Zaniedbania medyczne*

Uraz okołoporodowy*

Jeśli uważasz się, że podczas porodu doszło do zaniedbania medycznego*, które wywołało uraz u Twojego dziecka, omów swoje obawy z prawnikiem ds. zaniedbań medycznych*.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Przypadki medyczne

Po 40 tygodniach ciąży nie ma nic ważniejszego niż urodzenie zdrowego dziecka, zarówno dla matki, jak i dla personelu medycznego odbierającego poród. Niestety, czasami z winy personelu medycznego dochodzi do wypadków, które powodują uraz okołoporodowy* dziecka lub matki. W niektórych przypadkach urazy te są wynikiem nieprawidłowej opieki podczas ciąży, porodu lub po porodzie. Nie zawsze są one widoczne tuż po porodzie. U noworodka mogą ujawnić się dopiero kilka miesiący, a nawet lat po porodzie.

Uraz czy wada?

U nowonarodzonych dzieci wyróżnia się dwa rodzaje problemów zdrowotnych:

 • Urazy porodowe
 • Wady wrodzone

Zrozumienie różnicy pomiędzy tymi dwoma rodzajami urazów pomoże określić, czy istnieje podstawa do podjęcia kroków prawnych.

Uraz okołoporodowy

Do urazów okołoporodowych dochodzi podczas odbierania porodu lub tuż po nim. Obejmują one uszkodzenie nerwu, złamanie kości czy uraz mózgu. Urazy okołoporodowe czasami są nieuniknione, na przykład kiedy dziecko znajduje się w położeniu miednicowym, czyli w pozycji, w której rączki dziecka znajdują się nad jego głową podczas akcji porodowej. Taka sytuacja może doprowadzić do trudnego do uniknięcia urazu splotu ramiennego. Oznacza to, że następuje uszkodzenie układu nerwowego przesyłającego impulsy z kręgosłupa do barku, ramienia i dłoni noworodka.

W innych przypadkach uraz okołoporodowy może zostać spowodowany działaniem lub brakiem działania personelu medycznego odbierającego poród dziecka, np. jeśli lekarz użyje kleszczy w niewłaściwy sposób i doprowadzi do uszkodzenia nerwów dziecka.

Wada wrodzona

Wada wrodzona powstaje już w okresie rozwoju zarodka w łonie matki i może mieć wpływ na każdy aspekt ciała. Wada może wystąpić w sposób naturalny, wraz z rozwojem płodu lub może zostać wywołana przyjmowanymi przez matkę toksynami lub lekami.

Uraz dziecka

Pierwszym krokiem w procesie roszczenia o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego* jest ustalenie, czy uraz okołoporodowy został spowodowany przez zaniedbanie osoby trzeciej. Uraz okołoporodowy noworodka spowodowany zaniedbaniem medycznym*  może prowadzić do szeregu różnych komplikacji zdrowotnych, z których niektóre mogą wpłynąć negatywnie na dalsze życie dziecka. Do częstych powikłań okołoporodowych dziecka spowodowanych błędem lekarskim należą:

 • Uraz mózgu
 • Niedotlenienie okołoporodowe – występuje, gdy noworodek nie otrzymuje dostatecznej ilości tlenu
 • Dysplazja stawu biodrowego
 • Napady padaczkowe
 • Porażenie mózgowe
 • Niedowład Erba, czyli porażenie splotu ramiennego, uszkodzenie nerwów, które przesyłają sygnały z kręgosłupa do barku, ramienia lub dłoni.
 • Uraz rdzenia kręgowego
 • Uraz miednicy podczas porodu
 • Paraliż twarzy
 • Złamanie obojczyka, ramienia lub czaszki
 • Nieleczona żółtaczka, kernicterus (żółtaczka jąder podkorowych mózgu) i hiperbilirubinemia
 • Uraz spowodowane niewłaściwym użyciem kleszczy lub próżnociągu 

Uraz porodowy matki

Uraz porodowy matki może nastąpić przed, w trakcie oraz po porodzie. Odniesione przez matkę urazu porodowego zalicza się do kategorii zaniedbań medycznych*. Niewłaściwa opieka medyczna może prowadzić do następujących konsekwencji:

 • Niewłaściwa opieka ciążowa lub porodowa skutkująca urazem matki
 • Powikłania spowodowane odbieraniem porodu przy użyciu kleszczy 
 • Obfite krwawienie
 • Uraz jelita lub pęcherza moczowego
 • Niemożność utrzymania moczu
 • Uraz miednicy
 • Złamanie kości
 • Otarcia lub rany szarpane pochwy
 • Pęknięcie macicy
 • Nieprawidłowe wykonane cesarskie cięcie
 • Infekcja
 • Stan przedrzucawkowy lub rzucawka
 • Nieprawidłowe zszycie po cesarskim cięciu
 • Uraz nerwu
 • Zespół stresu pourazowego
 • Śmierć matki

Przyczyny

Nie każdy poród przebiega zgodnie z planem. Często lekarze mają do czynienia ze skomplikowanym porodem. Doświadczeni lekarze powinni poradzić sobie nawet w trudnych sytuacjach i zminimalizować ryzyko urazu dziecka oraz matki. W niektórych przypadkach podjęcie lub zaniechanie działania przez personel medyczny odbierający poród może prowadzić do urazu dziecka lub matki. Niektóre z częstych błędów medycznych* prowadzących do urazów to:

 • Niepoprawna interpretacja wyników USG
 • Niewykonanie wymaganych testów i badań podczas ciąży
 • Przepisanie niewłaściwych leków podczas ciąży
 • Brak monitorowania częstości akcji serca dziecka
 • Niewłaściwe obchodzenie się z dzieckiem podczas odbierania porodu
 • Nieradzenie sobie w sytuacji kryzysowej
 • Niewłaściwe użycie kleszczy podczas odbioru porodu
 • Tępy uraz dziecka lub matki
 • Opóźniony poród – gdy dziecko pozostaje zbyt długo w kanale rodnym, co prowadzi do urazów spowodowanych przedłużającym się naciskiem kanału rodnego na głowę dziecka.

Każda z powyższych przyczyn może prowadzić do urazów różnego stopnia. Niektóre obrażenia fizyczne u dziecka lub matki są zauważalne natychmiast i dlatego można je leczyć od razu, niestety w niektórych przypadkach uraz może zostać niezauważony przez długi czas.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Służymy pomocą

Aby uzyskać więcej informacji i z zachowaniem pełnej dyskrecji przedyskutować sprawę dotyczącą błędu w sztuce lekarskiej, zadzwoń do nas pod numer +353 1 649 9900 i poproś o rozmowę z polskim doradcą prawnym. Możesz też napisać e-mail pod adres ask@traceysolicitors.ie, oddzwonimy do Ciebie po otrzymaniu zapytania.

Jak wnieść roszczenie?

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z odniesionym uszczerbkiem na zdrowiu, czas wnieść roszczenie. Warto wtedy skorzystać z pomocy prawnika ds. błędów lekarskich.

 1. Skontaktuj się z prawnikiem

  Jeśli uważasz, że lekarz nie zapewnił Ci odpowiedniej opieki medycznej, co w konsekwencji doprowadziło do uszczerbku na zdrowiu, koniecznie skonsultuj się z radcą prawnym ds. zaniedbań medycznych. Kwestia błędów lekarskich w prawie irlandzkim jest dość złożona. Samodzielne złożenie roszczenia może opóźnić postępowanie i skomplikować sprawę. Przedyskutuj sprawę z adwokatem, dzięki temu żadne istotne kroki nie zostaną pominięte w trakcie procesu prawnego. Prawnik pomoże też ustalić czy roszczenie nie przedawniło się.

 2. Uzyskaj dokumentację medyczną

  Aby zgłosić roszczenie, w pierwszej kolejności należy ustalić i udowodnić, że doznana szkoda wynika z zaniedbania medycznego lekarza lub personelu medycznego, pod opieką których się znajdowałeś. Po przeanalizowaniu Twojej sprawy prawnik wystąpi o dokumentację medyczną, na podstawie której, w ramach kolejnego kroku w sprawie, uzyska opinię niezależnego eksperta medycyny. Pomoże to ustalić, czy chirurg lub personel medyczny, który udzielił leczenia faktycznie dopuścił się zaniedbania oraz czy można było uniknąć urazu lub choroby, jeśli poziom udzielonego leczenia byłby zgodny ze standardem.

 3. List oznajmiający o wszczętym roszczeniu

  W przypadku, gdy ekspert stwierdzi, że doszło do błędu w sztuce lekarskiej, wówczas adwokat sporządzi pismo oznajmiające o roszczeniu i skieruje je do lekarza, który udzielił Ci leczenia. Pismo to określi charakter sprawy i zachęci lekarza do polubownego rozwiązania. Kolejne kroki w dużej mierze będą zależeć od odpowiedzi lekarza, która zadecyduje czy sprawa zostanie skierowana do sądu, czy rozstrzygnięta poza sądem. Radca prawny przeprowadzi Cię przez ten proces i doradzi na każdym etapie sprawy.

Nasi oddani prawnicy ds. zaniedbań medycznych mają wieloletnie doświadczenie w rozstrzyganiu roszczeń związanych z błędami lekarskimi. Rozumiemy Twoją sytuację wynikającą z urazów, zarówno fizycznych, jak i emocjonalnych. Przez ostatnie 30 lat pomogliśmy wielu osobom, które znalazły się w podobnych okolicznościach.

Aby dowiedzieć się więcej na temat roszczenia, zadzwoń pod numer 01649 9900 lub napisz e-mail ask@traceysolicitors.ie i opisz swoją sprawę naszemu specjaliście. Gwarantujemy poufność!

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Trudno mi wyobrazić sobie lepszą obsługę. Moja adwokat Elaine była miła i pomocna przez cały czas.
Moja żona korzystała z usług kancelarii dwa razy. Bardzo miła obsługa i kompetentny personel. Odpowiadano na wszystkie pytania, nawet te, które wydawały się błahe. Wielkie podziękowania dla dziewczyn z polskiego zespołu.
Niesamowita obsługa. Mieliśmy wspaniałe doświadczenia podczas współpracy. Niezwykle profesjonalna firma.
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Rozstrzygnięcie sprawy

Jeśli wystąpisz z roszczeniem z tytułu zaniedbania medycznego, możesz dochodzić prawa do odszkodowania oraz odzyskania kosztów z tytułu poniesionych szkód. Szkody te dzielimy na:

Szkody zwyczajne

Szkody zwyczajne to szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody spowodowane zaniedbaniem medycznym.

Szkody szczególne

Szkody szczególne dotyczą wydatków bieżących poniesionych w następstwie zaniedbania medycznego, np. utrata zarobków (w przypadku niezdolności do pracy wynikającej z zaniedbania), rachunki medyczne, koszty przyszłego leczenia oraz dodatkowe koszty podróży związane z roszczeniem, takie jak przejazdy do i ze szpitala itp. Dowiedz się więcej na temat kosztów.

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ustawowy termin, określający okres czasu na złożenie roszczenia. W zależności od sytuacji może się różnić. Proces roszczeń dotyczących błędów w sztuce lekarskiej jest czasochłonny, w związku z tym należy mieć na uwadze ramy czasowe, aby sprawa się nie przedawniła. W przypadku zaniedbań medycznych okres na wniesienie roszczenia wynosi z reguły 2 lata od daty zdarzenia lub od dnia, w którym dana osoba uświadomiła sobie, że choroba lub urazy były wynikiem błędu medycznego. Konsultacja z prawnikiem pomoże określić, ile czasu pozostało na złożenie roszczenia.

Zaniedbanie medyczne z udziałem dzieci

Prawne ramy czasowe dla roszczeń, w których dziecko jest ofiarą zaniedbania medycznego są nieco inne niż w przypadku dorosłych. Małoletni może wnieść roszczenie do 2 lat od ukończenia 18. roku życia.

Dowiedz się więcej

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.