Wypadki w pracy*

Wypadek lub uraz związany z obuwiem roboczym*

Wypadek w miejscu pracy może być przykrym przeżyciem. Niestety w ostatnich latach wypadki stały się dość powszechne. Częstą przyczyną incydentów w pracy jest brak środków ochrony indywidualnej (PPE). Zgodnie z prawem wszyscy pracownicy, którzy pracują w potencjalnie niebezpiecznym środowisku, powinni być wyposażeni w środki ochronne. PPE obejmują odzież, obuwie, rękawiczki, kaski i ochronę twarzy.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Obowiązek należytej staranności

Pracownicy zatrudnieni w niebezpiecznym środowisku powinni mieć zagwarantowane odpowiednie obuwie ochronne. Niestety wiele urazów spowodowanych jest brakiem obuwia lub niewłaściwym wyposażeniem. Buty ochronne to podstawowy element, zapewniający bezpieczeństwo pracownikom wielu różnych branż, takich jak magazyny, fabryki czy kuchnia. Pracodawca, który nie zapewnił odpowiedniego obuwia, może ponieść odpowiedzialność za wszelkie wypadki lub urazy związane z brakiem właściwego obuwia.

Pracodawca ma obowiązek dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo pracownika i powinien to być priorytet numer jeden we wszystkich branżach. Ponadto powinny odbywać się regularne oceny ryzyka w celu identyfikacji i eliminacji potencjalnych zagrożeń. W drodze takich kontroli często pojawia się konieczność wprowadzenia środków ochrony indywidualnej dla poszczególnych pracowników. Z kolei do obowiązków pracownika należy przestrzeganie przepisów i korzystanie z dostarczonego mu wyposażenia ochronnego. Jeśli okaże się, że pracownik nie przestrzegał obowiązujących procedur BHP, w konsekwencji czego doszło do wypadku, zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności.

Przepisy dotyczące środków PPE

Istnieją pewne przepisy mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy o BHP z 2007 r. określają, że pracownikom wykonującym pracę w niebezpiecznym środowisku, powinien zostać zapewniony sprzęt ochrony osobistej. Dodatkowo zobowiązują pracodawcę do przeprowadzania tzw. ocen i kontroli, mających na celu identyfikację sprzętu ochrony indywidualnej, potrzebnego do wykonywania konkretnych zadań oraz jak długo pracownik może używać go w ciągu dnia pracy. Ważne jest, aby zapewniony sprzęt PPE był właściwie konserwowany i utrzymywany w dobrym stanie oraz wymieniany w razie potrzeby.

Przepisy Wspólnoty Europejskiej z 1993 r. gwarantują, że żadne środki PPE nie mogą być wprowadzane do obrotu, jeśli nie spełniają norm i wymogów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Uznaje się, że PPE są zadowalające, jeśli mają „znak CE”. Jest to w gestii zarówno pracodawcy, jak i pracownika, aby sprzęt ochronny, w szczególności obuwie, spełniały obowiązujące normy. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka odniesienia urazu w razie wypadku.

Częste urazy

Do częstych urazów związanych z obuwiem roboczym należą:

Częste przyczyny

Brak odpowiedniego obuwia

Osoba, która nie ma na sobie obuwia ochronnego jest narażona na odniesienie urazu w razie wypadku. W przypadku pracy w niebezpiecznych warunkach, bardzo istotnym jest podjęcie niezbędnych środków ostrożności, mających na celu ochronę zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa w pracy.

Pozycja stojąca przez długi czas

Przebywanie w niewygodnym lub nieodpowiednim obuwiu w pozycji stojącej przez dłuższy czas może prowadzić do wielu urazów. Pracodawca powinien zapewnić odpowiednio częste przerwy na odpoczynek i skrócić czas wykonywania takich samych czynności dla pracowników, których praca wymaga pozycji stojącej.

Poślizgnięcie, potknięcie i upadek

Osoby pracujące w środowisku, w którym stosuje się płyny lub znajduje się śliska nawierzchnia, powinny być wyposażone w buty antypoślizgowe. Ostatnie badania dowiodły, że stosowanie butów antypoślizgowych w zakładach produkcyjnych znacznie zmniejszyło liczbę poślizgnięć i upadków.

Niewłaściwe użycie sprzętu

Nieprawidłowe użycie maszyny może być przyczyną wielu wypadków. Czasami wskutek niebezpiecznej praktyki, niektóre elementy pozostają niezabezpieczone i mogą spaść na stopę powodując obrażenia.

Gruz i przeszkody w przejściach

Tego typu zagrożenia powinny zostać zidentyfikowane w ramach oceny ryzyka przeprowadzanej przez pracodawcę. Jeśli nie zostaną one wyeliminowane, w przypadku braku odpowiedniego obuwia, mogą prowadzić do urazu stopy. W zależności od wykonywanej pracy, pracodawca powinien zapewnić pracownikowi odpowiednie wyposażenie ochronne.

Spadające obiekty

Spadające przedmioty mogą doprowadzić do urazu stopy. W magazynach istnieje zwiększone ryzyko tego typu incydentów, w związku z tym wskazane jest obuwie z metalowymi noskami.

Gorące nawierzchnie

Chodzenie po gorącej nawierzchni w niewłaściwym obuwiu może prowadzić do oparzeń. Podczas pracy przy gorących powierzchniach i z gorącymi materiałami należy nosić odpowiednią odzież. Warto wspomnieć, że również niskie temperatury mogą powodować urazy, na przykład odmrożenie stóp.


Co zrobić, jeśli miałem wypadek w pracy?

Jeśli miałeś wypadek w pracy, warto podjąć następujące kroki:

 1. Zwróć się o pomoc lekarską

  Twoje zdrowie jest najcenniejsze i powinieneś go strzec. Natychmiast po wypadku sprawdź dokładnie, czy nie odniosłeś obrażeń. Następnie sprawdź, czy inne osoby nie potrzebują pomocy medycznej. Jeśli Ty lub ktokolwiek inny doznał poważnego urazu, zadzwoń po karetkę.

  Nie lekceważ także mniej poważnych urazów, nawet gdy nie odczuwasz bólu. Czasami takie obrażenia mogą prowadzić do poważnych komplikacji. W takich sytuacjach lepiej jest dmuchać na zimne i udać się na pogotowie (A&E) lub do lekarza i się przebadać.

 2. Zgłoś wypadek

  Pamiętaj, aby zgłosić wypadek swojemu przełożonemu – kierownikowi lub menedżerowi, nawet jeśli wydaje Ci się, że incydent był niegroźny. Zgodnie z prawem, incydent w pracy należy zgłosić, jeśli osoba odniosła uraz i nie jest w stanie wykonywać swojej pracy przez więcej niż trzy dni. Pamiętaj także, aby wypełnić formularz zgłoszenia wypadku. Może on zostać wykorzystany przy badaniu lekarskim oraz może pomóc zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.

 3. Identyfikacja świadków

  Jeśli to możliwe, zbierz dane kontaktowe od wszystkich świadków wypadku. Będzie to przydatne, gdy zdecydujesz się wnieść roszczenie o odszkodowanie. Warto również sprawdzić, czy wypadek nie został zarejestrowany przez kamery monitoringu.

 4. Dokumentacja wypadku

  Zebranie następujących informacji dotyczących wypadku jest bardzo ważne:

  • Opis okoliczności wypadku
  • Dane świadków zdarzenia
  • Sprawdź czy wypadek został zarejestrowany przez kamery monitoringu
  • Zdjęcia z miejsca wypadku i elementów, które do niego doprowadziły
 5. Skontaktuj się z prawnikiem ds. wypadków w pracy

  Jeśli rozważasz wystąpienie o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy, powinieneś skontaktować się z prawnikiem mającym doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Będziesz musiał również zwrócić się do Komisji ds. Szkód Osobowych (Injuries Board) w celu uzyskania oceny odniesionych obrażeń. Prawnik ds. wypadków w pracy pomoże Ci przygotować wniosek do Komisji oraz zagwarantuje, że wszystko odbędzie się zgodnie z procedurą i bez zbędnej zwłoki.

  Zachowaj kopie dowodów wszelkich wydatków, które poniosłeś wskutek wypadku. Zachowaj również wszelkie kopie dokumentacji medycznej oraz raportów. Dokumenty te będą potrzebne w procesie roszczenia.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj!

Pomoc, którą oferujemy oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W kontakcie z klientami nie posługujemy się żargonem prawniczym, używamy prostego języka i udzielamy praktycznych porad na każdym etapie sprawy.

Zadzwoń do nas już dziś: +353 1 649 9900 lub skontaktuj się z nami online.

Jak wnieść roszczenie?

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem i odniesionym urazem, czas wnieść roszczenie. Warto wtedy skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w wypadkach w pracy.

 1. Przygotuj dokumentację dla prawnika

  Kiedy zdecydujesz się wnieść roszczenie o zadośćuczynienie, przygotuj dokumentację, którą przekażesz prawnikowi. Powinna ona zawierać następujące informacje:

  • Data wypadku
  • Miejsce wypadku
  • Szczegóły dotyczące osoby/okoliczności, które spowodowały wypadek
  • Dokładny opis zdarzenia
  • Komu zgłoszono wypadek
  • Czy istnieje zapis z monitoringu, na którym widać incydent?
  • Opis odniesionych urazów
  • Dane szpitala lub lekarza, który udzielił Ci pomocy
  • Zdjęcia z miejsca wypadku oraz zdjęcia odniesionych urazów
 2. Prawnik jako zaufany doradca

  Pomoc prawnika biegłego w sprawach związanych z wypadkami w pracy pomoże uniknąć wszelkich niedopatrzeń, na które narażony jest każdy, kto składa wniosek sam, bez pomocy prawnej. Prawnik jest godnym zaufania doradcą i przeprowadzi Cię przez cały proces.

 3. Adwokat uzyskuje raport medyczny

  Dokumentacja medyczna jest bardzo istotna, gdyż potwierdza odniesiony przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu. Prawnik poprosi o podanie danych lekarza lub szpitala, pod opieką którego przebywałeś oraz wystąpi o raporty medyczne konieczne do wszczęcia sprawy.

 4. Prawnik przygotowuje wniosek do Injuries Board

  Gdy adwokat zgromadzi wszystkie potrzebne informacje, wniosek o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy zostanie skierowany do Injuries Board. Szczegółami zajmie się za Ciebie prawnik. Komisja oceni Twoją sprawę i zaproponuje sumę odszkodowania. Możesz zaakceptować kwotę zaproponowaną przez Komisję lub ją odrzucić.

 5. Możliwe scenariusze

  Możliwe są zatem dwa scenariusze:

  a. Zarówno Ty, jak i Twój pracodawca akceptujecie kwotę odszkodowania zaproponowaną przez Komisję – sprawa zostaje uznana za rozstrzygniętą, a sprawca wezwany do wypłaty odszkodowania.

  b. Ty lub pracodawca nie akceptujecie kwoty odszkodowania zaproponowanej przez Komisję – wszczęte zostaje postępowanie sądowe.

  Zanim zaczniesz martwić się sądem i wszystkim, co się z tym wiąże, wiedz, że tylko niewielki odsetek spraw trafia na salę sądową.

  Najpierw organizowane są spotkania ugodowe. To właśnie podczas takich negocjacji rozstrzygana jest większość roszczeń – bez konieczności stawiennictwa w sądzie. Pamiętaj, że Twój prawnik ma obowiązek reprezentować Cię na tego typu spotkaniach i dbać o Twój najlepszy interes. Prawnik pełni rolę zaufanego doradcy, który w Twoim imieniu załatwia sprawy związane z procesem, abyś Ty mógł skoncentrować się na swoim zdrowiu.

W Tracey Solicitors LLP staramy się, by każdy miał dostęp do porady prawnej, szczególnie osoby, które nie mają doświadczenia w zakresie roszczeń. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 01 649 9900 lub pod adresem e-mail: ask@traceysolicitors.ie i opisz swoją sprawę bezpośrednio naszemu doradcy prawnemu. Gwarantujemy poufność.

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Gorąco polecam! Profesjonalna obsługa, skuteczność w działaniu oraz miły i kompetentny zespół. Korespondencja na najwyższym poziomie zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
Świetne usługi. Caoimhe nie owijała w bawełnę i była bardzo oddana mojej sprawie. Dopilnowała, że osiągnęłam oczekiwany rezultat.
Niesamowita obsługa. Mieliśmy wspaniałe doświadczenia podczas współpracy. Niezwykle profesjonalna firma.
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Rozstrzygnięcie sprawy

Jeśli wystąpisz z roszczeniem, możesz dochodzić prawa do odszkodowania oraz odzyskania kosztów z tytułu poniesionych szkód. Szkody te dzielimy na:

Szkody zwyczajne

Szkody zwyczajne to szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody spowodowane wypadkiem w pracy.

Szkody szczególne

Szkody szczególne dotyczą wydatków bieżących poniesionych w następstwie wypadku, np. utrata zarobków (jeśli po wypadku nie mogłeś pracować), rachunki medyczne oraz dodatkowe koszty podróży związane z wypadkiem (np. podróż do i ze szpitala). Dowiedz się więcej na temat kosztów.

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ograniczenie czasowe na zgłoszenie roszczenia. Różni się ono w zależności od sytuacji. Ogólna zasada dotycząca spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu mówi o 2 latach na zgłoszenie roszczenia od dnia, w którym doszło do wypadku lub dnia, w którym poszkodowany uświadomił sobie fakt odniesienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia. Adwokat pomoże określić, ile dokładnie czasu zostało na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie w danej sprawie.

Dowiedz się więcej na temat okresu przedawnienia

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.