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Rozstrzygnięcie sprawy

Jeśli wystąpisz z roszczeniem z tytułu zaniedbania medycznego, możesz dochodzić prawa do odszkodowania oraz odzyskania kosztów z tytułu poniesionych szkód. Szkody te dzielimy na:

Szkody zwyczajne

Szkody zwyczajne to szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody spowodowane zaniedbaniem medycznym.

Szkody szczególne

Szkody szczególne dotyczą wydatków bieżących poniesionych w następstwie zaniedbania medycznego, np. utrata zarobków (w przypadku niezdolności do pracy wynikającej z zaniedbania), rachunki medyczne, koszty przyszłego leczenia oraz dodatkowe koszty podróży związane z roszczeniem, takie jak przejazdy do i ze szpitala itp. Dowiedz się więcej na temat kosztów.

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ustawowy termin, określający okres czasu na złożenie roszczenia. W zależności od sytuacji może się różnić. Proces roszczeń dotyczących błędów w sztuce lekarskiej jest czasochłonny, w związku z tym należy mieć na uwadze ramy czasowe, aby sprawa się nie przedawniła. W przypadku zaniedbań medycznych okres na wniesienie roszczenia wynosi z reguły 2 lata od daty zdarzenia lub od dnia, w którym dana osoba uświadomiła sobie, że choroba lub urazy były wynikiem błędu medycznego. Konsultacja z prawnikiem pomoże określić, ile czasu pozostało na złożenie roszczenia.

Zaniedbanie medyczne z udziałem dzieci

Prawne ramy czasowe dla roszczeń, w których dziecko jest ofiarą zaniedbania medycznego są nieco inne niż w przypadku dorosłych. Małoletni może wnieść roszczenie do 2 lat od ukończenia 18. roku życia.

Dowiedz się więcej

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.