Wypadki w pracy*

Wypadek przy zbieraniu wiśni*

Podnośniki platformowe do zbierania wiśni są głównie używane w branży budowlanej i służą do pracy na wysokości. Zamiennie stosuje się również podnośniki nożycowe. Maszyny te znane są jako mobilne, robocze podnośniki platformowe i nożycowe (MEWP).

Opowiedz nam o swojej sprawie

Rodzaje wypadków

Ponieważ praca przy zbiorze wiśni wiąże się z wykonywaniem zadań na wysokości, wiele wypadków związanych jest z upadkami. Niestety jest to jeden z najczęstszych typów incydentów, do których dochodzi przy zbiorze wiśni i często biorą w nich udział nie tylko pracownicy, ale także osoby postronne, znajdujące się w pobliżu.

Odpowiedzialność pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników podczas pracy. Naruszenie tego obowiązku może skutkować wypadkiem i urazem w miejscu pracy. Pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli zostanie udowodnione, że doszło do naruszenia obowiązku staranności. Istotnym jest, aby zarówno pracodawca, jak i pracownik przestrzegali wszystkich przepisów BHP, ponieważ zmniejsza to ryzyko odniesienia obrażeń cielesnych w trakcie pracy. Ustawa o BHP z 2005 r. narzuca na pracodawcę określone obowiązki, które pozwalają zapewnić bezpieczeństwo wszystkim pracownikom i osobom odwiedzającym dane miejsce pracy. Należą do nich między innymi:

 • Zarządzanie działaniami z naciskiem na zdrowie i bezpieczeństwo
 • Zapewnienie pracownikom odpowiedniego przeszkolenia i środków ochrony osobistej
 • Stosowanie środków bezpieczeństwa w celu zapobiegania wypadkom
 • Zagwarantowanie praktycznego środowiska pracy, adekwatnego do wyznaczonych zadań

Z drugiej strony pracownik ma obowiązek należytej staranności w stosunku do samego siebie oraz swoich współpracowników, a także powinien unikać niedbałego postępowania, potencjalnie prowadzącego do incydentów lub urazów. Jeśli okaże się, że pracownik działał w sposób niedbały i jego zachowanie doprowadziło do wypadku, może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Przepisy dotyczące BHP w przypadku pracy na wysokości z 2006 r.

Przepisy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które pracują na wysokości. Zasady te stanowią, że należy unikać pracy na wysokości o ile to możliwe. Jeśli praca na wysokości jest konieczna, pracodawca ma obowiązek zadbać o to, aby była ona wykonywana w sposób bezpieczny i przy użyciu odpowiedniego sprzętu lub narzędzi. W przypadku użycia podnośnika platformowego do zbioru wiśni, osoby korzystające z maszyny powinny przejść przeszkolenie w zakresie bezpiecznej obsługi oraz przestrzegania właściwych procedur w nagłych przypadkach. Pracodawca powinien wdrożyć środki bezpieczeństwa zapewniające wolne od zagrożeń środowisko pracy. Aby wyeliminować ryzyko wypadków i urazów możliwych do przewidzenia, wszyscy pracownicy powinni przestrzegać przepisów bezpieczeństwa.

Częste urazy

Do najczęstszych urazów ofiar wypadków na kombajnie do zbierania wiśni należą:

Przyczyny wypadków przy zbieraniu wiśni

Nieadekwatne szkolenie

Z pracą na wysokości wiąże się większe ryzyko, dlatego ważne jest, aby pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie prawidłowego użytkowania sprzętu i maszyn. Niewystarczające szkolenie może skutkować wypadkiem i urazem pracownika lub osób znajdujących się w pobliżu. Niedostateczne szkolenie jest częstą przyczyną wypadków przy pracy, dlatego przed podjęciem określonych zadań pracownicy powinni przejść wszystkie możliwe szkolenia, które zapewnia im pracodawca.

Niedbałe zachowanie

Jeżeli pracownik w trakcie swojej pracy postępuje w niedbały sposób, może się to zakończyć incydentem. Oczywistym jest, że jeśli podnośnik do zbierania wiśni nie jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem, prawdopodobieństwo wypadku rośnie. Innym przykładem jest potrącenie zbieracza wiśni przez pojazd obsługiwany przez innego pracownika. Jeśli doznałeś uszczerbku na zdrowiu podczas pracy przy zbiorze wiśni i stwierdzono, że Twoje zachowanie było niebezpieczne, prawdopodobnie zostaniesz uznany za winnego wypadkowi.

Niesprawny sprzęt

Pracodawca jest zobowiązany zagwarantować, aby cały sprzęt i maszyny używane w miejscu pracy były w dobrym stanie technicznym. Źle utrzymany podnośnik może doprowadzić do wypadku, za który pracodawca prawdopodobnie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.

Obiekty spadające z wysokości

W związku z tym, że osoby zbierające wiśnie znajdują się na wysokości, istnieje prawdopodobieństwo upadku przedmiotów, którymi się posługują, powodując tym samym zranienie drugiego pracownika lub innych osób znajdujących się w pobliżu. Istotnym jest, aby stosować środki ostrożności zmniejszające ryzyko upadku przedmiotów, poprzez ich odpowiednie zabezpieczone.

Upadek

W sytuacji upadku zbieracza wiśni, urazowi może ulec nie tylko on sam, ale też osoby znajdujące się w jego otoczeniu.


Co zrobić, jeśli miałem wypadek w pracy?

Jeśli miałeś wypadek w pracy, warto podjąć następujące kroki:

 1. Zwróć się o pomoc lekarską

  Twoje zdrowie jest najcenniejsze i powinieneś go strzec. Natychmiast po wypadku sprawdź dokładnie, czy nie odniosłeś obrażeń. Następnie sprawdź, czy inne osoby nie potrzebują pomocy medycznej. Jeśli Ty lub ktokolwiek inny doznał poważnego urazu, zadzwoń po karetkę.

  Nie lekceważ także mniej poważnych urazów, nawet gdy nie odczuwasz bólu. Czasami takie obrażenia mogą prowadzić do poważnych komplikacji. W takich sytuacjach lepiej jest dmuchać na zimne i udać się na pogotowie (A&E) lub do lekarza i się przebadać.

 2. Zgłoś wypadek

  Pamiętaj, aby zgłosić wypadek swojemu przełożonemu – kierownikowi lub menedżerowi, nawet jeśli wydaje Ci się, że incydent był niegroźny. Zgodnie z prawem, incydent w pracy należy zgłosić, jeśli osoba odniosła uraz i nie jest w stanie wykonywać swojej pracy przez więcej niż trzy dni. Pamiętaj także, aby wypełnić formularz zgłoszenia wypadku. Może on zostać wykorzystany przy badaniu lekarskim oraz może pomóc zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.

 3. Identyfikacja świadków

  Jeśli to możliwe, zbierz dane kontaktowe od wszystkich świadków wypadku. Będzie to przydatne, gdy zdecydujesz się wnieść roszczenie o odszkodowanie. Warto również sprawdzić, czy wypadek nie został zarejestrowany przez kamery monitoringu.

 4. Dokumentacja wypadku

  Zebranie następujących informacji dotyczących wypadku jest bardzo ważne:

  • Opis okoliczności wypadku
  • Dane świadków zdarzenia
  • Sprawdź czy wypadek został zarejestrowany przez kamery monitoringu
  • Zdjęcia z miejsca wypadku i elementów, które do niego doprowadziły
 5. Skontaktuj się z prawnikiem ds. wypadków w pracy

  Jeśli rozważasz wystąpienie o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy, powinieneś skontaktować się z prawnikiem mającym doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Będziesz musiał również zwrócić się do Komisji ds. Szkód Osobowych (Injuries Board) w celu uzyskania oceny odniesionych obrażeń. Prawnik ds. wypadków w pracy pomoże Ci przygotować wniosek do Komisji oraz zagwarantuje, że wszystko odbędzie się zgodnie z procedurą i bez zbędnej zwłoki.

  Zachowaj kopie dowodów wszelkich wydatków, które poniosłeś wskutek wypadku. Zachowaj również wszelkie kopie dokumentacji medycznej oraz raportów. Dokumenty te będą potrzebne w procesie roszczenia.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj!

Pomoc, którą oferujemy oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W kontakcie z klientami nie posługujemy się żargonem prawniczym, używamy prostego języka i udzielamy praktycznych porad na każdym etapie sprawy.

Zadzwoń do nas już dziś: +353 1 649 9900 lub skontaktuj się z nami online.

Jak wnieść roszczenie?

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem i odniesionym urazem, czas wnieść roszczenie. Warto wtedy skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w wypadkach w pracy.

 1. Przygotuj dokumentację dla prawnika

  Kiedy zdecydujesz się wnieść roszczenie o zadośćuczynienie, przygotuj dokumentację, którą przekażesz prawnikowi. Powinna ona zawierać następujące informacje:

  • Data wypadku
  • Miejsce wypadku
  • Szczegóły dotyczące osoby/okoliczności, które spowodowały wypadek
  • Dokładny opis zdarzenia
  • Komu zgłoszono wypadek
  • Czy istnieje zapis z monitoringu, na którym widać incydent?
  • Opis odniesionych urazów
  • Dane szpitala lub lekarza, który udzielił Ci pomocy
  • Zdjęcia z miejsca wypadku oraz zdjęcia odniesionych urazów
 2. Prawnik jako zaufany doradca

  Pomoc prawnika biegłego w sprawach związanych z wypadkami w pracy pomoże uniknąć wszelkich niedopatrzeń, na które narażony jest każdy, kto składa wniosek sam, bez pomocy prawnej. Prawnik jest godnym zaufania doradcą i przeprowadzi Cię przez cały proces.

 3. Adwokat uzyskuje raport medyczny

  Dokumentacja medyczna jest bardzo istotna, gdyż potwierdza odniesiony przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu. Prawnik poprosi o podanie danych lekarza lub szpitala, pod opieką którego przebywałeś oraz wystąpi o raporty medyczne konieczne do wszczęcia sprawy.

 4. Prawnik przygotowuje wniosek do Injuries Board

  Gdy adwokat zgromadzi wszystkie potrzebne informacje, wniosek o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy zostanie skierowany do Injuries Board. Szczegółami zajmie się za Ciebie prawnik. Komisja oceni Twoją sprawę i zaproponuje sumę odszkodowania. Możesz zaakceptować kwotę zaproponowaną przez Komisję lub ją odrzucić.

 5. Możliwe scenariusze

  Możliwe są zatem dwa scenariusze:

  a. Zarówno Ty, jak i Twój pracodawca akceptujecie kwotę odszkodowania zaproponowaną przez Komisję – sprawa zostaje uznana za rozstrzygniętą, a sprawca wezwany do wypłaty odszkodowania.

  b. Ty lub pracodawca nie akceptujecie kwoty odszkodowania zaproponowanej przez Komisję – wszczęte zostaje postępowanie sądowe.

  Zanim zaczniesz martwić się sądem i wszystkim, co się z tym wiąże, wiedz, że tylko niewielki odsetek spraw trafia na salę sądową.

  Najpierw organizowane są spotkania ugodowe. To właśnie podczas takich negocjacji rozstrzygana jest większość roszczeń – bez konieczności stawiennictwa w sądzie. Pamiętaj, że Twój prawnik ma obowiązek reprezentować Cię na tego typu spotkaniach i dbać o Twój najlepszy interes. Prawnik pełni rolę zaufanego doradcy, który w Twoim imieniu załatwia sprawy związane z procesem, abyś Ty mógł skoncentrować się na swoim zdrowiu.

W Tracey Solicitors LLP staramy się, by każdy miał dostęp do porady prawnej, szczególnie osoby, które nie mają doświadczenia w zakresie roszczeń. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 01 649 9900 lub pod adresem e-mail: ask@traceysolicitors.ie i opisz swoją sprawę bezpośrednio naszemu doradcy prawnemu. Gwarantujemy poufność.

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Profesjonalna i szybka obsługa, która gwarantuje święty spokój każdemu klientowi.
Niesamowita obsługa. Mieliśmy wspaniałe doświadczenia podczas współpracy. Niezwykle profesjonalna firma.
Dziękuję za nadzwyczajną pracę, którą dla mnie wykonaliście. Byliście niezwykle dynamiczni, skuteczni i profesjonalni.
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Rozstrzygnięcie sprawy

Jeśli wystąpisz z roszczeniem, możesz dochodzić prawa do odszkodowania oraz odzyskania kosztów z tytułu poniesionych szkód. Szkody te dzielimy na:

Szkody zwyczajne

Szkody zwyczajne to szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody spowodowane wypadkiem w pracy.

Szkody szczególne

Szkody szczególne dotyczą wydatków bieżących poniesionych w następstwie wypadku, np. utrata zarobków (jeśli po wypadku nie mogłeś pracować), rachunki medyczne oraz dodatkowe koszty podróży związane z wypadkiem (np. podróż do i ze szpitala). Dowiedz się więcej na temat kosztów.

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ograniczenie czasowe na zgłoszenie roszczenia. Różni się ono w zależności od sytuacji. Ogólna zasada dotycząca spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu mówi o 2 latach na zgłoszenie roszczenia od dnia, w którym doszło do wypadku lub dnia, w którym poszkodowany uświadomił sobie fakt odniesienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia. Adwokat pomoże określić, ile dokładnie czasu zostało na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie w danej sprawie.

Dowiedz się więcej na temat okresu przedawnienia

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.