Legal Guides

Czym jest Affidavit?

Affidavit to pisemne oświadczenie pod przysięgą, które przedstawia fakty dotyczące Twojej sprawy i potwierdza ich wiarygodność przed sądem.

Potrzebujesz porady prawnej?

Pisemna przysięga

Aby zrozumieć, czym jest Affidavit, wystarczy pomyśleć o nim jak o pisemnej wersji przysięgi składanej w sądzie. Na sali sądowej świadek zająłby miejsce, położyłby rękę na Biblii i przysiągłby mówić prawdę. Oświadczenie Affidavit jest „pisemną wersją” tej procedury. W obu przypadkach jest się pod przysięgą, jedyną różnicą jest to, że w przypadku oświadczenia pisemnego jest się pod przysięga „na papierze”.

Kiedy Affidavit jest konieczny?

W toku postępowania sądowego, w sprawach dotyczących szkód osobowych, transakcjach dotyczących nieruchomości czy transakcjach handlowych, konieczne staje się potwierdzenie konkretnych faktów w bardziej jednoznaczny sposób niż tylko poprzez ich stwierdzenie. Wtedy właśnie koniecznym staje się złożenie przysięgi potwierdzającej, iż coś jest prawdą. Procedura ta bywa także nazywana składaniem pisemnego oświadczenia pod przysięgą.

Jak podpisać Affidavit?

Twój prawnik nie może złożyć pisemnego oświadczenia za Ciebie. Aby złożyć pisemne oświadczenie pod przysięgą, należy udać się do prawnika upoważnionego do przyjmowania zaprzysiężonych zeznań lub do czynnego radcy prawnego ‘practising solicitor’. Wszyscy radcy prawni są upoważnieni do przyjmowania zaprzysiężonych zeznań.

Pisemne oświadczenie przyjmuje niezależny prawnik ze względu na to, aby zapewnić, iż w chwili składania zeznań nie pozostajesz pod wpływem innej osoby. W związku z tym nie możesz go podpisać u adwokata, który Cię reprezentuje.

Składając pisemne oświadczenie pod przysięgą warto podać jak najwięcej szczegółów. Należy jednak przy tym pamiętać, iż tak samo jak w przypadku składania fałszywych zeznań pod przysięgą w roli świadka w sądzie, podanie informacji nieprawdziwych w oświadczeniu również jest przestępstwem. Osoba składająca pisemne oświadczenie pod przysięgą nazywana jest składającym zeznanie.

Zawarte informacje

Pisemne oświadczenie powinno zawierać następujące informacje:

  • Tytuł sprawy
  • Dane osoby składającej oświadczenie
  • Zawód oraz adres osoby składającej oświadczenie
  • Informacja czy osoba ukończyła 18 lat lub jej dokładny wiek, jeśli jest nieletnia
  • Świadek musi być w stanie potwierdzić prawdziwość przedstawionej przez siebie informacji/dowodu i opisać sposób, w jaki zdobył tę wiedzę
  • Datę oraz podpis świadka
  • Oświadczenie musi przewidywać miejsce na potwierdzenie faktu przez prawnika upoważnionego do przyjmowania zaprzysiężonych zeznań, iż zostało ono złożone prawidłowo.

Proces składania oświadczenia pod przysięgą

Składanie oświadczenia pod przysięgą przebiega następująco:

  • Osoba składająca oświadczenie pod przysięgą musi je złożyć w obecności radcy prawnego ‘solicitor’ lub prawnika upoważnionego do przyjmowania zeznań pod przysięgą ‘Commissioner for Oaths’.
  • Radca prawny przyjmujący oświadczenie pod przysięgą od danej osoby nie może jednocześnie reprezentować jej przed sądem, tak aby zapewnić całkowitą niezależność osoby składającej zeznanie pod przysięgą.

Niezwykle istotnym jest, aby osoba składająca oświadczenie zapoznała się z jego treścią, w pełni je rozumiała i uznała za zgodne z prawdą. Osoba, która nie chce przysięgać na Biblię ze względu na swe poglądy religijne lub ich brak, może potwierdzić prawdziwość swych zeznań poprzez uroczystą przysięgę bez potrzeby przysięgania na Biblię.

Osoba składająca oświadczenie musi ujawnić swoją tożsamość przed radcą prawnym lub prawnikiem upoważnionym do przyjmowania zaprzysiężonych zeznań. Dlatego też należy mieć przy sobie paszport lub prawo jazdy.

Koszt podpisu radcy prawnego lub prawnika upoważnionego do przyjmowania zaprzysiężonych zeznań wynosi średnio €10, a każdy kolejny dokument to dodatkowy koszt wosokości €2.

Pomoc prawnika

Jeśli wymagane jest oświadczenie pisemne, Twój radca prawny przejrzy je z Tobą zanim złożysz przysięgę. Upewni się on w ten sposób, iż treść oświadczania jest dla Ciebie w pełni zrozumiała. Przed złożeniem przysięgi dobrze jest przeczytać oświadczenie raz jeszcze, aby przekonać się, czy zawiera ono wszystko tak, jak to przedstawiłeś swojemu prawnikowi.