Przewodnik prawny

Jak zmienić prawnika w trakcie trwania sprawy?

W firmie takiej jak kancelaria prawna, w której usługi skupione są na kliencie, prawnicy, obsługa kancelarii i wszyscy usługodawcy powinni zapewnić określony poziom obsługi. Co się dzieje jeśli klient nie jest zadowolony ze świadczonych usług? Decyzja o wniesieniu roszczenia odszkodowawczego* może być zniechęcającym zadaniem dla kogoś, kto robi to po raz pierwszy. Jeszcze bardziej demotywująca może być myśl o przeniesieniu sprawy do innego adwokata.

Potrzebujesz porady prawnej?

Czy proces zmiany adwokata jest trudny?

Proces przeniesienia sprawy od jednego prawnika do innego jest nazywany „przenoszeniem akt”. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że jest to stosunkowo prosta procedura.

Należy jednak zauważyć, że nowy prawnik nie ma dostępu do akt i często nie jest w stanie wydać opinii w sprawie, którą prowadzi inny adwokat.

Powody zmiany prawnika

Istnieje wiele powodów, dla których klienci decydują się przenieść sprawę do innego radcy prawnego. Jest to osobista decyzja i nie powinna w żadnym wypadku wpływać na końcowy rezultat roszczenia lub na relacje z nowym adwokatem. Oto niektóre z najczęstszych powodów, dla których klienci decydują się na zmianę prawnika:

  • Brak kontaktu z adwokatem
  • Kontakt z różnymi osobami przy każdym kontakcie z kancelarią
  • Obawy dotyczące jakości lub wiarygodności udzielanych porad prawnych
  • Prędkość dokonywania postępu w sprawie
  • Brak skutecznej komunikacji między klientem a adwokatem
  • Poczucie presji związanej z przyjęciem ugody, która zdaniem klienta jest niewłaściwa

Jak zmienić prawnika?

Przekazanie akt jest stosunkowo łatwą procedurą. Izba Radców Prawnych w Irlandii ‘Law Society of Ireland’ opublikowała przewodnik dla prawników wyznaczający dobre praktyki zawodowe, w którym określona jest również procedura przeniesienia sprawy:

1. Żądanie przeniesienia akt

Po podjęciu decyzji o wyborze adwokata, do którego chcesz przenieść swoją sprawę, nowy prawnik powinien przesłać swojemu poprzednikowi wniosek o akta. Po otrzymaniu wniosku poprzedni adwokat powinien następnie potwierdzić warunki przekazania akt, a wraz z nimi dołączyć szczegółowe informacje na temat opłat (tzw. zestawienia kosztów) należnych za dotychczasową pracę w sprawie.

2. Weryfikacja zestawienia kosztów

Klient ma prawo wglądu do zestawienia kosztów i wyrażenia zgody na przedstawione opłaty i wydatki. W przypadku sporu dotyczącego wysokości opłat, które naliczył prawnik, można go rozwiązać poprzez proces nazywany ‘taxation’ (proces, w którym opłaty prawne są badane przez stronę trzecią) lub za pośrednictwem skargi do Law Society of Ireland.

Po osiągnięciu porozumienia co do wysokości opłat naliczonych przez poprzedniego adwokata często uzgadnia się, że opłaty zostaną potrącone z jakiejkolwiek kwoty uzyskanego odszkodowania. Ważne jest, aby przedyskutować tą kwestię z nowym prawnikiem przed rozpoczęciem procesu przeniesienia sprawy.

3. Przekazanie akt

Po załatwieniu opłat, akta powinny zostać przekazane nowemu prawnikowi, który rozpocznie pracę nad roszczeniem.

Warto zauważyć, że każdy klient ma prawo do zmiany radcy prawnego, jeśli uzna to za konieczne. Po uiszczeniu opłat na rzecz poprzedniego adwokata akta są technicznie własnością klienta.

Cechy, na które należy zwrócić uwagę przy mianowaniu prawnika

Jeśli nie byłeś usatysfakcjonowany usługą poprzedniego adwokata, ważne, abyś był zadowolony w wyboru nowego prawnika, do którego przeniesiesz sprawę. Przy podjęciu decyzji, najlepiej kierować się następującymi czynnikami:

  • Czy adwokat ma doświadczenie i czy jest akredytowany w swojej dziedzinie?
  • Czy spotkałeś się z nim osobiście w celu poufnej dyskusji i omówienia Twojej sprawy? Ważne, aby prawnik dobrze rozumiał szczegóły wypadku i jego wpływ na jakość życia. Należy również przedstawić mu wszelkie dokumenty uzyskane do tego momentu np. raporty medyczne, nagrania z kamer monitoringu, relacje świadków itp.
  • Czy prawnik omówił dostępne opcje finansowania roszczenia?
  • Czy poinformował Cię o wartości Twojego roszczenia, w skład którego wchodzą np. utrata zarobków, poniesione rachunki medyczne i przyszłe koszty rehabilitacji?