Wypadki w pracy*

Uraz w wyniku chronicznego przeciążenia mięśni i ścięgien*

Chroniczne przeciążenie mięśni i ścięgien znany pod nazwą Repetitive Strain Injury (RSI) to rodzaj schorzenia, które wywołuje uczucie dyskomfortu i bólu w mięśniach, ścięgnach oraz nerwach. RSI powstaje wskutek nadmiernie powtarzającego się ruchu i nadużycia ww. tkanek miękkich.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Powszechne schorzenie nabyte w pracy

Chroniczne przeciążenie mięśni i ścięgien spowodowane jest ciągłym wykonywaniem powtarzalnych zadań. Dolegliwość ta często dotyka pracowników, którzy wykonują tą samą czynność przez kilka godzin każdego dnia. Tego typu schorzenia powstają w sytuacjach, gdy pracownik nie ma zagwarantowanej wystarczającej ilości przerw od pracy, która wiąże się z powtarzalnymi czynnościami lub kiedy od pracownika wymaga się wykonywania nadmiernej ilości zadań jednakowego typu. Takie urazy często przytrafiają się osobom pracującym na liniach w fabrykach produkujących na masową skalę. RSI jest rodzajem zaburzenia pracy kończyn górnych (Work Related Upper Limb Disorder – (WRULD). Jest to nazwa nadana grupie schorzeń, spowodowanych przeciążeniem, na przykład zespół cieśni nadgarstka lub ganglion. Roszczenie z tytułu RSI jest dość powszechnym rodzajem wniosków o zadośćuczynienie składanych przeciwko pracodawcom.

Rodzaje RSI

Urazy wywołane powtarzalnym przeciążeniem dzielą się na dwie grupy: RSI Typu 1 i RSI Typu 2.

RSI Typu 1

Do tej grupy należą schorzenia, które są możliwe do zdiagnozowania. Ten rodzaj chronicznego przeciążenia objawia się obrzękiem lub zapaleniem ścięgien dłoni, nadgarstka lub łokcia i został zdiagnozowany przez lekarza. Do tej grupy zalicza się zespół cieśni nadgarstka.

RSI Typu 2

Do tej grupy należą urazy, które nie są związane z żadnymi szczególnymi schorzeniami i nie można podać żadnej konkretnej diagnozy. Nie ma widocznych objawów, ale wokół dotkniętego obszaru występuje ból, drętwienie i mrowienie. Urazy w tej kategorii są często określane jako rozproszone chroniczne przeciążenie.

Objawy RSI

 • Ból i drętwienie
 • Tkliwość dotkniętego schorzeniem obszaru
 • Napięcie mięśni
 • Uczucie mrowienia
 • Brak siły w obszarze dotkniętym schorzeniem

Objawy chronicznego przeciążenia mięśni i ścięgien najczęściej pojawiają się podczas fizycznego wykonywania pracy. Jednak niektóre osoby odczuwają ból lub dyskomfort przez cały czas, również po zakończeniu aktywności. Symptomy mogą rozwijać się z czasem i osoby dotknięte tą dolegliwością często nie są świadome urazu, dopóki objawy nie zaczną się nasilać.

Przyczyny

 • Przeciążenie
 • Wykonywanie powtarzalnych czynności
 • Praca na linii produkcyjnej
 • Nieodpowiednia ilość przerw w ciągu dnia
 • Zła postawa lub niewygodna pozycja podczas wykonywania pracy
 • Nieergonomiczne wyposażenie, na przykład krzesła biurowe i klawiatury
 • Nieergonomiczne stanowisko pracy
 • Nieodpowiednie środowisko pracy
 • Nadmierne stosowanie narzędzi wibrujących
 • Podnoszenie ciężarów
 • Obsługa maszyn lub narzędzi

Przykłady RSI

Zapalenie torebki stawowej

W torebkę stawową wypełnioną płynem wdaje się stan zapalny i powstaje obrzęk.

Tendonitis

Zapalenie ścięgna

Ganglion

Gdy tkanka otaczająca stawy ulega zapaleniu, powstaje torbiel zwany ganglionem. Zwykle występuje w nadgarstku lub w okolicy palców.

Zespół cieśni nadgarstka

Ucisk nerwów w dłoni, który powoduje ból, drętwienie i mrowienie w kciuku lub w palcach.

Zespół cieśni nerwu promieniowego

Występuje w wyniku nadmiernego użycia ramienia lub nadgarstka podczas pchania i ciągnięcia, które powoduje uszkodzenie nerwu i ból w przedramieniu.

Zespół DeQuervaina

Zapalenie ścięgien, które odpowiadają za ruch kciuka.

Choroba Raynauda

Schorzenie to polega na zatrzymaniu dopływu krwi do określonych części ciała, na przykład do palców. Charakteryzuje się bólem, a w skrajnych przypadkach powoduje zgorzel.

Zespół kanału łokciowego

Objawia się bólem, drętwieniem albo paraliżem palca serdecznego lub małego. To schorzenie często wywołuje przeciążenie i powtarzające się nadużycie.

Uszkodzenie stożka rotatora

Uszkodzenie ścięgien barku, które utrzymują staw barkowy we właściwej pozycji. Uraz ten jest szczególnie powszechny u osób, które wykonują powtarzalne czynności takiej jak sięganie powyżej poziomu głowy.

Przykurcz Dupuytrena

Osoby cierpiące na tą dolegliwość mają trudności w pełni wyprostować palce u dłoni.

Dystonia (skurcze pisarza)

Mimowolny skurcz mięśni palców lub innych części ciała. Schorzenie to wynika z nadużycia i chronicznego przesilenia. Często doskwiera pisarzom, pracownikom biurowym i muzykom.

Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej (łokieć tenisisty)

Ten stan może powstać na skutek powtarzającego się skręcania stawu. Symptomy objawiają się po zewnętrznej części łokcia.

Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej (łokieć golfisty)

Podobnie jak wyżej, stan ten może powstać na skutek powtarzającego się skręcania stawu, jednak symptomy objawiają się po wewnętrznej części łokcia.

Leczenie RSI

Leczenie RSI różni się w zależności od zaawansowania choroby. W ramach roszczenia z tytułu chronicznego przeciążenia mięśni i ścięgien, można starać się o zwrotu kosztów związanych z leczeniem powstałego schorzenia. Do metod leczenia RSI należą:

Farmakologia

W niektórych przypadkach leki przeciwzapalne pomagają zmniejszyć obrzęk i stan zapalny dotkniętego dolegliwością obszaru. Dodatkowo leki zwiotczające mięśnie łagodzą ból i dyskomfort.

Szyny

Szyny pomagają utrzymać właściwą pozycję i gwarantują dodatkowe wsparcie w obszarze dotkniętym dolegliwością.

Okłady

Używanie gorących lub zimnych okładów pomagają łagodzić ból i dyskomfort.

Fizjoterapia

Leczenie fizjoterapeutyczne może być pomocne w radzeniu sobie z urazem na co dzień oraz w niektórych przypadkach pozwala na całkowite wyleczenie schorzenia.

Osteopatia

Podobnie jak fizjoterapia, osteopatia wspomaga miejscowe leczenie urazu i łagodzi ból.

Operacja

W ciężkich przypadkach operacja jest ostatecznym wyjściem w celu wyleczenia schorzenia.

Zapobieganie powstawaniu RSI

Pracodawca ma obowiązek należytej staranności wobec swoich pracowników oraz zapewnić bezpieczne warunki pracy. Jeżeli ten obowiązek jest w jakikolwiek sposób naruszony, ryzyko powstania urazu rośnie. Prawo narzuca na pracodawcę obowiązek przestrzegania zasad BHP i eliminowania wszelkich zagrożeń, które mogą prowadzić do obrażeń. Obowiązki te obejmują:

 • Przeprowadzanie regularnych kontroli i ocen ryzyka w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń.
 • Zapewnienie pracownikom odpowiedniego sprzętu potrzebnego do wykonywania pracy, na przykład ergonomiczne klawiatury i krzesła, wspomagające utrzymanie właściwej pozycji.
 • Właściwe przeszkolenie pracowników i uświadomienie im w jaki sposób może dojść do urazu.

Pomimo, iż nie ma sposobu na całkowite uniknięcie wszelkich wypadków, pracodawca powinien zrobić wszystko, co w jego mocy, aby ryzyko odniesienia urazu było najmniejsze jak to możliwe. Jeżeli pracodawca nie zastosuje odpowiednich środków bezpieczeństwa, co w konsekwencji doprowadzi do powstania urazu u pracownika, zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności. Roszczenie będzie miało podstawę, jeżeli można udowodnić, że nastąpiło naruszenie obowiązku staranności i powiązać je z odniesionym uszczerbkiem na zdrowiu.

We wszystkich miejscach pracy

 • Pracodawca powinien zagwarantować regularne przerwy pracownikom wykonującym powtarzające się zadania. Wskazówka: ustaw przypomnienie w telefonie, aby robić przerwy od regularnych zadań.
 • Rozciąganie – osoby mające siedzący charakter pracy, na przykład pracownicy biurowi lub kierowcy, powinny regularnie wstawać i rozciągać się.

W biurach

Najczęstsze ofiary chronicznego przeciążenia mięśni i ścięgien to pracownicy biurowi. Niektóre z przyczyn prowadzących do tego rodzaju schorzeń to:

 • Ergonomia – w celu zapobiegania powstawania urazów związanych z chronicznym przeciążeniem, pracodawca powinien wziąć pod uwagę ergonomiczne ustawienie biurka, krzesła i monitora.
 • Postawa – należy unikać garbienia się
 • Pisanie na klawiaturze – ręce, palce i nadgarstek powinny znajdować się w jednej linii, klawiszy nie należy naciskać zbyt mocno.
 • Temperatura – należy upewnić się, że temperatura w biurze jest odpowiednia
 • Telefon – pracodawca powinien zapewnić zestaw słuchawkowy osobom, które jednocześnie rozmawiają przez telefon i sporządzają notatki. Należy unikać podtrzymywania telefonu między twarzą a ramieniem, gdyż może to wywołać uraz przeciążeniowy.

Co zrobić, jeśli miałem wypadek w pracy?

Jeśli miałeś wypadek w pracy, warto podjąć następujące kroki:

 1. Zwróć się o pomoc lekarską

  Twoje zdrowie jest najcenniejsze i powinieneś go strzec. Natychmiast po wypadku sprawdź dokładnie, czy nie odniosłeś obrażeń. Następnie sprawdź, czy inne osoby nie potrzebują pomocy medycznej. Jeśli Ty lub ktokolwiek inny doznał poważnego urazu, zadzwoń po karetkę.

  Nie lekceważ także mniej poważnych urazów, nawet gdy nie odczuwasz bólu. Czasami takie obrażenia mogą prowadzić do poważnych komplikacji. W takich sytuacjach lepiej jest dmuchać na zimne i udać się na pogotowie (A&E) lub do lekarza i się przebadać.

 2. Zgłoś wypadek

  Pamiętaj, aby zgłosić wypadek swojemu przełożonemu – kierownikowi lub menedżerowi, nawet jeśli wydaje Ci się, że incydent był niegroźny. Zgodnie z prawem, incydent w pracy należy zgłosić, jeśli osoba odniosła uraz i nie jest w stanie wykonywać swojej pracy przez więcej niż trzy dni. Pamiętaj także, aby wypełnić formularz zgłoszenia wypadku. Może on zostać wykorzystany przy badaniu lekarskim oraz może pomóc zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.

 3. Identyfikacja świadków

  Jeśli to możliwe, zbierz dane kontaktowe od wszystkich świadków wypadku. Będzie to przydatne, gdy zdecydujesz się wnieść roszczenie o odszkodowanie. Warto również sprawdzić, czy wypadek nie został zarejestrowany przez kamery monitoringu.

 4. Dokumentacja wypadku

  Zebranie następujących informacji dotyczących wypadku jest bardzo ważne:

  • Opis okoliczności wypadku
  • Dane świadków zdarzenia
  • Sprawdź czy wypadek został zarejestrowany przez kamery monitoringu
  • Zdjęcia z miejsca wypadku i elementów, które do niego doprowadziły
 5. Skontaktuj się z prawnikiem ds. wypadków w pracy

  Jeśli rozważasz wystąpienie o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy, powinieneś skontaktować się z prawnikiem mającym doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Będziesz musiał również zwrócić się do Komisji ds. Szkód Osobowych (Injuries Board) w celu uzyskania oceny odniesionych obrażeń. Prawnik ds. wypadków w pracy pomoże Ci przygotować wniosek do Komisji oraz zagwarantuje, że wszystko odbędzie się zgodnie z procedurą i bez zbędnej zwłoki.

  Zachowaj kopie dowodów wszelkich wydatków, które poniosłeś wskutek wypadku. Zachowaj również wszelkie kopie dokumentacji medycznej oraz raportów. Dokumenty te będą potrzebne w procesie roszczenia.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj!

Pomoc, którą oferujemy oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W kontakcie z klientami nie posługujemy się żargonem prawniczym, używamy prostego języka i udzielamy praktycznych porad na każdym etapie sprawy.

Zadzwoń do nas już dziś: +353 1 649 9900 lub skontaktuj się z nami online.

Jak wnieść roszczenie?

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem i odniesionym urazem, czas wnieść roszczenie. Warto wtedy skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w wypadkach w pracy.

 1. Przygotuj dokumentację dla prawnika

  Kiedy zdecydujesz się wnieść roszczenie o zadośćuczynienie, przygotuj dokumentację, którą przekażesz prawnikowi. Powinna ona zawierać następujące informacje:

  • Data wypadku
  • Miejsce wypadku
  • Szczegóły dotyczące osoby/okoliczności, które spowodowały wypadek
  • Dokładny opis zdarzenia
  • Komu zgłoszono wypadek
  • Czy istnieje zapis z monitoringu, na którym widać incydent?
  • Opis odniesionych urazów
  • Dane szpitala lub lekarza, który udzielił Ci pomocy
  • Zdjęcia z miejsca wypadku oraz zdjęcia odniesionych urazów
 2. Prawnik jako zaufany doradca

  Pomoc prawnika biegłego w sprawach związanych z wypadkami w pracy pomoże uniknąć wszelkich niedopatrzeń, na które narażony jest każdy, kto składa wniosek sam, bez pomocy prawnej. Prawnik jest godnym zaufania doradcą i przeprowadzi Cię przez cały proces.

 3. Adwokat uzyskuje raport medyczny

  Dokumentacja medyczna jest bardzo istotna, gdyż potwierdza odniesiony przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu. Prawnik poprosi o podanie danych lekarza lub szpitala, pod opieką którego przebywałeś oraz wystąpi o raporty medyczne konieczne do wszczęcia sprawy.

 4. Prawnik przygotowuje wniosek do Injuries Board

  Gdy adwokat zgromadzi wszystkie potrzebne informacje, wniosek o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy zostanie skierowany do Injuries Board. Szczegółami zajmie się za Ciebie prawnik. Komisja oceni Twoją sprawę i zaproponuje sumę odszkodowania. Możesz zaakceptować kwotę zaproponowaną przez Komisję lub ją odrzucić.

 5. Możliwe scenariusze

  Możliwe są zatem dwa scenariusze:

  a. Zarówno Ty, jak i Twój pracodawca akceptujecie kwotę odszkodowania zaproponowaną przez Komisję – sprawa zostaje uznana za rozstrzygniętą, a sprawca wezwany do wypłaty odszkodowania.

  b. Ty lub pracodawca nie akceptujecie kwoty odszkodowania zaproponowanej przez Komisję – wszczęte zostaje postępowanie sądowe.

  Zanim zaczniesz martwić się sądem i wszystkim, co się z tym wiąże, wiedz, że tylko niewielki odsetek spraw trafia na salę sądową.

  Najpierw organizowane są spotkania ugodowe. To właśnie podczas takich negocjacji rozstrzygana jest większość roszczeń – bez konieczności stawiennictwa w sądzie. Pamiętaj, że Twój prawnik ma obowiązek reprezentować Cię na tego typu spotkaniach i dbać o Twój najlepszy interes. Prawnik pełni rolę zaufanego doradcy, który w Twoim imieniu załatwia sprawy związane z procesem, abyś Ty mógł skoncentrować się na swoim zdrowiu.

W Tracey Solicitors LLP staramy się, by każdy miał dostęp do porady prawnej, szczególnie osoby, które nie mają doświadczenia w zakresie roszczeń. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 01 649 9900 lub pod adresem e-mail: ask@traceysolicitors.ie i opisz swoją sprawę bezpośrednio naszemu doradcy prawnemu. Gwarantujemy poufność.

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Trudno mi wyobrazić sobie lepszą obsługę. Moja adwokat Elaine była miła i pomocna przez cały czas.
Moja żona korzystała z usług kancelarii dwa razy. Bardzo miła obsługa i kompetentny personel. Odpowiadano na wszystkie pytania, nawet te, które wydawały się błahe. Wielkie podziękowania dla dziewczyn z polskiego zespołu.
Chciałam bardzo podziękować za poświęcony czas, cierpliwość i pomoc w załatwieniu wszystkiego. Dziękuję, szczególnie za to, że w tej trudnej chwili w moim życiu, komunikacja była bezbłędna, a usługi wzorowe. Gorąco polecam każdemu!
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Rozstrzygnięcie sprawy

Jeśli wystąpisz z roszczeniem, możesz dochodzić prawa do odszkodowania oraz odzyskania kosztów z tytułu poniesionych szkód. Szkody te dzielimy na:

Szkody zwyczajne

Szkody zwyczajne to szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody spowodowane wypadkiem w pracy.

Szkody szczególne

Szkody szczególne dotyczą wydatków bieżących poniesionych w następstwie wypadku, np. utrata zarobków (jeśli po wypadku nie mogłeś pracować), rachunki medyczne oraz dodatkowe koszty podróży związane z wypadkiem (np. podróż do i ze szpitala). Dowiedz się więcej na temat kosztów.

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ograniczenie czasowe na zgłoszenie roszczenia. Różni się ono w zależności od sytuacji. Ogólna zasada dotycząca spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu mówi o 2 latach na zgłoszenie roszczenia od dnia, w którym doszło do wypadku lub dnia, w którym poszkodowany uświadomił sobie fakt odniesienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia. Adwokat pomoże określić, ile dokładnie czasu zostało na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie w danej sprawie.

Dowiedz się więcej na temat okresu przedawnienia

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.