Wypadki w pracy*

Wypadek z udziałem palety*

Palety służą do pakunku, przechowywania, transportu i przeładunku towarów. Są one stosowane w wielu branżach i częstą stanowią przyczynę wypadków w miejscu pracy.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Kto ponosi odpowiedzialność?

Ze względu na ciężar palet i znajdujących się na nich towarów, wypadki z udziałem palet mogą być dość niebezpieczne i poważne w skutkach pod względem urazów. Jeśli doznałeś uszczerbku na zdrowiu w wypadku z udziałem palety w miejscu pracy, możesz mieć podstawy do dochodzenia roszczenia o odszkodowanie. W pierwszej kolejności należy ustalić, kto odpowiada za przyczynę zdarzenia.

Pracodawca ma obowiązek dbać o zdrowie i bezpieczeństwo personelu. Wypadki z udziałem palet często zdarzają się w fabrykach, magazynach i innych miejscach, gdzie używane są na porządku dziennym. Pracodawca zobowiązany jest zapewnić swoim pracownikom bezpieczne środowisko pracy oraz eliminować ryzyko wypadków lub urazów. Jeśli w firmie przestrzegane są obowiązujące przepisy BHP, można wówczas uniknąć wielu wypadków przy pracy. Warto nadmienić, że również pracownicy są zobowiązani postępować w stosowny sposób, aby nie zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu ich współpracowników. Niemniej jednak końcowa odpowiedzialność dotycząca przeszkolenia wszystkich pracowników i uświadomienia im potencjalnych zagrożeń związanych z wykonywaną pracą spoczywa na pracodawcy.

Ustawa o BHP

Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy z 2005 r. (Safety, Health and Welfare at Work Act 2005) stanowi główne ustawodawstwo w Irlandii. Określa ona przepisy dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy. Ustawa narzuca obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracownikom, w zakresie priorytetowego traktowania zdrowia podczas wykonywania pracy.

Obowiązki pracodawcy

 • Zarządzanie działaniami w sposób, który stawia zdrowie i bezpieczeństwo pracowników na pierwszym planie
 • Zapewnienie środków bezpieczeństwa w celu zapobiegania wypadkom i urazom
 • Zapewnienie odpowiedniego szkolenia i środków ochrony osobistej niezbędnych do bezpiecznego wykonywania pracy
 • Zagwarantowanie praktycznego środowiska dla wykonywanej pracy

Obowiązki pracownika

 • Współpraca z pracodawcą w zakresie przestrzegania określonych przepisów i procedur
 • Uczestnictwo w szkoleniach i postępowanie zgodnie z otrzymanym instruktażem
 • Zgłoszenie pracodawcy wszelkich szkód lub wad napotkanych w trakcie wykonywanej pracy
 • Unikanie niedbałego postępowania, ponieważ takie zachowanie może doprowadzić do wypadku lub obrażeń

Elektryczne wózki paletowe (PPT)

Jednym z rodzajów maszyn używanych w magazynach jest elektrycznie napędzany wózek paletowy, który służy do transportu palet z jednego miejsca do drugiego. Powinien go obsługiwać wyłącznie przeszkolony pracownik, gdyż brak szkolenia może doprowadzić do wypadku i spowodować uraz u niedoświadczonego pracownika lub u innych osób, które znajdują się w jego otoczeniu.

Szkolenie powinno dostarczyć operatorowi wiedzy na temat poniższych kwestii:

 • Inspekcja wózka przed rozpoczęciem zmiany
 • Dopuszczalna ładowność
 • Pozycje ustawienia ładunku – podnoszenie i opuszczanie ładunków
 • Zapoznanie się z otoczeniem, wszelkimi możliwymi przeszkodami, które można napotkać podczas manewrowania

Niestety wypadki zdarzają się z różnych przyczyn, na przykład, jeśli pracodawca pozwala obsługiwać wózki elektryczne osobom nieposiadającym odpowiedniego przeszkolenia, wskutek najechania na przeszkodę pozostawioną trasie przejazdu lub z powodu mokrej nawierzchni, która spowodowała poślizg wózka i upadek przewożonego ładunku.

Wózek paletowy typu Jack

Ten rodzaj podnośnika do palet jest podobny do wózka paletowego, jednak nie jest on zmotoryzowany, w związku z tym w celu przemieszczenia palety po magazynie osoba ręcznie popycha i ciągnie to narzędzie.

Częste urazy

Inne obrażenia obejmują:

 • Naciągnięcie lub zwichnięcie barku przy przesuwaniu palety
 • Nadwyrężenie wynikające z przeciążenia spowodowanego powtarzającym się ciągnięciem i pchaniem palet
 • Potknięcia o nieosłonięte widelce wózków paletowych

Przyczyny

Brak szkolenia

Nieodpowiednie szkolenie jest częstą przyczyną wypadków w miejscu pracy. Wszyscy pracownicy powinni otrzymać odpowiednie szkolenie z zakresu wykonywanej pracy. Pomaga to zmniejszyć ryzyko wystąpienia wypadku. Pracownik powinien wiedzieć, jak korzystać z wózka paletowego i jak układać na nim przedmioty. Pracownicy są zobowiązani brać udział we wszystkich szkoleniach organizowanych przez pracodawcę. Jeśli dojdzie do wypadku wskutek niedbałego działania pracownika, który nie uczestniczył w szkoleniu, taki pracownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Niewystarczające środki ochrony indywidualnej (PPE)

Sprzęt ochrony indywidualnej jest niezbędny w branżach takich jak fabryki czy magazyny. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie PPE. W zależności od potrzeby sprzęt ten obejmuje rękawiczki, obuwie, czapki, maski i okulary itp. Noszenie odpowiedniego wyposażenia znacznie zmniejsza ryzyko wypadku.

Zaniedbanie

Przemieszczanie palet powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi, w przeciwnym razie pracownicy są narażeni na odniesienie urazu. Jeżeli pracownik w trakcie pracy postępuje w sposób niedbały, prawdopodobieństwo wypadku rośnie. Pracownik, który spowodował uraz poprzez zaniedbanie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Czynności, na które pracownicy powinni zwracać uwagę, to:

 • Podnośniki paletowe należy pchać – ciągnięcie może spowodować poważne obciążenie ramion
 • Unikanie szarpania podnośnika paletowego – nagłe szarpnięcie może spowodować upadek ładunku
 • Nie należy stawać na wózku paletowym lub na podnośniku
 • Pod żadnym pozorem nie należy stawać na krawędzi palety
 • Nie należy pozostawiać wózka paletowego lub wózka z podniesionym ładunkiem
 • Wskazane jest, aby poruszać się ostrożnie i uważać na pięty
 • Podczas zjeżdżania z rampy podnośnik powinien znajdować się przed operatorem

Wadliwe palety

Obowiązkiem pracodawcy jest dopilnować, aby sprzęt dostępny w miejscu pracy był utrzymany na wysokim poziomie oraz zapewnić bezpieczne warunki pracy pracownikom, którzy korzystają ze sprzętu roboczego. Źle utrzymane lub uszkodzone palety mogą stać się potencjalnym zagrożeniem wypadku.

Nieprawidłowe ułożenie towaru na palecie

Nieprawidłowo ułożone przedmioty na paletach, mogą spowodować upadek ładunku skutkujący urazem pracownika. Niebezpieczne ułożenie towaru może również prowadzić do pęknięcia palety, co stanowi niebezpieczeństwo w użyciu, transporcie lub w punkcie odbioru palet z załadunkiem. Pracownicy powinni przejść szkolenie z zakresie prawidłowego układania towarów na palecie. Szkolenia te pozwalają eliminować ryzyko spadania przedmiotów.

Wadliwe wózki i podnośniki paletowe

Konserwacja urządzeń do przemieszczania palet gra istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa operatorom wózków paletowych. Uszkodzone lub zużyte wózki paletowe stanowią częstą przyczynę wypadków. Do typowych wad paleciaków należą:

 • Wadliwe koła – płaskie powierzchnie na kołach powodujące ich utrudniony obrót
 • Awaria hydrauliki
 • Nieodpowiednie oznakowanie dopuszczalnej ładowności

Co zrobić, jeśli miałem wypadek w pracy?

Jeśli miałeś wypadek w pracy, warto podjąć następujące kroki:

 1. Zwróć się o pomoc lekarską

  Twoje zdrowie jest najcenniejsze i powinieneś go strzec. Natychmiast po wypadku sprawdź dokładnie, czy nie odniosłeś obrażeń. Następnie sprawdź, czy inne osoby nie potrzebują pomocy medycznej. Jeśli Ty lub ktokolwiek inny doznał poważnego urazu, zadzwoń po karetkę.

  Nie lekceważ także mniej poważnych urazów, nawet gdy nie odczuwasz bólu. Czasami takie obrażenia mogą prowadzić do poważnych komplikacji. W takich sytuacjach lepiej jest dmuchać na zimne i udać się na pogotowie (A&E) lub do lekarza i się przebadać.

 2. Zgłoś wypadek

  Pamiętaj, aby zgłosić wypadek swojemu przełożonemu – kierownikowi lub menedżerowi, nawet jeśli wydaje Ci się, że incydent był niegroźny. Zgodnie z prawem, incydent w pracy należy zgłosić, jeśli osoba odniosła uraz i nie jest w stanie wykonywać swojej pracy przez więcej niż trzy dni. Pamiętaj także, aby wypełnić formularz zgłoszenia wypadku. Może on zostać wykorzystany przy badaniu lekarskim oraz może pomóc zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.

 3. Identyfikacja świadków

  Jeśli to możliwe, zbierz dane kontaktowe od wszystkich świadków wypadku. Będzie to przydatne, gdy zdecydujesz się wnieść roszczenie o odszkodowanie. Warto również sprawdzić, czy wypadek nie został zarejestrowany przez kamery monitoringu.

 4. Dokumentacja wypadku

  Zebranie następujących informacji dotyczących wypadku jest bardzo ważne:

  • Opis okoliczności wypadku
  • Dane świadków zdarzenia
  • Sprawdź czy wypadek został zarejestrowany przez kamery monitoringu
  • Zdjęcia z miejsca wypadku i elementów, które do niego doprowadziły
 5. Skontaktuj się z prawnikiem ds. wypadków w pracy

  Jeśli rozważasz wystąpienie o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy, powinieneś skontaktować się z prawnikiem mającym doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Będziesz musiał również zwrócić się do Komisji ds. Szkód Osobowych (Injuries Board) w celu uzyskania oceny odniesionych obrażeń. Prawnik ds. wypadków w pracy pomoże Ci przygotować wniosek do Komisji oraz zagwarantuje, że wszystko odbędzie się zgodnie z procedurą i bez zbędnej zwłoki.

  Zachowaj kopie dowodów wszelkich wydatków, które poniosłeś wskutek wypadku. Zachowaj również wszelkie kopie dokumentacji medycznej oraz raportów. Dokumenty te będą potrzebne w procesie roszczenia.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj!

Pomoc, którą oferujemy oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W kontakcie z klientami nie posługujemy się żargonem prawniczym, używamy prostego języka i udzielamy praktycznych porad na każdym etapie sprawy.

Zadzwoń do nas już dziś: +353 1 649 9900 lub skontaktuj się z nami online.

Jak wnieść roszczenie?

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem i odniesionym urazem, czas wnieść roszczenie. Warto wtedy skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w wypadkach w pracy.

 1. Przygotuj dokumentację dla prawnika

  Kiedy zdecydujesz się wnieść roszczenie o zadośćuczynienie, przygotuj dokumentację, którą przekażesz prawnikowi. Powinna ona zawierać następujące informacje:

  • Data wypadku
  • Miejsce wypadku
  • Szczegóły dotyczące osoby/okoliczności, które spowodowały wypadek
  • Dokładny opis zdarzenia
  • Komu zgłoszono wypadek
  • Czy istnieje zapis z monitoringu, na którym widać incydent?
  • Opis odniesionych urazów
  • Dane szpitala lub lekarza, który udzielił Ci pomocy
  • Zdjęcia z miejsca wypadku oraz zdjęcia odniesionych urazów
 2. Prawnik jako zaufany doradca

  Pomoc prawnika biegłego w sprawach związanych z wypadkami w pracy pomoże uniknąć wszelkich niedopatrzeń, na które narażony jest każdy, kto składa wniosek sam, bez pomocy prawnej. Prawnik jest godnym zaufania doradcą i przeprowadzi Cię przez cały proces.

 3. Adwokat uzyskuje raport medyczny

  Dokumentacja medyczna jest bardzo istotna, gdyż potwierdza odniesiony przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu. Prawnik poprosi o podanie danych lekarza lub szpitala, pod opieką którego przebywałeś oraz wystąpi o raporty medyczne konieczne do wszczęcia sprawy.

 4. Prawnik przygotowuje wniosek do Injuries Board

  Gdy adwokat zgromadzi wszystkie potrzebne informacje, wniosek o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy zostanie skierowany do Injuries Board. Szczegółami zajmie się za Ciebie prawnik. Komisja oceni Twoją sprawę i zaproponuje sumę odszkodowania. Możesz zaakceptować kwotę zaproponowaną przez Komisję lub ją odrzucić.

 5. Możliwe scenariusze

  Możliwe są zatem dwa scenariusze:

  a. Zarówno Ty, jak i Twój pracodawca akceptujecie kwotę odszkodowania zaproponowaną przez Komisję – sprawa zostaje uznana za rozstrzygniętą, a sprawca wezwany do wypłaty odszkodowania.

  b. Ty lub pracodawca nie akceptujecie kwoty odszkodowania zaproponowanej przez Komisję – wszczęte zostaje postępowanie sądowe.

  Zanim zaczniesz martwić się sądem i wszystkim, co się z tym wiąże, wiedz, że tylko niewielki odsetek spraw trafia na salę sądową.

  Najpierw organizowane są spotkania ugodowe. To właśnie podczas takich negocjacji rozstrzygana jest większość roszczeń – bez konieczności stawiennictwa w sądzie. Pamiętaj, że Twój prawnik ma obowiązek reprezentować Cię na tego typu spotkaniach i dbać o Twój najlepszy interes. Prawnik pełni rolę zaufanego doradcy, który w Twoim imieniu załatwia sprawy związane z procesem, abyś Ty mógł skoncentrować się na swoim zdrowiu.

W Tracey Solicitors LLP staramy się, by każdy miał dostęp do porady prawnej, szczególnie osoby, które nie mają doświadczenia w zakresie roszczeń. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 01 649 9900 lub pod adresem e-mail: ask@traceysolicitors.ie i opisz swoją sprawę bezpośrednio naszemu doradcy prawnemu. Gwarantujemy poufność.

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Wspaniała obsługa. Maria cały czas informowała mnie o postępach i była bardzo efektywna.
Moja żona korzystała z usług kancelarii dwa razy. Bardzo miła obsługa i kompetentny personel. Odpowiadano na wszystkie pytania, nawet te, które wydawały się błahe. Wielkie podziękowania dla dziewczyn z polskiego zespołu.
Informacje o progresie sprawy, które otrzymałem od Emilii i polskiego zespołu, były bardzo profesjonalne. Zrozumiałem każdy aspekt mojego roszczenia.
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Rozstrzygnięcie sprawy

Jeśli wystąpisz z roszczeniem, możesz dochodzić prawa do odszkodowania oraz odzyskania kosztów z tytułu poniesionych szkód. Szkody te dzielimy na:

Szkody zwyczajne

Szkody zwyczajne to szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody spowodowane wypadkiem w pracy.

Szkody szczególne

Szkody szczególne dotyczą wydatków bieżących poniesionych w następstwie wypadku, np. utrata zarobków (jeśli po wypadku nie mogłeś pracować), rachunki medyczne oraz dodatkowe koszty podróży związane z wypadkiem (np. podróż do i ze szpitala). Dowiedz się więcej na temat kosztów.

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ograniczenie czasowe na zgłoszenie roszczenia. Różni się ono w zależności od sytuacji. Ogólna zasada dotycząca spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu mówi o 2 latach na zgłoszenie roszczenia od dnia, w którym doszło do wypadku lub dnia, w którym poszkodowany uświadomił sobie fakt odniesienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia. Adwokat pomoże określić, ile dokładnie czasu zostało na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie w danej sprawie.

Dowiedz się więcej na temat okresu przedawnienia

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.