Legal Guides

Dochodzenie roszczeń w imieniu innej osoby

Gdy w wypadku ucierpi ktoś z rodziny lub przyjaciel, to zrozumiałe, że Twoim priorytetem będzie zadbanie o zdrowie tej osoby. Jednak ważne jest, aby została wymierzona sprawiedliwość, poszkodowany miał zapewniony dostęp do porady prawnej oraz otrzymał zadośćuczynienie, które przysługuje każdemu, kto ucierpiał w następstwie wypadku bez własnej winy. Ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, że roszczenie można wnieść w imieniu osoby poszkodowanej, która nie jest w stanie tego zrobić samodzielnie, ponieważ nie ma zdolności do działań prawnych, jest niepełnoletnia lub nie żyje.

Potrzebujesz porady prawnej?

Kiedy mogę ubiegać się o odszkodowanie w imieniu innej osoby?

O odszkodowanie w imieniu innej osoby można ubiegać się, gdy:

 • Osoba ta jest niepełnoletnia (poniżej 18. roku życia)
 • Osoba ta doświadczyła komplikacji przy porodzie
 • Osoba ta cierpi na schorzenia współistniejące, które wpływają na jej zdolność do podejmowania decyzji
 • Osoba ta zmarła

Dochodzenie roszczenia w imieniu osoby małoletniej

Każdy uraz odniesiony przez osobę małoletnią w wypadku wzbudza głęboki niepokój wśród rodziców czy opiekunów. Bycie świadkiem takiego wypadku jest niezwykle trudnym doświadczeniem. Jeśli Twoje dziecko doznało obrażeń w wypadku z czyjejś winy, prawdopodobnie możesz w jego imieniu dochodzić odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu dziecka.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, odwiedź naszą stronę: Roszczenia z tytułu urazu dziecka.

Roszczenia z tytułu powikłań okołoporodowych

Powikłania okołoporodowe mogą powstać w wyniku nieprawidłowego prowadzenia ciąży, porodu lub opieki poporodowej. W niektórych przypadkach powikłanie nie zawsze jest zauważalne od razu po urodzeniu. Czasem urazy niemowlęcia mogą ujawnić się po miesiącach lub nawet latach od urodzenia.

Problemy ze zdrowiem, z jakimi mogą borykać się noworodki dzielimy na dwa rodzaje:

 • Urazy okołoporodowe
 • Wady wrodzone

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, odwiedź naszą stronę: Roszczenia z tytułu powikłań okołoporodowych.

Dochodzenie roszczenia w przypadku osoby, która cierpiała na wcześniejsze schorzenia.

Ustawa o wspomaganiu w podejmowaniu decyzji (zdolność prawna) z 2015 r. jest aktem prawnym mającym na celu ochronę i zwiększenie dostępności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

Roszczenie można wnieść w imieniu innej osoby, jeśli osoba ta cierpi na wcześniej istniejące schorzenie, które uniemożliwia jej samodzielne podejmowanie decyzji lub pełne zrozumienie procedury prawnej związanej z dochodzeniem roszczenia.

Wcześniej istniejące schorzenia to np.:

 • Demencja
 • Choroba Alzheimera
 • Poważny autyzm lub inne trudności w nauce
 • Udar
 • Choroba psychiczna, jak depresja lub choroba dwubiegunowa
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia urazu mózgu, sprawiające, że osoba nie jest w stanie samodzielnie podejmować decyzji.

Dochodzenie roszczenia w imieniu osoby zmarłej

Dochodzenie roszczenia w imieniu osoby, która zmarła wskutek wypadku w wyniku odniesionych obrażeń, to traumatyczne przeżycie. Pomimo, że taka strata nie może zostać w pełni zrekompensowana, odszkodowanie z tytułu śmiertelnego wypadku może przynajmniej uchronić osoby, które były na utrzymaniu zmarłego przed trudną sytuacją finansową.

Roszczenia z tytułu śmiertelnych wypadków lub śmiertelnych obrażeń można zgłaszać w sytuacjach, w których dana osoba zmarła w wyniku przestępstwa dokonanego przez inną osobę. To osoby pozostające na utrzymaniu osoby zmarłej wnoszą roszczenie z tytułu wypadku śmiertelnego przeciwko sprawcy wypadku.

Odpowiednie ustawodawstwo (część 4 ustawy o odpowiedzialności cywilnej z 1961 r.) stanowi, że przeciwko takie samej osobie można wnieść tylko jedno roszczenie o odszkodowanie z tytułu śmierci. Jeśli utraciliście bliskiego i uważacie, że macie prawo wnieść roszczenie z tytułu wypadku śmiertelnego, skontaktujcie się z prawnikiem ds. szkód osobowych.