Wypadki w pracy*

Wypadek z udziałem szlifierki kątowej*

Wypadki z udziałem szlifierki kątowej należą do kategorii incydentów w pracy. W sytuacji, gdy pracownik doznał urazu posługując się szlifierką bez adekwatnego przeszkolenia lub nie posiadał właściwego sprzętu ochrony indywidualnej, pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Groźne narzędzie

Szlifierka kątowa jest zasilana sprężonym powietrzem lub silnikiem. Narzędzie to znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, takich jak spawanie, rolnictwo i mechanika pojazdów. Wypadki często przydarzają się niedoświadczonym lub nieprzeszkolonym pracownikom, którzy używają szlifierki do cięcia, polerowania kamienia, betonu, metalu itd. Jeśli nieprawidłowo użyta, szlifierka kątowa może spowodować rozliczne urazy różnego stopnia, a nawet śmierć.

Kto ponosi odpowiedzialność?

Zgłaszając roszczenie z tytułu urazu odniesionego przy pracy należy ustalić, kto ponosi odpowiedzialność za przyczynę wypadku. Zazwyczaj jest to pracodawca bądź pracownik. Wiele wypadków w miejscu pracy wynika z niedbałego zachowania lub naruszenia obowiązku należytej staranności.

Pracodawca

Pracodawca ma obowiązek należytej staranności wobec swoich pracowników, a ich zdrowie i bezpieczeństwo w trakcie pracy powinny być dla niego priorytetem. Pracodawca jest zobowiązany przeprowadzać częste oceny ryzyka w celu identyfikacji i eliminacji potencjalnych zagrożeń, które mogą prowadzić do wypadku. Oprócz tego istnieje szereg innych zasad, mających na celu zapobieganie incydentom w pracy. Obowiązki te są określone w ustawie o BHP z 2005 r. (Safety, Health and Welfare at Work Act 2005). Niektóre z nich to na przykład:

 • Zarządzanie działaniami w sposób, który priorytetowo traktuje zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
 • Zapewnienie odpowiedniego szkolenia i sprzętu ochrony osobistej (PPE).
 • Zagwarantowanie praktyczności miejsca pracy dla wykonywanych zadań.

Nieprzestrzeganie tych zasad potencjalnie prowadzi do wypadków, za które pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Większość roszczeń powypadkowych przeciwko pracodawcom wynika z zaniedbania.

Pracownicy

Wypadki przy pracy czasami wynikają też z błędu popełnionego przez pracownika, który nie postąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami lub działał w niedbały sposób. W takiej sytuacji, pracownik może zostać uznany winnym wypadkowi, a co za tym idzie, jakiekolwiek roszczenie wniesione przeciwko pracodawcy może być nieegzekwowalne. Ponadto pracownik ma obowiązek wykonywać powierzone mu zadania mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo zarówno swoje, jak i współpracowników. Oprócz tego powinien również:

 • Współpracować z pracodawcą w zakresie obowiązujących przepisów i zasad
 • Uczestniczyć w zapewnionych mu szkoleniach
 • Zgłaszać napotkane w trakcie pracy problemy lub wady

Jeśli jednak okaże się, że pracownik poprzez swoje zaniedbanie przyczynił się do wypadku, może on stracić prawo do ubiegania się o rekompensatę.

Częste urazy

Do typowych obrażeń związanych z użyciem szlifierki kątowej należą:

Przyczyny

Brak szkolenia

Wszyscy pracownicy powinni przejść adekwatne szkolenie przed podjęciem pracy. Pomaga to zapobiegać wypadkom oraz umożliwia prawidłowe i bezpieczne wykonywanie pracy, ponieważ przeszkolony pracownik jest świadomy swoich obowiązków i sposobu, w jaki powinien je wykonywać. Obsługa urządzeń przez osobę, która nie przeszła odpowiedniego instruktażu może doprowadzić do długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Niewłaściwe środki ochrony indywidualnej (PPE)

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom stosowny do rodzaju wykonywanej pracy sprzęt ochrony osobistej. Środki te obejmują obuwie, rękawiczki, odzież, czapki, okulary i maski na twarz. Niezastosowanie się do tego wymogu często skutkuje urazami, ponieważ osoby korzystające z niebezpiecznych maszyn i urządzeń bez odpowiedniego sprzętu PPE są narażone na wypadki.

Niesprawne urządzenia

Sprzęt i maszyny używane w miejscu pracy powinny być utrzymane na wysokim poziomie. Maszyny i narzędzia zużywają się z biegiem czasu. Brak napraw i właściwego poziomu utrzymania sprzętu może skutkować odniesieniem urazu przez pracownika. Wadliwy sprzęt stanowi potencjalne ryzyko, ponieważ nie działa tak, jak powinien. Zasadniczo wynika to z zaniedbania pracodawcy lub winy producenta.

Osłony ochronne

Wszystkie urządzenia i maszyny w miejscu pracy powinny być wyposażone w osłony bezpieczeństwa, które chronią przed takimi wypadkami jak przytrzaśnięcie palców i zerwanie skóry. Osłony należy regularnie kontrolować i sprawdzać, czy działają zgodnie z ich przeznaczeniem. Brak osłon może doprowadzić do poważnych urazów.


Co zrobić, jeśli miałem wypadek w pracy?

Jeśli miałeś wypadek w pracy, warto podjąć następujące kroki:

 1. Zwróć się o pomoc lekarską

  Twoje zdrowie jest najcenniejsze i powinieneś go strzec. Natychmiast po wypadku sprawdź dokładnie, czy nie odniosłeś obrażeń. Następnie sprawdź, czy inne osoby nie potrzebują pomocy medycznej. Jeśli Ty lub ktokolwiek inny doznał poważnego urazu, zadzwoń po karetkę.

  Nie lekceważ także mniej poważnych urazów, nawet gdy nie odczuwasz bólu. Czasami takie obrażenia mogą prowadzić do poważnych komplikacji. W takich sytuacjach lepiej jest dmuchać na zimne i udać się na pogotowie (A&E) lub do lekarza i się przebadać.

 2. Zgłoś wypadek

  Pamiętaj, aby zgłosić wypadek swojemu przełożonemu – kierownikowi lub menedżerowi, nawet jeśli wydaje Ci się, że incydent był niegroźny. Zgodnie z prawem, incydent w pracy należy zgłosić, jeśli osoba odniosła uraz i nie jest w stanie wykonywać swojej pracy przez więcej niż trzy dni. Pamiętaj także, aby wypełnić formularz zgłoszenia wypadku. Może on zostać wykorzystany przy badaniu lekarskim oraz może pomóc zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.

 3. Identyfikacja świadków

  Jeśli to możliwe, zbierz dane kontaktowe od wszystkich świadków wypadku. Będzie to przydatne, gdy zdecydujesz się wnieść roszczenie o odszkodowanie. Warto również sprawdzić, czy wypadek nie został zarejestrowany przez kamery monitoringu.

 4. Dokumentacja wypadku

  Zebranie następujących informacji dotyczących wypadku jest bardzo ważne:

  • Opis okoliczności wypadku
  • Dane świadków zdarzenia
  • Sprawdź czy wypadek został zarejestrowany przez kamery monitoringu
  • Zdjęcia z miejsca wypadku i elementów, które do niego doprowadziły
 5. Skontaktuj się z prawnikiem ds. wypadków w pracy

  Jeśli rozważasz wystąpienie o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy, powinieneś skontaktować się z prawnikiem mającym doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Będziesz musiał również zwrócić się do Komisji ds. Szkód Osobowych (Injuries Board) w celu uzyskania oceny odniesionych obrażeń. Prawnik ds. wypadków w pracy pomoże Ci przygotować wniosek do Komisji oraz zagwarantuje, że wszystko odbędzie się zgodnie z procedurą i bez zbędnej zwłoki.

  Zachowaj kopie dowodów wszelkich wydatków, które poniosłeś wskutek wypadku. Zachowaj również wszelkie kopie dokumentacji medycznej oraz raportów. Dokumenty te będą potrzebne w procesie roszczenia.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj!

Pomoc, którą oferujemy oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W kontakcie z klientami nie posługujemy się żargonem prawniczym, używamy prostego języka i udzielamy praktycznych porad na każdym etapie sprawy.

Zadzwoń do nas już dziś: +353 1 649 9900 lub skontaktuj się z nami online.

Jak wnieść roszczenie?

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem i odniesionym urazem, czas wnieść roszczenie. Warto wtedy skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w wypadkach w pracy.

 1. Przygotuj dokumentację dla prawnika

  Kiedy zdecydujesz się wnieść roszczenie o zadośćuczynienie, przygotuj dokumentację, którą przekażesz prawnikowi. Powinna ona zawierać następujące informacje:

  • Data wypadku
  • Miejsce wypadku
  • Szczegóły dotyczące osoby/okoliczności, które spowodowały wypadek
  • Dokładny opis zdarzenia
  • Komu zgłoszono wypadek
  • Czy istnieje zapis z monitoringu, na którym widać incydent?
  • Opis odniesionych urazów
  • Dane szpitala lub lekarza, który udzielił Ci pomocy
  • Zdjęcia z miejsca wypadku oraz zdjęcia odniesionych urazów
 2. Prawnik jako zaufany doradca

  Pomoc prawnika biegłego w sprawach związanych z wypadkami w pracy pomoże uniknąć wszelkich niedopatrzeń, na które narażony jest każdy, kto składa wniosek sam, bez pomocy prawnej. Prawnik jest godnym zaufania doradcą i przeprowadzi Cię przez cały proces.

 3. Adwokat uzyskuje raport medyczny

  Dokumentacja medyczna jest bardzo istotna, gdyż potwierdza odniesiony przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu. Prawnik poprosi o podanie danych lekarza lub szpitala, pod opieką którego przebywałeś oraz wystąpi o raporty medyczne konieczne do wszczęcia sprawy.

 4. Prawnik przygotowuje wniosek do Injuries Board

  Gdy adwokat zgromadzi wszystkie potrzebne informacje, wniosek o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy zostanie skierowany do Injuries Board. Szczegółami zajmie się za Ciebie prawnik. Komisja oceni Twoją sprawę i zaproponuje sumę odszkodowania. Możesz zaakceptować kwotę zaproponowaną przez Komisję lub ją odrzucić.

 5. Możliwe scenariusze

  Możliwe są zatem dwa scenariusze:

  a. Zarówno Ty, jak i Twój pracodawca akceptujecie kwotę odszkodowania zaproponowaną przez Komisję – sprawa zostaje uznana za rozstrzygniętą, a sprawca wezwany do wypłaty odszkodowania.

  b. Ty lub pracodawca nie akceptujecie kwoty odszkodowania zaproponowanej przez Komisję – wszczęte zostaje postępowanie sądowe.

  Zanim zaczniesz martwić się sądem i wszystkim, co się z tym wiąże, wiedz, że tylko niewielki odsetek spraw trafia na salę sądową.

  Najpierw organizowane są spotkania ugodowe. To właśnie podczas takich negocjacji rozstrzygana jest większość roszczeń – bez konieczności stawiennictwa w sądzie. Pamiętaj, że Twój prawnik ma obowiązek reprezentować Cię na tego typu spotkaniach i dbać o Twój najlepszy interes. Prawnik pełni rolę zaufanego doradcy, który w Twoim imieniu załatwia sprawy związane z procesem, abyś Ty mógł skoncentrować się na swoim zdrowiu.

W Tracey Solicitors LLP staramy się, by każdy miał dostęp do porady prawnej, szczególnie osoby, które nie mają doświadczenia w zakresie roszczeń. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 01 649 9900 lub pod adresem e-mail: ask@traceysolicitors.ie i opisz swoją sprawę bezpośrednio naszemu doradcy prawnemu. Gwarantujemy poufność.

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Korespondencja jaką otrzymałem była jasna i zrozumiała. Jestem bardzo zadowolony z pomocy polskiego zespołu.
Świetne usługi. Caoimhe nie owijała w bawełnę i była bardzo oddana mojej sprawie. Dopilnowała, że osiągnęłam oczekiwany rezultat.
Bardzo dziękuję za pomoc w kolejnej pozytywnie rozstrzygniętej sprawie.
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Rozstrzygnięcie sprawy

Jeśli wystąpisz z roszczeniem, możesz dochodzić prawa do odszkodowania oraz odzyskania kosztów z tytułu poniesionych szkód. Szkody te dzielimy na:

Szkody zwyczajne

Szkody zwyczajne to szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody spowodowane wypadkiem w pracy.

Szkody szczególne

Szkody szczególne dotyczą wydatków bieżących poniesionych w następstwie wypadku, np. utrata zarobków (jeśli po wypadku nie mogłeś pracować), rachunki medyczne oraz dodatkowe koszty podróży związane z wypadkiem (np. podróż do i ze szpitala). Dowiedz się więcej na temat kosztów.

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ograniczenie czasowe na zgłoszenie roszczenia. Różni się ono w zależności od sytuacji. Ogólna zasada dotycząca spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu mówi o 2 latach na zgłoszenie roszczenia od dnia, w którym doszło do wypadku lub dnia, w którym poszkodowany uświadomił sobie fakt odniesienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia. Adwokat pomoże określić, ile dokładnie czasu zostało na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie w danej sprawie.

Dowiedz się więcej na temat okresu przedawnienia

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.