Wypadki w pracy*

Uraz związany z wdychaniem oparów chemicznych i spalin*

Wdychanie chemikaliów i gazów może doprowadzić do choroby wpływającej na codzienne życie poszkodowanego i jego zdolność do pracy. Do szkodliwych chemikaliów i gazów należą azbest, dwutlenek siarki i rtęć. Wdychanie dużych ilości tych substancji może wpłynąć na zdrowie człowieka, na przykład zatrucie krwi.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Obowiązki pracodawcy

Ekspozycja pracownika na opary chemiczne i spaliny w miejscu pracy jest częstym powodem wielu roszczeń odszkodowawczych. Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i wolne od zagrożeń środowisko pracy. W celu eliminacji wszelkich zagrożeń chemicznych powinny być przeprowadzane regularne kontrole. Dodatkowo pracownicy pracujący w szkodliwym środowisku powinni mieć zagwarantowane przez pracodawcę stosowne przeszkolenie oraz zapewnione odpowiednie środki ochrony indywidualnej (PPE). Pracowników, którzy pracują w tego typu środowisku, pracodawca powinien również wysyłać na regularne badania lekarskie.

Narażenie na wdychanie gazów chemicznych i toksyn występuje się nie tylko w pracy, ale może również przydarzyć się w innych okolicznościach, na przykład z udziałem detergentów, jeśli do przygotowania produktu została użyta zbyt duża ilości chemikaliów. Aby złożyć roszczenie z tego tytułu, należy udowodnić, że osoba trzecia dopuściła się zaniedbania, co z kolei spowodowało chorobę. Większość roszczeń odszkodowawczych dotyczących takich kwestii jest rozpatrywana w ramach procesu za pośrednictwem Komisji ds. Szkód Osobowych ‘Injuries Board’.

Objawy zatrucia inhalacyjnego

Objawy zatrucia inhalacyjnego są indywidualne u każdej osoby i różnią się w zależności od wdychanej substancji chemicznej lub gazu. Wdychanie substancji w małych ilościach może nie wpłynąć na organizm w istotny sposób, jednak kontakt z dużymi dozami może prowadzić do poważnych konsekwencji. Chemikalia i gazy mogą dostać się wewnątrz organizmu zarówno drogą oddechową, jak i przez kontakt skórny. Do typowych objawów należą:

 • Podrażnienie oczu, ust, gardła, nosa i płuc
 • Uszkodzenie układu oddechowego
 • Uszkodzenie płuc
 • Duszność
 • Uszkodzenie komórek wątroby, mózgu i nerek prowadzące do niewydolności narządów
 • Upośledzenie zmysłów
 • Nudności
 • Ból w klatce piersiowej
 • Zatrucie krwi
 • Oparzenia chemiczne
 • Gorączka
 • Bóle głowy, zawroty głowy i utrata przytomności
 • Alergia skórna lub zapalenie skóry
 • Chroniczna astma
 • Uszkodzenie skóry lub tkanki prowadzące do raka

Przyczyny

Wyciek gazu

Wyciek gazu może nastąpić w wyniku niewłaściwie zamontowanych urządzeń lub w rezultacie nieodpowiedniej konserwacji sprzętu. Może on skutkować różnymi urazami i chorobami o różnorakim nasileniu. Sprzęt, maszyny i urządzenia w miejscu pracy powinny być regularnie konserwowane, a wszelkie problemy powinny być naprawiane w odpowiednim czasie. Wyciek z nieszczelnej instalacji gazowej może wywołać ból głowy, nudności, nieregularny oddech i zawroty głowy.

Rozlana ciecz

Rozlana ciecz najczęściej kojarzona jest z wyciekiem chemikaliów. Zwykle definiowana jako niekontrolowane uwolnienie niebezpiecznej substancji chemicznej. Wyciek chemikaliów może spowodować poślizgnięcie i upadek, a także narażać pracowników na kontakt z tymi materiałami, prowadząc do rozwoju choroby. W miejscu pracy powinny być wdrożone procedury postępowania w przypadku wycieku substancji chemicznych lub innych płynów, zapewniające system ich usuwania i zapobiegania wypadkom.

Wadliwy sprzęt i maszyny

Wszystkie maszyny i urządzenia używane w miejscu pracy powinny być utrzymane w dobrym stanie technicznym. Uszkodzone maszyny mogą prowadzić do wypadku przy pracy. Niestety stanowią one częstą przyczynę wdychania chemikaliów i gazów. Wady lub problemy ze sprzętem mogą prowadzić do wycieku gazu lub chemikaliów, narażając pracowników na odniesienie uszczerbku na zdrowiu. Wszelkie wadliwe maszyny lub urządzenia należy jak najszybciej usunąć lub wymienić, aby uniknąć obrażeń i chorób osób przy nich pracujących.

Nieodpowiednie szkolenie i sprzęt ochrony osobistej (PPE)

W przypadkach, gdy jest to zalecane, pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom środki ochrony indywidualnej. Należą do nich rękawice, odzież, obuwie oraz ochrona oczu i uszu. Brak odpowiedniego sprzętu może prowadzić do wielu urazów. Praca z chemikaliami i gazem z użyciem nieodpowiednich środków ochronnych może skutkować, na przykład zapaleniem skóry lub nadmiernym narażeniem na szkodliwe substancje. Istotnym jest, aby kiedy jest to wskazane, sprzęt ochrony indywidualnej był noszony przez cały czas pracy.

Wchłanianie chemikaliów i gazów przez kontakt ze skórą

Bezpośredni kontakt skóry ze szkodliwymi substancjami i chemikaliami może prowadzić do urazów, takich jak kontaktowe zapalenie skóry lub oparzenie. Zazwyczaj jest to spowodowane brakiem sprzętu ochronnego, na przykład rękawiczki. W miejscu pracy powinny być wdrożone procedury zapobiegające tego typu urazom, a substancje szkodliwe powinny być pod ścisłą kontrolą, aby nie dochodziło do kontaktu skórnego.


Co zrobić, jeśli miałem wypadek w pracy?

Jeśli miałeś wypadek w pracy, warto podjąć następujące kroki:

 1. Zwróć się o pomoc lekarską

  Twoje zdrowie jest najcenniejsze i powinieneś go strzec. Natychmiast po wypadku sprawdź dokładnie, czy nie odniosłeś obrażeń. Następnie sprawdź, czy inne osoby nie potrzebują pomocy medycznej. Jeśli Ty lub ktokolwiek inny doznał poważnego urazu, zadzwoń po karetkę.

  Nie lekceważ także mniej poważnych urazów, nawet gdy nie odczuwasz bólu. Czasami takie obrażenia mogą prowadzić do poważnych komplikacji. W takich sytuacjach lepiej jest dmuchać na zimne i udać się na pogotowie (A&E) lub do lekarza i się przebadać.

 2. Zgłoś wypadek

  Pamiętaj, aby zgłosić wypadek swojemu przełożonemu – kierownikowi lub menedżerowi, nawet jeśli wydaje Ci się, że incydent był niegroźny. Zgodnie z prawem, incydent w pracy należy zgłosić, jeśli osoba odniosła uraz i nie jest w stanie wykonywać swojej pracy przez więcej niż trzy dni. Pamiętaj także, aby wypełnić formularz zgłoszenia wypadku. Może on zostać wykorzystany przy badaniu lekarskim oraz może pomóc zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.

 3. Identyfikacja świadków

  Jeśli to możliwe, zbierz dane kontaktowe od wszystkich świadków wypadku. Będzie to przydatne, gdy zdecydujesz się wnieść roszczenie o odszkodowanie. Warto również sprawdzić, czy wypadek nie został zarejestrowany przez kamery monitoringu.

 4. Dokumentacja wypadku

  Zebranie następujących informacji dotyczących wypadku jest bardzo ważne:

  • Opis okoliczności wypadku
  • Dane świadków zdarzenia
  • Sprawdź czy wypadek został zarejestrowany przez kamery monitoringu
  • Zdjęcia z miejsca wypadku i elementów, które do niego doprowadziły
 5. Skontaktuj się z prawnikiem ds. wypadków w pracy

  Jeśli rozważasz wystąpienie o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy, powinieneś skontaktować się z prawnikiem mającym doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Będziesz musiał również zwrócić się do Komisji ds. Szkód Osobowych (Injuries Board) w celu uzyskania oceny odniesionych obrażeń. Prawnik ds. wypadków w pracy pomoże Ci przygotować wniosek do Komisji oraz zagwarantuje, że wszystko odbędzie się zgodnie z procedurą i bez zbędnej zwłoki.

  Zachowaj kopie dowodów wszelkich wydatków, które poniosłeś wskutek wypadku. Zachowaj również wszelkie kopie dokumentacji medycznej oraz raportów. Dokumenty te będą potrzebne w procesie roszczenia.

Opowiedz nam o swojej sprawie

Wypełnij poniższy formularz, a my oddzwonimy do Ciebie, aby omówić Twoje zapytanie. Gwarantujemy poufność!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Our helpful team

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj!

Pomoc, którą oferujemy oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W kontakcie z klientami nie posługujemy się żargonem prawniczym, używamy prostego języka i udzielamy praktycznych porad na każdym etapie sprawy.

Zadzwoń do nas już dziś: +353 1 649 9900 lub skontaktuj się z nami online.

Jak wnieść roszczenie?

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem i odniesionym urazem, czas wnieść roszczenie. Warto wtedy skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w wypadkach w pracy.

 1. Przygotuj dokumentację dla prawnika

  Kiedy zdecydujesz się wnieść roszczenie o zadośćuczynienie, przygotuj dokumentację, którą przekażesz prawnikowi. Powinna ona zawierać następujące informacje:

  • Data wypadku
  • Miejsce wypadku
  • Szczegóły dotyczące osoby/okoliczności, które spowodowały wypadek
  • Dokładny opis zdarzenia
  • Komu zgłoszono wypadek
  • Czy istnieje zapis z monitoringu, na którym widać incydent?
  • Opis odniesionych urazów
  • Dane szpitala lub lekarza, który udzielił Ci pomocy
  • Zdjęcia z miejsca wypadku oraz zdjęcia odniesionych urazów
 2. Prawnik jako zaufany doradca

  Pomoc prawnika biegłego w sprawach związanych z wypadkami w pracy pomoże uniknąć wszelkich niedopatrzeń, na które narażony jest każdy, kto składa wniosek sam, bez pomocy prawnej. Prawnik jest godnym zaufania doradcą i przeprowadzi Cię przez cały proces.

 3. Adwokat uzyskuje raport medyczny

  Dokumentacja medyczna jest bardzo istotna, gdyż potwierdza odniesiony przez Ciebie uszczerbek na zdrowiu. Prawnik poprosi o podanie danych lekarza lub szpitala, pod opieką którego przebywałeś oraz wystąpi o raporty medyczne konieczne do wszczęcia sprawy.

 4. Prawnik przygotowuje wniosek do Injuries Board

  Gdy adwokat zgromadzi wszystkie potrzebne informacje, wniosek o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy zostanie skierowany do Injuries Board. Szczegółami zajmie się za Ciebie prawnik. Komisja oceni Twoją sprawę i zaproponuje sumę odszkodowania. Możesz zaakceptować kwotę zaproponowaną przez Komisję lub ją odrzucić.

 5. Możliwe scenariusze

  Możliwe są zatem dwa scenariusze:

  a. Zarówno Ty, jak i Twój pracodawca akceptujecie kwotę odszkodowania zaproponowaną przez Komisję – sprawa zostaje uznana za rozstrzygniętą, a sprawca wezwany do wypłaty odszkodowania.

  b. Ty lub pracodawca nie akceptujecie kwoty odszkodowania zaproponowanej przez Komisję – wszczęte zostaje postępowanie sądowe.

  Zanim zaczniesz martwić się sądem i wszystkim, co się z tym wiąże, wiedz, że tylko niewielki odsetek spraw trafia na salę sądową.

  Najpierw organizowane są spotkania ugodowe. To właśnie podczas takich negocjacji rozstrzygana jest większość roszczeń – bez konieczności stawiennictwa w sądzie. Pamiętaj, że Twój prawnik ma obowiązek reprezentować Cię na tego typu spotkaniach i dbać o Twój najlepszy interes. Prawnik pełni rolę zaufanego doradcy, który w Twoim imieniu załatwia sprawy związane z procesem, abyś Ty mógł skoncentrować się na swoim zdrowiu.

W Tracey Solicitors LLP staramy się, by każdy miał dostęp do porady prawnej, szczególnie osoby, które nie mają doświadczenia w zakresie roszczeń. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 01 649 9900 lub pod adresem e-mail: ask@traceysolicitors.ie i opisz swoją sprawę bezpośrednio naszemu doradcy prawnemu. Gwarantujemy poufność.

Co myślą o nas klienci

Naszym celem jest zapewnienie niezależnej i zrozumiałej porady prawnej. Dążymy do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów dla naszych klientów.

Elaine była doskonała przez cały czas trwania sprawy.
Gdyby można było, dałbym nawet 10 gwiazdek. Pełen profesjonalizm i miła obsługa, Pani Sylwia zawsze miła i życzliwa. Śmiało mogę powiedzieć że jest to najlepsza kancelaria w Dublinie. Polecam!
Trudno mi wyobrazić sobie lepszą obsługę. Moja adwokat Elaine była miła i pomocna przez cały czas.
Zobacz więcej rekomendacji klientów

Rozstrzygnięcie sprawy

Jeśli wystąpisz z roszczeniem, możesz dochodzić prawa do odszkodowania oraz odzyskania kosztów z tytułu poniesionych szkód. Szkody te dzielimy na:

Szkody zwyczajne

Szkody zwyczajne to szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody spowodowane wypadkiem w pracy.

Szkody szczególne

Szkody szczególne dotyczą wydatków bieżących poniesionych w następstwie wypadku, np. utrata zarobków (jeśli po wypadku nie mogłeś pracować), rachunki medyczne oraz dodatkowe koszty podróży związane z wypadkiem (np. podróż do i ze szpitala). Dowiedz się więcej na temat kosztów.

Czym jest okres przedawnienia?

Okres przedawnienia to ograniczenie czasowe na zgłoszenie roszczenia. Różni się ono w zależności od sytuacji. Ogólna zasada dotycząca spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu mówi o 2 latach na zgłoszenie roszczenia od dnia, w którym doszło do wypadku lub dnia, w którym poszkodowany uświadomił sobie fakt odniesienia uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia. Adwokat pomoże określić, ile dokładnie czasu zostało na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie w danej sprawie.

Dowiedz się więcej na temat okresu przedawnienia

O Tracey Solicitors LLP

Udzielając specjalistycznych usług oraz profesjonalnych porad, polegamy na ponad 30-letnim doświadczeniu prawnym w zakresie roszczeń powypadkowych.

Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia i dołożymy wszelkich starań, abyś zrozumiał każdy etap procesu prawnego.

Kontakt

Nasz przyjazny zespół czeka na Twój kontakt. Linia telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

+353 1 649 9900

Możesz też wypełnić formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.