Wypadki w pracy*

Uraz spowodowany nadmiernym naciągnięciem*

Nadmierne wychylanie się lub sięganie zbyt daleko może doprowadzić do naciągnięcia mięśni pleców, ramion lub barków przekraczającego ich naturalny zakres elastyczności.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Rodzaje urazów

Tego typu sytuacje mogą prowadzić do zerwania mięśni, skręcenia lub uszkodzenia więzadeł, z powodu których poszkodowany nie tylko będzie miał ograniczony zakres ruchu w miejscu dotkniętym urazem, ale także może nie być w stanie wykonać niektórych zadań.  Naciągnięcie jest częstym rodzajem urazów, do których dochodzi w pracy i zazwyczaj związany jest z czynnościami wykonywanymi na rusztowaniu lub na drabinie. Często zamiast zmienić pozycję drabiny, pracownik myśli, że uda mu się dosięgnąć dany przedmiot.

Kto ponosi odpowiedzialność?

Zgłaszając roszczenie z tytułu szkody osobowej, w pierwszej kolejności trzeba ustalić, kto odpowiada za przyczynę wypadku. Zazwyczaj to pracodawca ponosi winę z powodu naruszenia obowiązku staranności lub zaniedbania. Istnieją przepisy zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy, które głównie regulowane są przez dwie ustawy: Ustawa o BHP z 2005 r. (The Safety, Health and Welfare at Work Act 2005) oraz Ustawa o pracy na wysokości z 2006 r. (The Work at Height Regulations 2006). Regulacje te określają obowiązki pracodawcy i obligują go do zapewnienia wszystkim pracownikom bezpiecznego środowiska pracy. Aby ustalić, czy pracodawca jest odpowiedzialny za odniesione w wypadku w pracy urazy, należy udowodnić, że nie zachował on ostrożności w granicach rozsądku.

Warto wspomnieć, że pracownik też ma nałożone określone obowiązki. Przede wszystkim powinien wystrzegać się niedbałego postępowania oraz dbać o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno swoje, jak i współpracowników. Pracownik może zostać uznany winnym, jeśli swoim zachowaniem przyczynił się do powstania urazu. Może on nie być uprawniony do dochodzenia zadośćuczynienia nawet jeśli tylko częściowo przyczynił się do incydentu.

Ustawa o BHP z 2005 r.

Jest to główna ustawa, która traktuje o bezpieczeństwie i higienie pracy w Irlandii oraz określa obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Są oni odpowiedzialni za rozsądne postępowanie, które nie naraża nikogo na ryzyko odniesienia obrażeń.

Obowiązki pracodawcy

 • Zapewnić pracownikom odpowiednie przeszkolenie i środki ochrony indywidualnej (PPE)
 • Zarządzać działaniami traktując priorytetowo zdrowie i bezpieczeństwo pracowników
 • Zapewnić odpowiednie środowisko dla rodzaju wykonywanej pracy
 • Zabezpieczyć środki bezpieczeństwa zapobiegające wypadkom

Obowiązki pracownika

 • Współpracować z pracodawcą w zakresie przepisów BHP
 • Unikać niedbałego zachowania
 • Brać udział w zapewnionych szkoleniach
 • Nosić odpowiednią odzież ochronną
 • Zgłaszać pracodawcy wszelkie incydenty oraz zagrożenia

Ustawa o BHP na wysokości z 2006 r.

Przepisy te określają procedury, których należy przestrzegać w przypadku pracy na wysokości. Obowiązkiem pracodawcy jest zminimalizowanie ryzyka wypadków w miejscu pracy, dlatego zaleca się unikanie pracy na wysokości o ile jest to możliwe. Jeśli jednak jest to konieczne, pracodawca jest zobowiązany:

 • Przeprowadzić ocenę ryzyka przed rozpoczęciem pracy
 • Wybrać odpowiedni sprzęt, stosowny do wykonywanych zadań
 • Określić ryzyko związane z pracą, która ma być wykonana
 • Zapewnić pracownikom odpowiedni sprzęt i narzędzia
 • Upewnić się, że pracownik posiada właściwy sprzęt ochronny indywidualnej
 • Powiadomić pracowników o procedurach aplikowanych w nagłych wypadkach

Częste urazy

Do częstych obrażeń cielesnych powstających na skutek naciągnięcia należą:

 • Rozerwanie mięśnia
 • Uszkodzenie więzadła
 • Skręcenia lub nadwyrężenie
 • Dyslokacja
 • Ograniczona sprawność ruchowa
 • Pęknięcie lub złamanie kości

Przyczyny

Brak szkolenia

Wszyscy pracownicy powinni przejść odpowiednie szkolenie, niezbędne do bezpiecznego wykonywania wyznaczonej pracy. Zorganizowanie takiego szkolenia leży w gestii pracodawcy. Adekwatne szkolenie może zmniejszyć ryzyko wypadku, ponieważ pomoże uświadomić pracownikom potencjalne zagrożenia. Pracownik nie powinien wykonywać wyznaczonych mu zadać bez uprzedniego odbycia szkolenia, wskazującego prawidłowe praktyki i procedury.

Niewłaściwy sprzęt

Dobór odpowiedniego sprzętu do pracy na wysokości jest niezwykle istotny. Użycie niewłaściwego wyposażenia lub narzędzi zwiększa prawdopodobieństwo wypadku.

Rozmieszczenie sprzętu

Jedną z częstych przyczyn urazów wywołanych nadciągnięciem jest złe ustawienie sprzętu. Czasami pracownik myśli, że jest w stanie dosięgnąć dany obiekt zamiast przestawić sprzęt, na którym się znajduje. Może to spowodować obciążenie mięśni barku i pleców, prowadząc jednocześnie do urazów.


Co zrobić, jeśli miałem wypadek w pracy?

Jeśli miałeś wypadek w pracy, warto podjąć następujące kroki:

 1. Zwróć się o pomoc lekarską

  Twoje zdrowie jest najcenniejsze i powinieneś go strzec. Natychmiast po wypadku sprawdź dokładnie, czy nie odniosłeś obrażeń. Następnie sprawdź, czy inne osoby nie potrzebują pomocy medycznej. Jeśli Ty lub ktokolwiek inny doznał poważnego urazu, zadzwoń po karetkę.

  Nie lekceważ także mniej poważnych urazów, nawet gdy nie odczuwasz bólu. Czasami takie obrażenia mogą prowadzić do poważnych komplikacji. W takich sytuacjach lepiej jest dmuchać na zimne i udać się na pogotowie (A&E) lub do lekarza i się przebadać.

 2. Zgłoś wypadek

  Pamiętaj, aby zgłosić wypadek swojemu przełożonemu – kierownikowi lub menedżerowi, nawet jeśli wydaje Ci się, że incydent był niegroźny. Zgodnie z prawem, incydent w pracy należy zgłosić, jeśli osoba odniosła uraz i nie jest w stanie wykonywać swojej pracy przez więcej niż trzy dni. Pamiętaj także, aby wypełnić formularz zgłoszenia wypadku. Może on zostać wykorzystany przy badaniu lekarskim oraz może pomóc zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.

 3. Identyfikacja świadków

  Jeśli to możliwe, zbierz dane kontaktowe od wszystkich świadków wypadku. Będzie to przydatne, gdy zdecydujesz się wnieść roszczenie o odszkodowanie. Warto również sprawdzić, czy wypadek nie został zarejestrowany przez kamery monitoringu.

 4. Dokumentacja wypadku

  Zebranie następujących informacji dotyczących wypadku jest bardzo ważne:

  • Opis okoliczności wypadku
  • Dane świadków zdarzenia
  • Sprawdź czy wypadek został zarejestrowany przez kamery monitoringu
  • Zdjęcia z miejsca wypadku i elementów, które do niego doprowadziły
 5. Skontaktuj się z prawnikiem ds. wypadków w pracy

  Jeśli rozważasz wystąpienie o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy, powinieneś skontaktować się z prawnikiem mającym doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Będziesz musiał również zwrócić się do Komisji ds. Szkód Osobowych (Injuries Board) w celu uzyskania oceny odniesionych obrażeń. Prawnik ds. wypadków w pracy pomoże Ci przygotować wniosek do Komisji oraz zagwarantuje, że wszystko odbędzie się zgodnie z procedurą i bez zbędnej zwłoki.

  Zachowaj kopie dowodów wszelkich wydatków, które poniosłeś wskutek wypadku. Zachowaj również wszelkie kopie dokumentacji medycznej oraz raportów. Dokumenty te będą potrzebne w procesie roszczenia.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj!

Pomoc, którą oferujemy oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W kontakcie z klientami nie posługujemy się żargonem prawniczym, używamy prostego języka i udzielamy praktycznych porad na każdym etapie sprawy.

Zadzwoń do nas już dziś: +353 1 649 9900 lub skontaktuj się z nami online.

Jak wnieść roszczenie?

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem i odniesionym urazem, czas wnieść roszczenie. Warto wtedy skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w wypadkach w pracy.

 1. Przygotuj dokumentację dla prawnika

  Kiedy zdecydujesz się wnieść roszczenie o zadośćuczynienie, przygotuj dokumentację, którą przekażesz prawnikowi. Powinna ona zawierać następujące informacje:

  • Data wypadku
  • Miejsce wypadku
  • Szczegóły dotyczące osoby/okoliczności, które spowodowały wypadek
  • Dokładny opis zdarzenia
  • Komu zgłoszono wypadek
  • Czy istnieje zapis z monitoringu, na którym widać incydent?
  • Opis odniesionych urazów
  • Dane szpitala lub lekarza, który udzielił Ci pomocy
  • Zdjęcia z miejsca wypadku oraz zdjęcia odniesionych urazów
 2. Prawnik jako zaufany doradca

  Pomoc prawnika biegłego w sprawach związanych z wypadkami w pracy pomoże uniknąć wszelkich niedopatrzeń, na które narażony jest każdy, kto składa wniosek sam, bez pomocy prawnej. Prawnik jest godnym zaufania doradcą i przeprowadzi Cię przez cały proces.

 3. Adwokat uzyskuje raport medyczny

  Dokumentacja medyczna jest bardzo istotna, gdyż potwierdza odniesiony przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu. Prawnik poprosi o podanie danych lekarza lub szpitala, pod opieką którego przebywałeś oraz wystąpi o raporty medyczne konieczne do wszczęcia sprawy.

 4. Prawnik przygotowuje wniosek do Injuries Board

  Gdy adwokat zgromadzi wszystkie potrzebne informacje, wniosek o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy zostanie skierowany do Injuries Board. Szczegółami zajmie się za Ciebie prawnik. Komisja oceni Twoją sprawę i zaproponuje sumę odszkodowania. Możesz zaakceptować kwotę zaproponowaną przez Komisję lub ją odrzucić.

 5. Możliwe scenariusze

  Możliwe są zatem dwa scenariusze:

  a. Zarówno Ty, jak i Twój pracodawca akceptujecie kwotę odszkodowania zaproponowaną przez Komisję – sprawa zostaje uznana za rozstrzygniętą, a sprawca wezwany do wypłaty odszkodowania.

  b. Ty lub pracodawca nie akceptujecie kwoty odszkodowania zaproponowanej przez Komisję – wszczęte zostaje postępowanie sądowe.

  Zanim zaczniesz martwić się sądem i wszystkim, co się z tym wiąże, wiedz, że tylko niewielki odsetek spraw trafia na salę sądową.

  Najpierw organizowane są spotkania ugodowe. To właśnie podczas takich negocjacji rozstrzygana jest większość roszczeń – bez konieczności stawiennictwa w sądzie. Pamiętaj, że Twój prawnik ma obowiązek reprezentować Cię na tego typu spotkaniach i dbać o Twój najlepszy interes. Prawnik pełni rolę zaufanego doradcy, który w Twoim imieniu załatwia sprawy związane z procesem, abyś Ty mógł skoncentrować się na swoim zdrowiu.

W Tracey Solicitors LLP staramy się, by każdy miał dostęp do porady prawnej, szczególnie osoby, które nie mają doświadczenia w zakresie roszczeń. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 01 649 9900 lub pod adresem e-mail: ask@traceysolicitors.ie i opisz swoją sprawę bezpośrednio naszemu doradcy prawnemu. Gwarantujemy poufność.

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Na bieżąco byłem, informowany o postępach w mojej sprawie. Doskonały kontakt z polskim zespołem na każdym etapie roszczenia.
Wątpiłem w prawdopodobieństwo powodzenia mojej sprawy, ale Elaine uspokoiła mnie. Nie przeszkodziło nawet to, że mieszkałem poza Irlandią.
Gdyby można było, dałbym nawet 10 gwiazdek. Pełen profesjonalizm i miła obsługa, Pani Sylwia zawsze miła i życzliwa. Śmiało mogę powiedzieć że jest to najlepsza kancelaria w Dublinie. Polecam!
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Rozstrzygnięcie sprawy

Jeśli wystąpisz z roszczeniem, możesz dochodzić prawa do odszkodowania oraz odzyskania kosztów z tytułu poniesionych szkód. Szkody te dzielimy na:

Szkody zwyczajne

Szkody zwyczajne to szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody spowodowane wypadkiem w pracy.

Szkody szczególne

Szkody szczególne dotyczą wydatków bieżących poniesionych w następstwie wypadku, np. utrata zarobków (jeśli po wypadku nie mogłeś pracować), rachunki medyczne oraz dodatkowe koszty podróży związane z wypadkiem (np. podróż do i ze szpitala). Dowiedz się więcej na temat kosztów.

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ograniczenie czasowe na zgłoszenie roszczenia. Różni się ono w zależności od sytuacji. Ogólna zasada dotycząca spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu mówi o 2 latach na zgłoszenie roszczenia od dnia, w którym doszło do wypadku lub dnia, w którym poszkodowany uświadomił sobie fakt odniesienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia. Adwokat pomoże określić, ile dokładnie czasu zostało na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie w danej sprawie.

Dowiedz się więcej na temat okresu przedawnienia

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.