Wypadki w pracy*

Wypadek z udziałem dźwigu*

Roszczenia z tytułu wypadku z udziałem dźwigu wynikają zwykle z zaniedbania ze strony pracodawcy. Przestrzeganie wszystkich zasad BHP w miejscu pracy, a zwłaszcza na placu budowy, na którym odbywa się obsługa dźwigu jest nieodzowną koniecznością. Pracodawca ma bezwzględny obowiązek zapewnić bezpieczne środowisko zarówno pracownikom, jak i osobom z zewnątrz.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Rodzaje wypadków

Wyróżnia się różne typy wypadków z udziałem dźwigu, jednak do najpowszechniejszych należą incydenty powodujące urazy osób znajdujących się na ziemi. Często dochodzi do uderzenia przez spadający lub kołyszący się przedmiot, a także podczas stabilizowania opuszczanego na ziemię ładunku. Wypadki osób znajdujących się na wysokości wynikają z reguły z uderzenia w linie energetyczne, wady sprzętu lub błędu w komunikacji osób znajdujących się na ziemi, które wydają instrukcje.

Odpowiedzialność

Często przyczyna wypadku mogła zostać wyeliminowana zawczasu, na przykład poprzez zapewnienie stosownego szkolenia operatorowi dźwigu. W związku z tym to pracodawca ponosi odpowiedzialność za urazy odniesione w takich przypadkach. Jednak, aby udowodnić zaniedbanie, może być konieczne uzyskanie nagrania wypadku z kamer monitoringu CCTV. Pomocne mogą okazać się też szczegółowe informacje na temat odbytych szkoleń oraz zdjęcia odniesionych obrażeń. Zawsze warto zachować kopię wszelkiej dokumentacji związanej z wypadkiem oraz udostępnić ją do wglądu prawnika. Wszystko to może okazać się przydatne w sprawie oraz w procesie udowodnienia odpowiedzialności.

Częste urazy

Do typowych urazów ofiar wypadków z udziałem dźwigu należą:

Przyczyny wypadków

Dźwigi służą do przenoszenia ciężkich towarów z jednego miejsca na drugie. Wiążą się z tym pewne zagrożenia, a wypadki w takich sytuacjach mogą być poważne. Najczęstszymi przyczynami incydentów z udziałem dźwigu są:

 • Usterka techniczna
 • Brak komunikacji pomiędzy osobami na ziemi, a pracownikami pracującymi na górze dźwigu
 • Uderzenie przez spadający z dźwigu przedmiot
 • Nadmierna waga przenoszonego ładunku może spowodować przewrócenie się lub przesunięcie dźwigu
 • Uderzenie ładunku w pobliskie budynki lub upadek ładunku spowodowane błędem ludzkim
 • Niewłaściwe szkolenie i procedury bezpieczeństwa. Pracodawca ma obowiązek należytej staranności wobec swoich pracowników, w ramach którego jest zapewnienie odpowiedniego szkolenia osobom obsługujących dźwig.
 • Niekorzystne warunki pogodowe powodujące niestabilność dźwigu. Silny wiatr może doprowadzić do utraty kontroli równowagi dźwigu lub w skrajnych przypadkach go przewrócić. W związku z tym ustabilizowanie opuszczanego na ziemię obiektu może być trudne w pewnych warunkach pogodowych, co stwarza zagrożenie wypadku.
 • Zahaczenie o linie energetyczne
 • Nieprawidłowy montaż
 • Błędy podczas załadunku lub rozładunku mogą prowadzić do uwięzienia lub zmiażdżenia kończyny lub osoby

Odpowiedzialność pracodawcy

Zbiór zasad dotyczących BHP, które określone są w przewodniku stworzonym przez The Health and Safety Authority of Ireland HSA (odpowiednik polskiej Państwowej Inspekcji Pracy) określa, że w przypadku użycia urządzeń do podnoszenia podczas pracy, pracodawca jest zobowiązany do przedsięwzięcia następujących kroków:

Właściwe planowanie pracy

Wszystkie operacje podnoszenia powinny być odpowiednio zaplanowane, nadzorowane oraz prowadzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników. Oznacza to, że osoba planująca dane działanie powinna posiadać odpowiednią wiedzę zarówno praktyczną, jak i teoretyczną oraz doświadczenie w tej dziedzinie. W ramach opracowania planu działania należy przeprowadzić właściwą ocenę ryzyka, określić niezbędne umiejętności i zasoby oraz właściwie przypisać obowiązki osobom, które są potrzebne do bezpiecznego wykonywania operacji podnoszenia.

Sprzęt do podnoszenia jest wystarczająco silny

Dźwig powinien być w stanie utrzymać ładunek, który będzie podnoszony. Aby to zagwarantować przed ustawieniem dźwigów i przymocowaniem belek jezdnych należy wykonać odpowiednie obliczenia inżynieryjne.

Używany sprzęt jest przeznaczony do podnoszenia

Specyfikacja sprzętu do podnoszenia powinna być sprawdzona pod kątem częstotliwości użytkowania, do której został zaprojektowany przez producenta. Na przykład sprzęt do podnoszenia, który został zaprojektowany do sporadycznego użytku, nie powinien być używany jako główna winda na placu budowy dla zaspokojenia codziennych potrzeb podnoszenia i przenoszenia ładunków.

Wymogi bezpieczeństwa

Według HSA, przed oddaniem dźwigu do użytku pracodawca powinien:

 • Wyraźnie zaznaczyć na dźwigu lub w kabinie wartość bezpiecznego obciążenia roboczego. Oznaczenie powinno uwzględniać różne promienie wysięgnika, chwytaka lub wózka oraz maksymalny kąt, przy którym wysięgnik może pracować w przypadku dźwigu z wysięgnikiem holowniczym.
 • Wyposażyć go w dokładny automatyczny wskaźnik bezpiecznego obciążenia roboczego lub wskaźnik pojemności znamionowej. Muszą one być odpowiednio konserwowane, prawidłowo używane i przetestowane przez kompetentną osobę po montażu bądź zmianach ustawienia dźwigu.

Powinno też znajdować się wyraźnie widoczne oznaczenie dla kierowcy dźwigu, wskazujące promień wysięgnika lub dźwigu oraz bezpieczne obciążenie robocze odpowiadające temu promieniowi, chyba że:

 • Używana maszyna to bom
 • Używany dźwig jest obsługiwany ręcznie do montażu lub demontażu innych dźwigów
 • Kompetentna osoba wyznaczyła bezpieczne obciążenie robocze do 1000 kg

Co zrobić, jeśli miałem wypadek w pracy?

Jeśli miałeś wypadek w pracy, warto podjąć następujące kroki:

 1. Zwróć się o pomoc lekarską

  Twoje zdrowie jest najcenniejsze i powinieneś go strzec. Natychmiast po wypadku sprawdź dokładnie, czy nie odniosłeś obrażeń. Następnie sprawdź, czy inne osoby nie potrzebują pomocy medycznej. Jeśli Ty lub ktokolwiek inny doznał poważnego urazu, zadzwoń po karetkę.

  Nie lekceważ także mniej poważnych urazów, nawet gdy nie odczuwasz bólu. Czasami takie obrażenia mogą prowadzić do poważnych komplikacji. W takich sytuacjach lepiej jest dmuchać na zimne i udać się na pogotowie (A&E) lub do lekarza i się przebadać.

 2. Zgłoś wypadek

  Pamiętaj, aby zgłosić wypadek swojemu przełożonemu – kierownikowi lub menedżerowi, nawet jeśli wydaje Ci się, że incydent był niegroźny. Zgodnie z prawem, incydent w pracy należy zgłosić, jeśli osoba odniosła uraz i nie jest w stanie wykonywać swojej pracy przez więcej niż trzy dni. Pamiętaj także, aby wypełnić formularz zgłoszenia wypadku. Może on zostać wykorzystany przy badaniu lekarskim oraz może pomóc zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.

 3. Identyfikacja świadków

  Jeśli to możliwe, zbierz dane kontaktowe od wszystkich świadków wypadku. Będzie to przydatne, gdy zdecydujesz się wnieść roszczenie o odszkodowanie. Warto również sprawdzić, czy wypadek nie został zarejestrowany przez kamery monitoringu.

 4. Dokumentacja wypadku

  Zebranie następujących informacji dotyczących wypadku jest bardzo ważne:

  • Opis okoliczności wypadku
  • Dane świadków zdarzenia
  • Sprawdź czy wypadek został zarejestrowany przez kamery monitoringu
  • Zdjęcia z miejsca wypadku i elementów, które do niego doprowadziły
 5. Skontaktuj się z prawnikiem ds. wypadków w pracy

  Jeśli rozważasz wystąpienie o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy, powinieneś skontaktować się z prawnikiem mającym doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Będziesz musiał również zwrócić się do Komisji ds. Szkód Osobowych (Injuries Board) w celu uzyskania oceny odniesionych obrażeń. Prawnik ds. wypadków w pracy pomoże Ci przygotować wniosek do Komisji oraz zagwarantuje, że wszystko odbędzie się zgodnie z procedurą i bez zbędnej zwłoki.

  Zachowaj kopie dowodów wszelkich wydatków, które poniosłeś wskutek wypadku. Zachowaj również wszelkie kopie dokumentacji medycznej oraz raportów. Dokumenty te będą potrzebne w procesie roszczenia.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj!

Pomoc, którą oferujemy oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W kontakcie z klientami nie posługujemy się żargonem prawniczym, używamy prostego języka i udzielamy praktycznych porad na każdym etapie sprawy.

Zadzwoń do nas już dziś: +353 1 649 9900 lub skontaktuj się z nami online.

Jak wnieść roszczenie?

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem i odniesionym urazem, czas wnieść roszczenie. Warto wtedy skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w wypadkach w pracy.

 1. Przygotuj dokumentację dla prawnika

  Kiedy zdecydujesz się wnieść roszczenie o zadośćuczynienie, przygotuj dokumentację, którą przekażesz prawnikowi. Powinna ona zawierać następujące informacje:

  • Data wypadku
  • Miejsce wypadku
  • Szczegóły dotyczące osoby/okoliczności, które spowodowały wypadek
  • Dokładny opis zdarzenia
  • Komu zgłoszono wypadek
  • Czy istnieje zapis z monitoringu, na którym widać incydent?
  • Opis odniesionych urazów
  • Dane szpitala lub lekarza, który udzielił Ci pomocy
  • Zdjęcia z miejsca wypadku oraz zdjęcia odniesionych urazów
 2. Prawnik jako zaufany doradca

  Pomoc prawnika biegłego w sprawach związanych z wypadkami w pracy pomoże uniknąć wszelkich niedopatrzeń, na które narażony jest każdy, kto składa wniosek sam, bez pomocy prawnej. Prawnik jest godnym zaufania doradcą i przeprowadzi Cię przez cały proces.

 3. Adwokat uzyskuje raport medyczny

  Dokumentacja medyczna jest bardzo istotna, gdyż potwierdza odniesiony przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu. Prawnik poprosi o podanie danych lekarza lub szpitala, pod opieką którego przebywałeś oraz wystąpi o raporty medyczne konieczne do wszczęcia sprawy.

 4. Prawnik przygotowuje wniosek do Injuries Board

  Gdy adwokat zgromadzi wszystkie potrzebne informacje, wniosek o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy zostanie skierowany do Injuries Board. Szczegółami zajmie się za Ciebie prawnik. Komisja oceni Twoją sprawę i zaproponuje sumę odszkodowania. Możesz zaakceptować kwotę zaproponowaną przez Komisję lub ją odrzucić.

 5. Możliwe scenariusze

  Możliwe są zatem dwa scenariusze:

  a. Zarówno Ty, jak i Twój pracodawca akceptujecie kwotę odszkodowania zaproponowaną przez Komisję – sprawa zostaje uznana za rozstrzygniętą, a sprawca wezwany do wypłaty odszkodowania.

  b. Ty lub pracodawca nie akceptujecie kwoty odszkodowania zaproponowanej przez Komisję – wszczęte zostaje postępowanie sądowe.

  Zanim zaczniesz martwić się sądem i wszystkim, co się z tym wiąże, wiedz, że tylko niewielki odsetek spraw trafia na salę sądową.

  Najpierw organizowane są spotkania ugodowe. To właśnie podczas takich negocjacji rozstrzygana jest większość roszczeń – bez konieczności stawiennictwa w sądzie. Pamiętaj, że Twój prawnik ma obowiązek reprezentować Cię na tego typu spotkaniach i dbać o Twój najlepszy interes. Prawnik pełni rolę zaufanego doradcy, który w Twoim imieniu załatwia sprawy związane z procesem, abyś Ty mógł skoncentrować się na swoim zdrowiu.

W Tracey Solicitors LLP staramy się, by każdy miał dostęp do porady prawnej, szczególnie osoby, które nie mają doświadczenia w zakresie roszczeń. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 01 649 9900 lub pod adresem e-mail: ask@traceysolicitors.ie i opisz swoją sprawę bezpośrednio naszemu doradcy prawnemu. Gwarantujemy poufność.

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Obsługa była szybka, wydajna i przyjemna. Gorąco polecam Tracey Solicitors LLP i Marię.
Na bieżąco byłem, informowany o postępach w mojej sprawie. Doskonały kontakt z polskim zespołem na każdym etapie roszczenia.
Informacje o progresie sprawy, które otrzymałem od Emilii i polskiego zespołu, były bardzo profesjonalne. Zrozumiałem każdy aspekt mojego roszczenia.
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Rozstrzygnięcie sprawy

Jeśli wystąpisz z roszczeniem, możesz dochodzić prawa do odszkodowania oraz odzyskania kosztów z tytułu poniesionych szkód. Szkody te dzielimy na:

Szkody zwyczajne

Szkody zwyczajne to szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody spowodowane wypadkiem w pracy.

Szkody szczególne

Szkody szczególne dotyczą wydatków bieżących poniesionych w następstwie wypadku, np. utrata zarobków (jeśli po wypadku nie mogłeś pracować), rachunki medyczne oraz dodatkowe koszty podróży związane z wypadkiem (np. podróż do i ze szpitala). Dowiedz się więcej na temat kosztów.

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ograniczenie czasowe na zgłoszenie roszczenia. Różni się ono w zależności od sytuacji. Ogólna zasada dotycząca spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu mówi o 2 latach na zgłoszenie roszczenia od dnia, w którym doszło do wypadku lub dnia, w którym poszkodowany uświadomił sobie fakt odniesienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia. Adwokat pomoże określić, ile dokładnie czasu zostało na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie w danej sprawie.

Dowiedz się więcej na temat okresu przedawnienia

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.