Legal Guides

Czy w przypadku każdego urazu wymagana jest niezależna ocena lekarska?

Ocena lekarska przeprowadzana jest po wypadku a jej celem jest określenie stopnia odniesionych obrażeń. Jest ona przeprowadzana przez lekarza i jest konieczna, jeśli kierujesz sprawę o odszkodowanie do sądu, ponieważ może posłużyć jako dowód w twojej sprawie. Prawnik może pomóc Ci uzyskać ocenę lekarską twoich obrażeń i dołączy ją do akt sprawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Czy będę potrzebował oceny lekarskiej?

Jeśli składasz wniosek o odszkodowanie za obrażenia ciała, zwykle wymagana jest niezależna ocena dokonana przez lekarza, której celem jest wykazanie, że obrażenia powstały w momencie wypadku. Raport z badania zostanie dołączony do akt sprawy. Zorganizowaniem przeprowadzenia oceny zazwyczaj zajmuje się prawnik.

Dlaczego ocena lekarska jest potrzebna?

Niezależna ocena lekarska jest potrzebna jako jeden z argumentów w Twojej sprawie i zapewnia, że skutki Twoich obrażeń są udokumentowane. Niezależna ocena lekarska określi również, jak poważne są te obrażenia i czy/kiedy będziesz mógł wrócić do pracy. Pomaga również ustalić, do jakiego odszkodowania masz prawo. Po uzyskaniu potwierdzenia, że obrażenia są wynikiem wypadku, prawnik może wystąpić z roszczeniem.

Jak wygląda ocena/wizyta lekarska?

Podczas wizyty lekarz zbada Twoje obrażenia, aby ocenić, jak bardzo są one poważne i jak mogą wpłynąć na jakość Twojego codziennego życia. Wizyta zazwyczaj składa się z następujących etapów:

· Uzyskanie dokumentacji medycznej od lekarza, który leczył Cię po wystąpieniu urazu i zapoznanie się z historią tego leczenia.

· Dokumentacja pozwoli również lekarzowi przeanalizować wszelkie istniejące wcześniej choroby, które mogły mieć wpływ na Twoje obrażenia.

· Lekarz może poprosić Cię o wyjaśnienie okoliczności, które doprowadziły do powstania urazu

· Możesz również zostać zapytany, jak te urazy wpłynęły zarówno na Twoje życie zawodowe i osobiste

· Twoje obrażenia zostaną zbadane i ocenione względem Twojego roszczenia

· Lekarz dokona przeglądu Twojej historii medycznej. W związku z tym należy poinformować o całej historii medycznej, która może mieć znaczenie dla oceny urazu

Co dalej?

Dokonawszy oceny medycznej, lekarz specjalista prześle raport z powrotem do prawnika w celu jego analizy. Prawnik sprawdzi dokładność i kompletność raportu. Następnie raport może posłużyć, aby nadać dalszy tok Twojej sprawie.