Roszczenia z tytuły wypadku w miejscu publicznym*

Wypadek na koncercie*

Wypadek na koncercie może się wydarzyć z wielu różnych przyczyn i powodować różnorakie urazy. Do większości incydentów dochodzi z powodu zatłoczenia.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa

Przeludnienie stanowi poważny i częsty problem na festiwalach muzycznych. Dlatego tak istotnym jest powzięcie właściwych kroków, mających na celu zmniejszenia ryzyka wypadku oraz wdrożenie przepisów i procedur bezpieczeństwa zapobiegających powstawaniu wszelkim urazom.

Wypadek może się przydarzyć każdemu, niezależnie od wieku. Bywalcy koncertów i festiwali powinni zdawać sobie sprawę z tego, że w takich miejscach, potencjalne ryzyko incydentu jest znacznie wyższe. Ofiary wypadków na koncertach często rozważają opcję wszczęcia roszczenia, jednak zazwyczaj nie są pewne od czego zacząć. Jeśli doznałeś urazu podczas koncernu lub festiwalu, do którego doszło z powodu zaniedbania strony trzeciej i chciałbyś zaczerpnąć informacji jak wygląda proces ubiegania się o zadośćuczynienie, skontaktuj się z prawnikiem ds. szkód osobowych w celu omówienia sprawy.

Kto ponosi odpowiedzialność?

W ramach procesu każdego roszczenia, w pierwszej kolejności należy ustalić, kto jest odpowiedzialny za przyczynę wypadku, podczas którego został odniesiony uraz. Czasami może to być trudne, ponieważ wszystko zależy od okoliczności, w których doszło do incydentu.

Koncert muzyczny

Jeśli ofiara wypadku dozna urazu na sali koncertowej, która została uznana za niebezpieczną dla publiczności, organizator może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Pomieszczenia tego typu powinny być regularnie kontrolowane pod kątem bezpieczeństwa. Pozwala to na identyfikację i eliminację potencjalnych zagrożeń prowadzących do wypadków. Obiekty tego typu powinny być bezpieczne dla wszystkich i utrzymane w należytym porządku, w przeciwnym razie może dojść do incydentu skutkującego urazem.

Festiwal muzyczny

Ponieważ festiwale muzyczne zwykle odbywają się na zewnątrz, określenie odpowiedzialności może być trudne. Organizatorzy festiwalu czy koncertu mają obowiązek wdrożyć i przestrzegać przepisy oraz procedury mające na celu zapobieganie wypadkom. Często jednak dopuszczają się naruszenia obowiązku należytej staranności i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia, w związku z czym są odpowiedzialni za odniesione urazy.

Pracownicy

Urazy odnoszą nie tylko uczestnicy wydarzeń muzycznych, ale także pracownicy. Niezależnie od miejsca wykonywania pracy, pracodawca powinien zapewnić, aby zdrowie i bezpieczeństwo jego podwładnych było priorytetem. Odpowiednie szkolenie powinno być udzielone wszystkim pracownikom, aby mogli oni wykonywać swoją pracę w sposób bezpieczny i nie wystawiając ich na zagrożenie wypadku. Dodatkowo, pracownicy powinni mieć odpowiednie przerwy na odpoczynek w trakcie pracy. Środowisko pracy powinno być praktyczne dla wykonywanych zadań. Niezastosowanie się do tych zasad może skutkować wypadkiem przy pracy, za który pracodawca prawdopodobnie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.

Częste urazy

Do częstych urazów ofiar wypadków na koncertach należą:

Przyczyny

Przeludnienie

Przeludnienie to jedna z głównych przyczyn urazów powstałych podczas wydarzeń muzycznych. W koncertach i festiwalach uczestniczy wiele osób, dlatego ważne, aby istniały procedury dotyczące kontroli tłumu. Sprzedawcy biletów powinni dopilnować, aby nie zostało sprzedanych zbyt wiele wejściówek. Do wypadków spowodowanych przeludnieniem dochodzi zazwyczaj po wydarzeniu, ponieważ wszyscy opuszczają obiekt w tym samym czasie. Aby zapobiegać takim sytuacjom, powinny mieć zastosowanie odpowiednie procedury, tłum powinien być podzielony na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu grupy i kierowany przez kilka wyjść.

Niedostateczny personel

Jednym z najważniejszych elementów sprawnego przebiegu każdego festiwalu czy koncertu jest liczba pracowników nad nim pracujących. Obejmuje to osoby, które pracują w dowolnym obszarze imprezy, od ochrony po obsługę baru. Personel powinien zostać przeszkolony w zakresie obowiązujących przepisów BHP. Brak wystarczającej liczby pracowników do pracy na imprezie może doprowadzić do wypadku, w związku z tym personel powinien być dostępny w całym obiekcie. Wszystko to ma na celu zapobieganie wypadkom i urazom.

Niewystarczające oświetlenie

Na salach koncertowych często panuje mroczne oświetlenie co może prowadzić do różnych wypadków. Dla bezpieczeństwa uczestników i pozostałych osób, we wszystkich obszarach obiektu powinno być zapewnione odpowiednie oświetlenie. Słabo oświetlone miejsca mogą utrudniać dostrzeżenie zagrożeń. Taki stan zwiększa prawdopodobieństwo wypadków. Nie bez przyczyny, znaczna część roszczeń powypadkowych związanych z koncertami lub festiwalami jest wynikiem wypadku, do którego doszło wskutek nieodpowiedniego oświetlenia.

Mokra nawierzchnia

Kolejną, dość częstą przyczyną incydentów, do których dochodzi na wydarzeniach muzycznych jest śliska nawierzchnia. Pracownicy powinni otrzymać właściwe szkolenie z zakresu BHP, dzięki czemu będą zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie stanowią rozlane płyny. Mokra nawierzchnia powinna zostać uprzątnięta w jak najszybszym możliwie czasie, a jeśli nie można tego zrobić natychmiast, należy umieścić znaki ostrzegawcze, aby uprzedzić inne osoby o potencjalnym zagrożeniu.

Niewłaściwe utrzymanie obiektu

Z uwagi na to, że sale koncertowe są często używane, sprawdzenie obiektu wyłącznie po wydarzeniach może być niewystarczające. Powinny być przeprowadzane regularne oceny ryzyka, mające na celu eliminację potencjalnych zagrożeń, które mogłyby prowadzić do wypadku z udziałem pracowników lub uczestników koncertu. Wyniki takich kontroli należy rozpatrywać w stosownym czasie oraz dokonywać regularnych konserwacji.


Miałem wypadek na koncercie. Co zrobić?

Jeśli miałeś wypadek, warto podjąć następujące kroki:

 1. Zwróć się o pomoc lekarską

  Twoje zdrowie jest najcenniejsze i powinieneś go strzec. Natychmiast po wypadku sprawdź dokładnie, czy nie odniosłeś obrażeń. Następnie sprawdź, czy inne osoby nie potrzebują pomocy medycznej. Jeśli Ty lub ktokolwiek inny doznał poważnego urazu, zadzwoń po karetkę.

  Nie lekceważ także mniej poważnych urazów, nawet gdy nie odczuwasz bólu. Czasami mogą one prowadzić do poważnych komplikacji. W takich sytuacjach lepiej jest dmuchać na zimne i udać się na pogotowie (A&E) lub do lekarza i się przebadać.

 2. Zgłoś wypadek

  Incydent należy zgłosić zarządcy koncertu. Możesz zostać poproszony o wypełnienie formularza zgłoszenia wypadku, aby podać informację o tym, jak doszło do zdarzenia i jakich obrażeń doznałeś. Powinieneś też poprosić o udostępnienie nagrania z kamer monitoringu.

 3. Identyfikacja świadków

  Zbierz dane wszystkich świadków wypadku – ich nazwiska i dane kontaktowe.

 4. Dokumentacja wypadku

  Zebranie następujących informacji odnośnie wypadku jest bardzo ważne:

  • Data, godzina i dokładny opis zdarzenia
  • Dane kontaktowe świadków incydentu np. pracowników/klientów
  • Sprawdź czy wypadek został zarejestrowany przez kamery monitoringu
  • Zrób zdjęcia miejsca wypadku z różnych perspektyw oraz elementów, które go spowodowały, pomoże to Twojemu prawnikowi lepiej zrozumieć, jak doszło do incydentu
  • Zrób zdjęcia odniesionych obrażeń
 5. Skonsultuj się z prawnikiem ds. szkód osobowych

  Jeśli rozważasz wystąpienie o odszkodowanie, powinieneś skontaktować się z prawnikiem mającym doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Będziesz musiał również zwrócić się do Komisji ds. Szkód Osobowych (Injuries Board) w celu uzyskania oceny odniesionych obrażeń. Adwokat pomoże Ci przygotować wniosek do Komisji oraz zagwarantuje, że wszystko odbędzie się zgodnie z procedurą i bez zbędnej zwłoki.

  Zachowaj kopie dowodów wszelkich wydatków, które poniosłeś wskutek wypadku. Zachowaj również wszelkie kopie dokumentacji medycznej oraz raportów. Dokumenty te będą potrzebne w procesie roszczenia.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj!

Pomoc, którą oferujemy oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W kontakcie z klientami nie posługujemy się żargonem prawniczym, używamy prostego języka i udzielamy praktycznych porad na każdym etapie sprawy.

Zadzwoń do nas już dziś: +353 1 649 9900 lub skontaktuj się z nami online.

Jak wnieść roszczenie?

Po zebraniu niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem i odniesionym urazem, czas wnieść roszczenie. Warto wtedy skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach związanych z wypadkami w miejscach publicznych.

 1. Przygotuj dokumentację dla prawnika

  Kiedy zdecydujesz się wnieść roszczenie o rekompensatę, przygotuj dokumentację, którą przekażesz prawnikowi. Powinna ona zawierać następujące informacje:

  • Data wypadku
  • Miejsce wypadku
  • Szczegóły dotyczące osoby/okoliczności, które spowodowały wypadek
  • Dokładny opis zdarzenia
  • Komu zgłoszono wypadek?
  • Czy istnieje zapis z monitoringu, na którym widać zdarzenie?
  • Dokładny opis odniesionych urazów
  • Dane szpitala lub lekarza, który udzielił Ci pomocy
  • Zdjęcia z miejsca wypadku oraz zdjęcia odniesionych urazów
 2. Prawnik jako zaufany doradca

  Pomoc prawnika biegłego w sprawach związanych z roszczeniami powypadkowymi pomoże uniknąć wszelkich niedopatrzeń, na które narażony jest każdy, kto składa wniosek sam, bez pomocy prawnej. Prawnik jest godnym zaufania doradcą i przeprowadzi Cię przez cały proces.

 3. Adwokat uzyskuje raport medyczny

  Dokumentacja medyczna jest bardzo istotna, gdyż potwierdza odniesiony przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu. Adwokat poprosi o podanie danych lekarza lub szpitala, pod opieką którego przebywałeś oraz wystąpi o raporty medyczne konieczne do wszczęcia sprawy.

 4. Prawnik przygotowuje wniosek do Injuries Board

  Gdy prawnik zgromadzi już wszystkie potrzebne informacje, roszczenie zostanie skierowane do Injuries Board. Szczegółami zajmie się za Ciebie adwokat. Komisja oceni Twoją sprawę i zaproponuje sumę odszkodowania. Możesz zaakceptować sumę proponowaną przez Komisję lub ją odrzucić.

 5. Możliwe scenariusze

  Możliwe są zatem dwa scenariusze:

  a. Zarówno Ty, jak i strona odpowiedzialna za wypadek akceptujecie kwotę odszkodowania zaproponowaną przez Komisję – sprawa zostaje uznana za rozstrzygniętą, a sprawca wezwany do wypłaty odszkodowania.

  b. Ty lub strona odpowiedzialna za wypadek nie akceptujecie kwoty odszkodowania zaproponowanej przez Komisję – wszczęte zostaje postępowanie sądowe.

  Zanim zaczniesz martwić się sądem i wszystkim, co się z tym wiąże, wiedz, że tylko niewielki odsetek spraw trafia na salę sądową.

  Najpierw organizowane są spotkania ugodowe. To właśnie podczas takich negocjacji rozstrzygana jest większość roszczeń – bez konieczności stawiennictwa w sądzie. Pamiętaj, że Twój prawnik ma obowiązek reprezentować Cię na tego typu spotkaniach i dbać o Twój najlepszy interes. Prawnik pełni rolę zaufanego doradcy, który w Twoim imieniu załatwia sprawy związane z procesem, abyś Ty mógł skoncentrować się na swoim zdrowiu.

W Tracey Solicitors LLP staramy się, by każdy miał dostęp do porady prawnej, szczególnie osoby, które nie mają doświadczenia w zakresie roszczeń. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 01 649 9900 lub pod adresem e-mail: ask@traceysolicitors.ie i opisz swoją sprawę bezpośrednio naszemu doradcy prawnemu. Gwarantujemy poufność.

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Świetna obsługa od początku do końca. Pracują tam bardzo pomocni i przyjaźni ludzie. Szczególne podziękowania dla Sylwii. Polecam kancelarię Tracey Solicitors LLP.
Wątpiłem w prawdopodobieństwo powodzenia mojej sprawy, ale Elaine uspokoiła mnie. Nie przeszkodziło nawet to, że mieszkałem poza Irlandią.
Gdyby można było, dałbym nawet 10 gwiazdek. Pełen profesjonalizm i miła obsługa, Pani Sylwia zawsze miła i życzliwa. Śmiało mogę powiedzieć że jest to najlepsza kancelaria w Dublinie. Polecam!
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Rozstrzygnięcie sprawy

Jeśli wystąpisz z roszczeniem, możesz dochodzić prawa do odszkodowania oraz odzyskania kosztów z tytułu szkód, które poniosłeś. Szkody te dzielimy na:

Szkody zwyczajne

Szkody zwyczajne to szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody spowodowane wypadkiem.

Szkody szczególne

Szkody szczególne dotyczą wydatków bieżących poniesionych w następstwie wypadku, np. utrata zarobków (jeśli po wypadku nie mogłeś pracować), rachunki medyczne oraz dodatkowe koszty podróży związane z wypadkiem (np. podróż do i ze szpitala). Dowiedz się więcej na temat kosztów.

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ograniczenie czasowe na zgłoszenie roszczenia. Różni się ono w zależności od sytuacji. Ogólna zasada dotycząca spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu mówi o 2 latach na zgłoszenie roszczenia od dnia, w którym doszło do wypadku lub dnia, w którym poszkodowany uświadomił sobie fakt odniesienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia. Adwokat pomoże określić, ile dokładnie czasu zostało na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie w danej sprawie.

Dowiedz się więcej na temat okresu przedawnienia

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.