Uraz*

Uszkodzenie zęba*

Wiele roszczeń z tytułu szkód osobowych dotyczy uszkodzenia zębów. Typowe urazy to utrata zęba, odpryski, pęknięcie lub złamanie. Do urazu zęba może dojść w wyniku wypadku samochodowego, poślizgnięcia lub potknięcia i upadku w miejscu publicznym bądź też wskutek wypadku w miejscu pracy.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Kto ponosi odpowiedzialność?

Jeśli w wyniku zaniedbania osoby trzeciej doznałeś jakiejkolwiek formy urazu zęba, możesz mieć prawo do wniesienia roszczenia o zadośćuczynienie. Również zaniedbanie dentystyczne może przyczynić się do powstania urazu zęba, na przykład, kiedy leczenie przeprowadzi niedoświadczony lub niedbały dentysta. Ważną częścią procesu roszczeniowego jest ustalenie, kto jest odpowiedzialny za powstały uraz, jednak wszystko zależy to od współistniejących okoliczności.

Rodzaje urazów zębów*

Przemieszczenie zęba (awulsja)

Przemieszczenie zęba to stan, kiedy jest on całkowicie wybity z zębodołu. Zazwyczaj istnieje mała możliwość uratowania zęba, jednak można podjąć następujące kroki:

 • Podnieść ząb za koronę – nie za korzeń.
 • W przypadku zabrudzenia umyć go pod zimną wodą – w niektórych przypadkach, ząb można ponownie umiejscowić w dziąśle, zagryźć kawałek materiału i przytrzymać go w miejscu.
 • Jeśli nie można wykonać powyższych czynności, ząb należy przechować – można go umieścić w szklance mleka, w pojemniku ze śliną lub w ustach, aż do dotarcia do dentysty.

Poluzowanie zęba (zwichnięcie)

Poluzowanie zęba ma miejsce, gdy nie jest on całkowicie wybity, ale jest na tyle luźny, że można nim poruszać w różnych kierunkach. Ważne jest, aby unikać przemieszczania języka wewnątrz jamy ustnej, ponieważ istnieje ryzyko całkowitego poluzowania się zęba. Wskazane jest natychmiastowe zgłoszenie do leczenia dentystycznego, pozwalającego na przywrócenie pierwotnej pozycji zęba.

Złamanie zęba

Ząb może się złamać na wiele różnych sposobów i uraz ten objawia się następująco:

 • Powierzchowna linia – bardzo małe pęknięcie widoczne na szkliwie. Zazwyczaj nie powoduje bólu i nie wymaga leczenia.
 • Złamanie guzka zęba – pęknięcie, które zwykle występuje wokół wypełnienia. Może powodować lekki ból i wymagać leczenia stomatologicznego.
 • Pionowe pęknięcie sięgające do linii dziąseł – w przypadku tak poważnego pęknięcia może być konieczne usunięcie zęba.
 • Rozszczepienie zęba – pęknięcie zęba, które wykracza poza linię dziąseł. W zależności od stopnia pęknięcia może być wymagana ekstrakcja zęba.
 • Złamanie korzenia – pęknięcie zęba poniżej linii dziąseł i przemieszczenie w górę. Nieleczony ząb może ulec zakażeniu i może wymagać usunięcia.

Przyczyny urazów zębów

Zaniedbanie dentystyczne

Wszyscy dentyści są zobowiązani do wykonywania swojego fachu zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi. Roszczenie z tytułu zaniedbania dentystycznego* jest zasadne, jeśli w wyniku błędu w sztuce dentystycznej poszkodowany dozna urazu zęba lub jego wygląd ulegnie zmianie. Może to skutkować tymczasowym lub trwałym uszkodzeniem zęba. Jeśli okaże się, że dentysta postąpi niedbale i naruszy obowiązek należytej staranności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie szkody osobowe. Należy pamiętać, że do zaniedbania dentystycznego może również dojść podczas zabiegu stomatologii estetycznej. Przypadki błędów w sztuce stomatologicznej obejmują:

 • Błędna diagnoza schorzeń, takich jak choroba dziąseł lub rak jamy ustnej
 • Udzielenie leczenia choroby dziąseł lub raka jamy ustnej z opóźnieniem
 • Nieprawidłowa ekstrakcja zęba
 • Uraz w wyniku udzielenia leczenia dentystycznego poniżej standardu
 • Wykonanie niepotrzebnego zabiegu stomatologicznego
 • Przecięcie nerwu
 • Niski poziom higieny, prowadzący do infekcji
 • Złamanie żuchwy

Wypadek drogowy*

Urazy zębów mogą powstać wskutek wypadku drogowego w sposób bezpośredni i pośredni. Do bezpośredniego urazu zęba dochodzi, gdy podczas wypadku poszkodowany uderzy szczęką o jakiś przedmiot, co powoduje wypadnięcie lub pęknięcie zęba. Pośredni uraz zęba może wystąpić, gdy siła wypadku samochodowego powoduje gwałtowne zamknięcie jamy ustnej, prowadząc tym samym do uszkodzenia zęba.

Do wypadków dochodzi na porządku dziennym i jeśli incydent został spowodowany wskutek zaniedbania przez osobę trzecią, prawdopodobnie istnieje podstawa do złożenia roszczenia odszkodowawczego. Zaniedbaniem może być, na przykład, gdy inna osoba nie przestrzega przepisów ruchu drogowego. Warto zauważyć, że wniosek o zadośćuczynienie może złożyć zarówno kierowca, jak i pasażer lub pieszy. Pasażer ma również prawo do wniesienia roszczenia przeciwko kierowcy samochodu, którym podróżował. Od wszystkich uczestników ruchu drogowego oczekuje się, aby przestrzegali przepisów ruchu drogowego, w przeciwnym razie prawdopodobieństwo wypadku rośnie. Okoliczności wypadków, w których ofiary odnoszą urazy zęba są następujące:

Wypadek w pracy

Jeśli można udowodnić, że do incydentu w pracy doszło w wyniku zaniedbania pracodawcy, zostanie on obarczony odpowiedzialnością.

Pracodawca ma bowiem obowiązek należytej staranności wobec swoich pracowników, a ich bezpieczeństwo w trakcie pracy powinno być dla niego priorytetem numer jeden. Niezastosowanie się do tej zasady może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności za wszelkie wypadki, które miały miejsce w miejscu pracy. Innym obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzanie częstych ocen zagrożeń, pomocnych w identyfikacji i usuwaniu wszelkich niebezpieczeństw, które mogą prowadzić do ewentualnych wypadków i urazów pracownika. Dodatkowo wszyscy pracownicy powinni przejść odpowiednie szkolenie i otrzymać właściwe środki ochrony indywidualnej (PPE). Tego typu przedsięwzięcia i środki zapobiegawcze pomagają zmniejszyć liczbę wypadków i obrażeń cielesnych. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów jest uznawane jako zaniedbanie pracodawcy. Do powszechnych urazów należą:

 • Złamanie zęba
 • Poluzowanie zęba
 • Utrata zęba – ząb wypadł lub został wybity

Najczęstsze przyczyny urazów zębów w pracy to:

Wypadki w miejscu publicznym

W miejscach publicznych, czy to w sklepach, supermarketach, obiektach biznesowych, parkach publicznych, placach zabaw czy po prostu spacerując po chodniku, oczekuje się, że dany obszar będzie stosunkowo wolny od ryzyka i zagrożeń. W przypadku, kiedy właściciel lub najemca danego miejsca publicznego lub lokalu biznesowego nie dopełnił obowiązku opieki i nie zapewnił środowiska wolnego od ryzyka i w wyniku wypadku, którego można było uniknąć odniosłeś uraz zęba, możesz mieć prawo do podjęcia kroków prawnych.

Przyczyny urazów zębów w miejscach publicznych:

 • Poślizgnięcie i upadek na mokrej podłodze w sklepie lub supermarkecie
 • Potknięcie i upadek na nierównej nawierzchni
 • Upadek na klatce schodowej wskutek wadliwej poręczy
 • Upadek wskutek słabego oświetlenia
 • Poślizgnięcie i upadek na mokrej podłodze lub potłuczonym szkle w pubie bądź klubie nocnym
 • Potknięcie się o ubytek w chodniku
 • Wypadki na placu zabaw lub w parku

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj!

Pomoc, którą oferujemy oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W kontakcie z klientami nie posługujemy się żargonem prawniczym, używamy prostego języka i udzielamy praktycznych porad na każdym etapie sprawy.

Zadzwoń do nas już dziś: +353 1 649 9900 lub skontaktuj się z nami online.

Jak wnieść roszczenie?

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem i odniesionym urazem, czas wnieść roszczenie. Warto wtedy skorzystać z pomocy adwokata ds. szkód osobowych*.

 1. Przygotuj dokumentację dla prawnika

  Kiedy zdecydujesz się wnieść wniosek o rekompensatę, przygotuj dokumentację, którą przekażesz prawnikowi. Powinna ona zawierać następujące informacje:

  • Data wypadku
  • Miejsce wypadku
  • Szczegóły dotyczące osoby/okoliczności, które spowodowały wypadek
  • Dokładny opis zdarzenia
  • Komu zgłoszono wypadek
  • Nazwiska i dane kontaktowe każdego z pracowników służb ratowniczych, ratowników medycznych oraz policjantów, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia.
  • Dokładny opis odniesionych urazów
  • Dane szpitala lub lekarza, który udzielił Ci pomocy
  • Zdjęcia z miejsca wypadku oraz zdjęcia odniesionych urazów
  • Dane kontaktowe świadków zdarzenia
  • Czy istnieje zapis z monitoringu, na którym widać wypadek?
 2. Prawnik jako zaufany doradca

  Dokumentacja medyczna jest bardzo istotna, gdyż potwierdza odniesiony przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu. Prawnik poprosi o podanie danych lekarza lub szpitala, pod opieką którego przebywałeś, aby uzyskać całą dokumentację medyczną konieczną do wszczęcia sprawy.

 3. Adwokat uzyskuje raport medyczny

  Dokumentacja medyczna jest bardzo istotna, gdyż potwierdza odniesiony przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu. Prawnik poprosi o podanie danych lekarza lub szpitala, pod opieką którego przebywałeś, aby uzyskać całą dokumentację medyczną konieczną do wszczęcia sprawy.

 4. Prawnik przygotowuje wniosek do Injuries Board

  Gdy prawnik zgromadzi już wszystkie potrzebne informacje, roszczenie zostanie skierowane do Injuries Board. Szczegółami zajmie się za Ciebie prawnik. Komisja oceni Twoją sprawę i zaproponuje sumę odszkodowania. Możesz zaakceptować sumę proponowaną przez Komisję lub ją odrzucić.

  Możliwe są zatem dwa scenariusze:

  a. Zarówno Ty, jak i druga strona akceptujecie kwotę odszkodowania zaproponowaną przez Komisję – sprawa zostaje rozstrzygnięta a sprawca wezwany do wypłacenia odszkodowania.

  b. Ty lub druga strona nie akceptujecie kwoty odszkodowania zaproponowanej przez Komisję – wszczęte zostaje postępowanie sądowe.

 5. Możliwe scenariusze

  Zanim zaczniesz martwić się sądem i wszystkim, co się z tym wiąże, wiedz, że tylko bardzo niewielki odsetek spraw trafia na salę sądową.

  Najpierw organizowane są spotkania ugodowe. To właśnie na spotkaniach ugodowych rozstrzygana jest większość spraw – bez konieczności stawienia się w sądzie. Pamiętaj, że Twój prawnik ma obowiązek reprezentować Cię na tego typu spotkaniach i dbać o Twój najlepszy interes. Prawnik powinien pełnić rolę zaufanego doradcy, który w Twoim imieniu będzie załatwiał sprawy związane z procesem, abyś Ty mógł skoncentrować się przede wszystkim na swoim zdrowiu.

W Tracey Solicitors LLP staramy się, by każdy miał dostęp do porady prawnej, szczególnie osoby, które nie mają doświadczenia w takich sprawach. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 01 649 9900 lub pod adresem e-mail: ask@traceysolicitors.ie i opisz swoją sprawę bezpośrednio naszemu doradcy prawnemu. Gwarantujemy poufność.

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Trudno mi wyobrazić sobie lepszą obsługę. Moja adwokat Elaine była miła i pomocna przez cały czas.
Elaine była doskonała przez cały czas trwania sprawy.
Wspaniała obsługa. Maria cały czas informowała mnie o postępach i była bardzo efektywna.
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Rozstrzygnięcie sprawy

Jeśli wystąpisz z roszczeniem z tytułu urazu*, możesz dochodzić prawa do odszkodowania oraz odzyskania kosztów z tytułu szkód, które poniosłeś. Szkody, z tytułu których można wnieść roszczenie, dzielimy na:

Szkody Zwyczajne

Szkody zwyczajne to szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody spowodowane wypadkiem.

Szkody Szczególne

Szkody szczególne dotyczą wydatków bieżących poniesionych w następstwie wypadku, np. utrata zarobków (jeśli po wypadku nie mogłeś pracować), rachunki medyczne oraz dodatkowe koszty podróży związane z wypadkiem (np. podróż do i ze szpitala). Dowiedz się więcej na temat kosztów.

Szkody materialne

Szkody materialne odnoszą się do szkód wyrządzonych na mieniu osobistym. Na przykład w wypadku drogowym szkodą materialną byłoby uszkodzenie samochodu.

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ograniczenie czasowe na zgłoszenie roszczenia. Różni się ono w zależności od sytuacji. Ogólna zasada dotycząca spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu mówi o 2 latach na zgłoszenie roszczenia od dnia, w którym doszło do wypadku lub dnia, w którym poszkodowany uświadomił sobie fakt odniesienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia. Adwokat pomoże określić, ile dokładnie czasu zostało na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie w danej sprawie.

Dowiedz się więcej

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.