Baza wiedzy

Udostępnienie zapisu z monitoringu CCTV

Niezależnie od tego, czy dane roszczenie odszkodowawcze jest związane z wypadkiem drogowym, incydentem w pracy, napaścią, zniesławieniem lub odpowiedzialnością cywilną, w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy incydent został zarejestrowany przez kamery monitoringu.

Skąd uzyskać zapis?

Źródłem takiego materiału mogą być zwykłe kamery zainstalowane w miejscach publicznych, kamery przemysłowe znajdujące się na ulicach, wideo rejestratory w samochodach, kamery mundurowe noszone np. przez ochroniarzy oraz kamery w telefonach osób prywatnych.

Mieliśmy do czynienia z wieloma nietypowymi sprawami, w których zapis z monitoringu okazał się niezwykle pomocny. Może on okazać się decydującym dowodem w sprawie, dlatego tak ważne jest, aby zaraz po zdarzeniu rozejrzeć się i sprawdzić, czy mogło ono zostać zarejestrowane.

Jak złożyć wniosek o nagranie?

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, każda osoba, której wizerunek został utrwalony na zapisie z monitoringu, ma prawo do kopii tego zapisu. Aby otrzymać kopię nagrania, należy złożyć wniosek na piśmie i skierować go do administratora danych z monitoringu. Koszt uzyskania dostępu do danych może sięgnąć 6,35, a administrator danych powinien odpowiedzieć na wniosek w ciągu 40 dni od daty jego otrzymania.

Adwokat może złożyć wniosek za Ciebie. Oznacza to, że Twoja rola sprowadzi się tylko do przekazania właściwych informacji przed rozpoczęciem całej sprawy.

Potrzebne informacje

Składając wniosek o udostępnienie danych należy określić dokładną datę, czas i miejsce zdarzenia. Jeśli nie jesteś pewien dokładnej godziny, wystarczy podać dokładną datę oraz zakres godzin w określonej lokalizacji. Należy mieć na uwadze, że jeśli nagranie nie zachowało się do momentu wystąpienia o jego udostępnienie, jego uzyskanie nie będzie możliwe. Z tego względu warto postarać się o nagranie tak szybko, jak to tylko możliwe, nawet jeśli nie wniesiono jeszcze roszczenia, jako że może okazać się ono przydatne w późniejszym czasie.

Odpowiedź na wniosek

Po otrzymaniu wniosku, o ile nagranie wciąż jest dostępne, administrator danych zobowiązany jest dostarczyć jego kopię w formacie wideo. Jeśli ze względów technicznych nagranie nie może zostać udostępnione w formacie wideo, wtedy musi ono zostać udostępnione w formie zdjęć lub klatek z filmu. W przypadku, gdy potrzebne są klatki z filmu, administrator danych zobowiązany jest dostarczyć klatki z każdej sekundy ze wskazanego fragmentu materiału, w którym pojawia się Twoja osoba.

W przypadku materiału, który przedstawia wizerunki innych osób (które nie wnosiły o udostępnienie materiału), obowiązkiem administratora danych jest ukrycie ich wizerunku przed udostępnieniem materiału.

Co w przypadku braku odpowiedzi na wniosek lub zniszczenia nagrania?

Administrator danych ma 40 dni, aby odpowiedzieć na wniosek. Jeśli wniosek pozostanie bez odpowiedzi, można złożyć skargę do komisarza ds. ochrony danych.

Warto wiedzieć, że niektóre systemy monitoringu automatycznie usuwają nagrania po miesiącu, ale gdy to administrator danych umyślnie usunie nagranie przed lub po tym, jak zgłosiłeś wniosek o jego udostępnienie, może on w ten sposób niechcący pomóc Twojej sprawie.