Roszczenia z tytuły wypadku w miejscu publicznym*

Wypadek podczas joggingu*

Wypadki podczas joggingu często spowodowane są poślizgnięciem, potknięciem lub upadkiem w miejscu publicznym. Do tego rodzaju wypadków może dojść z różnych przyczyn i mogą one skutkować różnego rodzaju urazami.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Kto ponosi odpowiedzialność?

Główną przyczyną incydentów podczas biegania jest potknięcie się o przeszkodę lub dziurę. W wielu przypadkach to zarządca gruntu jest odpowiedzialny za utrzymanie danej własności. W związku z tym, może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie doznane obrażenia. Warto zauważyć, że roszczenia związane z wypadkami w miejscach publicznych są rozpatrywane przez m Komisję ds. Szkód Osobowych ‚Injuries Board’.

Przed zgłoszeniem roszczenia, należy ustalić, kto jest odpowiedzialny za przyczynę wypadku. Jest to pierwszy krok w procesie odszkodowawczym i jeśli prawidłowo przeprowadzony, pomoże uniknąć niepotrzebnych opóźnień. Określenie, kto jest odpowiedzialny za przyczynę wypadku, może być skomplikowane i zależy od tego, gdzie do niego doszło.

Miejsce publiczne

Jeśli wypadek miał miejsce na terenie własności publicznej, prawdopodobne władze lokalne lub miejskie zostaną uznane za stronę winną incydentowi, ponieważ są one odpowiedzialne za utrzymanie miejsc publicznych na określonym poziomie. Wszystkim osobom znajdującym się w miejscu publicznym powinni zapewnić bezpieczne środowisko. Naruszenie obowiązku należytej staranności może prowadzić do wypadków i urazów. Istnieje obowiązek przeprowadzania regularnych kontroli terenu w celu identyfikacji i eliminacji potencjalnych zagrożeń, co pozwala zapewnić otoczenie wolne od potencjalnych zagrożeń. Dodatkowo, osoby znajdujące się w danym miejscu publicznym powinny być poinformowane we właściwy sposób o ewentualnych niebezpieczeństwach, prowadzących do wypadków. Jeśli okaże się, że incydent wydarzył się wskutek zaniedbania, najprawdopodobniej władze odpowiedzialne za utrzymanie danego obszaru zostaną uznane za stronę winną.

Teren prywatny

Właściciele i zarządcy terenów prywatnych są odpowiedzialni za zapewnienie bezpiecznych warunków wszystkim osobom odwiedzającym ich nieruchomość. Jest to określone w Ustawie o Najemcach z 1995 r. (Occupiers Liability Act 1995), która stanowi, że najemca lokalu powinien wykazać rozsądny poziom ostrożności wobec każdego gościa znajdującego się na jego terenie. Właściciel lokalu powinien eliminować wszelkie potencjalne zagrożenia, które mogą doprowadzić do wypadku. Pozwala to utrzymać nieruchomość na odpowiednim poziomie. Jeśli okaże się, że wypadek nastąpił w wyniku zaniedbania lub naruszenia obowiązku staranności przez właściciela lub zarządcę nieruchomości, mogą oni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za odniesione obrażenia.

Przyczynienie się do zaniedbania

Należy zauważyć, że jeśli poszkodowany jest współwinny wypadkowi, może nie być on uprawniony do dochodzenia roszczenia z tytułu poniesionych obrażeń. Jeśli jednak można wykazać, że ofiara wypadku podjęła rozsądne kroki w celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa, prawdopodobnie ma prawo do rekompensaty.

Częste urazy

Do częstych urazów ofiar wypadków podczas biegania należą:

Przyczyny wypadków

Nierówna nawierzchnia

To częsta przyczyna wypadków związanych z potknięciem i upadkiem, ponieważ nierówna nawierzchnia zwiększa ryzyko incydentu i może prowadzić do powstania różnorakich urazów. Nierówności i ubytki w chodnikach i na drogach zazwyczaj spowodowane są zaniedbaniem w utrzymaniu danego obszaru.

Dziury

Dziury w jezdni lub na chodniku powinny być wypełniane natychmiast po ich zidentyfikowaniu. Takie działanie pomaga unikać wypadków zarówno pieszych, jak i samochodowych. Ubytek może stanowić poważne zagrożenie, dlatego jeśli zauważysz tego typu nieprawidłowość warto zgłosić to władzom lokalnym.

Brak kontroli zagrożeń

Najemca nieruchomości ma obowiązek przeprowadzać regularne oceny ryzyka w celu identyfikacji i eliminacji potencjalnych zagrożeń. Takie kontrole pomagają ustalić zagrożenia prowadzące do ewentualnych incydentów oraz procedury jakie należy wdrożyć w celu zmniejszenia liczby wypadków. Rezultaty ocen ryzyka powinny zostać zachowane dla ewentualnego wglądu w przyszłości.

Brak odpowiednich ścieżek i przejść

W miejscach publicznych powinny znajdować się zapewniające bezpieczeństwo ścieżki dla pieszych, które umożliwiają poruszanie się w dwóch kierunkach. Powinny one być utrzymane na odpowiednim poziomie, a wszelkie zagrożenia natychmiast usuwane. Jeśli w na danym obszarze nie ma ścieżki dla pieszych, biegacz powinien biec pod prąd. Zmniejsza to ryzyko wypadku, ponieważ daje więcej czasu na reakcję na określone sytuacje.


Miałem wypadek podczas biegów. Co zrobić?

Jeśli miałeś wypadek, warto podjąć następujące kroki:

 1. Zwróć się o pomoc lekarską

  Twoje zdrowie jest najcenniejsze i powinieneś go strzec. Natychmiast po wypadku sprawdź dokładnie, czy nie odniosłeś obrażeń. Następnie sprawdź, czy inne osoby nie potrzebują pomocy medycznej. Jeśli Ty lub ktokolwiek inny doznał poważnego urazu, zadzwoń po karetkę.

  Nie lekceważ także mniej poważnych urazów, nawet gdy nie odczuwasz bólu. Czasami mogą one prowadzić do poważnych komplikacji. W takich sytuacjach lepiej jest dmuchać na zimne i udać się na pogotowie (A&E) lub do lekarza i się przebadać.

 2. Zgłoś wypadek

  Wypadek należy zgłosić właściwym władzom lokalnym lub miejskim. Możesz zostać poproszony o wypełnienie formularza incydentu. Ma to na celu dostarczenie informacji dotyczących okoliczności wypadku i szczegółów odniesionego urazu. Powinieneś też poprosić o udostępnienie nagrania z kamer monitoringu, jeśli takie istnieje.

 3. Identyfikacja świadków

  Zbierz dane wszystkich świadków wypadku – ich nazwiska i dane kontaktowe.

 4. Dokumentacja wypadku

  Zebranie następujących informacji odnośnie wypadku jest bardzo ważne:

  • Data, godzina i dokładny opis zdarzenia
  • Dane kontaktowe świadków incydentu np. pracowników/klientów
  • Sprawdź czy wypadek został zarejestrowany przez kamery monitoringu
  • Zrób zdjęcia miejsca wypadku z różnych perspektyw oraz elementów, które go spowodowały, pomoże to Twojemu prawnikowi lepiej zrozumieć, jak doszło do incydentu
  • Zrób zdjęcia odniesionych obrażeń
 5. Skonsultuj się z prawnikiem ds. szkód osobowych

  Jeśli rozważasz wystąpienie o odszkodowanie, powinieneś skontaktować się z prawnikiem mającym doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Będziesz musiał również zwrócić się do Komisji ds. Szkód Osobowych (Injuries Board) w celu uzyskania oceny odniesionych obrażeń. Adwokat pomoże Ci przygotować wniosek do Komisji oraz zagwarantuje, że wszystko odbędzie się zgodnie z procedurą i bez zbędnej zwłoki.

  Zachowaj kopie dowodów wszelkich wydatków, które poniosłeś wskutek wypadku. Zachowaj również wszelkie kopie dokumentacji medycznej oraz raportów. Dokumenty te będą potrzebne w procesie roszczenia.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj!

Pomoc, którą oferujemy oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W kontakcie z klientami nie posługujemy się żargonem prawniczym, używamy prostego języka i udzielamy praktycznych porad na każdym etapie sprawy.

Zadzwoń do nas już dziś: +353 1 649 9900 lub skontaktuj się z nami online.

Jak wnieść roszczenie?

Po zebraniu niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem i odniesionym urazem, czas wnieść roszczenie. Warto wtedy skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach związanych z wypadkami w miejscach publicznych.

 1. Przygotuj dokumentację dla prawnika

  Kiedy zdecydujesz się wnieść roszczenie o rekompensatę, przygotuj dokumentację, którą przekażesz prawnikowi. Powinna ona zawierać następujące informacje:

  • Data wypadku
  • Miejsce wypadku
  • Szczegóły dotyczące osoby/okoliczności, które spowodowały wypadek
  • Dokładny opis zdarzenia
  • Komu zgłoszono wypadek?
  • Czy istnieje zapis z monitoringu, na którym widać zdarzenie?
  • Dokładny opis odniesionych urazów
  • Dane szpitala lub lekarza, który udzielił Ci pomocy
  • Zdjęcia z miejsca wypadku oraz zdjęcia odniesionych urazów
 2. Prawnik jako zaufany doradca

  Pomoc prawnika biegłego w sprawach związanych z roszczeniami powypadkowymi pomoże uniknąć wszelkich niedopatrzeń, na które narażony jest każdy, kto składa wniosek sam, bez pomocy prawnej. Prawnik jest godnym zaufania doradcą i przeprowadzi Cię przez cały proces.

 3. Adwokat uzyskuje raport medyczny

  Dokumentacja medyczna jest bardzo istotna, gdyż potwierdza odniesiony przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu. Adwokat poprosi o podanie danych lekarza lub szpitala, pod opieką którego przebywałeś oraz wystąpi o raporty medyczne konieczne do wszczęcia sprawy.

 4. Prawnik przygotowuje wniosek do Injuries Board

  Gdy prawnik zgromadzi już wszystkie potrzebne informacje, roszczenie zostanie skierowane do Injuries Board. Szczegółami zajmie się za Ciebie adwokat. Komisja oceni Twoją sprawę i zaproponuje sumę odszkodowania. Możesz zaakceptować sumę proponowaną przez Komisję lub ją odrzucić.

 5. Możliwe scenariusze

  Możliwe są zatem dwa scenariusze:

  a. Zarówno Ty, jak i strona odpowiedzialna za wypadek akceptujecie kwotę odszkodowania zaproponowaną przez Komisję – sprawa zostaje uznana za rozstrzygniętą, a sprawca wezwany do wypłaty odszkodowania.
  b. Ty lub strona odpowiedzialna za wypadek nie akceptujecie kwoty odszkodowania zaproponowanej przez Komisję – wszczęte zostaje postępowanie sądowe.

  Zanim zaczniesz martwić się sądem i wszystkim, co się z tym wiąże, wiedz, że tylko niewielki odsetek spraw trafia na salę sądową.

  Najpierw organizowane są spotkania ugodowe. To właśnie podczas takich negocjacji rozstrzygana jest większość roszczeń – bez konieczności stawiennictwa w sądzie. Pamiętaj, że Twój prawnik ma obowiązek reprezentować Cię na tego typu spotkaniach i dbać o Twój najlepszy interes. Prawnik pełni rolę zaufanego doradcy, który w Twoim imieniu załatwia sprawy związane z procesem, abyś Ty mógł skoncentrować się na swoim zdrowiu.

W Tracey Solicitors LLP staramy się, by każdy miał dostęp do porady prawnej, szczególnie osoby, które nie mają doświadczenia w zakresie roszczeń. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 01 649 9900 lub pod adresem e-mail: ask@traceysolicitors.ie i opisz swoją sprawę bezpośrednio naszemu doradcy prawnemu. Gwarantujemy poufność.

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Wizyty w biurze nie były konieczne, ponieważ wszystko załatwiano przez telefon. Bardzo przydatne rozwiązania.
Najbardziej profesjonalna obsługa prawnicza, jaką kiedykolwiek otrzymałam. Paul Tracey zachował się jak prawdziwy dżentelmen w stosunku do mnie i mojej rodziny.
Dziękuję za nadzwyczajną pracę, którą dla mnie wykonaliście. Byliście niezwykle dynamiczni, skuteczni i profesjonalni.
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Rozstrzygnięcie sprawy

Jeśli wystąpisz z roszczeniem, możesz dochodzić prawa do odszkodowania oraz odzyskania kosztów z tytułu szkód, które poniosłeś. Szkody te dzielimy na:

Szkody zwyczajne

Szkody zwyczajne to szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody spowodowane wypadkiem.

Szkody szczególne

Szkody szczególne dotyczą wydatków bieżących poniesionych w następstwie wypadku, np. utrata zarobków (jeśli po wypadku nie mogłeś pracować), rachunki medyczne oraz dodatkowe koszty podróży związane z wypadkiem (np. podróż do i ze szpitala). Dowiedz się więcej na temat kosztów.

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ograniczenie czasowe na zgłoszenie roszczenia. Różni się ono w zależności od sytuacji. Ogólna zasada dotycząca spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu mówi o 2 latach na zgłoszenie roszczenia od dnia, w którym doszło do wypadku lub dnia, w którym poszkodowany uświadomił sobie fakt odniesienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia. Adwokat pomoże określić, ile dokładnie czasu zostało na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie w danej sprawie.

Dowiedz się więcej na temat okresu przedawnienia

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.