Legal Guides

Zaniedbanie zawodowe

Każdy klient angażujący specjalistę do określonego zadania, o którym sam nie ma pojęcia, oczekuje, że ten zapewni wysoki standard usługi oraz dopełni należytego obowiązku staranności. Jeśli wykonana praca lub porada profesjonalisty nie jest zgodna z oczekiwanym standardem lub nastąpiło zaniedbanie, które w efekcie wywołało szkodę, istnieje podstawa do roszczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak udowodnić zaniedbanie zawodowe?

W celu udowodnienia zaniedbania zawodowego należy wykazać, że standard pracy lub usługi, którą otrzymał klient, był niższy od standardu oczekiwanego od osoby będącej specjalistą w danej dziedzinie zawodowej, w rezultacie czego klient poniósł szkodę.

Okres przedawnienia

Okres przedawnienia to inaczej prawne ograniczenie czasowe, w którym należy zgłosić roszczenie. W przypadku zaniedbania zawodowego, ograniczenie czasowe zazwyczaj wynosi 6 lat. Jednakże okres ten może się różnić w zależności od natury skargi klienta na specjalistę. Zalecana jest konsultacja z prawnikiem i omówienie konkretnej sytuacji w celu uzyskania informacji, ile czasu zostało na zgłoszenie roszczenia. Wszelkie roszczenia zgłoszone po upływie tego terminu będą uważane za przedawnione (‘statute barred’), czyli nieegzekwowalne.

Zaniedbanie zawodowe w profesji prawnika

Od prawnika oczekuje się wysokiego standardu staranności wobec klienta. Dla wielu osób znalezienie się w sytuacji wymagającej pomocy prawnika jest czymś nowym i pokładają one nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie swojej sprawy w jego rękach. Dlatego też prawnik, który zaniedbuje swe obowiązki i nie dba o najlepszy interes klienta, nie tylko szkodzi mu na poziomie finansowym, ale także psychicznym lub fizycznym. Oto kilka przykładów zaniedbań, za których popełnienie prawnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności:

 • Naruszenie zasad zawodu prawnika
 • Zawyżone stawki za usługi
 • Udzielenie błędnej porady prawnej
 • Nieudzielenie porady prawnej
 • Niezastosowanie się do instrukcji klienta
 • Skierowanie sprawy do niewłaściwego sądu
 • Wytoczenie postępowania sądowego przeciwko niewłaściwej osobie
 • Niedopilnowanie prawnego terminu
 • Podjęcie się sprawy, w której własne interesy prawnika są sprzeczne z interesami jego klienta
 • Niedbalstwo/opóźnienia w prowadzeniu sprawy
 • Nadużycie finansowe
 • Opóźnienia w wymianie egzemplarzy umowy
 • Utrata ważnych dokumentów
 • Nieautoryzowane korzystanie ze środków finansowych klienta
 • Brak odpowiedniej ewidencji przebiegu sprawy

Przykłady zaniedbań zawodowych prawników

Zaniedbanie prawnika ds. szkód osobowych*

Prawnik ds. szkód osobowych może usłyszeć zarzut zaniedbania, jeśli jego działanie doprowadziło do niepotrzebnej zwłoki w procesie roszczenia i w efekcie sprawa się przedawniła. Innym przypadkiem jest zawarcie ugody na sumę znacznie niższą od tej, której klient mógł się domagać.

Zaniedbanie prawnika ds. sporów sądowych

Prawnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku, gdy nie przeprowadzi procedur sądowych, nie dotrzyma terminów sądowych lub nie działa zgodnie z zasadami, doprowadzając do przegrania sprawy.

Zaniedbanie prawnika ds. spadkowych

Prawnik ds. spadkowych może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku, gdy sporządzi testament niezgodny z ostatnią wolą klienta.

Zaniedbanie prawnika od nieruchomości

Prawnik zajmujący się przeniesieniem własności może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, gdy w sprawie kupna lub sprzedaży nieruchomości popełni błąd podczas transakcji, np. utraci tytuł własności lub spowoduje inne błędy opóźniające transakcję i narażające klienta na straty.

Zaniedbanie prawnika biznesowego

Prawnik biznesowy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku, gdy nie dostrzegł w umowie klauzuli, która naraża jego klienta na straty lub jeśli nie udzielił klientowi poprawnych informacji odnośnie transakcji biznesowej, co wywołało straty dla klienta. W sprawach związanych z odzyskiwaniem długów, prawnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeżeli wytoczył postępowanie sądowe i doręczył wezwanie niewłaściwej osobie, powodując opóźnienie sprawy i narażając klienta na straty.