Przewodnik prawny

Co należy rozumieć jako uraz obniżający jakość życia?

Wiele urazów może wpłynąć na jakość życia na różne sposoby, niezależnie od tego, czy jest to kwestia zdrowia psychicznego, czy fizycznego. Istnieje wiele aspektów, które należy wziąć pod uwagę, ustalając, czy uraz wpłynął na jakość życia czy nie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Niektóre z pytań, które możesz sobie zadać, to: Czy uraz uniemożliwił mi wykonywanie małych i dużych codziennych czynności, czy też jest to uraz zmieniający moje dotychczasowe życie? Czy uraz wpłynął na moją pracę, hobby, życie osobiste lub karierę. Wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na jakość życia.

Uraz, który wpływa na jakość życia, może być konsekwencją różnego rodzaju wypadków, jak np. wypadek samochodowy lub wypadek w pracy. To dwa najczęstsze zdarzenia, w których może dojść do poważnych urazów *

  • Wypadek samochodowy: Niestety, nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć wypadku samochodowego. W zależności od skali wypadku, może on doprowadzić do drobnych lub poważnych urazów, co często wiąże się z bólem.
  • Wypadek przy pracy: Wypadki w miejscu pracy mogą wystąpić w różnych środowiskach pracy, w których pracownik jest prawnie zobowiązany przebywać. Mogą być spowodowane brakiem odpowiedniego sprzętu, brakiem szkolenia lub nieprzestrzeganiem procedur bezpieczeństwa i higieny pracy itp.

Przewlekły ból

Przewlekły lub uporczywy ból to ból, który utrzymuje się dłużej niż oczekiwany okres gojenia, pomimo leczenia i przyjmowania leków. Przewlekły ból może wystąpić po złamaniu kości, urazach pleców lub uszkodzeniach kręgosłupa. Nawet jeśli uważasz, że uraz nie jest poważny, może on powodować dyskomfort. W rzadkich przypadkach pacjent może wymagać przyjmowania leków, operacji i zabiegów przez całe życie, aby poradzić sobie z przewlekłym bólem.

Obniżona jakość życia

W niektórych przypadkach, poważne urazy będąc następstwem wypadku mogą prowadzić do niepełnosprawności. Na przykład niepełnosprawność spowodowana paraliżem może wynikać z poważnego urazu kręgosłupa, prowadzącego do częściowej lub całkowitej utraty mobilności i/lub długotrwałego bólu spowodowanego urazami. Ponadto, poważne oparzenia lub urazy oczu mogą prowadzić do oszpecenia, które z kolei może wpływać na samoocenę i interakcje społeczne danej osoby.

Inne urazy, które mogą mieć wpływ na jakość życia, to m.in:
  • Urazowe uszkodzenia mózgu
  • Złamane kości
  • Przepuklina dysku
  • Oparzenia

Ból emocjonalny związany z uszczerbkiem na zdrowiu

Wypadek może mieć wpływ na samopoczucie fizyczne i prowadzić do poważnego cierpienia, wyrządzić szkody dla zdrowia psychicznego i stanu emocjonalnego, a także powodować uczucie stresu, niepokoju lub depresji. Doznając traumatycznego przeżycia, większość ludzi ma trudności z powrotem „do siebie”, do swoich nawyków i do dotychczasowego, codziennego życia.

Zespół stresu pourazowego (PTSD) to również jeden częstych skutków wypadku. Objawy PTSD mogą nie pojawić się natychmiast. Wiadomo, że u niektórych osób objawy te pojawiają się dopiero po miesiącach lub nawet latach od zdarzenia. Objawy PTSD mogą powodować znaczące problemy w pracy, środowisku społecznym i w związkach. Objawy mogą się przejawiać rozmaicie u różnych osób.

*Poważne urazy

Roszczenia z tytułu poważnych urazów są smutną rzeczywistością dla wielu osób, które ucierpiały w wyniku zaniedbań innych osób i wypadków. W Irlandii za ocenę roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu, w tym tych związanych z poważnymi urazami, jest Komisja ds. Szkód Osobowych (PIAB). Tego typu urazy mogą mieć druzgocący wpływ na życie osoby poszkodowanej, często prowadząc do utraty zarobków, szczególnie w przypadkach, gdy uraz prowadzi do trwałej niepełnosprawności. W Tracey Solicitors rozumiemy, jak ważne jest uzyskanie godziwego odszkodowania dla osób, które doznały poważnych urazów, utraciły źródło dochodu i poniosły koszty leczenia oraz inne, powiązane koszty. Nasz zespół doświadczonych prawników z oddaniem niesie pomoc swoim klientom. Pomagamy im poruszać się w procesie prawnym i uzyskać odszkodowanie, na które zasługują.