Wypadki w pracy*

Uraz wskutek wadliwych butów roboczych ze stalowymi noskami*

Buty ze stalowymi noskami są powszechnym wymogiem BHP w wielu sektorach zatrudnienia. Niewystarczające wyposażenie ochrony indywidualnej lub jego brak jest częstą przyczyną obrażeń cielesnych wśród pracowników w Irlandii.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Obowiązek zapewnienia środków PPE przez pracodawcę

Pracodawca ma obowiązek wyposażyć pracownika w środki ochrony indywidualnej PPE. Wynika to z jego obowiązku należytej staranności. Odzież, obuwie, okulary, czapki, maski, rękawice oraz buty ze stalowymi noskami należą są środkami ochrony osobistej i korzystanie z nich w miejscu pracy może znacznie zmniejszyć ryzyko wypadku lub urazu.

Odpowiedzialność

Wadliwe wyposażenie ochronne może skutkować odniesieniem urazu w pracy, dlatego też istotnym jest, aby sprzęt był utrzymany w dobrym stanie oraz w razie potrzeby był naprawiany lub wymieniany. Pracodawca nie powinien zmuszać pracownika do używania niestosownego sprzętu PPE podczas wykonywania wyznaczonych zadań.

Uszkodzone buty ze stalowymi noskami mogą spowodować długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz czasową niezdolność do pracy. Tego typu buty mają na celu zapewnienie stopom ochrony przed zmiażdżeniem lub uderzeniem przez spadające przedmioty, ponieważ zostały zaprojektowane tak, aby zapobiegać lub minimalizować ryzyko urazów w takich sytuacjach. Dodatkowo chronią przed urazami wynikającymi ze stania lub chodzenia po różnych nawierzchniach i twardych przedmiotach. Niestety częstą przyczyną urazów jest korzystanie ze zużytych butów.

Obowiązki pracodawcy

Każdy pracodawca, niezależnie od branży, powinien traktować zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników jako priorytet numer jeden. Do jego obowiązków należy przeprowadzanie częstych ocen ryzyka, mających na celu identyfikację potencjalnych zagrożeń oraz sprawdzenie jakie wyposażenie ochronne może być konieczne do wykonywania konkretnych zadań. Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom wymaganych środków PPE, w tym butów ze stalowym noskiem

Obowiązki pracownika

Lista środków PPE wymaganych do konkretnych zadań powinna być określona w obowiązujących przepisach BHP w każdej firmie. Dzięki temu wszyscy pracownicy będą dobrze poinformowani. Jeżeli pracodawca naruszy obowiązek należytej ostrożności i dopuści się zaniedbania, zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności. Jednak należy pamiętać, że również pracownik ma swoje obowiązki do wypełnienia. Jednym z nich jest używanie dostarczonego przez pracodawcę sprzętu PPE. W przeciwnym razie może ponieść odpowiedzialność w ramach przyczynienia się do zaniedbania.

W niektórych przypadkach również producent obuwia roboczego może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Wystarczającą podstawą może być dostarczenie produktu niespełniającego wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, na przykład z powodu użycia wadliwych materiałów do produkcji obuwia. Jeśli buty nie są zgodne z wymogami lub pojawiły się problemy z produktem, które nie zostały rozwiązane w okresie gwarancji, producent może ponieść odpowiedzialność za wszelkie doznane w rezultacie urazy.

Przepisy dotyczące środków PPE

Istnieją pewne przepisy mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy o BHP z 2007 r. określają, że pracownikom wykonującym pracę w niebezpiecznym środowisku, powinien zostać zapewniony sprzęt ochrony osobistej. Dodatkowo zobowiązują pracodawcę do przeprowadzania tzw. ocen i kontroli, mających na celu określenie, jaki sprzęt ochrony indywidualnej jest potrzebny do wykonywania konkretnych zadań oraz jak długo pracownik może używać go w ciągu dnia pracy. Ważne jest, aby zapewniony sprzęt PPE był właściwie konserwowany i utrzymywany w dobrym stanie oraz wymieniany w razie potrzeby.

Przepisy Wspólnoty Europejskiej z 1993 r. gwarantują, że żadne środki PPE nie mogą być wprowadzane do obrotu, jeśli nie spełniają norm i wymogów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Uznaje się, że PPE są zadowalające, jeśli mają „znak CE”. Jest to w gestii zarówno pracodawcy, jak i pracownika, aby sprzęt ochronny, w szczególności obuwie, spełniały obowiązujące normy. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka odniesienia urazu w razie wypadku.

Urazy stóp

Typowe urazy stóp spowodowane wadliwymi butami roboczymi ze stalowymi noskami to:

 • Urazy zmiażdżeniowe
 • Pęknięcie lub złamanie kości (na przykład stopy bądź palca u stopy)
 • Amputacja (utrata palców u nóg)
 • Skaleczenia i rany szarpane
 • Skręcenie lub nadwyrężenie

Co zrobić, jeśli miałem wypadek w pracy?

Jeśli miałeś wypadek w pracy, warto podjąć następujące kroki:

 1. Zwróć się o pomoc lekarską

  Twoje zdrowie jest najcenniejsze i powinieneś go strzec. Natychmiast po wypadku sprawdź dokładnie, czy nie odniosłeś obrażeń. Następnie sprawdź, czy inne osoby nie potrzebują pomocy medycznej. Jeśli Ty lub ktokolwiek inny doznał poważnego urazu, zadzwoń po karetkę.

  Nie lekceważ także mniej poważnych urazów, nawet gdy nie odczuwasz bólu. Czasami takie obrażenia mogą prowadzić do poważnych komplikacji. W takich sytuacjach lepiej jest dmuchać na zimne i udać się na pogotowie (A&E) lub do lekarza i się przebadać.

 2. Zgłoś wypadek

  Pamiętaj, aby zgłosić wypadek swojemu przełożonemu – kierownikowi lub menedżerowi, nawet jeśli wydaje Ci się, że incydent był niegroźny. Zgodnie z prawem, incydent w pracy należy zgłosić, jeśli osoba odniosła uraz i nie jest w stanie wykonywać swojej pracy przez więcej niż trzy dni. Pamiętaj także, aby wypełnić formularz zgłoszenia wypadku. Może on zostać wykorzystany przy badaniu lekarskim oraz może pomóc zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.

 3. Identyfikacja świadków

  Jeśli to możliwe, zbierz dane kontaktowe od wszystkich świadków wypadku. Będzie to przydatne, gdy zdecydujesz się wnieść roszczenie o odszkodowanie. Warto również sprawdzić, czy wypadek nie został zarejestrowany przez kamery monitoringu.

 4. Dokumentacja wypadku

  Zebranie następujących informacji dotyczących wypadku jest bardzo ważne:

  • Opis okoliczności wypadku
  • Dane świadków zdarzenia
  • Sprawdź czy wypadek został zarejestrowany przez kamery monitoringu
  • Zdjęcia z miejsca wypadku i elementów, które do niego doprowadziły
 5. Skontaktuj się z prawnikiem ds. wypadków w pracy

  Jeśli rozważasz wystąpienie o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy, powinieneś skontaktować się z prawnikiem mającym doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Będziesz musiał również zwrócić się do Komisji ds. Szkód Osobowych (Injuries Board) w celu uzyskania oceny odniesionych obrażeń. Prawnik ds. wypadków w pracy pomoże Ci przygotować wniosek do Komisji oraz zagwarantuje, że wszystko odbędzie się zgodnie z procedurą i bez zbędnej zwłoki.

  Zachowaj kopie dowodów wszelkich wydatków, które poniosłeś wskutek wypadku. Zachowaj również wszelkie kopie dokumentacji medycznej oraz raportów. Dokumenty te będą potrzebne w procesie roszczenia.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj!

Pomoc, którą oferujemy oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W kontakcie z klientami nie posługujemy się żargonem prawniczym, używamy prostego języka i udzielamy praktycznych porad na każdym etapie sprawy.

Zadzwoń do nas już dziś: +353 1 649 9900 lub skontaktuj się z nami online.

Jak wnieść roszczenie?

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem i odniesionym urazem, czas wnieść roszczenie. Warto wtedy skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w wypadkach w pracy.

 1. Przygotuj dokumentację dla prawnika

  Kiedy zdecydujesz się wnieść roszczenie o zadośćuczynienie, przygotuj dokumentację, którą przekażesz prawnikowi. Powinna ona zawierać następujące informacje:

  • Data wypadku
  • Miejsce wypadku
  • Szczegóły dotyczące osoby/okoliczności, które spowodowały wypadek
  • Dokładny opis zdarzenia
  • Komu zgłoszono wypadek
  • Czy istnieje zapis z monitoringu, na którym widać incydent?
  • Opis odniesionych urazów
  • Dane szpitala lub lekarza, który udzielił Ci pomocy
  • Zdjęcia z miejsca wypadku oraz zdjęcia odniesionych urazów
 2. Prawnik jako zaufany doradca

  Pomoc prawnika biegłego w sprawach związanych z wypadkami w pracy pomoże uniknąć wszelkich niedopatrzeń, na które narażony jest każdy, kto składa wniosek sam, bez pomocy prawnej. Prawnik jest godnym zaufania doradcą i przeprowadzi Cię przez cały proces.

 3. Adwokat uzyskuje raport medyczny

  Dokumentacja medyczna jest bardzo istotna, gdyż potwierdza odniesiony przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu. Prawnik poprosi o podanie danych lekarza lub szpitala, pod opieką którego przebywałeś oraz wystąpi o raporty medyczne konieczne do wszczęcia sprawy.

 4. Prawnik przygotowuje wniosek do Injuries Board

  Gdy adwokat zgromadzi wszystkie potrzebne informacje, wniosek o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy zostanie skierowany do Injuries Board. Szczegółami zajmie się za Ciebie prawnik. Komisja oceni Twoją sprawę i zaproponuje sumę odszkodowania. Możesz zaakceptować kwotę zaproponowaną przez Komisję lub ją odrzucić.

 5. Możliwe scenariusze

  Możliwe są zatem dwa scenariusze:

  a. Zarówno Ty, jak i Twój pracodawca akceptujecie kwotę odszkodowania zaproponowaną przez Komisję – sprawa zostaje uznana za rozstrzygniętą, a sprawca wezwany do wypłaty odszkodowania.

  b. Ty lub pracodawca nie akceptujecie kwoty odszkodowania zaproponowanej przez Komisję – wszczęte zostaje postępowanie sądowe.

  Zanim zaczniesz martwić się sądem i wszystkim, co się z tym wiąże, wiedz, że tylko niewielki odsetek spraw trafia na salę sądową.

  Najpierw organizowane są spotkania ugodowe. To właśnie podczas takich negocjacji rozstrzygana jest większość roszczeń – bez konieczności stawiennictwa w sądzie. Pamiętaj, że Twój prawnik ma obowiązek reprezentować Cię na tego typu spotkaniach i dbać o Twój najlepszy interes. Prawnik pełni rolę zaufanego doradcy, który w Twoim imieniu załatwia sprawy związane z procesem, abyś Ty mógł skoncentrować się na swoim zdrowiu.

W Tracey Solicitors LLP staramy się, by każdy miał dostęp do porady prawnej, szczególnie osoby, które nie mają doświadczenia w zakresie roszczeń. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 01 649 9900 lub pod adresem e-mail: ask@traceysolicitors.ie i opisz swoją sprawę bezpośrednio naszemu doradcy prawnemu. Gwarantujemy poufność.

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Elaine była doskonała przez cały czas trwania sprawy.
Chciałam bardzo podziękować za poświęcony czas, cierpliwość i pomoc w załatwieniu wszystkiego. Dziękuję, szczególnie za to, że w tej trudnej chwili w moim życiu, komunikacja była bezbłędna, a usługi wzorowe. Gorąco polecam każdemu!
Bardzo rzetelna kancelaria, profesjonaliści z sumiennym podejściem do klienta. Szczególnie pomoc Paula i Emilii była nieoceniona. Wybór tej kancelarii był świetną decyzją, gorąco polecam!
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Rozstrzygnięcie sprawy

Jeśli wystąpisz z roszczeniem, możesz dochodzić prawa do odszkodowania oraz odzyskania kosztów z tytułu poniesionych szkód. Szkody te dzielimy na:

Szkody zwyczajne

Szkody zwyczajne to szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody spowodowane wypadkiem w pracy.

Szkody szczególne

Szkody szczególne dotyczą wydatków bieżących poniesionych w następstwie wypadku, np. utrata zarobków (jeśli po wypadku nie mogłeś pracować), rachunki medyczne oraz dodatkowe koszty podróży związane z wypadkiem (np. podróż do i ze szpitala). Dowiedz się więcej na temat kosztów.

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ograniczenie czasowe na zgłoszenie roszczenia. Różni się ono w zależności od sytuacji. Ogólna zasada dotycząca spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu mówi o 2 latach na zgłoszenie roszczenia od dnia, w którym doszło do wypadku lub dnia, w którym poszkodowany uświadomił sobie fakt odniesienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia. Adwokat pomoże określić, ile dokładnie czasu zostało na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie w danej sprawie.

Dowiedz się więcej na temat okresu przedawnienia

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.