Legal Guides

Proces roszczenia powypadkowego

Wniesienie roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu* odniesionego podczas wypadku, do którego doszło nie z Twojej winy to nic przyjemnego. Poruszanie się w świecie terminów prawniczych związanych z odszkodowaniami może przyprawić o ból głowy. Na szczęście z pomocą prawnika ten proces jest o wiele mniej bolesny, a Ty możesz skupić się na swoim zdrowiu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Krok 1 – Sprawdź, czy masz podstawy, by wnieść roszczenie

Pierwszym krokiem w procesie roszczenia jest ustalenie, czy istnieją podstawy ku temu, aby wystąpić o odszkodowanie. W pierwszej kolejności powinieneś skontaktować się z prawnikiem ds. uszczerbku na zdrowiu* w celu omówienia sprawy. Adwokat posiada wiedzę i doświadczenie potrzebne, aby wskazać, czy sprawa ma szanse powodzenia. Jeśli prawnik jest skłonny podjąć się sprawy, oznacza to, że takowe szanse istnieją. Ogólnie rzecz biorąc, podstawy do roszczenia występują, jeśli:

 • Do wypadku doszło w ciągu ostatnich 2 lat, zgodnie z okresem przedawnienia
 • Jeśli wypadek wydarzył się on ponad 2 lata temu, dopiero niedawno zdałeś sobie sprawę z urazu, którego doznałeś w wyniku tego incydentu.
 • Wypadek został spowodowany z winy czyjegoś zaniedbania
 • Doznałeś urazu w wyniku wypadku

Krok 2 – Komisja ds. Szkód Osobowych (PIAB)

Po ustaleniu, że istnieje podstawa prawna roszczenia, w prawie wszystkich przypadkach związanych z uszczerbkiem na zdrowiu, z wyjątkiem roszczeń z tytułu zaniedbań medycznych, następnym krokiem jest złożenie wniosku do PIAB w celu oceny odszkodowania. Twój prawnik zajmie się procesem złożenia wniosku. W tym celu będzie potrzebował jak najwięcej informacji o wypadku, aby Komisja mogła ocenić Twoją sprawę.

Krok 3 – Rozważenie oceny PIAB

Po otrzymaniu aplikacji, komisja PIAB zwróci się do strony odpowiedzialnej za wypadek, zachęcając do wyrażenia zgody na przygotowanie przez nią oszacowania roszczenia. Jeśli to nastąpi, Komisja zorganizuje badanie lekarskie, oceni Twój przypadek i zaproponuje sumę odszkodowania do zapłaty przez sprawcę wypadku. Jeśli zarówno Ty, jak i strona winna wypadkowi zaakceptujecie tę kwotę, PIAB wyda nakaz zapłaty i sprawa zostanie uznana za sfinalizowaną. Twój prawnik pomoże Ci przejść przez ten proces, doradzi, czy zaakceptować lub odrzucić ocenę i jaką najlepszą drogę postępowania obrać. Pamiętaj, że ostateczna decyzja należy do Ciebie.

Scenariusz nr 1

Jeśli zarówno Ty, jak i strona ponosząca winę za wypadek zaakceptujecie zaproponowaną przez Komisję kwotę, sprawca zostanie wezwany do wypłaty należnego Ci odszkodowania.

Scenariusz nr 2

Jeśli Ty lub strona ponosząca winę nie akceptujecie zaproponowanej przez Komisję kwoty, zostanie wszczęte postępowanie sądowe. W tym przypadku jest możliwe, że sprawa trafi na salę rozpraw.

Zanim zaczniesz martwić się sądem, wiedz, że tylko niewielki odsetek roszczeń trafia na salę sądową. Możliwe, że dojdzie do spotkania ugodowego, podczas którego z pomocą prawnika (solicitor) i radcy prawnego (barrister) może dojść do porozumienia. Jest szansa, że nie będziesz musiał nawet pojawić się w sądzie.

Czy to na spotkaniu ugodowym, czy na rozprawie sądowej, Twoja sprawa zostanie rozstrzygnięta.

Rodzaje roszczeń z tytułu wypadków

Do wypadku może dojść na milion różnych sposobów. Generalnie, możemy wyróżnić następujące trzy kategorie:

Wypadki drogowe*

Do wypadków drogowych zaliczamy wiele różnych typów wypadków. Gdy wspomnieć o wypadku drogowym, większość zapewne pomyśli o wypadku samochodowym, ale ta kategoria obejmuje również:

Wypadki w miejscach publicznych*

Wypadki w miejscach publicznych są rozpatrywane z tytułu odpowiedzialności cywilnej i obejmują szeroki zakres sytuacji, np.:

 • Poślizgnięcie, potknięcie lub upadek w miejscu publicznym (bar, hotel, restauracja, itp.)
 • Wypadki na prywatnej posiadłości
 • Wypadki na chodniku
 • Wypadki w supermarkecie

Wypadki w pracy*

Do wypadku w miejscu pracy może dojść z różnych przyczyn, najczęstsze z nich to:

 • Poślizgnięcie, potknięcie lub upadek
 • Upadek z wysokości (schody, drabina, rusztowanie)
 • Urazy odniesione wskutek ręcznego przenoszenia przedmiotów
 • Urazy i choroby zawodowe
 • Dolegliwości spowodowane stałym napięciem pewnej grupy mięśni
 • Wypadek na roli
 • Narażenie na działanie szkodliwych substancji
 • Wypadek na budowie

Zasadniczo, doznając urazu wskutek wypadku w miejscu pracy, jest się uprawnionym do roszczenia o odszkodowanie. Niemniej jednak dla ustalenia czy roszczenie ma szansę powodzenia, konsultacja z prawnikiem odnośnie konkretnej sytuacji jest kluczowa.

Poza powyższymi kategoriami również zaniedbanie medyczne* jest zaliczane do uszczerbków na zdrowiu. Sprawy związane z zaniedbaniem medycznym są jednak traktowane nieco inaczej, jako że nie są one poddawane ocenie przez Injuries Board (PIAB). Będziesz potrzebował pomocy prawnika ds. zaniedbań medycznych*, aby ustalić, czy sprawa ma podstawę prawną oraz na poszczególnych etapach jej przebiegu.

Rozstrzygnięcie sprawy

Każdy przypadek jest inny, oznacza, że nie ma szybkiej i prostej odpowiedzi na pytanie w jaki sposób obliczana jest kwota odszkodowania. Ponieważ okoliczności i obrażenia każdej osoby mogą być inne, rozmowa z adwokatem specjalizującym się w odszkodowaniach powypadkowych jest najlepszym sposobem na zrozumienie swojego położenia.

Oprócz odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, przy szacowaniu wysokości odszkodowania uwzględnione mogą zostać następujące czynniki:

 • Wpływ doznanego urazu na jakość życia
 • Dochody, które utraciłeś z powodu nieobecności w pracy
 • Dochody, które ze względu na uraz możesz utracić w przyszłości
 • Koszty medyczne związane z leczeniem urazu
 • Przyszłe koszty medyczne, jeśli konieczne jest długotrwałe leczenie
 • Wydatki bieżące, np. związane z kosztami podróży
 • Uraz psychologiczny

Limit czasowy na złożenie wniosku odszkodowawczego

Istnieje limit czasowy, zwany okresem przedawnienia, w którym należy dochodzić roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Ogólna zasada określa, że wniosek można złożyć w przeciągu 2 lat od dnia wypadku. Zasada ta odnosi się do osób, które były świadome odniesienia urazu już w dniu wypadku. Osoby, które zdały sobie sprawę, że odniosły uraz dopiero jakiś czas po wypadku, mają 2 lata na złożenie roszczenia od dnia uświadomienia sobie tego faktu.

Mimo 2-letniego okresu przedawnienia, warto natychmiast po wypadku skonsultować proces ubiegania się o odszkodowanie ze specjalistą.

Roszczenie, które zostanie wszczęte po upływie 2 lat nie zostanie rozpatrzone.