Legal Guides

Czy wolontariusze mają prawo dochodzić roszczeń z tytułu obrażeń w miejscu pracy?

Wypadki w miejscu pracy lub wypadki, które mają miejsce podczas wolontariatu mogą odnieść poważne skutki dla życia osoby poszkodowanej. Pomimo postępów dokonanych przez pracodawców w dziedzinie BHP w ciągu ostatnich kilku lat oraz wprowadzeniu nowych standardów zapewniających bezpieczniejsze warunki pracy, w miejscu pracy/wolontariatu nadal może dochodzić do wypadków.

Potrzebujesz porady prawnej?

Granica między statusem pracownika a wolontariusza może być niejasna, jednak różnica między nimi jest nieistotna, gdy chodzi o bezpieczeństwo i higienę pracy. Każdy pracodawca ma obowiązek dochowania staranności i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla wszystkich.

Osoba, która nie otrzymuje wynagrodzenia za swoją pracę zazwyczaj definiowana jest jako wolontariusz.

Są jednak sytuacje, w których nie jest jasne, czy ktoś jest wolontariuszem, czy pracownikiem.

Na przykład:

 • Wolontariat w organizacji, np. charytatywnej, w której opłacane jest zakwaterowanie i wyżywienie.
 • Praca jako opiekun mieszkający w domu podopiecznego.
 • Praca dla organizacji religijnej.
 • Wolontariat dla agencji takich jak organizacje wspierające bezdomnych i osoby starsze.
 • Regularny wolontariat w ramach jakiejś inicjatywy lub grupy, takiej jak GAA (Gaelicki Związek Sportowy) lub jako przewodnik.

Firmy i organizacje mają obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby chronić bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich osób przebywających na ich terenie. Obowiązek ten dotyczy m.in. gości, pracowników czy turystów.

Najczęstsze typy wypadków podczas pracy/wolontariatu obejmują między innymi:

 • Poślizgnięcia, potknięcia lub upadki w miejscu pracy/wolontariatu.
 • Wypadki z udziałem pojazdu: kolizje, dachowanie lub inne wypadki z udziałem dowolnego pojazdu będącego własnością firmy, który został przekazany w celach służbowych.
 • Pożar i eksplozje spowodowane wadliwym okablowaniem, wyciekami gazu, a nawet błędem ludzkim. Mogą doprowadzić do zatrucia dymem, oparzeń i obrażeń.
 • Urazy związane z napięciem/stresem, spowodowane powtarzalnym wykonywaniem tego samego ruchu przez pewien czas (zespół RSI), np. ciągnięciem/pchaniem ciężkich przedmiotów. Takie prace mogą prowadzić do uszkodzenia mięśni, ścięgien, nerwów i stawów.

Przepisy prawne dotyczące wypadków wolontariuszy/wypadków w pracy

Ustawa o bezpieczeństwie, zdrowiu i opiece społecznej w pracy z 2005 r., która ma zastosowanie również do pracy non-profit/wolontariatu, określa szerokie ramy odpowiedzialności i obowiązków wymaganych od pracowników i pracodawców. Prawo to gwarantuje, że pracodawcy mają obowiązek zapewnić bezpieczne miejsce pracy.

Prawo obejmuje następujące obszary:

 • Zapewnienie bezpiecznego systemu pracy
 • Szkolenia i nadzór
 • Zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy

Procedury te są niezbędne, aby pracodawcy mogli mieć pewność, że spełniają potrzeby pracowników/wolontariuszy w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

Kroki, które należy wykonać, aby zapewnić bezpieczną przestrzeń do pracy.

 • Identyfikacja wszelkich zagrożeń w miejscu pracy: należy zidentyfikować wszystkie zagrożenia w miejscu pracy, takie jak narażenie na chemikalia czy ciężkie maszyny. Następnie należy wdrożyć środki ostrożności, aby zapobiec wystąpieniu jakichkolwiek obrażeń.
 • Zapewnienie wszelkiego niezbędnego sprzętu ochronnego (PPE): Pracodawcy muszą zapewnić wszelki niezbędny sprzęt ochronny, aby pracownicy/wolontariusze byli bezpieczni.
 • Wdrożenie środków ostrożności: Należy wdrożyć środki ostrożności, aby zagwarantować, że wszystkie procesy będą przebiegać bezpiecznie i zgodnie z planem.
 • Zapewnienie odpowiednich i niezbędnych szkoleń, np. dotyczących prac fizycznych.
 • Sporządzenie oświadczenia dotyczącego bezpieczeństwa: Pracodawca musi dokonać oceny ryzyka w miejscu pracy i opracować plan zapewniający bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Niektóre obszary wolontariatu mogą być bardziej niebezpieczne i wiązać się z większym ryzykiem niż inne, np.:

 • Wolontariat na obszarach o wysokim wskaźniku przestępczości.
 • Wolontariat dla międzynarodowych organizacji charytatywnych.
 • Pomoc osobom starszym i bezbronnym
 • Praca z bezdomnymi.

Wsparcie finansowe po wypadku

Wolontariusze zazwyczaj nie mają dostępu do tych samych usług finansowych co pracownicy, jak np. zasiłek dochodowy (ESA) czy ustawowy zasiłek chorobowy (SSP).

W wielu przypadkach jedynym rozwiązaniem dla wolontariuszy potrzebujących pomocy finansowej jest złożenie wniosku o odszkodowanie. Może to pokryć wszelkie koszty leczenia i utrzymania, a jeśli jesteś zatrudniony i odniesiesz obrażenia podczas wolontariatu, co sprawi, że utracisz swoją pracę, będziesz miał prawo ubiegać się o odszkodowanie za utratę zarobków.

Termin na podjęcie czynności prawnych.

Jeśli doznałeś urazu podczas wolontariatu w firmie/organizacji, możesz być uprawniony do podjęcia kroków prawnych. Irlandzkie przepisy stanowią, że jeśli uraz nastąpił w ciągu ostatnich 2 lat minus jeden dzień, można wszcząć postępowanie sądowe pod warunkiem, że uraz jest konsekwencją zaniedbania ze strony pracodawcy lub innej strony.

Jeśli nie wiesz, czy masz prawo dochodzić swoich praw na drodze prawnej, z przyjemnością rozwiejemy Twoje wątpliwości i odpowiemy na wszelkie pytania. Wykorzystamy nasze doświadczenie i wiedzę, aby skutecznie zadbać o Twoje interesy. Jednocześnie poprowadzimy Cię przez całą drogę prawną używając prostego języka, tak aby wszystko było dla Ciebie jasne i zrozumiałe.

Więcej informacji znajdziesz na: Wypadki w pracy – Tracey Solicitors LLP