Baza wiedzy

Opłaty za usługę prawną

Jednym z najczęściej zadawanych pytań przez klientów jest: „Jaki jest koszt usługi prawnika?” Następnym jest: „Z czego ta stawka wynika?” Opłaty prawne są bardzo często źródłem nieporozumień dla klientów. Wiele osób próbuje je rozgryźć samodzielnie, co może prowadzić do rozczarowania i frustracji. Najlepszym wyjściem jest po prostu zapytać prawnika. Adwokat może wtedy wyjaśnić w jasny sposób i bez prawniczego żargonu, jak to wszystko dokładnie działa. Nie trać czasu na wynajdywanie wątpliwych i często niewiarygodnych informacji w sieci!

Zasady

Płatności, które prawnik może pobrać od swojego klienta są jasno określone w Artykule 68 Ustawy o Radcach Prawnych (z późn. zm.) z 1994r. Zasady te stanowią, że adwokat musi przedstawić klientowi na piśmie następujące informacje dotyczące opłat:

 • Jaką kwotą zamierza obciążyć klienta
 • Oszacowanie opłat, które mogą zostać naliczone w przypadkach, w których niemożliwe jest obliczenie faktycznych opłat
 • Szczegółowe uzasadnienie podstaw naliczania poszczególnych opłat

Ile może sobie prawnik zażyczyć?

Powyższe zasady przewidują również, że w przypadku, gdy sprawa ma charakter sporny, prawnik nie może naliczyć odsetek od jakichkolwiek kwot/odszkodowań przyznanych klientowi. Każdy adwokat (zgodnie z zasadami marketingowymi określonymi przez Law Society of Ireland) powinien mieć na swojej stronie internetowej następującą informację:

*W sporach biznesowych prawnik nie może naliczać opłat ani innych prowizji jako procent lub odsetek w stosunku do zasądzonych albo wynegocjowanych warunków.

Jest to gwarancja, że radca prawny przestrzega tychże przepisów. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest windykacja należności, kiedy to dopuszczalne jest pobieranie procentu od odzyskanego długu.

W jaki sposób naliczane są opłaty?

Przy naliczaniu rachunku, prawnik weźmie pod uwagę następujące czynniki:

 • Stopnia skomplikowania sprawy
 • Złożoności okoliczności sprawy
 • Umiejętności i specjalistycznej wiedzy potrzebnych do rozwiązania sprawy oraz kwalifikacji osób, których zaangażowanie będzie konieczne
 • Ilości czasu poświęconego przez prawnika i inne osoby zaangażowane w sprawę
 • Liczby sporządzonych dokumentów
 • Wartości transakcji
 • Kosztów podróży prawnika

Jak powinien wyglądać mój rachunek?

Rachunek, który otrzyma klient powinien zawierać:

 • Wynagrodzenie prawnika za wykonaną pracę
 • Opłaty za ogólne wydatki poniesione podczas procesu sprawy (np. opłaty pocztowe czy materiały piśmienne)
 • Inne opłaty związane z wynajęciem przy sprawie osób trzecich lub organizacji należących do osób trzecich
 • Podatek VAT

Czy prawnik może odliczyć coś dla siebie z odszkodowania klienta?

Ogólnie rzecz biorąc, prawnik nie może dokonywać żadnych potrąceń z odszkodowania przyznanego klientowi, chyba że zawarto umowę na piśmie. Klient może zawrzeć umowę z prawnikiem, w której zrzeknie się części odszkodowania na rzecz prawnika, np. w podziękowaniu za długoterminową i wytężoną pomoc prawną.

Kto pokrywa koszty poniesione przez prawnika?

Kiedy prawnik prześle Ci rachunek po zakończeniu sprawy, musisz go opłacić. Działając w Twojej sprawie, prawnik dołoży wszelkich starań, aby to druga strona pokryła większość lub całość kosztów. Czasami sprawa kończy się tak, że to drugiej stronie nakazane jest pokrycie całości kosztów sądowych, jednak część kosztów może również spaść na Ciebie.

Czy mogę pokryć koszty sądowe z mojego odszkodowania?

Jeśli drugiej stronie nie zostanie nakazane pokrycie całości kosztów (np. opłat prawnika), możesz przekazać część kwoty swojego odszkodowania na uiszczenie tych opłat. Zanim to nastąpi, Twój prawnik musi Ci wysłać rachunek. Zostaniesz poproszony o podpisanie dokumentu, który pozwoli prawnikowi odliczyć swoje koszty od odszkodowania.

Mamy nadzieję, że ten artykuł wyjaśnił wszystkie opłaty oraz wyjaśnił, że w wielu przypadkach klient nie musi nawet pokrywać ich pełnej kwoty (np. kiedy ich pokrycie spadło na drugą stronę w sprawie).

Twój prawnik jest do Twojej dyspozycji – przeprowadzi Cię przez całą sprawę, odpowie na wszelkie pytania i zadba o Twój najlepszy interes na każdym etapie sprawy.

Następnym razem, gdy pojawi się temat opłat, nie bój się zadawać pytań. Prawnik jest również od tego, żeby na nie odpowiedzieć!

*W sporach biznesowych prawnik nie może naliczać opłat ani innych prowizji jako procent lub odsetek od jakiegokolwiek odszkodowania lub ugody.