Wypadki w pracy*

Wypadek wskutek naruszenia przepisów BHP*

Przepisy BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy) są niezwykle ważne i należy ich przestrzegać we wszystkich sytuacjach. Naruszenie tych zasad może prowadzić do wypadków i urazów fizycznych, utrudniających wykonywanie codziennych czynności.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Obowiązek należytej staranności

Roszczenia dotyczące naruszenia bezpieczeństwa i higieny pracy często związane są z wypadkami w miejscu pracy. Pracodawca ma obowiązek należytej staranności wobec swoich pracowników. Zgodnie z przepisami, powinien zagwarantować swoim podwładnym bezpieczne i wolne od zagrożeń miejsce pracy. Obowiązki pracodawcy są określone w Ustawie o BHP z 2005 r. (Safety, Health and Welfare at work act 2005). Komisja ds. Stosunków w Miejscu Pracy (Workplace Relations Commission) dostarcza na ten temat przydatne informacje, którymi można posłużyć się, jeśli istnieje podejrzenie, że w miejscu pracy dochodzi do naruszenia przepisów BHP. Warto wspomnieć, że nie tylko pracodawca ma nałożone obowiązki. Również pracownik jest zobligowany do przestrzegania kodeksu postępowania, zachowywania się w rozważny sposób i unikania sytuacji prowadzących do urazów.

Urazy

Do częstych urazów spowodowanych naruszeniem przepisów BHP należą:

 • Złamanie lub pęknięcie kości
 • Choroby skóry
 • Choroby wynikające z wdychania niebezpiecznych chemikaliów
 • Głuchota przemysłowa i szum uszny
 • Choroby układu oddechowego, takie jak astma
 • Uraz oka lub problemy ze wzrokiem

Przyczyny

Pracodawca powinien być świadomy zagrożeń, które mogą prowadzić do wypadku. Niektóre z tych zagrożeń wymienione są poniżej:

 • Poślizgnięcie, potknięcie i upadek na mokrej nawierzchni lub w zablokowanym przejściu
 • Wadliwy sprzęt i narzędzia
 • Praca z monitorami ekranowymi (VDU)
 • Upadek z wysokości
 • Brak szkolenia
 • Brak lub nieodpowiednie środki ochrony osobistej (PPE)
 • Narażenie na wysoki poziom hałasu
 • Niewłaściwe szkolenie z obsługi ręcznej (Manual handling training)
 • Niepowiadomienie pracownika o procedurach awaryjnych
 • Brak częstych kontroli i ocen ryzyka
 • Nieprawidłowy montaż maszyn i urządzeń
 • Ruchome części maszyn pozostawione bez osłon
 • Nadmierna ekspozycja na niebezpieczne substancje chemiczne
 • Niewłaściwy poziom oświetlenia w miejscu pracy
 • Spadające przedmioty
 • Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura
 • Zastosowanie sprężonego powietrza
 • Brak wymiany wadliwych urządzeń
 • Narażenie na działanie szkodliwych wibracji

Ustawa o BHP

Ustawa o BHP (Safety, Health and Welfare at Work Act 2005), jest głównym zbiorem regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Irlandii. Określa obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracownika w kwestii zapewnienia wolnego od zagrożeń środowiska pracy i unikania lekkomyślnych działań.

Obowiązki pracodawcy

 • Zarządzanie pracą w sposób, który nadaje priorytet zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników.
 • Zapewnienie odpowiedniego szkolenia, które jest niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania pracy.
 • Wprowadzanie środków bezpieczeństwa, które mogą pomóc w zapobieganiu wypadkom.
 • Zapewnienie odpowiedniego środowiska pracy dla wykonywanych zadań.

Obowiązki pracownika

 • Współpraca z pracodawcą w kwestii określonych przepisów.
 • Udział w szkoleniach organizowanych przez pracodawcę.
 • Unikanie lekkomyślnego zachowania, które może doprowadzić do wypadku lub urazu.
 • Zgłaszanie wszelkich problemów lub wad rozpoznanych w trakcie pracy.

Ustawa wyjaśnia różne obszary i przepisy BHP, których należy przestrzegać, kodeksy postępowania a także praktyki, które powinny obowiązywać w miejscu pracy. Dodatkowo ustawa wyznacza procedury, które powinny obowiązywać w przypadku naruszenia przepisów BHP.

BHP a zatrudnienie kobiet w ciąży

W przypadku pracownic w ciąży pracodawca ma obowiązek dokonać tzw. ocenę ryzyka. Jeśli kobieta ciężarna pracuje w środowisku, które może stanowić zagrożenie dla ciąży, należy ją przenieść lub wyeliminować dane zagrożenie. Innym sposobem działania jest zapewnienie jej innej pracy – z dala od tych zagrożeń. W przypadkach, w których żadna z opcji nie jest możliwa, ciężarna powinna otrzymać urlop. Urlop ten może trwać do początku urlopu macierzyńskiego. Może on również zostać wznowiony po urlopie macierzyńskim w przypadku, gdy pracownica karmi piersią, a środowisko pracy stanowi dla niej zagrożenie, którego nie można wyeliminować przed jej powrotem do pracy.

W okresie urlopu dla ciężarnych pracownica traktowana jest jak osoba zatrudniona, a co za tym idzie – ma prawo do normalnego urlopu. Ciężarna ma prawo do pełnego, normalnego wynagrodzenia za pierwszych 21 dni urlopu, później może ubiegać się o świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego.

Inne środki zapobiegawcze

Pracodawca ma obowiązek informować i chronić pracowników przed zagrożeniami w następujących obszarach:

Monitory ekranowe (VDU)

Pracodawca ma obowiązek znać specyfikację monitorów VDU używanych w miejscu pracy i zwracać szczególną uwagę na natężenie i odbicia światła, pozycję monitorów w stosunku do użytkownika, oprogramowanie oraz jakość i ułożenie akcesoriów (mysz, klawiatura i inny sprzęt komputerowy). Przepisy prawne przewidują również, że pracodawca powinien zorganizować badanie wzroku u osób pracujących na co dzień z monitorami ekranowymi i w razie potrzeby pomóc im w zakupie okularów korekcyjnych. Ważne jest również, aby pracodawca zagwarantował pracownikom odpowiednio długie przerwy od pracy przy monitorze.

Noszenie sprzętu ochronnego

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o wszelkich zagrożeniach związanych z brakiem korzystania ze sprzętu ochronnego (np. obuwia, okularów, nakrycia głowy, odzieży ochronnej). Pracownik z kolei powinien postępować zgodnie z wytycznymi i nosić sprzęt ochrony osobistej podczas wykonywania określonych prac. Środki ochronny powinny być zapewnione pracownikowi bezpłatnie i mogą być wykorzystywane tylko do celów związanych z pracą.

Szkolenie

Pracodawca powinien wskazać pracownikowi, jak korzystać ze sprzętu ochronnego. Ten drugi zaś winien przestrzegać zasad prawidłowego korzystania z dostarczonego mu sprzętu.

Zgłoszenie wypadku

Każdy wypadek w miejscu pracy, należy zgłosić swojemu pracodawcy. Pracownik jest wówczas zobowiązany do odnotowania szczegółów wypadku w raporcie. Warto poprosić o kopię takiego raportu, ponieważ może on być przydatny przy wnoszeniu roszczenia. W przypadku, gdy na skutek wypadku pracownik jest wyłączony z pracy przez co najmniej 3 kolejne dni (nie licząc dnia, w którym doszło do wypadku), pracodawca jest również zobowiązany zgłosić ten wypadek do Urzędu ds. BHP (Health and Safety Authority).

Zgodnie z Ustawą o BHP, pracodawca nie może represjonować pracownika, jeśli ten zdecydował się skorzystać z przysługujących mu praw i zgłosić wypadek lub wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie. Pracodawca nie może karać pracownika, podejmować wobec niego działań dyscyplinarnych, zwolnić go ani traktować gorzej od innych pracowników.

Workplace Relations Commission (WRC)

WRC (irlandzki odpowiednik Państwowej Inspekcji Pracy) reguluje stosunki pracownicze i przysługujące prawa. Jeśli pracodawca został powiadomiony o naruszeniu przepisów BHP, ale nie zrobił nic w celu rozwiązania problemu, pracownik może skontaktować się z WRC gdzie uzyska informację jak postąpić w takiej sytuacji. Jeśli w wyniku tego naruszenia doszło do wypadku, w pierwszej kolejności najlepiej skonsultować się z adwokatem.


Co zrobić, jeśli miałem wypadek w pracy?

Jeśli miałeś wypadek w pracy, warto podjąć następujące kroki:

 1. Zwróć się o pomoc lekarską

  Twoje zdrowie jest najcenniejsze i powinieneś go strzec. Natychmiast po wypadku sprawdź dokładnie, czy nie odniosłeś obrażeń. Następnie sprawdź, czy inne osoby nie potrzebują pomocy medycznej. Jeśli Ty lub ktokolwiek inny doznał poważnego urazu, zadzwoń po karetkę.

  Nie lekceważ także mniej poważnych urazów, nawet gdy nie odczuwasz bólu. Czasami takie obrażenia mogą prowadzić do poważnych komplikacji. W takich sytuacjach lepiej jest dmuchać na zimne i udać się na pogotowie (A&E) lub do lekarza i się przebadać.

 2. Zgłoś wypadek

  Pamiętaj, aby zgłosić wypadek swojemu przełożonemu – kierownikowi lub menedżerowi, nawet jeśli wydaje Ci się, że incydent był niegroźny. Zgodnie z prawem, incydent w pracy należy zgłosić, jeśli osoba odniosła uraz i nie jest w stanie wykonywać swojej pracy przez więcej niż trzy dni. Pamiętaj także, aby wypełnić formularz zgłoszenia wypadku. Może on zostać wykorzystany przy badaniu lekarskim oraz może pomóc zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.

 3. Identyfikacja świadków

  Jeśli to możliwe, zbierz dane kontaktowe od wszystkich świadków wypadku. Będzie to przydatne, gdy zdecydujesz się wnieść roszczenie o odszkodowanie. Warto również sprawdzić, czy wypadek nie został zarejestrowany przez kamery monitoringu.

 4. Dokumentacja wypadku

  Zebranie następujących informacji dotyczących wypadku jest bardzo ważne:

  • Opis okoliczności wypadku
  • Dane świadków zdarzenia
  • Sprawdź czy wypadek został zarejestrowany przez kamery monitoringu
  • Zdjęcia z miejsca wypadku i elementów, które do niego doprowadziły
 5. Skontaktuj się z prawnikiem ds. wypadków w pracy

  Jeśli rozważasz wystąpienie o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy, powinieneś skontaktować się z prawnikiem mającym doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Będziesz musiał również zwrócić się do Komisji ds. Szkód Osobowych (Injuries Board) w celu uzyskania oceny odniesionych obrażeń. Prawnik ds. wypadków w pracy pomoże Ci przygotować wniosek do Komisji oraz zagwarantuje, że wszystko odbędzie się zgodnie z procedurą i bez zbędnej zwłoki.

  Zachowaj kopie dowodów wszelkich wydatków, które poniosłeś wskutek wypadku. Zachowaj również wszelkie kopie dokumentacji medycznej oraz raportów. Dokumenty te będą potrzebne w procesie roszczenia.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj!

Pomoc, którą oferujemy oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W kontakcie z klientami nie posługujemy się żargonem prawniczym, używamy prostego języka i udzielamy praktycznych porad na każdym etapie sprawy.

Zadzwoń do nas już dziś: +353 1 649 9900 lub skontaktuj się z nami online.

Jak wnieść roszczenie?

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem i odniesionym urazem, czas wnieść roszczenie. Warto wtedy skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w wypadkach w pracy.

 1. Przygotuj dokumentację dla prawnika

  Kiedy zdecydujesz się wnieść roszczenie o zadośćuczynienie, przygotuj dokumentację, którą przekażesz prawnikowi. Powinna ona zawierać następujące informacje:

  • Data wypadku
  • Miejsce wypadku
  • Szczegóły dotyczące osoby/okoliczności, które spowodowały wypadek
  • Dokładny opis zdarzenia
  • Komu zgłoszono wypadek
  • Czy istnieje zapis z monitoringu, na którym widać incydent?
  • Opis odniesionych urazów
  • Dane szpitala lub lekarza, który udzielił Ci pomocy
  • Zdjęcia z miejsca wypadku oraz zdjęcia odniesionych urazów
 2. Prawnik jako zaufany doradca

  Pomoc prawnika biegłego w sprawach związanych z wypadkami w pracy pomoże uniknąć wszelkich niedopatrzeń, na które narażony jest każdy, kto składa wniosek sam, bez pomocy prawnej. Prawnik jest godnym zaufania doradcą i przeprowadzi Cię przez cały proces.

 3. Adwokat uzyskuje raport medyczny

  Dokumentacja medyczna jest bardzo istotna, gdyż potwierdza odniesiony przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu. Prawnik poprosi o podanie danych lekarza lub szpitala, pod opieką którego przebywałeś oraz wystąpi o raporty medyczne konieczne do wszczęcia sprawy.

 4. Prawnik przygotowuje wniosek do Injuries Board

  Gdy adwokat zgromadzi wszystkie potrzebne informacje, wniosek o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy zostanie skierowany do Injuries Board. Szczegółami zajmie się za Ciebie prawnik. Komisja oceni Twoją sprawę i zaproponuje sumę odszkodowania. Możesz zaakceptować kwotę zaproponowaną przez Komisję lub ją odrzucić.

 5. Możliwe scenariusze

  Możliwe są zatem dwa scenariusze:

  a. Zarówno Ty, jak i Twój pracodawca akceptujecie kwotę odszkodowania zaproponowaną przez Komisję – sprawa zostaje uznana za rozstrzygniętą, a sprawca wezwany do wypłaty odszkodowania.

  b. Ty lub pracodawca nie akceptujecie kwoty odszkodowania zaproponowanej przez Komisję – wszczęte zostaje postępowanie sądowe.

  Zanim zaczniesz martwić się sądem i wszystkim, co się z tym wiąże, wiedz, że tylko niewielki odsetek spraw trafia na salę sądową.

  Najpierw organizowane są spotkania ugodowe. To właśnie podczas takich negocjacji rozstrzygana jest większość roszczeń – bez konieczności stawiennictwa w sądzie. Pamiętaj, że Twój prawnik ma obowiązek reprezentować Cię na tego typu spotkaniach i dbać o Twój najlepszy interes. Prawnik pełni rolę zaufanego doradcy, który w Twoim imieniu załatwia sprawy związane z procesem, abyś Ty mógł skoncentrować się na swoim zdrowiu.

W Tracey Solicitors LLP staramy się, by każdy miał dostęp do porady prawnej, szczególnie osoby, które nie mają doświadczenia w zakresie roszczeń. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 01 649 9900 lub pod adresem e-mail: ask@traceysolicitors.ie i opisz swoją sprawę bezpośrednio naszemu doradcy prawnemu. Gwarantujemy poufność.

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Gorąco polecam! Profesjonalna obsługa, skuteczność w działaniu oraz miły i kompetentny zespół. Korespondencja na najwyższym poziomie zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
Gorąco polecam Paula. Współpraca z nim była przyjemnością. Bardzo profesjonalna i szybko reagująca firma. 5 gwiazdek.
Od początku mogłam liczyć na fachową obsługę, która była głównie po polsku. Dało mi to duży spokój i rozwiało ewentualne obawy związane z barierą językową. Polecam i życzę dalszych sukcesów.
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Rozstrzygnięcie sprawy

Jeśli wystąpisz z roszczeniem, możesz dochodzić prawa do odszkodowania oraz odzyskania kosztów z tytułu poniesionych szkód. Szkody te dzielimy na:

Szkody zwyczajne

Szkody zwyczajne to szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody spowodowane wypadkiem w pracy.

Szkody szczególne

Szkody szczególne dotyczą wydatków bieżących poniesionych w następstwie wypadku, np. utrata zarobków (jeśli po wypadku nie mogłeś pracować), rachunki medyczne oraz dodatkowe koszty podróży związane z wypadkiem (np. podróż do i ze szpitala). Dowiedz się więcej na temat kosztów.

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ograniczenie czasowe na zgłoszenie roszczenia. Różni się ono w zależności od sytuacji. Ogólna zasada dotycząca spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu mówi o 2 latach na zgłoszenie roszczenia od dnia, w którym doszło do wypadku lub dnia, w którym poszkodowany uświadomił sobie fakt odniesienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia. Adwokat pomoże określić, ile dokładnie czasu zostało na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie w danej sprawie.

Dowiedz się więcej na temat okresu przedawnienia

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.